גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאחר שהתאושש מהמפולת: האם נותר מקום להרוויח באג"ח הנדל"ן האמריקאיות?

ווליו בייס: ב-40% מסדרות האג"ח האמריקאיות "עדיין גלומה הזדמנות השקעה", שנה לאחר קריסתן ● בבית ההשקעות מסבירים כי כמגמה, מרבית סדרות הענף "נסחרות בפער גדול מעל לשוק, המשקף את עודף הסיכון הגלום בהן, כפי שרואים אותו המשקיעים, ביחס לסדרות האג"ח המקומיות"

נכס של אול יר בברוקלין / צילום: מתוך מצגת החברה
נכס של אול יר בברוקלין / צילום: מתוך מצגת החברה

כשנה לאחר שהתחוללה קריסה רוחבית באיגרות החוב שהנפיקו חברות הנדל"ן האמריקאיות בבורסת תל-אביב, בבית ההשקעות ווליו בייס מעריכים כי ב-40% מסדרות החוב האלה, המהוות 45% מהיקף החוב של אותן חברות במונחים כספיים, "עדיין גלומה הזדמנות השקעה". בווליו בייס מסבירים כי כמגמה, מרבית סדרות הענף "נסחרות בפער גדול (של תשואה לפדיון - א' ל') מעל לשוק, המשקף, כמכלול, את 'עודף הסיכון' הגלום בהן, כפי שרואים אותו המשקיעים, ביחס לסדרות האג"ח המקומיות".

נזכיר, כי במהלך הקריסה אשתקד, שנבעה מחשש רוחבי לגבי יכולת החזר החוב של החברות האמריקאיות, הגיעו כ-15 מסדרות החוב של החברות הזרות להיסחר בתשואות של 20% ומעלה. בסה"כ נסחרו בדצמבר 2018 מעל 30 סדרות - חוב בהיקף של כ-12 מיליארד שקל (כמחצית מכלל החוב שהנפיקו החברות הזרות) - בתשואת זבל דו ספרתית. מאז נרשמה התאוששות מרשימה במחירי האג"ח הללו כחלק מהמגמה החיובית בשוק כולו וההבנה כי נוצרו בחלקן הזדמנויות השקעה.

היקף כספי ומספר גיוס אג"ח BVI

בין מי ש"כיכבו" במפולת אשתקד נמנו שתיים מהסדרות שהנפיקה חברת דלשה קפיטל (א' ו-ג'), בהיקף מצרפי של כ-390 מיליון שקל, שהגיעו לטווח תשואות של 27%-25%, וכיום התשואה עליהן עומדת על כ-9%. לתשואות דומות הגיעו גם צמד הסדרות הלא מובטחות של אול-יר (ב' ו-ד'), בהיקף מצרפי שהתקרב ל-1 מיליארד שקל, שכיום עומדות על כ-14%-15%.

עוד סדרות שנסחרו בתשואות של סביבות 20%-25% היו אז ווטרסטון א' (כיום כ-12%), אקסטל ב' (כיום כ-13%), אנקור ב' (כיום כ-7%), סטרוברי א' (כיום כ-9%), נובל א' (כיום כ-11%) וג'י.אף.אי א' (כיום כ-9%). מי שעוד נסחרה אז בתשואות של יותר מ-20% ומאז התדרדר מצבה, כשהתשואה עליה מגיעה ליותר מ-50%, היא סטרווד ווסט של בארי שטרנליכט. בחודש שעבר נאמן מחזיקי האג"ח שלה פנה לביהמ"ש בבקשה להורות להנהלת החברה למנות יועץ כלכלי או מעריך שווי לצורך בחינת הערכות השווי של קניוני החברה.

התפתחות הפער בין מדד תל בונד BVI

הזדמנויות דווקא בדירוגים הנמוכים

את "פרמיית ה-BVI" - המשקפת את הפער בין מדד תל-בונד גלובל, בו נכללות מרבית סדרות האג"ח האמריקאיות (כולן חברות BVI - שהתאגדו באיי הבתולה) לבין מדד התל-בונד השקלי (המהווה אינדיקציה להתפתחות הפרמיה) - מעריכים בווליו בייס כיום בכ-4.5%. זאת כשטווח הפרמיה באופן פרטני, נע בין פחות מ-1% ומגיע עד לכ-13%, "בהתאם לסדרות השונות ולדירוגן", במדד הענפי הכולל בתוכו סדרות מקבוצת ה-A ומעלה.

היקף כספי ומספר גיוס אג"ח BVI

לפי נתוני ווליו בייס, בשיא המשבר, בחודש ינואר השנה, 32 מתוך 59 סדרות אג"ח אמריקאיות נסחרו בתשואה דו-ספרתית והמרווח של מדד התל-בונד גלובל מעל התל-בונד השקלי - "פרמיית ה-BVI", התקרב אז ל-8%. זאת משום שבאותה תקופה מרבית הסדרות סבלו מהסנטימנט השלילי והתאפיינו בירידות שערים משמעותיות, כך שנרשמה עלייה חדה ורוחבית בתשואות הסדרות הנכללות במדד התל-בונד גלובל. ברמתו המינימלית עמד המרווח על כ-1.5%, בינואר 2018, כשנה לפני שהגיע לשיא.

נועה צבי, אנליסטית בכירה בווליו בייס, מוסיפה כי "התפתחות התשואות לפי קבוצות הדירוג, מצביעה על סגירת פער גדולה יותר בדירוגים הנמוכים, מה שמצביע על כך שהסנטימנט השלילי פעל בעוצמה רבה יותר בדירוגים אלו. כפועל יוצא, ניתן לומר, על פניו, כי הזדמנויות ההשקעה בחודשים האחרונים התמקדו דווקא בדירוגים הנמוכים".

עוד מוסיפה צבי בעניין דירוג הסדרות האמריקאיות כי "אם בוחנים את מגמות הדירוג של מגזר ה-BVI, מצטיירת, כמכלול, תמונה ברורה של הרעה, כאשר בכ-44% מהחברות חלה הרעה בדירוג (לרבות שינוי אופק הדירוג) ובכ-8% בלבד מהחברות חל שיפור". לפי ווליו בייס, עד היום הנפיקו חוב בישראל 36 חברות BVI, שתיים מהן הגיעו לדיפולט ושתיים ביצעו פידיון מוקדם. היקף החוב הענפי הנסחר כיום עומד על כ-24 מיליארד שקל, והוא מהווה כ-6.6% מחוב האג"ח הקונצרני הסחיר בת"א.

עוד מציינים בבית ההשקעות כי "סך החוב שגויס במסגרת חברות ה-BVI מסתכם בכ-32 מיליארד שקל", שגויס בכ-120 סבבי גיוס שונים, וכי הפער בין שני הסכומים "נובע מפידיונות שבוצעו, לרבות החלפות חוב לצורך שיפור מח"מ ותנאים משפטיים".

בווליו בייס בחנו גם את פערי תשואות החברות האמריקאיות מול אפיק החוב הממשלתי, שם הגיע השיא במהלך ינואר לכ-14%. זאת כשלפי נתוני בית ההשקעות, "בדיוק שנה לפני כן המרווח עמד על המינימום ברמה של כ-3.3%". כיום הוא עומד בממוצע על קרוב ל-7%.

התפתחות הפער בין מדד תל בונד BVI

גם ביחס לאפיק הממשלתי נרשמים פערים ניכרים בין הסדרות, בהתאם לדירוגן. מפילוח המרווחים של חברות ה-BVI ביחס לאג"ח הממשלתי לפי קבוצות דירוג, עולה כי בקבוצת ה-BBB המרווח המקסימלי הגיע ליותר מ-24%, ורמתו המינימלית עמדה על כ-5%, בעוד בקבוצת ה-AA המרווח המקסימלי עמד על כ-5% ובמינימום ירד מתחת ל-2%.

2019 מסתמנת כשנת שפל בפעילותן

עוד בחנו בווליו בייס גם את חלקן של הנפקות חברות ה-BVI ביחס לכלל השוק, לאורך השנים. מהנתונים עולה כי ב-2017, שנת שיא הפעילות (של החברות האמריקאיות ושל כלל השוק) חברות ה-BVI גייסו חוב בהיקף מצרפי של יותר מ-10 מיליארד שקל ביותר מ-40 הנפקות, והיוו יותר מ-15% מכלל גיוסי האג"ח הקונצרניים בתל-אביב, עם 10 חברות חדשות. השנה הנוכחית לעומת זאת מסתמנת עבורן כשנת שפל בחמש השנים האחרונות, עם 10 גיוסים ב-2019 (עד אוקטובר) בהיקף מצרפי של כ-3 מיליארד שקל - המהווים כ-6% מסך גיוסי החוב הקונצרניים בבורסה המקומית.

צבי מציינת בעניין זה כי "'משבר התשואות' שהחל באופן מובהק בנובמבר 2018 הביא ל'שיתוק' בפעילות המגזר - הן בהגעה של חברות חדשות והן בגיוסים חוזרים. התעוררות מחודשת מורגשת בעיקר מאז ספטמבר 2019, עם חמישה גיוסים במהלך החודשיים האחרונים. ב-2019, עד כה, הגיעה חברה חדשה אחת לשוק - ווסטדייל, אשר הנפיקה חוב כנגד בטוחות, מה שהקל על כניסתה לשוק בתקופה כה מאתגרת".

צבי מוסיפה כי "ההתפתחויות בחודשים האחרונים, מצביעות על כך שהשוק יודע לבדל בין חברות/סדרות טובות ופחות טובות, כך שגם בתנאים יותר מורכבים ישנן חברות אשר יכולות לבצע הנפקות חדשות, לרבות חברה חדשה שהצטרפה לשוק, על אף התנאים המאתגרים". עוד לדבריה, "בחינת התשואות לאורך זמן מצביעה על כך שקיימת פרמיית BVI מתמשכת, אשר למרות שקטנה משמעותית מאז השיא בנובמבר 2019, עדיין מצביעה על פער מול העבר". 

עוד כתבות

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד / צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

דעה: ההסתדרות השתנתה

עולם העבודה משתנה במהירות, ובזמן שההסתדרות מתאימה את עצמה ומניפה דגלי חדשנות, יעילות ושיפור השירות, ישנם גורמים שמעוניינים להשאיר אותנו בעבר ● דעה

נתניהו השבוע בכנס הליכוד וגנץ מחזיר את המנדט לנשיא / צילומים: שלומי יוסף, רויטרס

הסיכום הכספי בין כחול לבן לליכוד בבחירות הבאות: תוספת של 62 מיליון ש'

לאחר ההסכמה על מועד הבחירות שנקבע ל-2 במרץ, הליכוד וכחול לבן הגיעו להסכמה נוספת הנוגעת למימון מערכת הבחירות השלישית ב-12 החודשים האחרונים ● בליכוד ביקשו להוסיף תקציב של 130 מיליון שקל, כחול לבן סירבו ולבסוף סוכם על סכום הנמוך במחצית

שופט העליון, נועם סולברג / צילום: אוריה תדמור

במשרד המשפטים שומעים את הביקורת: יקיימו כנס בסוגיית אמון הציבור

המשרד יקיים את "פורום המשפיעים", שייחד את דיוניו לסוגיית האמון במערכת המשפט ● הדברים באים אחרי סוף שבוע סוער שבו בכירי מערכת המשפט התווכחו ביניהם על האחראים האמיתיים לירידה באמון הציבור במערכת

אפי נוה  / צילום: שלומי יוסף

פרשת ביקורת הגבולות: בג"ץ דחה חלקית את עתירת אפי נוה לקבלת חומרי חקירה

יו"ר לשכת עוה"ד לשעבר ובת זוגו עתרו בדרישה לבטל את החלטת בימ"ש השלום, שדחתה את בקשתם לקבלת חומרים לביסוס טענתם לאכיפה בררנית ● בג"ץ דחה את עתירתם אך החזיר את הבקשה שנית לבימ"ש השלום

מנדלבליט מודיע על הגשת כתב אישום נגד נתניהו/ צילום: רפי קוץ

מנדלבליט יתייחס לשאלה אם כתבי האישום מחייבים את התפטרות נתניהו מתפקידיו כשר

היועץ המשפטי לממשלה הודיע לבג"ץ כי הוא יגיב לעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון שדרשה את התפטרות נתניהו מכל תפקידיו בעקבות הגשת כתב האישום נגדו ● מנדלבליט יגיש את תגובתו בבוקר יום חמישי הקרוב

גיל טופז / צילום: סיון פרג'

בנק ירושלים ממשיך למכור נתחים מתיק המשכנתאות - והפעם לכלל ביטוח, שהפכה לחברה ללא בעל שליטה

זוהי העסקה הרביעית בתוך כשנתיים למכירת נתחים מתיק המשכנתאות של בנק ירושלים ● עסקאות קודמות הניבו לבנק רווח של 31 מיליון שקל, ועסקה זו צפויה להניב לו רווח של 26 מיליון שקל

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 9 בדצמבר 2019

אתמול באיכילוב: 19 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

סוחרבוול סטריט/BRENDAN MCDERMID / צילום: רויטרס

יציבות בוול סטריט; הפד של ניו יורק מזרים מיליארדים לשוק הריפו

המשקיעים ממתינים להתפתחויות בזירת הסחר ולהודעת הריבית של הפד בחמישי ● נתוני יצוא טובים בגרמניה ● היצוא הסיני צנח בנובמבר זה החודש הרביעי ברציפות ● כלכלת יפן צמחה בקצב שנתי של 1.8% ברבעון, הרבה מעל לציפיות

משה קורן / צילום: שלומי יוסף

"כל הדיירים רוצים השבחה של הנכס, אבל לא כולם צריכים דירות גדולות"

מנהל ההתחדשות העירונית בחברת אזורים, משה קורן, מציע לדיירים בפרויקטי פינוי-בינוי אפשרות לקבל דירה של אזורים, לאו דווקא איפה שהם גרים ● היוזמה נועדה לתת לחברה יתרון בשוק התחרותי: "יש לי חברה גדולה שאני יכול להשתמש בגודל שלה. אין סיבה להגביל את הדיירים"

 אלדד בן משה / צילום: יחצ

אלדד בן משה, מנכ"ל נשר הנכנס, רכש 5% ממניות משאב

את תפקידו החדש בנשר, יתחיל בן משה בתקופה הקרובה ● בימים האחרונים הוא רכש כ-5% ממניות משאב ב-60-80 מיליון שקל

ולדימיר פוטנין, מנכ"ל נורניקל  / צילום: Maxim Shemetov, רויטרס

ענקית המתכות הרוסית נורניקל התחילה ניסוי בפלטפורמת בלוקצ'יין

על פי דיווח ב"בלומברג", המערכת הניסיונית, שתשמש למסחר במטבעות דיגיטליים מגובים במתכות, צפויה להיחשף בקרוב למשקיעים בארה"ב, בשווייץ ובאיחוד האמירויות ● בעל השליטה בנורניקל הוא האוליגרך ולדימיר פוטנין, הנחשב לגדול עשירי רוסיה

מפעלי ים המלח / צילום: רויטרס

המלחמה על קרן העושר: רשות המסים בדרך לחקיקה נגד כיל, שוקלת גם הליכים משפטיים

במשרד האוצר זועמים על כיל: השומה שהגישה לשנת 2018 כוללת תרגילים חשבונאיים, שחוסכים ממנה תשלום מס לקרן העושר • גורם ממשלתי: "יש כאן כמעט חצייה של הגבול הפלילי" • באוצר אומרים כי חברות נוספות מתחמקות מתשלום תמלוגים • כיל: אנחנו פועלים בשקיפות ולפי חוק

מלון הר ציון בירושלים לאחר ההרחבה המתוכננת  / הדמיה: לאה רובננקו אדריכלים בע"מ, View Point

עזריאלי מתרחבת בתחום המלונאות: רוכשת משלמה אליהו את מלון הר ציון בירושלים ב-275 מיליון שקל

עזריאלי מתכוונת להשקיע עוד 500-600 מיליון שקל בהרחבת המלון ובשיפוצו ● העסקה, שהשלמתה צפויה בתוך כחודשיים, כפופה לתנאי מתלה – אישור הממונה על התחרות לביצוע העסקה

ניר שטרן  / צילום: תמר מצפי

סלקום, גולן טלקום ואקספון הגישו עתירה לבג"ץ נגד המכרז לדור ה-5

כפי שנחשף ב"גלובס", החברות דורשות להקפיא את המכרז ולהכניס בו שינויים שכן היא ומפעילות נוספות לא יוכלו להגיש הצעות בשל המבנה הפגום של המכרז, לטענתן

מטוס וויז אייר/יחצ

תנועה הנוסעים בנתב"ג ממשיכה לגדול, וחברות הלואו קוסט ממשיכות להרוויח מזה

שש שנים לפתיחת השמיים - וחברות הלואו קוסט כבר תופסות נפח של 30% מהמושבים בקווים השונים מישראל ואליה ● מספר המושבים בטיסות מת"א ליעדים שונים באירופה הגיע ליותר מ-20 מיליון ב-2019, כפול ממספר המושבים ב-2013, שנה לפני פתיחת השמיים

מתקן ההתפלה בשורק / צילום: איל יצהר

המכרז להקמת שורק ב': ועדת המכרזים אישרה מחדש את החלטתה להעביר את IDE והאצ'יסון לשלב הסופי

בעקבות ביקורת שמתח ביהמ"ש  על ועדת המכרזים להתפלה, היא הסכימה לבטל את החלטתה לפיה IDE והאצ'יסון, מפעילות מתקן ההתפלה שורק א' שלגביו התגלו ממצאים חמורים למרמה, ימשיכו לשלב הבא במכרז להקמת מתקן שורק ב', וערכה דיון מחודש במועמדותן

משמר החופים הלובי וסירת מהגרים / צילום: HANI AMARA, רויטרס

במאבק של אירופה נגד המהגרים, החלומות של האפריקאים הופכים במהרה לסיוט בלב ים

הסכם כלכלי בין לוב לאיטליה, שזכה לתמיכת האיחוד האירופי אך גם לביקורת מצד צרפת, מביא להקטנה משמעותית של היקף ההגירה • במקביל האפריקאים שנמלטים ממלחמות ועוני ממשיכים לנסות לחצות את הים - רק כדי להיות מוחזרים למתקני כליאה בלוב שבה מתקיימת מלחמת אזרחים

סניף WeWork בניו יורק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הכישלון של סופטבנק ב-WeWork: גולדמן זאקס מוביל את המירוץ למימון מחדש

סופטבנק שכר את גולדמן זאקס לטובת מימון מחדש להחייאת WeWork ● בנק ההשקעות יארגן מסגרת אשראי של 1.75 מיליארד דולר שיירשם תחת החוב של הבנק היפני

קהל רוסי במוקדמות יורו 2020 / צילום: Yiannis Kourtoglou, רויטרס

בלי אולימפיאדה או מונדיאל: רוסיה הורחקה מאירועי ספורט לארבע שנים

כך קבעה הסוכנות העולמית נגד סימום ● אתלטים רוסים שיוכלו להוכיח כי אינם מוכתמים על ידי שערוריית הסימום ברוסיה, יורשו להתחרות באירועים תחת דגל ניטרלי ● עם זאת, נבחרת רוסיה עדיין תוכל להתחרות בטורניר היורו, שגם יתארח ב-2020 בסנט פטרסבורג

פרויקט The Upper House של גינדי תל אביב / צילום: מצגת החברה

מגוריט בדרך לרכוש 110 דירות מגינדי החזקות

קרן מגוריט שעוסקת בהשכרת דירות לטווח ארוך וחברת גינדי החזקות חתמו על הסכם אופציה למכירת 110 דירות בפרויקט שיוזמת גינדי בשכונת יד אליהו בת"א ● אם העסקה תתממש, הקרן תשלם עבור הדירות 268 מיליון שקל