גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית המשפט משרטט מחדש את גבולות שכר-הטרחה של עורכי הדין

מסר לעורכי הדין הגובים שכר-טרחה על בסיס הצלחה: ביהמ"ש המחוזי קבע כי אין תוקף משפטי לסעיף בהסכמי שכר-טרחה מבוססי אחוזים, שלפיו הלקוח מתחייב לשלם את מלוא הכסף גם אם יפסיק את הטיפול המשפטי ● ערעור על ההחלטה נדון בעליון

השופט גרשון גונטובניק / צילום: אלון רון
השופט גרשון גונטובניק / צילום: אלון רון

עורכי דין שעורכים הסכמי שכר-טרחה המבוססים על אחוזים מהסכום שייפסק בתביעה, שימו לב: שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, גרשון גונטובניק, קבע לאחרונה כי הסעיף שמרבית עורכי הדין נוהגים להוסיף להסכמי שכר-טרחה מבוססי אחוזים, ולפיו הלקוח מתחייב שלא להפסיק את הטיפול המשפטי, ושאם יעשה כן הוא מתחייב לשלם את מלוא שכר-הטרחה למי שייצג אותו בתחילת הדרך - חסר כל תוקף משפטי.

קביעתו של גונטובניק נכללה בפסק דין שדחה תביעה שהגיש עו"ד רמי קוגן נגד מי שהיה לקוחו בעבר, אורי אלטרץ. עו"ד קוגן ייצג את אלטרץ במסגרת בוררות על סכסוך משפחתי של מיליוני שקלים. בהסכם שכר-הטרחה בין הצדדים נקבע כי שכר-הטרחה ישולם על בסיס הצלחה, כך שאלטרץ ישלם לעו"ד קוגן 25% מהסכום שייפסק לטובתו - אם ייפסק - בהליך הבוררות. אולם אלטרץ הפסיק את הייצוג על-ידי עו"ד קוגן בעיצומו של ההליך.

עו"ד קוגן טען מצידו כי אלטרץ נהג כך "אך ורק בשל רצונו להתחמק בצורה מחפירה מתשלום שכר-טרחה". עו"ד קוגן תבע מאלטרץ סכום של 3.2 מיליון שקל, שהם 25% מ-11.25 מיליון שקל - סכום הסכם הפשרה שעליו סיכם עו"ד קוגן בשמו של אלטרץ עם הצד השני להליך הבוררות. הסכם הפשרה לא נחתם ולא בוצע.

בהסכם שכר-הטרחה נכלל הסעיף הבא, שכמוהו ניתן למצוא ברבים מהסכמי שכר-הטרחה מבוססי-אחוזים: "הנני מתחייב כי לא אפסיק את הטיפול המשפטי מכול סיבה שהיא, שכן הוא תלוי תוצאות, ובאם אעשה כן, אשלם את מלוא שכר-הטרחה שהיית מקבל אילו אפשרתי לך להשלים את העבודה". 

עו"ד אלון לוין / צילום: מיכל כהן

מסר שלילי

עו"ד קוגן טען כי נוכח הסעיף האמור ולאור טענתו כי הייצוג הופסק בחוסר תום-לב וללא הצדקה, הוא זכאי לסכום שהיה משולם לו, לו היה מאפשר לו לקוחו לשעבר להשלים את עבודתו. עוד טען עו"ד קוגן כי דחיית תביעתו תעביר מסר שלילי לציבור רחב של עורכי דין, בעיקר לאלה המייצגים בהליכים משפטיים על בסיס הצלחה, והשלמה עם יכולת קלה של מיוצג להסתלק ממחויבותו לשכר-טרחה תוך התנהגות פסולה.

אלטרץ - שיוצג באמצעות עו"ד אלון לוין ממשרד עורכי-דין לוין - טען כי הוא מעולם לא חתם על הסכם הפשרה עליו מסתמך עו"ד קוגן בתביעתו והושג שלא בידיעתו - ומכאן שאין לגזור ממנו שכר-טרחה כלשהו. עוד טען אלטרץ כי הוא המשיך בניהול הליך הבוררות גם לאחר שהחליף את בא-כוחו, אך בסופו של יום לא הגיעו הצדדים לפשרה כלשהי.

באשר לנסיבות הפסקת העסקתו של עו"ד קוגן, הסביר אלטרץ כי הוא הפסיק את הייצוג מסיבות ראויות ובתום-לב, לאחר שאיבד את האמון בעו"ד קוגן. עוד טען אלטרץ כי התברר לו שעורך דינו מצוי בניגוד עניינים, שכן מי שמשמש כרואה החשבון שלו היה אמור גם לשמש כמומחה מטעמו של הצד השני מולו ניהל את הליך הבוררות. 

עו"ד רמי קוגן/ צילום: פאול  אורלייב

זכות קוגנטית

בפסק דינו הדגיש השופט גונטובניק כי זכותו של הלקוח להפסיק את שירותיו של עורך דינו היא זכות שלא ניתן להתנות עליה, הנובעת מהרגישות שכרוכה בהתקשרות המבוססת על יחסי אמון. "עורך דין לא יכול לכפות את שירותיו על לקוחו, אם זה אינו מעוניין בהם, והלקוח אינו יכול להתחייב להעסיק את עורך דינו בכל מקרה", ציין.

ומכאן קבע גונטובניק כי הסעיף שנכלל בהסכם שכר-הטרחה - לפיו אלטרץ מתחייב שלא להפסיק את הטיפול המשפטי שמעניק לו קוגן, ושאם יעשה כן הוא מתחייב לשלם לו את מלוא שכר-הטרחה - הוא חסר תוקף. "להתחייבות זו אין תוקף משפטי. היא מתעלמת מהקוגנטיות של הדינים החלים בתחום. היא לא לוקחת בחשבון את מערכת היחסים המיוחדת והרגישה שבין הלקוחות לעורכי דינם", קבע בית המשפט. "כאמור, במקום שבו עומדות לימין הלקוח סיבות לגיטימיות להפסקת ההתקשרות עם עורך דינו, לא ניתן להתחייב להימנע מהפסקתה; וגם לא ניתן להתחייב לשלם את מלוא שכר-הטרחה, חרף הפסקה מוצדקת של ייצוג".

הפסקה בתום-לב

אולם, כמו כל זכות, ציין השופט גונטובניק, גם זכותו של הלקוח חייבת להיות מופעלת בתום-לב. "שעה שהלקוח מבקש להשתחרר מהייצוג, יש לבדוק היטב האם מדובר בפעולה שנעשתה בתום-לב. יש לסכל פעולה שנעשתה תוך ניסיון מלאכותי להימנע מתשלום שכר-טרחה", קבע השופט. "פגיעה באמון היא עניין סובייקטיבי. לפעמים האמון נפגע, ואין עוד רצון בהמשך הייצוג, למרות שעורך הדין לא התרשל ופעל במקצועיות".

בנסיבות העניין שהובא לפתחו, קבע גונטובניק כי הוא התרשם שעו"ד קוגן "נקט אסטרטגיה לגיטימית לניהול הסכסוך. הוא ביקש לנהל ליטיגציה תקיפה, אך תוך שמירת פתח להגעה לפשרה עם הנתבעים בהליך הבוררות, בני משפחתו של אלטרץ, כדי שלא לסגור השער על אפשרות הגעה לשלום-בית".

ולמרות זאת, גונטובוניק דחה את מרבית תביעתו של עו"ד קוגן, לאחר שהשתכנע כי בנסיבות המקרה הפסקת הייצוג לא הייתה אמתלה שמטרתה התחמקות מתשלום שכר-טרחה. "מערכת היחסים שבין עו"ד קוגן לאלטרץ ידעה עליות ומורדות, זמן משמעותי לפני שהייתה היתכנות לפשרה כזו או אחרת. לאחר מכן באו טענות הנתבע לניגוד עניינים של בא-כוחו, טענות שאינן כבדות משקל בנסיבות העניין, אך אליהן הצטרפה אכזבה מתוצאות הבוררות בכל הנוגע בכימות הפיצוי המגיע לנתבע. התרשמתי כי אכזבה זו הייתה אותנטית. אין המדובר רק במילים. היא הובילה למעשים. היא באה לידי ביטוי בשינוי האסטרטגיה בניהול הבוררות לאחר החלפת הייצוג", קבע השופט.

עוד קבע השופט גונטובוניק כי ממילא הוכח בפניו כי אלטרץ מעולם לא קיבל לידיו את טיוטת הפשרה שהשיג בעבורו כביכול עו"ד קוגן, וכי הוא מעולם לא חתם עליה ולא קיבל במסגרתה ולו שקל אחד. עו"ד קוגן, נקבע בפסק הדין, ניהל בעבור מי שהיה לקוחו משא-ומתן, לאחר שזה כבר הודיע לו כי הוא כבר לא מוסמך לייצגו. במצב זה, הכריע בית המשפט, לא יכול עו"ד קוגן להתבסס על הסכם כזה ולגזור מכוחו 25% שכביכול השיג ללקוח, שאותו הוא אינו מייצג עוד.

עוד ציין השופט כי "הפתרון הצודק היה להכיר בשכר-טרחה ראוי בגין מאמציו של עו"ד קוגן עד להפסקת ההתקשרות עמו, שעה שהשירותים שהעניק למרשו היו ראויים", אך כי אין באפשרותו לעשות זאת, שכן עו"ד קוגן לא הציג ראיות בעניין זה ואף "נמנע מלעשות כן גם שעה שאלטרץ טען במפורש - במהלך ההוכחות ובכתבי הטענות - כי התובע זנח את קו הטיעון של תשלום שכר ראוי".

בעקבות פסק הדין הגיש עו"ד קוגן ערעור לבית המשפט העליון. שלשום (ג') התקבלה החלטת בית המשפט העליון, שלפיה העיקול הזמני שהטיל בית המשפט המחוזי על כספי נאמנות שהפקיד אלטרץ אצל עו"ד קוגן לצורך הבטחת תשלום שכר-הטרחה ייוותר על כנו, וזאת עד להחלטה אחרת של בית המשפט העליון.

תגובות: "הפסיקה מהווה גדיעה של מוסד הייצוג על בסיס הצלחה"

עו"ד רמי קוגן מסר בתגובה לפסק הדין: "מדובר בלקוח חסר תום-לב וכפוי-טובה, אשר נקבע כי קיבל שירותים ראויים ומקצועיים לאורך תקופה ארוכה. לאחר שהושגה פשרה לשביעות-רצונו ובטרם החתימה, החליט להפסיק את הייצוג כדי להתחמק מתשלום שכר-הטרחה שנקבע בהסכם.

"למרבה הצער, בית המשפט המחוזי קבע, בניגוד להלכות, כי די בתחושה סובייקטיבית נטענת ולא מבוססת של לקוח שאינה מעוגנת בבחינה אובייקטיבית, כדי להצדיק הפסקת ייצוג ופטור מתשלום שכר-הטרחה המוסכם. ככל שפסק הדין ייוותר על כנו, הדבר יהווה גדיעה של מוסד הייצוג על בסיס של הצלחה, אשר משרת בעיקר אוכלוסיות מוחלשות כלכלית. הוגש ערעור על פסק הדין, ובית המשפט העליון הוציא צו ארעי הקובע כי העיקול שהוטל על כספי הלקוח ייוותר על כנו עד להחלטה אחרת".

בא-כוחו של אורי אלטרץ, עו"ד אלון לוין ממשרד עורכי דין לוין, מסר: "עורך הדין ניסה לתבוע שכר-טרחה מבוסס על אחוזים מכוח הסכם פשרה, שכלל לא נחתם ואף לא הובא לידיעת הלקוח. עורך הדין ביסס עוד את תביעתו על הסכם שכר-טרחה חסר תוקף משפטי". 

עוד כתבות

מבצעי בלאק פריידיי בחנות במנהטן, ניו יורק / צילום: SHANNON STAPLETON, רויטרס

טירוף הקניות של נובמבר עשוי להפוך למפגן כוח של ענקיות הקמעונות

המשקיעים במניותיהן של רשתות הקמעונות הגדולות בארה"ב לא צפויים לעשות "קופה", אבל אולי יראו שיפור קל מעל למדד S&P 500 ● מתחילת 2019 רשמו מניות המגזר זינוק פנומנלי, וכעת הן לא מתומחרות במחיר מציאה

אם זה היה נגמר טוב, זה לא היה נגמר / צילום: shutterstock

"התפיסה שאין לבגידה משקל בהכרעת הדין היא שגויה"

כך אמר דיין ביה"ד הרבני הרב סיני לוי במסגרת כנס "מחיר הבגידה" בקריה האקדמית אונו ● בחלוף כשנה מאז שניתן "פסק דין הבוגדת", במסגרתו נשלל מאישה רכוש תוך מתן משקל לבגידה נטענת בבעלה, ממשיכים מומחי דיני המשפחה להתווכח על משמעויותיו של פסק הדין

סגן הנשיא לשעבר, ג'ו ביידן / צילום: REUTERS/Jonathan Ernst

גמול על חקירת האימפיצ'מנט? הסנט יוזם חקירה נגד ג'ו ביידן

מנהלת ענייני רוסיה ואירופה במועצה לביטחון לאומי, בעדות בבית-הנבחרים, מוקיעה את דבקות הרפובליקאים בתיאוריות קונספירציה על מאמץ אוקראיני להכשיל את מסע הבחירות של טראמפ ב-2016 ● "מי שמפיץ את התיאוריות האלה הם שירותי הביטחון של הרוסים"

7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע - דירות מחולקות במודיעין עלית / צילום: איל יצהר, גלובס

צ'ק של מאות מיליונים מדמרי, ומגדלי ענק בבורסה. כותרות הנדל"ן

כמה כסף שילמה חברת דמרי ושותפתה עבור מתחם האומן 17 בדרום תל אביב ומה ייבנה בעתיד בקרקע? מדוע קבע בימ"ש שחברה בקבוצת רכישה תפצה את שאר החברים ב-2.2 מיליון שקל? ואיפה קבע בימ"ש שיש לבטל תוכנית ענק של הוותמ"ל? ● השבוע שהיה בנדל"ן

נוני מוזס / צילום: ברני ארדוב, וואלה! NEWS

מועצת העיתונות: על מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס להשעות את עצמו על רקע אישום השוחד נגדו

זאת עד לסיום ההליך המשפטי נגדו ● עוד ציינה המועצה כי היא "מביעה זעזוע מן הפגיעה בחופש העיתונות בארץ העולה מכתבי האישום נגד ראש ממשלת ישראל, אשר שב ותקף את התקשורת בהכללה גם בנאום התגובה שלו"

בני גנץ / צילום: אמיר מאירי, גלובס

כחול לבן דורשים מנתניהו: התפטר מכל תפקידך כשר בממשלה

נתניהו משמש כיום כשר הבריאות, הרווחה, התפוצות והחקלאות וזאת מעבר לכהונה כראש הממשלה ● ההערכה במערכת הפוליטית היא כי נתניהו יבקש חסינות

יעקב ברדוגו, ירון דקל ואלדד קובלנץ / צילומים: רפי דלויה, יונתן בלום, איל יצהר

"כל פעם שאני פותח מיקרופון אני מפחד שייפלט משהו שייתפס כשמאלני"

ככל שמתקדמות החקירות צצים עוד חומרים המציגים קשרים בעייתיים בין מנהלי גופי השידור הציבוריים לבין הפוליטיקאים ● האם התקשורת הסתאבה, או שהחידוש הוא רק באור השמש שחושף את המנגנון? ● בינתיים, במסדרונות התאגיד וגל"צ מדברים על הטיה ימינה שמגיעה מלמעלה

אייל טריבר/צילום: יחצ

מיטרוניקס ממשיכה לצמוח בשיעור דו ספרתי והמניה דוהרת; קיבוץ יזרעאל מחזיק מניות בשווי 2 מיליארד שקל

יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות שחייה דיווחה על הכנסות של כ-165 מיליון שקל ברבעון השלישי, צמיחה של 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ● "העונה בחצי הכדור הצפוני התארכה לתוך הרבעון השלישי, שהתאפיין בהמשך ביקושים חזקים בארה"ב ופתיחה מרשימה של העונה באוסטרליה"

בנימין נתניהו / צילום: תמר מצפי

איך יכול להיות שראש הממשלה נתניהו לא למד לקח מאולמרט?

הייתכן שפיקוח טוב יותר, אתיקה קפדנית וערכי שקיפות מושרשים, יכלו למנוע מראש הממשלה את ההתדרדרות הזו? מי יבטיח לישראלים שזה לא יקרה במשרד ראש הממשלה פעם נוספת ● פרשנות

טלי דביר לבנת / צילום: סתיו עזר

"להקים משרד ממשלתי לעסקים קטנים ובינוניים"

טלי דביר לבנת (39) היא מנהלת משרד פרסום ● "החוק לא דואג לתנאים הסוציאליים של העצמאיים בהמון נושאים" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

כנס חדרה לאנרגיה- שומרי הבית / צילום: ענבל בן יעקב

"התנהלות המדינה סביב אסדת לווייתן ממשיכה להיות תמוהה"

המועצות המקומית זיכרון יעקב, פרדס חנה-כרכור, עמק חפר, ג'סר א-זרקא, מגידו ועמותת "צלול" הגישו עתירה לביטול היתר הפליטה של אסדת לוויתן והן דורשות צו מניעה נגד הפעלת האסדה ● גם עמותת "שומרי הבית" פנתה לבית המשפט, ופעיליה שיבשו את נאומו של השר שטייניץ הבוקר בכנס בחדרה

בורסת הונג קונג. / צילום: Shutterstock

וול סטריט סגרה יום שלישי ברציפות של ירידות על רקע מתיחות הסחר

שלושת המדדים המרכזיים איבדו 0.2%, והדאו ג'ונס רשם את רצף הירידות הארוך ביותר מאז אוגוסט ● מגעים למיזוג בתחום הברוקראז' הבינלאומי בין צ'ארלס שוואב לטי.די אמריטרייד ● דיווח: ארה"ב עשויה לדחות את הטלת המכסים שנקבעה ל-15 בדצמבר

הפגנה של "המרד בהכחדה" / צילום: NOAH BROWNING, רויטרס

סערה בגרמניה: אחד ממייסדי "המרד בהכחדה" המעיט בחשיבות השואה, והתנצל

בראיון עם השבועון הגרמני "צייט" אמר רוג'ר האלאם, אחד ממקימי הארגון הגלובלי, כי השואה אינה יוצאת דופן לעומת מקרים אחרים של ג'נוסייד ● היום פרסם התנצלות על דבריו: "אני מצטער מאוד על המלים שבהן השתמשתי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: תמר מצפי

ה"לא יהיה כלום כי אין כלום", הפך ל"יהיה הרבה כי יש הרבה"

כתב האישום חושף מציאות עגומה, שבה האיש החזק במדינה מביא כמעט לחורבן של חלקים בתקשורת החופשית ● היום מנדלבליט הוכיח שרוב הביקורת נגדו הייתה חסרת תוקף - מי שתקף אותו בבוטות, חייב לו התנצלות ● פרשנות

ברק שפגע במטוס בשדה התעופה בניו זילנד / צילום: רויטרס

תפס את הרגע: המטוס שנקלע לסערה בניו זילנד ויצא ללא פגע

המטוס המתין לפני המראה בנמל התעופה כרייסצ'רץ' בניו זילנד, אלא שמזג האוויר הסוער באזור, שכלל סערת ברד, גשמים וברקים לא איפשר את תנועת המטוסים בשדה התעופה ובסביבתו ● איש מהנוסעים או מהצוות נפגע מהברק, והתוצאה מסתכמת בתמונה המרהיבה

כיצד יתמודדו חברות עם השלכות האוטומציה שלהן? / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

BigPanda גייסה 50 מיליון דולר בהובלת Insight partners

את הגיוס הובילה קרן Insight partners, שהשקיעה גם בוויקס הישראלית ובטוויטר, והשתתפו בו גם המשקיעים הקיימים בחברה Sequoia, Battery Ventures ו- Mayfield

תאונת קורקינט  בתל אבי ב / צילום: יחצ

"שמעתי 'קנאק' בכתף ולא הבנתי מה קורה לי": עם מי באים בחשבון כשנהג קורקינט פוגע ונעלם

מה קורה כשמאבדים שליטה בכלי ממונע חשמלי? ● חוויות מפי נפגעים שהגיעו לחדרי המיון ● שני מוסדות רפואיים נוספים פנו ל"גלובס" והודיעו כי הם נערכים לדיווח יומי על נפגעי קורקינטים ואופניים חשמליים שיפורסמו אצלנו

"ZULA" בפיליפינים / צילום: יח"צ

בזמן שישנתם: ההוסטלים הפכו לטרנד לוהט בקרב התיירים והיזמים

יזמים ישראלים כבר מבינים את פוטנציאל פתרונות הלינה המוזלים, והם אפילו מרחיבים את פעילותם בענף בחו"ל ● האם בקרוב מחיר הלינה בישראל יתקרב יותר למחיר הטיסה לארץ?

גדעון סער / צילום: טל שניידר, גלובס

גדעון סער: יש לקיים פריימריז לראשות הליכוד אם הולכים לבחירות שלישיות

הנשיא ריבלין ויו"ר הכנסת אדלשטיין / צילום: מיכאל דימנשטיין , לע"מ

ריבלין: "גורל חברי הכנסת לא חשוב יותר מגורל הזקנה בבית החולים"

הנשיא ראובן ריבלין מתח ביקורת קשה על הפוליטיקאים בשל כישלון ניסיונות הקמת הממשלה ● "ב-21 הימים הללו, אתם תשבו איש איש לנפשו, עם מצפונו, ותצטרכו לענות על שאלה אחת בלבד: מהי חובתי כלפי מדינת ישראל?"