גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

על רקע הביקורת: רשות החשמל תמליץ להסב את תחנות הכוח הפחמיות

לאחר שפרסמה דו"ח שגרר תגובות זועמות של ארגוני הסביבה והתכתשות ציבורית עם המשרד להגנת הסביבה, רשות החשמל עשויה להמליץ לשר האנרגיה להסב את תחנות הכוח הפחמיות ולהפכן מבוססות גז, וכן להרחיב את הפיתוח והשימוש באנרגיות מתחדשות

תחנות הכוח הפחמיות בחדרה / צילום: אייל יצהר
תחנות הכוח הפחמיות בחדרה / צילום: אייל יצהר

לאחר הפרסומים ב"גלובס" והוויכוח המתוקשר בין הרגולטורים, ל"גלובס" נודע כי רשות החשמל עתידה להמליץ לשר האנרגיה להסב את תחנות הכוח הפחמיות לתחנות גז עד כדי הפסקת פעילותן של הפחמיות, ולהגדיל את השימוש באנרגיות מתחדשות לאור מחירן היורד והצורך לעמוד ביעדי הסכם פריז.

בראשית אוקטובר פרסמה לשימוע ציבורי רשות החשמל מסמך מדיניות אנרגטית המנתח את המשמעויות הכלכליות של הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל. המסמך עורר תרעומת רבה לא רק בקרב ארגוני הסביבה שראו בו סימן לקיבוע והנצחת השימוש באנרגיות מזהמות של דלקים מאובנים בעידן משבר אקלים, אלא גם ביקורת רבה מצד המשרד להגנת הסביבה. לפי המשרד, מסמך המדיניות של רשות החשמל לוקה בשורה ארוכה של פגמים וליקויים מקצועיים, ומבוסס על הנחות לא מדויקות, לרבות קביעות בנושאים סביבתיים המנוגדות לעמדה המקצועית של המשרד. המשרד להגנת הסביבה טוען כי בניגוד למסקנה העולה מהניתוח הכלכלי של רשות החשמל, הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל לא תגרור עלויות של 3.5 מיליארד שקל, אלא דווקא תחסוך למשק כ-13 מיליארד שקל.

כעת, ממידע שהגיע לידי "גלובס", מתברר כי על רקע הביקורת, רשות החשמל תציע לשר האנרגיה להסב את תחנות הכוח הפחמיות בישראל לתחנות מבוססות גז עד שנת 2030. המסקנות אותן תפרסם רשות החשמל מצביעות כעת על תועלת למשק ולהפחתת גזי החממה באם יוסבו תחנות הכוח הפחמיות למבוססות גז, במקביל להגדלת השימוש באנרגיות מתחדשות.

שתי החלופות באשר לתחנות הכוח הפחמיות, היא הסבתן למונעות גז או גריטה שלהן. משכלול רשות החשמל וחישובי התמחור של שתי האופציות, במקביל לשיקולי ביטחון אנרגטי, אופציית ההסבה עדיפה על גריטה - גריטה אמנם תוביל להקמה של תחנות כוח חדישות ויעילות יותר אנרגטית, אך תדרוש 12 מיליארד שקל להקמת תחנות חדשות. על כן, האופציה הנכונה יותר מבחינת הרשות היא הסבת התחנות. עם זאת, בכדי להימנע ממצבים של שיתוק תחנות הכוח במקרה של פגיעת טרור באסדות הגז, תשמר יכולת מסוימת של הפקת חשמל מפחם, אך אם היחידות יוסבו, יהיה שימוש מזערי בפחם לבדיקה בלבד ולכן השימוש ירד לכ-1% לכל היותר. כיום, פחם מהווה 30% ממשק האנרגיה, כשתוכננה ירידה לכדי 15% עד 2030, כך שבהמלצה המסתמנת של רשות החשמל בהחלט ישנה בשורה. לפי רשות החשמל, חישוב פליטת גזי החממה, גם כאשר משכללים פנימה את הערכות הנמוכות ביותר שניתנו בעולם - מצביע על תועלת שתעלה מסגירת הפחמיות, כשהערכות נעות בין חיסכון של 6-40 דולר לטון פחמן. הבעייתיות העולה מן ההחלטה להסב את התחנות היא כי בעתיד יישמר פתח לשימוש בפחם, היות שאופציה זו תהיה קיימת ושרירה, שכן התחנות לא נגרטות.

בנוסף, מסתמן כי תמליץ רשות החשמל על השקעה בהגדלת האנרגיה המתחדשת, כשמחיריה יורדים כל עת ומדובר בכורח המציאות בעידן של משבר אקלים, בו מדינות העולם מנסות להסב את משק האנרגיה שלהן לאנרגיות מתחדשות בכדי להשיג יעדים של משק דל פחמן עד שנת 2050. הפקת חשמל מגז איננה נחשבת לאנרגיה מתחדשת, שכן גז אף הוא דלק מאובן, שהפקתו והשימוש בו כרוכים בזיהום. על כן, התלות בגז אמורה להוות מצב ביניים בלבד, תוך פיתוח מאגרי אנרגיה מתחדשת וחתירה למעבר מהיר ככל הניתן לשימוש בהן.

מבחינת משק האנרגיה הישראלי, מעבר לאנרגיות מתחדשות הוא קריטי - לא רק שמדובר במדינה שטופת שמש ועשירה במשאב החיוני להפקת אנרגיה מתחדשת, אלא גם שבתרחיש ביטחוני שעלול לפגוע במאגרי הגז, ההערכות הן שאנרגיה מתחדשת תקזז את ההשקעה הנדרשת בהקמתה, גם אם בשלב הראשון היא מעט יקרה יותר. לכן, מדובר בפיתוח הכרחי למען הביטחון והעצמאות האנרגטית של ישראל, ולא רק להפחתת פליטות גזי החממה. בימים אלה מתבצעת עבודה במשרד האנרגיה במטרה לבחון את הגדלת השימוש באנרגיות מתחדשות, אך מסתמן כי המשרד לא סבור כי ניתן להחליף את הפחם באופן מלא וכי עדיין ישנם קשיים (דוגמת אגירה) המעיבים על היכולת להסב באופן מסיבי ייצור אנרגיה ממקורות מאובנים מזהמים דוגמת פחם, גז ונפט לאנרגיות נקיות. יחד עם זאת, מסתמן כי יומלץ להגדיל את יעדי השימוש באנרגיה מתחדשת, ליעד שאפתני יותר (אך לא ברור עד כמה) מה-17% עד 2030, אותם הציבה בפני עצמה ישראל במסגרת הסכם פריז.

היעדים לאנרגיה מתחדשת אותם הציבה לעצמה ישראל במסגרת הסכם פריז, הם יעדים נמוכים מאוד ביחס למדינות אחרות. כיום, מתבצעת עבודה של המשרד להגנת הסביבה ומשרדי ממשלה נוספים, במטרה לבחון הצבה של יעדים שאפתניים יותר בתחום זה. בעבר ציין המשרד כי ניתן אף להגיע ליעד של 30% אנרגיות מתחדשות לכל הפחות עוד לפני שנת 2030, כך שכל מספר שיתקבל בעבודה זו יהיה כנראה גבוה או קרוב לכך.

החברה להגנת הטבע, שיחד עם ארגונים נוספים ירוקים הביעה התנגדות לטיוטה שפרסמה רשות החשמל, מברכת על שינוי הכיוון: "טוב עשתה רשות החשמל, שחזרה בה מן ההמלצות התמוהות, שהופיעו בטיוטת הדוח. בעידן שבו מתבהרת התמונה הקשה, של משבר אקלים חמור - זו ההחלטה היחידה שמתקבלת על הדעת. השלב הראשון והדחוף שצריך כעת לעשות, הוא להיפטר מהפחם המזהם, בדרך לשימוש באנרגיות נקיות".

ממאבק 2020 המקדמים שימוש באנרגיה מתחדשת נמסר בתגובה: "זהו חוסר אחריות לרכז תשתיות במקום אחד, מעבר לעניין שהגז מזהם ואין בו צורך אנרגטי אמיתי. מעבר לכך, האנרגיה הסולארית כבר יותר משתלמת, הסוללות לאגירה כבר כלכליות ועובדות במקומות שונים בעולם. האנרגיה הסולארית אינה מזהמת, תוריד את יוקר המחייה, את זיהום האוויר והנהנים מהרווחים יהיו כלל תושבי מדינת ישראל. בקליפורניה, הוחלט לבטל תוכנית לבניית תחנת כח גדולה המבוססת על גז ובמקומה להקים חוות סוללות לאגירה, הניתנות למיחזור. בישראל למעלה ממליון דונם גגות ותשתיות, היכולות לספק את כל צרכי האנרגיה של המדינה, בגיבוי סוללות לאגירה. הדבר יבזר את משק האנרגיה, יוריד את התלות ברשת ההולכה ובמקום לבנות עשרות תחנות המהוות יעד אסטרטגי מסוכן, כל משק בית ומבנה יהיה תחנת כח קטנה ואוטונומית".

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית", מסר בתגובה: "היתירות העודפת הקיימת במשק החשמל בישראל מאפשרת ואף מחייבת סגירה מיידית של היחידות הפחמיות בחדרה. הן הורגות ומיותרות לישראל. עודף יתירות מייקר את תעריף החשמל. הפתרון אינו בהגברת השימוש בגז, עמו ניאלץ להישאר עשרות שנים קדימה, שכן גז גם מזהם מאד לאורך כל שרשרת האספקה שלו- קידוח, הפקה, הולכה, אחסון, זיקוק ובנוסף מהווה גז חממה חזק מאד ומחריף את משבר האקלים. הפתרון טמון במעבר מואץ לשימוש באנרגיות מתחדשות שהן נקיות, זולות ובטוחות יותר לשימוש".

עוד כתבות

בנימין נתניהו, גדעון סער / צילום: הליכוד

מרכז הליכוד קבע: בחירות מקדימות ב-26 בדצמבר

הבחירות המקדימות נקבעו לפי דרישה של חבר הכנסת גדעון סער, שהודיע על כוונתו להתמודד מול ראש הממשלה נתניהו

סקר הסקרים

סקר ראשון אחרי פיזור הכנסת: כחול לבן שומרת על פער של 3 מנדטים מהליכוד

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

מארק צוקרברג / צילום: ג'ושוע רוברטס, רויטרס

"בית המשפט העליון של פייסבוק": החברה משקיעה 130 מ' דולר בגוף שיעביר עליה ביקורת

פייסבוק תשקיע 130 מיליון דולר כדי להקים גוף עצמאי אשר מטרתו היא לבקר כיצד החברה מסננת את התוכן שלה

סוסון ים שנתקע בכוס חד פעמית שהושלכה לים  / צילום: נועם קוטלר

סוף סוף: עיר בישראל תאסור שימוש בכלים חד-פעמיים בחוף הים

כך לפי החלטת מועצת העיר אילת ● הקנס הצפוי לעובר על החוק - עד 730 שקל

הכוכב הבא / צילום: רונן אקרמן

התאגיד נפרד מ"הכוכב הבא": יפיק עצמאית את בחירת הנציג לאירוויזיון

שיתוף-הפעולה בין תאגיד השידור וקשת מתקיים כבר 7 שנים ● עפ"י הודעת התאגיד לקשת, בכוונתם להפיק עצמאית את בחירת המועמד הישראלי לתחרות, וזאת החל מהשנה הבאה, כלומר בבחירת נציג ישראל לאירוויזיון 2021 ● קשת בתגובה: "בהצלחה"

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

בדרך לפרישה קרובה מהאיחוד האירופי: ניצחון היסטורי לג'ונסון בבחירות בבריטניה

לפי מדגמים ותוצאות חלקיות, השמרנים בבריטניה זכו בבחירות ברוב גדול, הסולל את הדרך לפרישה מהאיחוד האירופי כבר בינואר 2020 ● "ניצחון בקנה מדה היסטורי", הכריז ג'ונסון ● ה"לייבור" הובסו, קורבין הודיע שיעזוב עד הבחירות הבאות ● עם פרסום המדגמים, הפאונד זינק ב-2.3%

זאב ביילסקי / צילום: משה מילנר - לע"מ

נפתר זמנית משבר מכוני הבקרה בענף הבנייה

בשעות שלפני פיזור הכנסת אמש ניסו ראש מטה הדיור זאב ביילסקי וסגן שר האוצר איציק כהן, להכניס סעיף לצד פיזור הכנסת שיאריך את הפטור מביקורת במכוני בקרה, מעבר לינואר 2020 ● לבסוף נקבע שוועדה זמנית שתוקם תטפל בנושא

לארי פייג' / צילום: רויטרס

החיים שאחרי גוגל: לארי פייג' מממן חיסונים בחינם לילדי קליפורניה

פייג', שממוקם במקום השביעי בין עשירי העולם, פרש מוקדם יותר החודש מכסא המנכ"ל של אלפאבית ● פייג' מממן את החיסונים במסגרת ארגון מקומי בשם "Shoo the Flu", שמציעה זריקות חינם בבתי ספר וגני ילדים בעיר

מארק צוקרברג/ צילום: שאטרסטוק

הרגולטורים בארה"ב נגד פייסבוק: חקירה נגד הרשת החברתית בחשד לטקטיקות המסכלות תחרות

רגולטורים בוושינגטון ביניהם רשות הסחר הפדרלית (FTC) שוקלים לפתוח בחקירה נגד פייסבוק על רקע הריכוזיות הרבה שיש לחברה בחלק מהפלטפורמות שלה והמוצרים שהחברה מציעה, כך לפי גורמים המעורים בפרטים בתחקיר של ה"וול סטריט ג'ורנל" ● בעקבות הדיווח, מניית הרשת החברתית מאבדת כעת כ-2.5% במסחר בוול סטריט

ד"ר נורית הראל / צילום: יח"צ

יו"רית ד"ר פישר חוברת לדונרשטיין במרוץ לנשיאות התאחדות התעשיינים

אם שמואל דונרשטיין ייבחר לתפקיד הנשיא הבא של התאחדות התעשיינים, ד"ר נורית הראל תכהן כסגניתו

שרגא ברוש / צילום: שלומי יוסף

"מקווה שמחקריו רציניים יותר": מדוע הגיש נשיא התאחדות התעשיינים תלונה לנשיא הטכניון?

חודש וחצי לפני הבחירות לנשיא ההתאחדות, המרוץ בין שמואל דונרשטיין וד"ר רון תומר מתחמם ● הבעת תמיכה בדונרשטיין מצד פרופ' אהוד קינן, נשיא הפקולטה לכימיה בטכניון, מסעירה בימים האחרונים את ההתאחדות והובילה את הנשיא היוצא שרגא ברוש להגיש תלונה נגד פרופ' קינן

בוריס ג'ונסון והכלב שלו, אחרי הצבעה בבחירות בבריטניה / צילום: Dylan Martinez, רויטרס

"הסיוט שלפני חג המולד": כך מסקרים בבריטניה את הבחירות

האזרחים הבריטים יצאו הבוקר להצביע בפעם השלישית בארבע השנים האחרונות ● בינתיים, העיתונים מנסים להסביר לקוראים מי הוא בדיוק הבחירה הנכונה לעמוד בראש המדינה

רג'פ טאיפ ארדואן והמט דבוטאולו / צילום: Umit Bektas, רויטרס

ההתנגדות לארדואן גוברת: ראש ממשלת טורקיה לשעבר יציג מחר את מפלגתו

משלחת נציגים מטעם מפלגת השלטון ניסתה להניא את אהמט דבוטאולו מהחלטתו ● בעקבות הסירוב הגביר ארדואן את ביקורתו נגד עריקי המפלגה

בורסה אסיה / קרדיט: שאטרסטוק

בורסות אסיה זינקו ב-2%; גם אירופה בעלייה: כל המדדים עולים בכ-1%

המסחר בניו יורק ננעל אתמול בעליות חדות ברמת שיא כל הזמנים על רקע הדיווח כי השלב הראשון בהסכם הסחר קרוב לחתימה ● הפאונד זינק ב-2.3 אחרי תוצאות הבחירות בבריטניה

המלכה אליזבת' / צילום: Yui Mok, רויטרס

מחפשים עבודה? המלכה אליזבת מחפשת מנהל מדיה חברתית

בעבור שכר בגובה 233 אלף שקלים לשנה (50 אלף ליש"ט), מנהל המדיה החברתית יצטרך לעבוד 37.5 שעות בשירות הוד מלכותה

דקר הסלעים, מין בסכנת הכחדה / צילום: אורן קליין

בגלל הדייגים: מינים בסכנת הכחדה לא נכנסו לרשימת המינים המוגנים

לפני כשנה חתם השר אלקין על הכנסת דקר הסלעים וטונה כחולת סנפיר לרשימת הדגים המוגנים ● אך בסופו של דבר, בעקבות לחץ הדייגים, החליט לא לכלול אותם ברשימת המינים שיזכו להגנה מפני דייג

נורד סטרים 2. צינור הגז של פוטין / צילום: רויטרס

"עימות חזיתי בים הבלטי": ארה"ב בדרך לסנקציות על צינור הגז "נורד סטרים 2"

בית הנבחרים האמריקאי החל בהליך הטלת סנקציות על חברות המעורבות בהקמת צינור הגז "נורד סטרים 2" מרוסיה לאירופה, בניסיון לטרפד את הפרויקט ● ארה"ב פותחת חזית כפולה: מול רוסיה - אך גם מול בעלות בריתה באירופה, ובמיוחד גרמניה

סקר הסקרים

סקר הסקרים: כחול לבן מגדילה את הפער, אבל עדיין לא תצליח להקים ממשלה

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

מלון הרודס באילת / צילום: יח"צ

בוכים ומרוויחים: שוק המלונות הישראלי חוגג את הרנסנס בעסקי התיירות המקומית

תוצאותיהן הכספיות של רשתות המלונות דן, פתאל וישרוטל, שמניותיהן נהנו מעליות דו-ספרתיות מתחילת 2019, יכולות להסביר את הפוטנציאל שמזהה עזריאלי בענף המלונאות ● עזריאלי חתמה על עסקה לרכישת מלון הר ציון בירושלים מידי שלמה אליהו בכ-322 מיליון שקל

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

המכרז המוסדי בהנפקת המניות של כלל ביטוח: ביקוש ער שמוביל לדילול של סדר גודל של כ-20% של בעלי מניות קיימים

במכרז המוסדי של הנפקת המניות החדשות של כלל ביטוח התקבלו ביקושים ערים בהיקף 900 מיליון שקל והחברה תגייס 650 מיליון שקל ● כלל תגייס עוד עד 868 מיליון שקל בכתבי התחייבויות נדחים