גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אי.די.בי לבעל השליטה אלשטיין: הזרם 140 מיליון שקל כדי להימנע מהערת "עסק חי" בדוחות

אי.די.בי דורשת אדוארדו מאלשטיין הזרמה מיידית של 70 מיליון שקל למימון הלוואת המוכר שהתחייבה להעניק במסגרת מכירת 4.99% ממניות כלל ביטוח לאיל לפידות ● הערת "עסק חי" בדוחות עשויה להוות טריגר לדרישת פירעון מיידי ע"י מחזיקי האג"ח

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

דירקטוריון חברת אי.די.בי פיתוח (IDB פיתוח), שנמצאת בשליטת אדוארדו אלשטיין, מבקש להימלט מהערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2019. החברה דיווחה היום (א') כי פנתה לבעלת השליטה, החברה הזרה אירסה של אלשטיין, לקבלת התחייבות להזרמת הון, שתבוצע בשלבים, בהיקף כולל של 140 מיליון שקל לכל הפחות. 

לדברי אי.די.בי, הזרמת ההון מיועדת לחיזוק הונה העצמי של החברה ולהגדלת השווי הנכסי הנקי (NAV) שלה. עוד ציינה החברה, כי מתוך סכום ההזרמה הכולל, התבקשה אירסה לבצע הזרמה מיידית של כ-70 מיליון שקל, וזאת לצורך מימון הלוואת המוכר אותה התחייבה אי.די.בי להעניק במסגרת עסקה למכירת 4.99% ממניות כלל ביטוח לאייל לפידות

בהודעתה גם עדכנה אי.די.בי כי היא נמצאת בימים אלה בבחינות ובדיקות לקראת אישור ופרסום דוחותיה הכספיים לרבעון השני, לרבות בנושא הצורך בהפניית תשומת לב מצד רואי החשבון המבקר של החברה אודות ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. לדברי החברה, נמסר לה מרואי החשבון כי ללא הזרמות מבעלת השליטה כאמור, יכללו הדוחות הקרובים, ככל הנראה, הפניה כאמור. לחברה חוב של 2.72 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, כאשר הערת "עסק חי" בדוחות עשויה להוות טריגר לדרישת פירעון מיידי על ידי המחזיקים.

לאי.די.בי נותר פחות משבוע לפרסום דוחותיה לרבעון השני, כשבמקביל נדרשת החברה להשלים בימים הקרובים מכירה של עוד 5% ממניות כלל ביטוח שבידיה, במסגרת מתווה המכירה שקבע בעבר הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

החתמים מגבשים הצעות רכישה לכלל ביטוח

היום דיווחה החברה כי פנתה לכמה גופים כדי שיפעלו לגבש עד מחר הצעות מחייבות ובלתי חוזרות לרכישת מניות כלל עסקי ביטוח, בתמורות העשויה להיות משולמת במזומן או בניירות ערך סחירים, ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו במתווה. מניית כלל ביטוח נסחרה היום סביב מחיר של 51 שקל, המשקף לחברה שווי של 2.83 מיליארד שקל. לפיכך, שוויה של חבילה של 5% ממניותיה עמד היום על כ-142 מיליון שקל.

ההצעות שתקבל אי.די.בי מחר בערב אמורות לכלול שלושה רכיבי תמורה אפשריים: מזומן, כמות מסוימת של איגרות חוב שלה מסדרה י"ד שתשקף ערך מסוים, וכן כמות מסוימת של איגרות חוב שלה מסדרה ט' לפי ערך מסוים. אג"ח ט' נסחרו היום במחיר של 69 אגורות, המשקף ההנחה של 44% על ערך הפארי (ערך מתואם) שלהן, ולכן הן צפויות להיות הסחורה המועדפת על דירקטוריון אי.די.בי. להערכת גורמים בשוק, ינקבו המציעים בכמות אג"ח ט' המשקפת רמות מחיר של 80-90 אגורות לאג"ח. עם זאת, ההצעות צפויות לכלול גם כמות מסוימת של אג"ח י"ד, שמחירה היום שיקף הנחה של 30% על ערך הפארי.

לפחות שתי קבוצות של חתמים עסקו בימים האחרונים בגיבוש הצעות רכישה של מניות כלל ביטוח מידי אי.די.בי. הקבוצה הראשונה הורכבה מלידר ומברק קפיטל, ואילו הקבוצה השנייה הורכבה מפועלים אי.בי.אי ומאפסילון חיתום. עם זאת, לא מן הנמנע כי בשל מורכבות הנושא והצורך בתיאום עם נאמני סדרות האג"ח השונות, עשויים הגופים האלה להגיש הצעה משותפת.

בהקשר לכך ציינה עוד אי.די.בי כי במקרה שתרכוש אג"ח של עצמה במסגרת מכירת מניות כלל ביטוח, היא תבחן אפשרות שרכישה זו תבוצע פרו-ראטה בין סדרות האג"ח השונות שאינן מובטחות, לרבות סדרות מובטחות אשר שווי השוק של הביטחונות שמבטיחים את חובן נמוך מיתרת החוב. כמו כן, בוחנת החברה שככל שרכישת אג"ח כאמור תיעשה בפרמיה בשיעור מסוים מעל שווי השוק של האג"ח שיירכשו, אזי סכום הפרמיה יוזרם לחברה על ידי בעלת השליטה. 

קושי במתן הלוואת מוכר ללפידות

אדוארדו אלשטיין שולט בקבוצת ההחזקות אי.די.בי, שעליה השתלט ב-2014 במסגרת הסדר חוב והשקיע בה מאז כ-2.7 מיליארד שקל (בעיקר באמצעות אירסה). בשנה האחרונה עלה משמעותית הסיכון לחדלות פירעון והסדר חוב נוסף בחברה, כמשתקף בתשואות ה"זבל" שבהן נסחרות האג"ח שהנפיקה (חוב של 2.72 מיליארד שקל).

הנכס המרכזי של אי.די.בי הוא החזקה ב-20.3% ממניות כלל ביטוח, וכן היא חשופה לשינויים במחירן של עוד 24% ממניות כלל ביטוח בשל עסקאות החלף שביצעה בעת מכירתן בשנתיים האחרנות. מוקדם יותר השנה, חתמה אי.די.בי על עסקה למכירה של עד 18% ממניות כלל ביטוח לשלושה משקיעים: אייל לפידות, מנכ"ל שיכון ובינוי; מורי ארקין; ויקיר גבאי. במסגרת זו רכשו ארקין וגבאי 4.99% ממניות כלל ביטוח כל אחד, בעוד העסקה עם לפידות לא הושלמה - ולטענתו, אי.די.בי הפרה את ההסכם ביניהם.

המכירה מתעכבת בשל הקושי של אי.די.בי להעניק ללפידות את הלוואת המוכר בסך 118 מיליון שקל, כפי שהתחייבה בהסכם ביניהם. בשבוע שעבר הודיעה אי.די.בי כי היא ממשיכה לפעול ולהיערך להשלמה של ההסכם, וכי היא קיבלה אינדיקציות ראשוניות ממוסדות פיננסיים למימון חלקי בשיעור של כ-50% מסכום ההלוואה לרוכש הנוסף על פי ההסכם כאמור. זאת, כאשר את יתרת התמורה אמורה להשלים כאמור בעלת השליטה אירסה.

היום דיווחה עוד אי.די.בי כי נמסרה לה הודעה מטעמו של לפידות, שלפיה בכוונתו לפעול למינויו כדירקטור בכלל ביטוח. לשם כך, כבר פנה לפידות בנושא לממונה על רשות שוק ההון וליו"ר דירקטוריון כלל ביטוח. 

עוד כתבות

שלטי המפלגות, בחירות 2019, מועד ב' / צילום: שני אשכנזי, גלובס

הדיווח, התדרוך וההצהרה: שלושה אירועים שלא קרו בבחירות - אבל אמרו לכם שכן

הדיווחים שלא היו, התדרוך שלא התקיים וההצהרה של ראש הממשלה שלא קרתה ● בדקנו לעומק ● המשרוקית של גלובס

בניין שדרות תל החי 98 קריית שמונה  / צילום: אייל הצפון

הפודטק יחכה: תנובה ושותפותיה טרם מצאו מבנה להפעיל בו את החממה בצפון

השותפות שזכתה במכרז של רשות החדשנות לתמיכה בגובה 100 מיליון שקל להפעלת חממת פודטק, נאלצה להשיק אותה במתנ"ס של קריית שמונה, זאת לאחר שלא הגיעה להבנות עם בעלי הנכסים בצפון ● החממה: "המבנה המקורי נבחן מחדש היות שלא עמד בקריטריונים של נגישות"

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון / צילום: איל יצהר

מנכ"ל מליסרון הגדיל החזקותיו בלהב אל.אר לכ-15%: רכש מניות ואופציות בכ-6 מיליון שקל

מימוש האופציות יגדיל את החזקותיו של אבי לוי לכ-19% מההון של חברת הנדל"ן המניב, שני רק לבעל השליטה אלי להב ● מניית להב אל.אר, שעיקר פעילותה בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה, הגיבה לדיווח בעלייה של 2% היום, לשווי חברה של כ-115 מיליון שקל, והשלימה התקדמות של כ-20% בשנה האחרונה

גר צדק,  תל אביב–יפו / הדמיה: מאירה מור

רחוב גר צדק ביפו: תמ"א 38 בשלושה בניינים סמוכים

בכל בניין יש 24 דירות קיימות, ויתווספו עוד 2.5 קומות שבהן סה"כ 13 דירות חדשות

גנץ, ריבלין ונתניהו / צילום: יובל שגב

נתניהו לגנץ: "בני, עלינו להקים ממשלת אחדות"; בכירים בכחול לבן: "ממשלת אחדות בלי נתניהו. לא נשב איתו"

רה"מ בהתבטאות יוצאת דופן הבוקר: "העם לא הכריע בין שני הגושים, לכן אין ברירה אלא להקים ממשלת אחדות רחבה ככל האפשר" ● רמז על נכונותו לרוטציה כשקרא לגנץ: "בוא נשתף פעולה כמו פרס ושמיר"

בניין ה-OECD בפריז / צילום: עמירם ברקת

ה-OECD פסימי: צופה האטה נוספת בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית

ארגון המדינות המפותחות צופה התכווצות בסחר העולמי ברבעון השלישי של השנה, לראשונה מאז 2016 ● מזהיר: מלחמת הסחר בין ארה"ב ובין סין גרמה עצירה בגידול בייצור ובהשקעות

ניצן הורוביץ, סתיו שפיר ואהוד ברק / המחנה הדמוקרטי / צילום: המחנה הדמוקרטי

"אין לנו אג'נדה": הטעויות שהובילו לנפילת מפלגות השמאל

תוצאות הבחירות מציגות תמונה עגומה לגוש המשאל, שלמרות התחזקות במנדט, נותרו מצומק עם 11 מנדטים בלבד ● ליאת רון אירחה באולפן "גלובסטוק" את חה"כ לשעבר איתן כבל ואת ד"ר מוטי גיגי, ראש ביה"ס לתקשורת במכללת ספיר, כדי לנתח את הטעויות שהובילו את אזרחי ישראל לעזוב את המפלגות שהיו בעבר שחקניות מרכזיות בפוליטיקה הישראלית ● האזינו

אדם נוימן / צילום: שאטרסטוק

הסיפור המוזר על אדם נוימן וקופסת דגני הבוקר שמלאה בקנאביס

בכתבת פרופיל מקיפה ב"וול סטריט ג'ורנל" מתואר אורח חייו הססגוני של אדם נוימן, אך גם מועלים סימני שאלה ביחס להתנהלותו העסקית ● נוימן מתואר כבעלים פרוע אך גם כבעל יכולות לסחוף משקיעים

שכונה ל’, צפון תל אביב / צילום: קלר וויליאמס

בכמה נמכרה דירת ארבעה חדרים בשיכון ל' בתל אביב?

הדירה, בשטח 103 מ"ר, בקומה 7 מתוך 8, עם מעלית וחניה בטאבו, נמכרה ב-3.1 מיליון שקל ● ועוד עסקאות נדל"ן מרחבי הארץ

נופשים בחופי סיני / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

סיני על המפה: מתחילת השנה חלפו במעבר הגבול טאבה מיליון נוסעים. מה הצפי לחגים?

בחגי תשרי צפויים לעבור במעבר הגבול טאבה 150 אלף נוסעים, כאשר בראש השנה לבדו צפויים לעבור שם 35 אלף נוסעים ● היוצאים לחצי האי משלמים אגרה בסך 102 שקל, שמתחילת השנה הסתכמו בכ-50 מיליון שקל

יורם טורבוביץ/ צילום: יוסי כהן

האיש שתמיד יודע איפה מרוחה החמאה: הכירו את יורם טורבוביץ', שינהל את המו"מ מטעם כחול לבן

לאחרונה טורבוביץ' התמודד על תפקיד יו"ר בנק לאומי, אך נפסל ע"י בעלי מניות זרים בשל זיקתו ללווים הגדולים במשק ● לצד טורבוביץ' חברים בצוות הלל קוברינסקי, יועצו ומקורבו של לפיד, היועץ האסטרטגי שלום שלמה, המקורב אף הוא ללפיד, וכן הוד בצר וישראל בכר, שנחשבים מקורבים לגנץ

ראש הפד, ג'רום פאוול / צילום: רויטרס

הפד שוב התערב בשוקי הכספים: האם זה רק בגלל גורמים טכניים?

הפד הזרים מיליארדי דולרים לשוק הריפו כדי לבלום עליית ריביות שעוררה חשש ממחסור פתאומי במזומנים ● מה הוא שוק הריפו, מה הקשר בין הריביות שלו לריבית של הפד, ולמה האירועים האחרונים הפכו לשיחת היום בשווקים?

וול סטריט. גם אם שוק האג”ח מזהה סיכון, נראה ששוק המניות לא יודע עליו כלום / צילום: רויטרס

נמחקו הירידות בנעילה בוול סטריט לאחר ריבית הפד

בנעילת המסחר הדאו ג'ונס, מדד הנאסד"ק ומדד S&P 500 ננעלו ללא שינוי מהותי, כאשר הפד כשל לענות על הציפיות להורדה נוספת של הריבית השנה ● פאואל הוריד את הריבית בארה"ב ב-0.25% ● קודם לכן הפד התערב בשוק על מנת לספק יציבות לבנקים ● הנשיא טראמפ הכריז על סנקציות נוספות על איראן בהמשך לממצאים על התקיפה בסעודיה שקושרים את הרפובליקה האיסלאמית למהלך

ערן גפן, / צילום: מנחם רייס

חוצים את הקווים: אנשי הפרסום שעוברים להייטק מגיעים למיטאפ של "גלובס"

המיטאפ ייערך ביום שני הקרוב, 23 בספטמבר ● הפרסומאי ערן גפן עבר עם סוכנות הפרסום שלו לחברת Wix, ואימי עירון מייעצת לחברות הייטק בנוגע לסטוריטלינג ובניית מותג – השניים ישתתפו בשיחה מעניינת על השינוי שעוברת תעשיית ההייטק וההשפעה שלה על ענף הפרסום

הפגנה נגד הבניה המואצת בפתח תקווה / צילום: גלעד קוולרצ'יק

תוכנית הבנייה המסיבית באזור סירקין תשנה את פתח תקווה לתמיד, והתושבים מתרעמים

תושבי פ"ת וכפר סירקין יצאו למאבק נגד הבנייה הנרחבת הצפויה באזור ● הטענות שהם מעלים מצטרפות לטענות שנשמעות בכל מקום שבו מתוכננות דירות רבות בבת אחת: אין תשתיות, יש פקקים, חבל על השטחים הפתוחים האחרונים ● ברקע עומדת גם השאלה איך תתמודד העיר עם תוספת התושבים

מנו גבע / צילום: איל יצהר

"כ-25% מהתוצאות שדיווחו לנו היו שקר. לקחתי בחשבון שזה יתחזק הפעם, אבל זה היה מטורף"

דודי חסיד, מנכ"ל קאנטר שביצעה אתמול את המדגם של כאן 11: "הרגשתי לחץ לא נורמלי, אבל כשראיתי את שני המדגמים האחרים, נרגעתי" ● מנו גבע, שערך את מדגם חדשות 12: "חלק גדול מהעבודה לפני פרסום המדגם היה לתקן שקרים"

יוסי צילום: תמר מצפי

"גם כשמגיע מישהו כמו לפיד או כחלון ופוגע בענף הנדל"ן, החברות הטובות והחזקות לא נפגעות"

יוסי פרשקובסקי, יו"ר חברת הבנייה פרשקובסקי, שנסחרת בשווי של כמעט מיליארד שקל לאחר זינוק של 130% מתחילת השנה, טוען כי "אין מספיק היצע של דירות באזור המרכז והביקושים גדלים, ורואים את זה בעליית המחירים האחרונה, שתימשך כנראה כי אין ברירה אחרת"

עינת קליש רותם / צילום: רמי זרנגר

עיריית חיפה תקצץ זכויות תמ"א 38 בעיר; מגבשת מדיניות עירונית חדשה

בדיקה שנעשתה בעיריית חיפה הראתה כי אם תיושם התמ"א - יתווספו לעיר 15 אלף יחידות דיור, והתשתיות יקרסו ● המדיניות החדשה תכלול מתן זכויות בנייה גדולות לאורך צירים מרכזיים וצמצום זכויות בתוך השכונות

50 הנשים המשפיעות בעמדות מפתח 2019

מהפוליטיקאית למנכ"לית: אלה 50 הנשים המשפיעות בעמדות מפתח בישראל 2019

דרמת הפרישה של מנכ"ליות הבנקים הגדולים ומנכ"ליות תאגידי הענק, הפמיניזציה של ניהול בתי החולים, מדעניות מובילות ● רשימת המשפיעות החדשה כוללת 23 נשים חדשות ומציגה כרוניקה של שינוי

נבחרת ישראל / צלם: שלומי יוסף

רייטינג נמוך ועלויות בשמיים: משדר הספורט שכולנו משלמים עליו

רק 3% מהאוכלוסייה צופים במשחקי נבחרת ישראל בכדורגל המשודרים בערוץ הציבורי, אך תאגיד השידור ממשיך לשלם כ-850 אלף שקל לכל משחק ● הגיע הזמן שמדינת ישראל תתקדם ותאפשר שידורי של משחקי הנבחרת בערוצים המסחריים ● פרשנות