גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מאיר שמגר היה גדול הבנאים של שלטון החוק במדינת ישראל

פרקליט צבאי ראשי, יועץ משפטי לממשלה ונשיא בית המשפט העליון – בכל תפקידיו הניעה את מאיר שמגר מחויבות דמוקרטית עמוקה, אנושיות ואמונה בחירות, שוויון וצדק לכל אדם

מאיר שמגר / צילום: אמיר מאירי
מאיר שמגר / צילום: אמיר מאירי

מאיר שמגר היה גדול הבנאים של ניהול והחלת שלטון החוק בישראל. בכוח אישיותו, ובאמון ביושרו ובכנות השירות הערכי שהוביל אותו, הסדיר שמגר, צעד אחר צעד, את הסדר מרותו של הדין כחלק ממהות הממשל. הבנייה נראית במבט היסטורי כאילו תוכננה מראש. תפישת העולם בתפקיד הפצ"ר הובילה לתובנות בתפקיד היועץ המשפטי, ותפקיד זה מצדו השפיע על אופן הניהול והגדרת המשימות שמאיר שמגר לקח על עצמו כנשיא בית המשפט העליון.

צה"ל של שנות ה-50 עדיין נשא עמו מסורות של ההגנה והפלמ"ח. מינויו של מאיר שמגר לפרקליט צבאי ראשי בשנת 1961 חולל שינוי רבתי. בשקדנות ובמסירות אין קץ היה שמגר ממעצביו של חוק השיפוט הצבאי (1956) שקבע מסגרות יסוד לניהול נורמטיבי של הצבא ומפקדיו. נקבעה עצמאות מערכת השיפוט הצבאית וכפצ"ר הביא לכך שהכל, כולל ראשי המערכת הצבאית, קיבלו את עמדותיו כמשקפות את החוק ואת מימושם של ערכים נורמטיביים הצפים בפעילותו השוטפת של הצבא. הנחיות הפצ"ר, שגובשו במספר כרכים, חייבו את הכל. עבודת ההכנה החשובה לאפשרות של מלחמה ותוצאותיה הביאו, זמן משמעותי לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, לכתיבת "המדריך לקצין הפרקליטות הצבאית בממשל צבאי בשטח כבוש". המדריך היווה תולדה של חשיבה אחראית מראש שחייבה לימוד שיטתי של כללי המשפט הבינלאומי. הארגזים עם המדריך הנחו את צה"ל כיצד לפעול במלחמה ואחריה והובילו לתפישה ש"זכויותיו של הכובש אינן בלתי מוגבלות ויש לפעול לפי הכללים המקובלים על כל המדינות בנות התרבות". התנהלות שמגר הביאה לכך שמרותו המקצועית-משפטית של הפצ"ר קובעה גם לעתיד.

מינויו של שמגר כיועץ המשפטי לממשלה בשנת 1968 הביא לשינוי משמעותי במעמד התפקיד. הזדקקות הממשלה לייעוץ משפטי בעל משמעות בינ"ל לטיפול במה שכונה "השטחים המוחזקים" יצרה מיידית מעמד מיוחד לשמגר. היועץ המשפטי הבהיר שאין אפשרות מעשית שדוברים או נביאים שונים יבהירו לממשלה מה אומר החוק. כמו בתפקידו הקודם, קבע שמגר שאחריותו מחייבת את כל גורמי הייעוץ והמינהל המשפטי. ומכאן עשרת הקבצים של הנחיות היועץ המשפטי והנחלה, תוך כדי שיתוף פעולה, של עיקרון זה לכל היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. לקראת תום כהונתו מתקבע מעמד היועץ המשפטי לממשלה כדברי שמגר בספרו: "היועץ המשפטי עומד בראש מערכת אכיפת החוק ומהווה עמוד מרכזי במשטר הדמוקרטי כולו; הוא עומד בראש התביעה הכללית ונושא באחריות המקצועית על ידי ייצוג המדינה בפני הערכאות; ממונה על הפרקליטות ופוסק בענייני העמדה לדין; הוא הפרשן המוסמך של החוק כלפי המדינה, בכפוף לביקורת שיפוטית; והוא נותן ייעוץ משפטי וסיוע לממשלה".

גם בתפקידו המכונן של שמגר כנשיא בית המשפט העליון חתר לפסקנות במהות הדין. לפסיקת בית המשפט העליון מוכפפים בתי המשפט לעבודה ובתי המשפט הצבאיים. שוב, תוך מאמץ אישי רב וכניסה לפרטים, מתייעלת מערכת הצדק שסבלה בין השאר מפיגורים במתן פסקי הדין. בית המשפט לתביעות קטנות מחוזק, מונהגת השתלמות שופטים, מתחיל מיחשוב המערכת, תנאי העבודה של השופטים משתפרים ושופטים הגורמים עיכובים במתן פסקי דין משוכנעים לפרוש מהמערכת. רפורמות אחדות לא מצליחות אמנם להתממש, אך נמשך מאבק בראשות שמגר על סמכות המערכת השיפוטית, עוצמתה ועצמאותה.

ברוח מנהיגותו מוביל שמגר שינוי בגישת בית המשפט העליון. הוא מוביל את האקטיביזם השיפוטי. במקום התפישה, בעולם ואצלנו, שראתה באדם פרט המגויס עבור מדינתו, התחזק הדגש על זכויותיו של הפרט ויחסיו עם השלטון. לבית המשפט פונה אדם המבקש סעד למצוקותיו ותפקיד בית המשפט לנסות ליתן סעד זה תוך שהוא מאזן בין האינטרסים השונים. לראיית שמגר, בית המשפט, כאחד האדנים שעליהם עומדת החברה האנושית, נושא באחריות חברתית כבדה להסדיר היחסים בין אדם לחברו ובין יחיד למדינה. שליחות זו מחייבת ליתן פתרון נורמטיבי לבעיות, גם כאשר אלו אינן זוכות למענה מהמחוקק.

ביטוי חיצוני למיצוב מעמד בית המשפט העליון הביא שמגר, בעבודתו הבלתי נלאית, במבנה בית המשפט העליון בירושלים. ללא שמגר, לא היה קם המבנה הפיזי, ולולא שמגר לא היה גם מגיע מעמדו הציבורי של בית המשפט העליון לרמתו.

הנה כי כן - עוד ללא דיון על עמדותיו הערכיות של שמגר - מצטיירת תמונה של מי שמעצב את מעמד שלטון החוק במדינה. איש לא תרם תרומה כזו לפניו, ואני סבור שבמישור זה - גם לא יהיה גדול ממנו בעתיד.

שמגר, בפסיקותיו ובהתנהלותו מונַע במחויבות דמוקרטית עמוקה, אנושיות, חירות שוויון וצדק לכל. אין אלו סיסמאות. זכות עמידה פתוחה ונרחבת, אפשרות גם לפלשתינאי בשטחים להביא קובלנתו בפני בית המשפט העליון, עמדה נחרצת בענייני חופש הביטוי, חופש העיסוק וכבוד האדם. מנגד, עמדה ברורה נגד שחיתות שלטונית ושחיתות של מקורבים לשלטון ובעלי עוצמה כלכלית. עמדת נאמנות למשפט הבינלאומי ושמירה על זכות הפולחן והמקומות הקדושים של כל הדתות. יחד עם זאת, התייצבות לצד חירותו של אדם, במסגרת החוק, להיות חופשי מציוויים דתיים והוראות רבנים.

שמגר הוא חייל נאמן של הציונות בדרכם של בן גוריון וז'בוטינסקי, שהם מצדם ממשיכי חזונו של הרצל; חזון המאמין באדם ובדאגה האנושית לחייו ולחירותו; האמונה שעל ישראל להיות חלק ממשפחת העמים, לפעול לפי כללי המשפט הבינלאומי ולחתור לשלום; מאמץ בלתי פוסק לחברת מופת ולשמירה על ערכי הדמוקרטיה; אמונה בבשורה שהיהודים הם עם הכולל חילונים ומאמינים, וברוח הציונות - כדברי בן גוריון: "העבר הוא קניינו ואין אנו קניין העבר".

הציונות ההיסטורית היא המניעה את שמגר, ששמע בילדותו את שירת הנאצים, שרבים מקרוביו נספו בשואה, ואדם שבפעילותו באצ"ל ובמלחמת השחרור הגשים את שאמר: "האמנתי בכל לבי שהעם היהודי ראוי לכל קורבן. חירות או מוות, הסיסמה הזו אינה סיסמה ריקה עבורי".

המורשת שמאיר שמגר משאיר לנו היא חזרה לערכי היסוד שמורי הדרך הציונים השאירו לנו ומחויבות להגנת מתווה שלטון החוק שבנית. יש היוצאים מפורשות נגד המדינה הציונית ומעדיפים את שלטון ההלכה ומצוות הרבנים על פני החוק והמשפט הדמוקרטיים. הקשה מכל הוא שלא מעטים מבין שומרי המורשת הציונית נכנעים בייאוש בפני המפנה שמתחולל בדעת הקהל. הניצחון הציוני וסיפור המסע המופלא של שמגר מעצים את כולנו ואם נשכיל להתייצב ברורות לקיום ערכי הכרזת העצמאות ושלטון החוק - אני משוכנע שדרכנו תצלח.

הכותב הוא נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, משפטן ומי שהוביל את תנועת "חוקה לישראל"

עוד כתבות

חיים גרון/  צילום: איל יצהר

בכיר לשעבר במשרד התקשורת בביקורת חריפה על מדיניות המשרד

סמנכ"ל הטכנולוגיות לשעבר חיים גרון בתגובה למדיניות המשרד בנושא הסיבים האופטיים: "קיים כשל אנושי מובנה בהנחה לפיה חבורת פקידים, בכירים ומוכשרים ככל שיהיו, יצליחו לחזות על סמך תחזיות ותרחישים תיאוריים את התנהגות השוק בתגובה למהלכי אסדרה שיינקטו על ידם"

חמאה  /צילום: שני מוזס

משבר החמאה בדרך לפתרון? אלו שתי ההצעות שעל הפרק

גורמים המקורבים למגעים טוענים כי בימים הקרובים צפוי להתקיים דיון בזק במשרד ראש הממשלה בנושא ● שתי ההצעות שעומדות על הפרק: צו שעה שיאפשר יבוא חמאה פטור ממכס למשך חצי שנה, או פתיחת מכסת יבוא פטורה של 5,000 טונות

אייל רביד ויקטורי / צילום: אבי רוקח

אייל רביד ימשיך להתמקד בעסקי המזון: ויקטורי נסוגה מהשקעתה בחוות קנאביס

ככל הידוע, משרד הבריאות טרם אישר את הקמת חווה הקנאביס המתוכננת ● לצד קיטון ברווח הנקי, רשת הסופרמרקטים של אייל רביד רשמה גידול של 4.8% במכירות הרבעון השלישי, שהסתכמו ב-447 מיליון שקל

אביגדור ליברמן  / צילום: טל שניידר, גלובס

ליברמן: ממשיך לדחוף לממשלת אחדות - עד רביעי בצהריים

יו"ר ישראל ביתנו אמר היום בפתח ישיבת הסיעה כי הוא ממשיך לדחוף להקמת ממשלת אחדות בין הליכוד לכחול לבן ויעשה זאת עד ליום רביעי בשעה 12 בצהריים

שמואל סייד מנכ"ל ריט 1 / צילום: תמר מצפי, גלובס

עם רוח גבית מהריבית הנמוכה והצמיחה במשק: ריט 1 מפרסמת דוחות טובים ומעלה תחזיות

הקרן הציגה ברבעון שחלף גידול של 30% ברווח הנקי שהגיע לרמה של כ-80 מיליון שקל ● המנכ"ל שמואל סייד: "התוצאות החזקות נובעות מרכישת נכסים מניבים במהלך השנה בהיקף של כ-700 מיליון שקל יחד עם שיפור ב-NOI מנכסים זהים"

יעקב ליצמן / צילום: אמיל סלמן

יוצאת לדרך: התוכנית לשיקום המכונים להתפתחות הילד

במסגרת התוכנית, יבוטלו החל מאפריל ההחזרים שסיפקה המדינה עבור טיפולים פרטיים • בחוזר סמנכ"ל שנשלח היום לקופות-החולים צוינו יעדים לצמצום תורי ההמתנה לטיפולים, שכיום מגיעים עד חודשים ארוכים ● הקופות יתוקצבו ב-80 מיליון שקל בשנה עבור שיפור השירות

איתן יוחננוף, מנכ"ל החברה / צילום: תמר מצפי

הצלחה בהנפקת יוחננוף: ביקושים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל

החברה הבטיחה את הסכום שביקשה לגייס, כ-460 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 1.85 מיליארד שקל "לפני הכסף"

אור בנוזיו / צילום: אריאדנה סינל

"ראיתי את עצמי מתופף על במות, עד שתקף אותי חיידק המחשבים"

אור בנוזיו (35), ראש צוות פיתוח מובייל בחברת SciPLAY (סייפליי) ● טווח שכר: 30-35 אלף שקל

עובד חברת החשמל על מנוף / צילום: תמר מצפי

תעריף החשמל צפוי לרדת ב-4% החל מה-1 בינואר

כפי שנחשף ב"גלובס", התעריף צפוי לרדת בעיקר כתוצאה מירידה בעלויות הדלקים המשמשים לייצור חשמל ובראשם הפחם והגז הטבעי ● ההחלטה על ההורדה כפופה לשימוע ציבורי

אילן ישועה וינון מגל / צילומים: תמר מצפי ויונתן בלום

"אילן (ישועה) היה מדבר הרבה על הגברת. שכל הסיפור מגיע מהאזור שלה": תמלילי ינון מגל בתיק 4000 נחשפים

"גלובס" חושף את תמלילי עדותו של עורך אתר "וואלה" לשעבר, ינון מגל, במשטרה בתיק 4000 • מגל אישר שהופעלו עליו לחצים מבלפור, אבל טען שלחצים דומים הופעלו על ידי מושאי סיקור נוספים • "נלחמתי מאוד, לא חשבתי שמשרד המנכ”ל צריך להתערב בעבודת העריכה"

נתיבות / צילום: איל יצהר

בית המשפט ביטל את תוכנית הותמ"ל בנתיבות: "כאוס תכנוני"

התוכנית שנדחתה ממוקמת בחלקה המערבי של העיר נתיבות וממזרח לנחל בוהו ● טענת העותרים העיקרית היא שסוגיית גבולותיה המוניציפליים של נתיבות נדונה כבר כמה פעמים בעבר בוועדת הגבולות של משרד הפנים ובקשותיה להרחיב את שטחה נדחו

אלדד פרשר / צילום: איל יצהר

בהשפעת ירידת המדד: רווחי מזרחי טפחות נשחקו ב-7%; המניה בשיא

הבנק מחלק דיבידנד של כ-170 מיליון שקל ● בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה קפצו רווחי הבנק ב-40% ל-1.4 מיליארד שקל, בשל השפעת החקירה בפרשת הלבנת ההון בתקופה המקבילה

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש / צילום: ישראל הדרי

בעקבות בית ההשקעות פסגות, גם מיטב דש מפטר עשרות עובדים: "מתאימים את ההוצאות למבנה ההכנסות"

מיטב דש, שמעסיק כיום כ-1,000 עובדים, צפוי להוציא בקרוב לפועל מהלך פיטורים של כמה עשרות מעובדיו ● בחודש שעבר הודיע פסגות כי יקצץ כ-7% מכוח האדם, המונה כ-800 עובדים

נאסד"ק / צילום: רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות מינוריות שהספיקו למדדים כדי לקבוע שיאים חדשים

המדדים התקשו לטפס לאחר שגורמי ממשל סיניים צוטטו כמי שמגלים פסימיות לגבי סגירת עסקת סחר עם ארה"ב ● פולקסווגן הנמיכה תחזיות בצל חולשה בביקוש לרכבים מסחריים גדולים ● בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת, הפוטסי טיפס ב-0.1%

מריו דראגי / צילום: רויטרס

עולם חדש ומופלא? איך הגענו למצב של ריביות שליליות ומי המרוויחים הגדולים

איך הגענו לעולם הזה של ריביות שליליות ומדוע, מי מרוויח מכך ומי מפסיד, ואילו אקסיומות כלכליות נשברו בעשור האחרון? ● האם העולם של ריביות נמוכות צפוי ללווות אותנו עוד הרבה שנים? ואם כן, מה עלולות להיות ההשלכות על חיינו?

חווה לגידול קנאביס בצפון הארץ/  צילום: רויטרס

הערכות: משרד הבריאות בוחן אפשרות להוצאת ה-CBD מפקודת הסמים המסוכנים אפילו אם לא תהיה ממשלה

משרד הבריאות פרסם הנחיות קנאביס לתקופת המעבר ● בין היתר: צמצום מספר הבדיקות, הקלות ביצור, התרת היצוא מנקודת המבט של משרד הבריאות ● התקנות אינן מתייחסות לייבוא אולם משרד הבריאות פרסם קול קורא ליבואנים כדי להתגבר על המחסור

בנימין נתניהו / צילום: שלומי יוסף

הרשימה המשותפת ליועמ"ש: לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו בשל הסתה

בפניה של הרשימה המשותפת וארגון עדאלה נכתב כי התבטאויותיו הרבות של נתניהו בתקופה האחרונה מחייבות פתיחה מיידית בחקירה בעבירות הסתה לגזענות לפי סעיף 144 לחוק העונשין ● אמש אמר נתניהו כי חברה הרשימה המשותפת "רוצים להשמיד את המדינה"

קיילי ג'נר / צילום: שאטרסטוק

קיילי ג'נר מוכרת 51% מחברת הקוסמטיקה שלה ב-600 מיליון דולר

ענקית היופי והטיפוח קוטי היא הרוכשת של Kylie Cosmetics ● ג'נר, שהקימה את החברה ב-2015, תמשיך להוביל את הפעילות הקריאייטיבית

פדריקה מוגריני / צילום: פרנציסיוב וולסצ'רטס, רויטרס

האיחוד האירופי בתגובה להצהרת פומפיאו: "ההתנחלויות בלתי חוקיות"

שרת החוץ של האיחוד האירופי פדריקה מוגריני פרסמה הערב כי "עמדת האיחוד האירופי לגבי מדיניות ההתנחלויות בשטח הפלסטיני נשארת ללא שינוי" ● "האיחוד האירופי קורא לישראל לחדול ממדיניות ההתנחלויות"

משפחת יוחננוף המורחבת: שגיא, מורן, שרית, איתן, מרדכי, אילנה, יובל דמארי ונועה  / צילום: שלומי יוסף

איתן יוחננוף הגיע לכנס "גלובס" ביום ההנפקה בבורסה: "ברשות אמרו לי שקול מילים"

כנס "עסקים מבית טוב" של "גלובס" ובנק לאומי אירח הבוקר את בעלי רשת הקמעונאות ובכירים נוספים בתחום העסקים המשפחתיים