גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לידיעת מתנגדי החיסונים: המחוזי בת"א דחה בקשת אם לבטל החלטה המורה לה לחסן את בנה ב"חיסון המחומש"

שופטי ביהמ"ש לענייני משפחה משרטטים מזה תקופה את גבולות התערבות המשפט בטיפול של הורים בילדיהם בתחום החיסונים, על רקע הסירוב של הורים רבים לחסן את ילדיהם ● כעת מתקבל גיבוי להכרעותיהם גם מביהמ"ש המחוזי

חיסונים / צילום: שאטרסטוק
חיסונים / צילום: שאטרסטוק

שופטי בית המשפט לענייני משפחה משרטטים מזה תקופה את גבולות התערבות המשפט בטיפול של הורים בילדיהם בתחום החיסונים, על רקע הסירוב של הורים רבים לחסן את ילדיהם. כעת מתקבל גיבוי להכרעותיהם גם מבית המשפט המחוזי: בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה בקשתה של אם לערער על החלטת בית המשפט לענייני משפחה מהחודש שעבר, במסגרתה הורה על ביצוע חיסונים לבנה בן השלוש ותשעה חודשים.

השופט נפתלי שילה ציין בפסק דינו כי מפרוטוקול הדיון בבית המשפט לענייני משפחה עולה כי האם לא הביעה התנגדות כי בנה יעבור את החיסון המחומש לבקשת אביו, והיא מנועה מלטעון כך כעת בערכאת הערעור. עוד ציין השופט כי יש לדחות את טענת האם כי האב לא הגיש לבית המשפט חוות-דעת רפואית באשר לנחיצות החיסון.

"בכל הנוגע למתן חיסונים שגרתיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות, אין כל צורך לצרף חוות-דעת רפואית בתמיכה לבקשה למתן החיסונים, שעה שההורה השני מתנגד", קבע השופט והוסיף כי "המלצת משרד הבריאות באשר למתן חיסוני השגרה, קרי, אותם חיסונים הניתנים במרכזי טיפת חלב ובבתי הספר, ללא תשלום, נבחנו ונקבעו על-ידי גורמים מקצועיים ומדובר בהמלצה גורפת וחד-משמעית לכלל הילדים בישראל. היוצאים מן הכלל הם המקרים בהם ישנו טעם שבגינו יומלץ שלא לבצע חיסון זה או אחר מבין חיסוני השגרה (כגון שקיימים ביחס לאותו ילד ספציפי ליקויים ידועים במערכת החיסונית)".

לכן, ציין השופט, "ככל שמי מההורים סבור כי החיסון השגרתי יגרום נזק לקטין, עליו להצטייד בחוות-דעת הקובעת כי אין לבצע את החיסון".

במקרה שהגיע לבית המשפט המחוזי, האם לא הציגה חוות-דעת מטעמה באשר לנזקים שעלולים להיגרם לבנה מביצוע החיסון. המקרה סבב סביב שאלת חיסונו של קטין, יליד 16.1.16. בנובמבר אשתקד חתמו הוריו על הסכם גירושים שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, ובמסגרתו נקבע כי המשמורת על הקטין תהיה בידי האם, ואם האם תחליט על מעבר למקום מגורים אחר, יהיה עליה להודיע על כך לאב חודשיים מראש.

ביולי השנה הגיש האב תביעה בעניינו של הקטין לבית המשפט לענייני משפחה, במסגרתה עתר, בין היתר, לכך שבית המשפט יורה לאם להודיע לו היכן היא מתגוררת עם הקטין ולקבל את אישורו ביחס למוסד החינוכי שבו ילמד הקטין. בנוסף, עתר האב "לאשר את חיסון הקטין לחיסון המחומש או להורות על חיסונו ללא חתימת הנתבעת".

החיסון המחומש ("מחומשת") ניתן נגד המחלות דיפטריה, טטנוס, שעלת, פוליו והמופילוס. החיסונים ניתנים בשנה הראשונה לחיי התינוק (בגיל חודשיים, ארבעה חודשים, חצי שנה ושנה), בכיתה ב' ובכיתה ח'.

בחודש שעבר התקיים דיון בבית המשפט לענייני משפחה שבו נדונה שאלת מקום מגורי הקטין וחיסונו, ובמסגרתו נקבע, ביחס לבקשת האב לחסן את הקטין, כי יש לחסן את הבן הקטין. הדיון נקבע בדחיפות לאור העובדה שניתן נגד האם צו מניעה האוסר עליה להעתיק את מקום מגוריה, והאם הגישה בקשה דחופה לביטולו.

השופט ארז שני מבית המשפט לענייני משפחה ציין בהחלטה כי "מסבירה לי האם כי אין עורר על כך שהקטין, למרות גילו, ינק עד לאחרונה, וכי מטעמים מצפוניים כאלה ואחרים, אין היא מוכנה לקחת על עצמה את חיסונו של הקטין, בין בחיסוני חובה ובין בחיסוני רשות. בין השאר אמרה לי האם כי דורשת היא שהאב יתייצב עמה לחיסונים אם ייעשו, אחר-כך אמרה שייקח הוא עצמו את הקטין לחיסון, אחר-כך חזרה בה ואמרה ששני הצדדים צריכים ללכת יחדיו לחיסון. ברור לי שהאם אינה מתכוונת באמת לבצע את החיסון במהירות וביעילות".

עוד ציין שופט בית המשפט לענייני משפחה כי "חיסונו של קטין הוא חלק מטובתו, שלמות גופו והבטחת שלומו, ולא אחת פסקו בתי המשפט כי באין הסכמה בין ההורים אודות דרך הטיפול הרפואי הניתן לקטין ובכלל זאת טיפול מונע, יכריעו בתי המשפט בחייבם מתן טיפול רפואי כפי המקובל במרבית האוכלוסייה ובהמלצות כעולה מהוראות משרד הבריאות.

"אינטרס זה של הקטין מחייב אפוא להגביל את משך הזמן שיינתן לאם לבוא בדברים עם האב, שכן שנת הלימודים בפתח, וחפצים אנו שהקטין, באותו גן בו יבקר, יהא מחוסן כשאר הילדים וכמתחייב בהמלצות משרד הבריאות. משכך, באין הסכמה של האב, ואם לא יחוסן הקטין עד ליום 28.8.19, יהא האב רשאי ליטול את הקטין ולחסנו בכל חיסון המומלץ על-ידי משרד הבריאות".

פגיעה באוטונומיה

האם לא השלימה עם ההחלטה והגישה על כך בקשת רשות ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה לבית המשפט המחוזי. לטענת האם, הדיון בבית המשפט קמא נקבע לדיון בנושא העתקת מקום המגורים ולא בנושא החיסונים, ובית המשפט טעה כאשר קיבל החלטה כה גורלית ללא נוכחות האב ובלא שניתן היה לחקור אותו. לטענתה, האב קיבל פטור מהתייצבות לדיון בנושא צו המניעה, ולא בכל הנוגע לבקשתו לערוך חיסונים לקטין בלא הסכמתה. עוד טענה האם כי האב הוא זה ששכנע אותה שלא לתת חיסונים לקטין עקב הסיכונים הכרוכים בכך, וכי מתן חיסון מנוגד להשקפת עולמו של האב.

האם טענה עוד כי בית המשפט טעה כאשר נמנע מלהורות על קבלת חוות-דעת רפואית לפני שהורה על ביצוע החיסון. לטענתה, היה צורך בהתייחסות רפואית ספציפית לקטין ולמצבו.

עוד טענה האם כי החיסון טומן בחובו סיכון, וכי אין לכפות עליה ביצוע פעולה רפואית בניגוד לדעתה. לטענתה, חיסון מהווה פגיעה "במרחב האוטונומיה האישית", ולא קיים כל צורך קונקרטי לבצע את החיסונים.

לטענתה, מאחר שככלל לא ייגרם נזק לקטין שלא חוסן, יש לכבד את שיקול-דעתה של האם המתנגדת לחיסון.

מנגד טען האב כי האם הסכימה במפורש, במהלך הדיון בבית המשפט לענייני משפחה, למתן החיסונים לקטין; היא רק ביקשה שהחיסונים יבוצעו על-ידי שני ההורים יחדיו.

עוד טען האב כי הקטין אינו מחוסן כלל, וזו סכנה מידית עבורו, וכי הדרישה למינוי מומחה רפואי היא מקוממת, "שכן ברור שהיא נועדה למשוך ולעכב את ההליך וכך למנוע את החיסון".

לטענתו, עמדת משרד הבריאות היא חד-משמעית, ואין כל צורך בחוות-דעת רפואית נוספת. מדובר בטיפול מניעתי, וקיימת אף הצעת חוק שתעגן את חובת החיסונים.

עוד הוסיף האב כי אם הקטין לא יחוסן, הוא יסכן גם את שאר ילדי הגן ואף את הוריו. האב מעוניין לבצע את החיסונים, והוא פנה בבקשה בכתב לאם עוד בטרם שהגיש את התביעה, על-מנת שהחיסונים יבוצעו.

השופט נפתלי שילה מבית המשפט המחוזי קיבל את טענות האב, תוך שהוא מציין, בין היתר, כי מעיון בפרוטוקול הדיון בבית המשפט לענייני משפחה עולה כי האם לא התנגדה לביצוע החיסונים. "אדרבא, מהפרוטוקול עולה כי קיימת הסכמה של האם", ציין השופט. לפיכך, קבע, "האם מנועה ומושתקת לטעון כיום בבית משפט של ערעור שהיא כלל לא הסכימה לבצע חיסונים. מדובר בטענה הסותרת באופן מובהק את עמדתה בבית המשפט קמא. טענתה בדיון היום כי 'הופעל עליה לחץ', נטענה בעלמא וללא כל ביסוס והטענה תמוהה, שעה שהיא הייתה מיוצגת".

עוד צוין בהחלטה כי לאחר שניתנה ההחלטה על עריכת החיסון, הגישה האם תגובה לבקשה להתיר לקטין לנסוע לצרפת, שבמסגרתה היא טענה כי "בכפוף לשינוי מועד החיסונים, לא תתנגד האם לנסיעת הקטין לצרפת", וכי "חרף האמור, האם לא נותנת הסכמתה לחיסון הקטין בצרפת, חרף היות שסביו מצד אביו אנשי רפואה אשר חיסנו את ילדיהם בבית".

מכאן, כותב השופט בהחלטתו, "משמע בבירור שההסתייגות של המבקשת היא רק מעריכת החיסונים בבית הסבים של הקטין, ואולם לא קיימת מצידה התנגדות לערוך את החיסונים בקופת החולים או במרפאה של רופא בארץ".

עוד ציין השופט כי האם לא ביקשה מינוי מומחה רפואי בבית המשפט לענייני משפחה, והיא אף לא ביקשה את חקירת האב, וכן לא טענה שהיא לא מוכנה לדיון בנושא החיסונים ולא ביקשה לדחות את הדיון בנושא זה. לכן, נקבע, האם לא יכולה להעלות טענות אלה בערכאת הערעור.

למעלה מן הצורך ציין השופט שילה כי בכל הנוגע למתן חיסונים שגרתיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות, אין כל צורך לצרף חוות-דעת רפואית בתמיכה לבקשה למתן החיסונים, אלא כאמור במקרה שההורה המתנגד לחיסון טוען כי יש מניעה רפואית או אחרת לעריכתו. במקרה זה, נקבע, האם לא טענה כי לקטין יש בעיה ספציפית שבגינה אין לבצע את החיסונים, ו"לפיכך, לא היה כל צורך שבית המשפט קמא יורה על הגשת חוות-דעת רפואית".

"אי-חיסון הקטין מהווה סכנה בריאותית עבורו"

האם ביססה את טענתה, בין היתר, על פסק הדין שבו דחה בית המשפט לענייני משפחה בחיפה בקשת אב למתן צו לביצוע חיסון פוליו לבנו, במסגרת מבצע חיסון כללי, לאחר שהאם סירבה למתן החיסון, אך השופט שילה דחה גם טענה זו, תוך שהוא מציין כי "מעבר לעובדה שמדובר בפסק דין שאינו מנחה, וניתן בהחלט לסבור גם אחרת - מדובר במקרה שונה לגמרי. באותו מקרה תכלית אותו חיסון הייתה לטובת ההגנה על הציבור שאינו מחוסן, שכן הקטין שם היה מחוסן מפני נגיף הפוליו. בענייננו שונים פני הדברים, מאחר שהקטין אינו מחוסן כלל, והצורך במתן החיסון הוא על-מנת להגן על הקטין עצמו ולא על אוכלוסיית הלא מחוסנים".

השופט הוסיף כי "החיסון המבוקש במקרה דנן נועד לטובת בריאותו ושלמות גופו של הקטין. אי-חיסון הקטין מהווה סכנה בריאותית עבורו (וגם עבור הסובבים אותו), ולכן ברירת המחדל, המגובה בהמלצת משרד הבריאות, ובהינתן שאין כל מניעה קונקרטית, היא ביצוע חיסוני השגרה.

פסק דין זה מצטרף לפסקי דין נוספים בהם חייבו בתי המשפט הורים לחסן את ילדיהם, ובהם פסק דינו של השופט טל פפרני מבית המשפט לענייני משפחה בחדרה מיולי השנה, אשר חייב זוג הורים מתנגדי חיסונים לחסן את בנם בחיסון סביל נגד חיידק הטטנוס, בעקבות פציעה שספג; וכן פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב מפברואר השנה, שהורה לחסן קטינה בת 12 נגד חצבת חרף התנגדותו של אביה, לאחר שנקבע כי "מניעת חיסון מפני מחלה קשה כחצבת, יש בה להעמיד בסיכון בלתי סביר את שלומו של האדם".

עוד כתבות

מנכ"ל סופטבנק, מסיושי סאן/ צילום: רויטרס Yoshio Tsunoda

מנכ"ל סופטבנק: בעקבות לקחי WeWork אסטרטגיית ההשקעות תשתנה

אחרי ביטול ההנפקה של WeWork בנאסד"ק שהביא להדחת המנכ"ל, אדם נוימן, לצד ביצועים חלשים של מניית אובר, מנכ"ל התאגיד היפני סופטבנק ינתב את השקעות הקרן שהקים לטובת חברות המציגות שורת רווח בפרק זמן קצר בהרבה מהחברות בהן השקיע עד כה

מוחמד סעוד הבלוגר הסעודי / צילום: צילום מסך מתוך טוויטר

מוחמד סעוד, המוכר בכינויו "הבלוגר הסעודי": סוחטים אותי

מוחמד סעוד המפרסם חדשות לבקרים ציוצים בעד ישראל וראש הממשלה נתניהו בחשבון הטוויטר שלו, ואף נפגש עם נתניהו לפני מספר חודשים, מאשים את האקטיביסט באיומים ● זאת בתגובה לציוץ שפרסם רותם בו נכתב: "לא מציע לך להיכנס איתי ראש בראש כי זה יגמר רע מאד בשבילך"

מתוך אלבום האינסטגרם של מיכל נגרין

סופו של מותג: על נפילתה של מיכל נגרין

הגורמים שתרמו להצלחה השיווקית של מיכל נגרין, יוצרת התכשיטים שהפכה את האופנה לאומנות, הם גם אלה שנעלו וגידרו את ההצלחה והביאו לדעיכה של מפעל חייה ● דעה

השחקנית ג'יין פונדה / צילום: רויטרס

השחקנית והאקטיביסטית ג'יין פונדה נעצרה בוושינגטון בעקבות הפגנות משבר האקלים

השחקנית נעצרה יחד 15 אקטיביסטים נוספים, כך דווח ממשטרת גבעת הקפיטול בוושינגטון ● לעצורים צפוי עונש של עד 90 יום בכלא

ברט טיילור / צילום: סיילספורס

האיש שהמציא את הלייק ועזב את שתי חברות האינטרנט הגדולות בעולם מסמן את הדבר הבא

אחרי שני אקזיטים והמצאות ששינו את ענקיות הטכנולוגיה, ברט טיילור הוא כיום אחד האנשים הבכירים בסיילספורס, ויש מי שמסמנים אותו כמנכ"ל הבא ● בראיון ל"גלובס" הוא מתאר את הסיפורים מאחורי הפיתוחים של הלייק ו-Google Maps, ומדבר על השפעות המהפכה התעשייתית הרביעית על ארגונים

שיחת עבודה בין הרמטכ"ל יצחק רבין (משמאל) לשמעון פרס / צילום: לע"מ

האם השמאל הציוני הגיע לסוף דרכו? ואיך ניתן לשקם אותו?

כיצד הגיע מחנה השמאל לעבר פי סכנת הכחדה מוחלטת בשתי מערכות הבחירות האחרונות? ● שמונה דמויות מפתח בשמאל הפוליטי מנסות להבין לאן ממשיכים מכאן ● פרויקט מיוחד

הנערים /צילום: רן מנדלסון

היעד המרכזי של שר התקשורת הבא: להתאים את הרגולציה לעולם המדיה המשתנה

המדיה הישראלית מורכבת משרשרת של תעשיות הקשורות זו בזו, וחלקן מתמודדות עם סכנה קיומית ● ולא, הפלטפורמות הבינ"ל הן לא הגורם היחיד לתחלואים ● טעויות בניהול, קריאה לא נכונה של המפה או קרבות אגו אשמים לא פחות ● "גלובס" איתר את כשלי השוק בתחום המדיה - ומציע פתרונות ● חלק שני בפרויקט

פרופגנדה אפקטיבית /צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

חפשו את הנבל, את הדפוס ואת הפרופגנדה: הכירו את החוקרת שמלמדת לצרוך תקשורת באופן ביקורתי

פרופ' רנה הובס, שעוסקת בחינוך לצריכת מדיה באופן ביקורתי, חושבת שפרופגנדה היא לא בהכרח דבר רע והיא חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה, לא רק ממשטרים אפלים ● הבעיה מתחילה בחוסר הבנה של תפקיד הרגש בגיבוש האידיאולוגיה ובחוסר מודעות להטיות של הסיפור

מכת חום / צילום: רויטרס Maria Alejandra Cardona

מה יעוללו עוד כמה מעלות חום? צונאמי של ממש בכלכלה, בחברה ובביטחון

מה יקרה כשהטמפרטורה בישראל תעלה ב-5 מעלות? ● פרופ' יוסי זעירא מזהיר מפני השלכות משבר האקלים על ישראל: "אם קו המדבר יעלה 30 ק"מ צפונה זו קטסטרופה שאין כדוגמתה"

יהודה המכבי 14, אשדוד / צילום: יח"צ

תמ"א 38 באשדוד: תוספת של 26 דירות ל-32 קיימות

המבנה יחוזק מפני רעידת אדמה ויתווספו לו 2.5 קומות

טלגרם / צילום: שאטרסטוק

ה-SEC עצר מכירת מטבעות הדיגיטליים של טלגרם בשווי של 1.7 מיליארד דולר

המכירה הייתה אמורה להתקיים החל מסוף החודש הנוכחי ● ברשות אמרו כי פרויקט המטבעות הדיגיטליים של טלגרם המכונה "גרם" ("Grams") נכשל ברישום למכור מטבעות דיגיטליים

אהרון ברק ואיילת שקד /צילום: רפי קוץ

האקדח המעשן שהעליונים הניחו על שולחן הממשלה

מי היו השרים שביקשו לאתגר את מערכת המשפט, ומה גרם לכישלונם הפוליטי בדרך לשינוי? • אילו מחירים אנחנו משלמים בגלל החובה שמטיל ביהמ"ש על שרי הממשלה לפרוש עם הגשת כתב אישום • וגם, מדוע צריך להתנגד למתווה הנבצרות של הנשיא ● דעה

ההפצצות הטורקיות בסוריה./ צילום: רויטרס

השנאה לכורדים, המצב הכלכלי בטורקיה והחברות עם טראמפ: מה עומד מאחורי התקיפה של ארדואן בסוריה

צבא טורקיה, הצבא השני בגודלו בנאט"ו והגדול במזרח התיכון, החל את מתקפתו נגד הכורדים בסוריה זמן קצר לאחר שצבא ארה"ב נסוג מהאזור ● נשיא טורקיה מצא דרך נוחה לבסס את מעמדו כשריף האזורי ולהסיט את תשומת הלב הטורקים מהצרות הכלכליות

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

למה יושבים בסוכה, והקשר בין נייר העיתון לעיתונות חזקה

אנחנו יושבים בסוכה לא כדי להיזכר כמה כיף היה להיות במדבר, אלא כמה גרוע זה היה ● לא כדי להעלות על נס את הארעי והטבעי, אלא לחגוג את הבטון והמזגן

חולות סמר בערבה./ צילום: Ariel Immerman - מתוך ויקיפדיה

עשה זאת בעצמך: האנשים שהחליטו לשמור על הסביבה במקום הממסד האדיש

במקום לחכות שגופי המדינה שאמונים על כך יתחילו לטפל בענייני הסביבה, יותר ויותר אזרחים מהשורה מתארגנים בעצמם כדי לשמור על קרקעות, לנטוע עצים ולהגן על הטבע ● רן סנדרס, איש הייטק מכוכב יאיר: "זה מכאיב שהרשויות בישראל לא דואגות לכך בעצמן. אנחנו עושים בחינם מה שהיה עולה למועצה עשרות אלפי שקלים"

טקס הסמכת עורכי דין בשנה האחרונה/ צילום: איל יצהר

"הביאו לי חד קרן עם גלימה": הדרישות המוגזמות של משרדי עורכי הדין

על משרדי עורכי הדין להתאים את עצמם לשוק התעסוקה החדש על ידי שיטות מיון מקצועיות והגמשת תנאי הסף ● דעה

אפס פסולת / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הרשת שעוברת לקשיות מנייר וחנות למילוי כדי חלב: כך נאבקות רשתות בעולם בהתחממות הגלובלית

רשתות גדולות וגם עסקים פרטיים בישראל עדיין לא משקיעים בתחום הקיימות ● עד שזה יקרה, הנה כמה פתרונות מעוררי השראה מהעולם

ההפצצות הטורקיות בסוריה./ צילום: רויטרס

גרמניה וצרפת משעות מכירת נשק לטורקיה בשל המתקפה בסוריה

עם זאת, ההודעות מתייחסות רק ל"נשק שעלול להיות בשימוש בסוריה", מה שמאפשר את המשך עסקאות הצוללות וכלי השיט בין גרמניה לטורקיה ● מחר יתכנסו בבריסל שרי החוץ של האיחוד לדון בתגובה למתקפה

נעמה יששכר / צילום: באדיבות המשפחה

בית המשפט ברוסיה גזר 7.5 שנות מאסר לישראלית שנעצרה בגין החזקת סמים

ממשרד החוץ נמסר כי ישראל רואה בחומרה את פסק הדין שניתן בעניינה של נעמה יששכר בת ה-26, העצורה במדינה מאז אפריל לאחר שבתיקה נמצא חשיש ● ראש הממשלה נתניהו ציין כי ביקש להקל בעונשה והבהיר כי לא ניתן לשחרר את ההאקר הכלוא בישראל

ד"ר ניסים דרוויש שותף באורבימד / צילום: תמר מצפי

חברת 89bio שהוקמה על ידי יוצאי טבע יוצאת לגייס 70 מיליון דולר בהנפקה

בשנה שעברה גייסה 60 מיליון דולר בהובלת אורבימד