גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אחרי קריסת המרפסות ואורתם סהר: האם משרד רו"ח דלויט והדירקטורים בחברה עומדים בפני תביעה?

דוח שהגישו נאמני הסדר החוב של אורתם סהר לבית המשפט כולל ממצאי חקירה לגבי נסיבות קריסתה ב–2016 • בין הממצאים: רשלנות של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה ועיוותים בדוחות הכספיים שרואי החשבון החיצוניים לא התריעו לגביהם • דלויט בתגובה: איננו מתייחסים בתקשורת לנושאים הקשורים ללקוחותינו

קריסת המרפסות בפרויקט של אורתם סהר בחדרה / צילום: גיל ארבל
קריסת המרפסות בפרויקט של אורתם סהר בחדרה / צילום: גיל ארבל

החברה הקבלנית אורתם סהר קרסה ב-2016 (ומאז פועלת אורתם החדשה), אלא שכעת מי שהובילו את פעילותה יכולים למצוא עצמם נתבעים בבתי המשפט. דוח שהוגש לבית המשפט ושהגיע לידי "גלובס" מצביע על רואי החשבון החיצוניים בריטמן אלמגור זוהר (דלויט) ועל הדירקטורים של החברה, כמי שהתרשלו לכאורה בתפקידם וגרמו לה ולנושיה נזק של מאות מיליוני שקלים; כך עולה מדוח שהגישו הנאמנים להסדר הנושים של חברת אורתם סהר, עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה, לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

אמיר נחום - מנכ"ל אורתם סהר / צילום: אמיר מאירי

תביעות חוב בגובה 2.2 מיליארד שקל

קבוצת אורתם סהר, הכוללת גם את מליבו בנייה, הייתה אחת החברות הגדולות והוותיקות שעסקו בבנייה בישראל. היא זכורה לרבים כמי שאחראית לפרשת "נפילת המרפסות" בפרויקט בחדרה בשנת 2013. היא נקלעה לקשיים כלכליים, עד שבסוף 2016 ניתן צו הקפאת הליכים נגדה. בבקשה להקפאת ההליכים נטען על-ידי הקבוצה כי לחברות היה הון עצמי בסך 65 מיליון שקל. הנאמנים מציינים בדוח כי בעת מתן הצו, קבוצת החברות עסקה בבניית אלפי דירות, מגדל משרדים גדול, מלון ותחנת רכבת, והיה עליה לתת טיפול בדק ותיקונים לעוד אלפי דירות, מבני משרדים ומסחר. לצורך הבטחת ביצוע הפרויקטים העמידו הבנקים ערבויות בסך כולל של 340 מיליון שקל נכון למועד הצו. הקבוצה העסיקה טרם קריסתה מאות עובדים בפרויקטים השונים, והתקשרה עם ספקים שונים.

לאחר קריסתה, הוגשו תביעות חוב בסך כולל של 2.2 מיליארד שקל נגד החברה. הנאמנים גיבשו הסדר נושים שאושר על-ידי בית המשפט ב-2016 ואפשר את מכירת החברות והמשך הפעלתן תחת שליטה וניהול הרוכשים החדשים - אנשי העסקים חנן אסייג ופיני יעקובי. ביוני 2017 נעתר בית המשפט לבקשה חסויה שהגישו הנאמנים, במסגרתה ביקשו להסמיכם לבצע חקירה לבחינת התנהלות החברה ונושאי משרה לרבות רואי החשבון של החברה, בכל הנוגע לנסיבות קריסתה.

הנאמנים, בסיוע מומחים ויועצים ביניהם רו"ח עופר אלקלעי, מומחה בחשבונאות חקירתית, ושמעון הייבלום, רואה חשבון מומחה בפעילות חברות קבלניות, ביצעו חקירות של נושאי משרה בחברה, כמו גם דירקטורים וגורמים נוספים שהיו מעורבים בפעילותה. בדוח צוין כי רו"ח אמיר וידר ממשרד דלויט, ששימש כשותף המטפל מטעם רואי החשבון של החברות, נחקר על-ידי הנאמן עו"ד ברגרזון, אלא שנוכח "סירובו התמוה" להמציא מסמכים מסוימים ברשותו הקשורים לחברות, הוגשה בקשה זו לבית המשפט. "ממצאי החקירות העלו תמונה חמורה לגבי נסיבות קריסת החברה והתנהלות נושאי המשרה בה", נכתב בבקשה. עוד נמצא כי "חברי הדירקטוריון ורואי החשבון ויתר נושאי המשרה בחברה כשלו בתפקידם לנהל ולפקח על התנהלות החברה אשר הובילה בסופו של יום להידרדרות החברות עד לקריסתן".

בדוח מזכירים הנאמנים כי שורה של אירועים המוגדרים כ"להקה של ברבורים שחורים", הכוללים בין היתר את נפילת המרפסת בחדרה, הביאו לקריסת החברה. עם זאת, הם מציינים כי הניסיון להיתלות בשורה של אירועים חריגים חוטא לאמת, כי בחברת בנייה תמיד קיימים אירועים חריגים.

כן נכתב כי החל מסוף 2014 פעלה החברה במימון דק, בסביבה חדלת פירעון, כאשר ההון העצמי הכלכלי שלה היה אפס, תזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת בעייתי מאוד, כל זאת במקביל לערבויות שונות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. עוד נכתב כי הדוחות הכספיים של החברה לא שיקפו את מצבה האמיתי, כך שהציגו תמונה אופטימית ולא מדויקת של הכרה בהכנסות ביניים מפרויקטים בחיתוליהם והכרה בהפסדים רק בסוף פרויקט, ניפוח של סעיף ההכנסות ועיוותים חשבונאיים. כמו כן, לטענת המשנה למנכ"ל, מנכ"ל החברה אמיר נחום לא התאים לתפקידו.

עורך דין שאול ברגרזון  /צילום: איל יצהר

להניף "דגל שחור", לזהות "דגלים אדומים"

בדוח צוין כי כבר בסוף 2014 היה ראוי כי נושאי המשרה והדירקטוריון "יניפו דגל שחור" ויגישו בקשה להקפאת הליכים, כאשר ניתן היה ככל הנראה לבצע הבראה והשלמת עבודות ביצוע, טרם קרסה החברה.

כן נכתב כי אחד המהלכים שבוצעו בחברה, טרם קריסתה, היה מהלך של מעבר מתחום הביצוע לתחום היזמות. "מהלך זה בוצע בצורה כושלת ללא הכנת תוכנית כלכלית מסודרת, ללא ניסיון נדרש של עובדי החברה, ללא הון עצמי גבוה יחסית הנדרש לפעילות שכזאת וכאשר החברה נמצאת בבעיית תזרים", צוין דוח.

מחוות-הדעת שכתב אלקלעי עולה כי דוחותיה הכספיים של החברה, שבוקרו על-ידי דלויט, לא שיקפו בצורה נכונה את מצבה הכספי ואת תוצאות פעולותיה, כמו גם את תזרימי המזומנים שלה בכל הקשור בהכרה בהכנסות והוצאות מפרויקטים.

"את הדגלים האדומים הקשורים לבעיות באומדנים, הכרה מוקדמת של רווחים, בעיות בתזרים המזומנים החזוי, רישום מנופח של הכנסות ורישום אופטימי של מסים נדחים, היה על רואה החשבון המבקר לזהות בזמן אמת ולבצע בדיקות מעמיקות יותר של האומדנים, ובסופו של יום כפועל יוצא של תפקידו כשומר סף, להבהיר להנהלת החברה כי היא פועלת בניגוד לכללי החשבונאות והדיווח ובהתאם הייתה מביאה לתיקון הדוחות הכספיים שהובאו לדיון ולאישור בדירקטוריון".

הנאמנים מציינים כי עולה לכאורה כי רואי החשבון המבקרים התרשלו בעבודתם ולא ביצעו את חובתם המקצועית ואף גרמו לכך שהוצגו לציבור מצגים שאינם מדויקים. כן נכתב כי הדירקטורים בחברה לכאורה התרשלו בכך שאישרו את הדוחות הכספיים של החברה שלא שיקפו בצורה נכונה את מצבה הכספי. כל אלה, כך לפי ממצאי הדוח, הביאו לנזקים של מאות מיליוני שקלים.

כעת מבקש הנאמן ברגרזון מבית המשפט לגבש עמדה ביחס לאחראים לקריסה, כפי שעולה מהדוח, ובכל לאפשר לנקוט מולם הליכים משפטיים.

אמיר נחום ביקש שלא להגיב. מדלויט נמסר: "Deloitte אינה מתייחסת בתקשורת לנושאים הקשורים ללקוחותיה". 

עוד כתבות

בנימין נתניהו ונבחרת הליכוד / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מפלגה בורחת מבשורה: האם בליכוד מסרבים להכיר בהפסד?

מדגמי הטלוויזיה ניסו לתת שואו • הפוליטיקאים העדיפו לשתוק ● ונדמה שבליכוד מסרבים להכיר בסיומו של עידן • טל שניידר ודוד ורטהיים התארחו באולפן "גלובסטוק" בהנחיית ליאת רון בכדי לסכם עוד ערב בחירות ● האזינו

קלפי בחירות /  צילום: איל יצהר

90.3% מהקולות נספרו: כחול לבן עם 32 מנדטים, הליכוד עם 31

תוצאות הבחירות אינן מאפשרות בשלב זה הכרעה בנוגע לזהות ראש הממשלה, שכן לאף אחד מן הצדדים אין מעל ל-61 ממליצים

עמיר פרץ ואורלי לוי-אבקסיס / צילום: מטה מפלגת העבודה

עמיר פרץ: "ההסתה נגד הערבים בלתי נסבלת. לא נשב עם נתניהו"

יו"ר מפלגת העבודה פרץ חזר היום על ההתחייבות שלו ממערכת הבחירות: "ישראל זקוקה לריפוי מן הקוטביות ושנאת החינם. אין חרמות. אבל שלא ישלחו אלינו פיתויים. אנחנו לא נשב עם נתניהו"

מודי שפריר / צילום: רפי דלויה

מודי שפריר: הקמת ממשלת אחדות - אינדיקציה חיובית לשקל

הקמת ממשלת אחדות תצמצם מאד את הסחטנות הפוליטית ותגביר את היציבות הכלכלית והפוליטית", כך אמר האסטרטג הראשי של בנק מזרחי טפחות ● שפריר מעריך כי כספים קואליציוניים אשר הובטחו בעבר למפלגות החרדיות ימצאו את דרכם לצמצום הגירעון, אך הממשלה החדשה לא תצליח להימנע מהעלאות מסים

יונתן מנוחין, מנכ"ל המכון הישראלי לחדשנות / צילום: יח"צ

כך מקדמים את החדשנות בשירותים הציבוריים עם 4 מיליון שקל בשנה בלבד

המכון הישראלי לחדשנות זוכה לתקצוב זעום שלא מאפשר להחליף תהליכי הטמעת חדשנות בארגון ● מנכ"ל המכון, יונתן מנוחין, מסביר איך עושים זאת ● האזינו ל"קומיוניקאסט" - פודקאסט על קהילות

ראש הפד, ג'רום פאוול / צילום: רויטרס

הפד שוב התערב בשוקי הכספים: האם זה רק בגלל גורמים טכניים?

הפד הזרים מיליארדי דולרים לשוק הריפו כדי לבלום עליית ריביות שעוררה חשש ממחסור פתאומי במזומנים ● מה הוא שוק הריפו, מה הקשר בין הריביות שלו לריבית של הפד, ולמה האירועים האחרונים הפכו לשיחת היום בשווקים

חיים סבן/ צילום: אמיר מאירי

האם חיים סבן עשוי לאבד את השליטה בפרטנר?

מהחלטה שקיבל השופט חגי ברנר, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, עולה כי קבוצת סבן נמצאת בהפרה של ההסכם שלה מול חברת האצ'יסון ואינה משלמת לה ריבית בסך 10 מיליון שקל

טורקיה / צילום: רויטרס

טורקיה הורתה לבנקים להגדיר 8.1 מיליארד דולר בחובות כהלוואות רעות

ההגדרה מחדש של ההלוואות, רובן לחברות בניה ואנרגיה, תעלה את שיעור ההלוואות הרעות בבנקאות ל-6.3%, מעט יותר מהתחזית של הסוכנות הזו מדצמבר, שהיתה 6%

 wework / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

הרבה לחץ על הצוואר של WeWork בדרך להנפקה

התמקדות המשקיעים במנגנוני דילול מובנים במבנה ההון של We יעוררו בעיות כשהחברה תנסה שוב לגייס הון ציבורי ● הבעיה החלה כשהתמחור של We התחיל להתכווץ ● We זקוקה נואשות להון כדי להמשיך את התקדמותה במסלול הצמיחה הנוכחי שלה

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ’ז/ צילום: רויטרס

לא רק בישראל: מה אפשר ללמוד ממקרים אחרים בעולם שבהם העם החליט שלא להחליט

32 נגד 32? זה מזכיר כמעט את הבחירות הכורדיות של 1992 ● אבל תיקו, או כמעט-תיקו, מתרחש בארצות דמוקרטיות לעתים קרובות להפתיע ● הנה מה שאפשר ללמוד מניסיונן של דמוקרטיות אחרות ● שימו לב בייחוד לספרד, החוזרת והולכת לבחירות בפעם השנייה בתוך חמישה חודשים ● ניתוח

קונים ביום הבחירות בקניון TLV / צילום: יח"צ

הצבענו יותר וקנינו בהרבה יותר: עלייה של 20% במחזור הקניות לעומת הבחירות באפריל

לפי נתונים שפרסמה שב"א אתמול במהלך יום הבחירות עלה כי בין השעות 10:00 ל-13:00 היקף הקניות היה גבוה ב-20% לעומת היקף הקניות נכון לשעה זו ביום השבתון בחודש אפריל ● מקס ערכה השוואה בין קצב הקניות אתמול ביחס להיקפי קניות ביום שישי ממוצע, וזיהתה עלייה של 24%

הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

נעילה חיובית בת"א; מדד הבנקים זינק ב-2.5%

מניית פז הגיבה בעליות לפרישתו הצפויה של המנכ"ל יונה פוגל ● מדד הבנקים טיפס בהובלת דיסקונט והפועלים ● הבורסה הודיעה כי תאפשר רישום למסחר של קרנות ריט זרות במסגרת הרישום הכפול ● אתמול בוול סטריט ננעל המסחר בעליות קלות, הנאסד"ק טיפס ב-0.4%, ו-S&P 500 עלה ב-0.26%

מנו גבע / צילום: איל יצהר

"כ-25% מהתוצאות שדיווחו לנו היו שקר. לקחתי בחשבון שזה יתחזק הפעם, אבל זה היה מטורף"

דודי חסיד, מנכ"ל קאנטר שביצעה אתמול את המדגם של כאן 11: "הרגשתי לחץ לא נורמלי, אבל כשראיתי את שני המדגמים האחרים, נרגעתי" ● מנו גבע, שערך את מדגם חדשות 12: "חלק גדול מהעבודה לפני פרסום המדגם היה לתקן שקרים"

יורם טיץ/ צילום: איל יצהר

"הטוב ביותר עוד לפנינו. היזמים הישראלים עומדים במשימה מורכבת"

לפני כמה שנים, אם היית שואל אותי לכמה חברות בישראל יש הכנסות של יותר מ-25 מילון דולר לא הייתי צריך את שתי הידיים כדי למנות אותן. היום יש יותר מ-100 כאלה", כך אמר יורם טיץ, מנכ"ל חברת ארנסט אנד יאנג (EY) על במת כנס הג'רני

נתניהו מדבר לבוחרים דרך הטוויטר./ צילום: מתוך טוויטר

נתניהו והאחרים צפצפו על חוק איסור התעמולה? אולי הגיע הזמן להתאים אותו לימינו

לפי חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה בהצעה שניסחו לרפורמה בדיני תעמולת הבחירות באפריל 2015, "חוק הבחירות הוא נטע זר במציאות התקשורתית והפוליטית של המאה ה-21, אין בו התייחסות רצינית לאינטרנט והוא אינו מתמודד עם סוגיות של פגיעה בפרטיות או טרגוט בוחרים"

עו"ד שלמה הייזלר / צילום: יח"צ

משרד המשפטים משיק מערכת למניעת גניבת קרקעות

לפי הערכות בכל שנה עולות טענות לגניבה באמצעות זיופי מסמכים של מאות קרקעות ● את היוזמה מובילה הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ● עו"ד חגי אדורם: "זה איתורן לדירות המגורים"

משמאל לימין: רובי חן מיונדאי, איל מילר, יובל בהרב, יאיר שניר, איתי פרישמן, טוני סיף וגרהם סטוקהוייזן / צילום: שאולי לנדנר, יח"צ

"אף אחד לא רוצה להשקיע בחברה שתסגר עוד שנה או שנתיים"

כך אמר איל מילר מסמסונג נקסט בפאנל "איך למנף את המשקיעים האסטרטגיים שלך?" שהתקיים בכנס ג'רני של EY ישראל ושל "גלובס"  ● גרהם סטוקהוייזן, מקרן ההשקעות האירופית של קוקה קולה: "הדבר הראשון שכל קרן תאגידית מחפשת הוא הפוטנציאל הכלכלי"

הנשיא טראמפ  / צילום: Hannah Schroeder, רויטרס

טראמפ: "נגדיל באופן ניכר את הסנקציות על איראן"

מחיר הנפט יורד בכ-2% בעקבות ההודעה ● ארה"ב מאשימה את איראן באחריות לתקיפת מתקן נפט של סעודיה בתחילת השבוע

וול סטריט. גם אם שוק האג”ח מזהה סיכון, נראה ששוק המניות לא יודע עליו כלום / צילום: רויטרס

נמחקו הירידות בנעילה בוול סטריט לאחר ריבית הפד

בנעילת המסחר הדאו ג'ונס, מדד הנאסד"ק ומדד S&P 500 ננעלו ללא שינוי מהותי, כאשר הפד כשל לענות על הציפיות להורדה נוספת של הריבית השנה ● פאואל הוריד את הריבית בארה"ב ב-0.25% ● קודם לכן הפד התערב בשוק על מנת לספק יציבות לבנקים ● הנשיא טראמפ הכריז על סנקציות נוספות על איראן בהמשך לממצאים על התקיפה בסעודיה שקושרים את הרפובליקה האיסלאמית למהלך

פרד קופמן, סגן נשיא פיתוח מנהיגות בגוגל / צילום: איל יצהר, גלובס

"אם תעשו את העבודה האמיתית שלכם כנראה שתאבדו אותה"

כך אמר פרד קופמן, סגן נשיא פיתוח מנהיגות בגוגל, בהרצאתו בכנס ג'רני של EY ישראל ושל "גלובס" ● "מערכת שמתפקדת באופן הטוב ביותר תמיד תכלול תת מערכות שלא מתפקדות הכי טוב"