גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אי.די.בי ממשיכה לממש ההחזקה בכלל ביטוח: תמכור עוד כ-7.8% מהמניות ותרשום ברבעון הרביעי רווח כלכלי של 80 מיליון שקל

העסקה תתבצע במזומן וכנגד רכישה עצמית של אג"ח ארוכות מסדרות ט' ו-י"ד - דרך המועדפת על אי.די.בי מאחר שהיא מייצרת פרמיה מהותית בעת המכירה ● מהתזרים החזוי שפרסמה לשנתיים הקרובות עולה כי ב-2020 מקווה אי.די.בי להשלים את מכירת ישראייר שתניב תזרים נקי של 186 מיליון שקל

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

חברת אי.די.בי שבשליטת אדוארדו אלשטיין ממשיכה לממש את החזקותיה במניות כלל ביטוח. אמש דיווחה החברה כי הסכימה למכור עוד כ-7.8% ממניות כלל ביטוח בעסקה המשלבת תמורה במזומן ובאגרות חוב שהנפיקה אי.די.בי בעבר מסדרות ט' ו-י"ד הארוכות. ביום חמישי בערב קיימה אי.די.בי מכרז-החלף למכירת מניות כלל ביטוח בתמורה למזומן ולאג"ח, אותו הובילו אפסילון חיתום ופועלים אי.בי.אי. לאחר קבלת הצעות החתמים, החליטה כאמור אי.די.בי למכור כ-7.8% מהחזקותיה בחברת הביטוח (4,336,549 מניות).

במסגרת העסקה, תמכור אי.די.בי 2.8% תמורת תשלום של כ-82 מיליון שקל במזומן ולפי מחיר של 52.5 שקל למניה. בנוסף, תמכור אי.די.בי 3.56% ממניות כלל ביטוח בתמורה לאג"ח מסדרה ט' אותן תרכוש במחיר של 75 אגורות לאיגרת, וכן עוד 1.44% ממניות כלל ביטוח יימכרו בתמורה לרכישת אג"ח מסדרה י"ד במחיר של 78 אגורות לאיגרת.

רכישה עצמית זו של אג"ח שהנפיקה בעבר, בוצעה כאמור במחירים הנמו כים משמעותית מערכן המתואם (פארי) של אותן איגרות חוב. כתוצאה מכך, מעריכה אי.די.בי כי תרשום בדוחות הרבעון הרביעי השנה רווח חשבונאי מפדיון מוקדם של כ-73 מיליון שקל, או רווח כלכלי אמיתי של 80 מיליון שקל.

מכירה של מניות כלל ביטוח כנגד רכישה עצמית של אג"ח ארוכות מסדרות ט' ו-י"ד, היא הדרך המועדפת על אי.די.בי למימוש ההחזקה בכלל ביטוח, מאחר שהיא מייצרת פרמיה מהותית בעת המכירה. עם זאת, מכירה כזאת אינה מייצרת נזילות ולכן נאלצת החברה גם לבצע מכירות במזומן. בעסקה הנוכחית, מכרה אי.די.בי למעשה 5% ממניות כלל ביטוח לפי מכפיל הון של 0.88, כאשר החברה עצמה נסחרת כיום בבורסה לפי מכפיל הון נמוך משמעותית של 0.57 בלבד.

טרם השלמת עסקת מכירה זו, החזיקה אי.די.בי באופן ישיר ב-15.3% ממניות כלל ביטוח. לצדה, מושקעת אי.די.בי בכ-15% ממניות כלל ביטוח דרך עסקאות החלף אותן ביצעה במהלך 2018.

בחברה לא דיווחו אמש האם המכירה החדשה תבוצע מתוך ההחזקה הישירה או דרך סיומן של חלק מעסקאות ההחלף, שבוצעו מול הבנקים במהלך 2018. עם זאת, על פי הערכות בשוק תתבצע עסקת המזומן כנגד מניות המוחזקות באופן ישיר, בעוד שעסקת ההחלפה תתבצע כנגד סיומה של עסקת החלף.

בנוסף, דיווחה אי.די.בי כי היא ממשיכה לבחון חלופות שונות למכירתן של עוד 5% ממניות כלל ביטוח בתמורה למזומן ו/או אג"ח מסדרות ט' ו-י"ד, כאשר עד תחילת ינואר היא מחויבת על-פי המתווה למכירת גרעין השליטה בכלל ביטוח, למכור עוד 2.2% מהמניות שמוחזקות באופן ישיר (תחת הנחה כי 2.8% יימכרו כבר כעת).

מגייסת 230 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה 

בינתיים, מקיימת היום אי.די.בי את שלב המכרז המוסדי המקדים של הנפקת איגרות החוב מסדרה ט"ו החדשה. מדובר בסדרה שתובטח בשעבוד ראשון על מניות כלל ביטוח ועל תמורות שיתקבלו ממכירתן. גם את ההנפקה הזו מובילה אפסילון חיתום, שנמצאת בשליטתה של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש.

לקראת ההנפקה פרסמה אי.די.בי ביום חמישי חלקים נבחרים מתוך דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי של 2019 (שיפורסמו בסוף החודש). בין השאר, פרסמה החברה את תזרים המזומנים החזוי לשנתיים הקרובות, ובו ציינה כי היא מצפה לגייס בהנפקת סדרה ט"ו סכום של 230 מיליון שקל, שיובטחו בשעבוד על 10.4% ממניות כלל ביטוח (כל המניות שייוותרו בהחזקה ישירה). הכסף שיגויס יסייע בפירעון הסופי של שתי סדרות הקצרות (י"א ו-י"ג) בעוד כשבועיים.

מהתזרים החזוי עולה, כי סגירת עסקאות ההחלף מול הבנקים צפויה לחייב את אי.די.בי בתשלום של 45 מיליון שקל לבנקים ברבעון הרביעי, וזאת מאחר שמניית כלל ביטוח נסחרת כיום במחיר נמוך יותר מהמחיר שלפיו בוצעו אותן עסקאות. ב-2020 תמשיך אי.די.בי לחסל עסקאות החלף אלו, כאשר הנזק מהן אמור להסתכם בתשלום נוסף של כ-72 מיליון שקל לבנקים.

עוד עולה מהתזרים החזוי, כי ב-2020 מקווה אי.די.בי להשלים את מכירת חברת התעופה ישראייר שבבעלותה, בעסקה שאמורה להניב לאי.די.בי תזרים נקי של 186 מיליון שקל. אם תוכניות אלו אכן יתממשו במלואן, הרי שאת 2019 תסיים אי.די.בי עם 354 מיליון שקל בקופה, בעוד שבסוף 2020 יהיה ברשותה סכום של כ-277 מיליון דולר.

יחד עם זאת, את 2021 צפויה אי.די.בי לסיים עם סכום מצומצם של כ-40 מיליון שקל בלבד בקופה, וזאת כל עוד לא תזכה לתשלומי קרן מחברת דולפין איי.אל (של בעל השליטה אלשטיין), בגין דיבידנדים שתקבל האחרונה מדסק"ש. לחילופין, עשויה עד אז החברה לנסות ולמכור את החזקתה (50%) בחברת הנדל"ן IDBG. נתח זה מוערך כיום בדוחות לפי שווי של 145 מיליון שקל.

מסיבה זו תכלול אי.די.בי בדוחות הרבעון השלישי של 2019 ביאור והפניית תשומת לב רואה החשבון המבקר  (בדומה לגילוי שניתן בדוחות הרבעון השני) בדבר מצבה הכספי של החברה, תחזיותיה, תוכניותיה ויכולתה לפרוע את התחייבויותיה החל מ-2022. לדברי אי.די.בי, היא תמשיך לבחון את נאותות הנחת ה"עסק החי" ואת שאלת קיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה ככזו עד בסמוך לפרסום דוחות הרבעון השלישי. עם זאת, לפי שעה נראה כי הערת "עסק חי" עלולה להופיע רק בדוחות שיפורסמו במהלך 2020.

את הרבעון השלישי סיימה אי.די.בי עם חוב פיננסי נטו של 1.92 מיליארד שקל, רמת מינוף של 118% ועם שווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 300 מיליון שקל. על פי הנתונים שכבר פרסמה, נרשם ברבעון הפסד של 155 מיליון שקל, שנבע ברובו מירידה של 184 מיליון שקל בערך ההשקעה בכלל ביטוח (בין השאר בשל סיומן של עסקאות החלף שהניבו הפסד). בתשעת החודשים הראשונים של 2019 רשמה אי.די.בי הפסד של 407 מיליון שקל, שהוביל את החברה להציג הון עצמי שלילי (גירעון בהון) של 409 מיליון שקל בסוף ספטמבר. 

עוד כתבות

מתחם בית הפסנתר של קבוצת ניצן גרופ / הדמיה: Evolve Media

אלקטרה בנייה נבחרה לבנות את פרוייקט "בית הפסנתר" בתל אביב

החברה תבנה עבור קבוצת ניצן גרופ את פרויקט "בית הפסנתר" בפינת הרחובות אלנבי ואחד העם בתל אביב בהשקעה כוללת של כ-120 מיליון שקל

צילום: איל יצהר. צולם במפעל חלל של התעשייה האווירית

הישראלית הבכירה בתחום החלל ממליצה לישראל לשגר אישה לירח

ד"ר דגנית פייקובסקי, מהדמויות הבכירות בתחום האסטרונאוטיקה בעולם, מסבירה למה כדאי להשקיע בחלל, ולמה מומלץ למדינת ישראל שהאדם הבא שתשלח לחלל יהיה דווקא אישה

פרויקט מחיר למשתכן ביבנה / צילום: אייל פישר

הממשלה אישרה: תוכנית מחיר למשתכן תוארך גם ל-2020

זאת בשתי פעימות: בפעימה הראשונה יימשך שיווק הדירות במסגרת התוכנית עד ליוני 2020; לאחר מכן, בכפוף למקור תקציבי ובאישור הממשלה, התוכנית תימשך עד לסוף 2020 ● כיוון שמדובר בממשלת מעבר, ההחלטה טעונה בחינה של היועמ"ש

תמר יסעור וצבי זיו  / צילום: תמר מצפי

תמר יסעור מונתה ליו"רית מעגל ידידי בת שבע

וגם: משה ברקת מחפש אקטוארים בצפון אמריקה

על בד דימונה / צילום: יח"צ

קריסתן של מניות חברות הבדים נמשכת - ותוצאות הרבעון אינן מעודדות

בזמן שמדדי המניות המובילים קרובים לשיא, ספגו מניות מגזר הבדים ירידות משמעותיות מתחילת 2019 והתרחקו 35%-70% מהשיא שרשמו בשנים 2016-2017 בבורסת ת"א ● אף אחת מארבע החברות - שלא"ג, עלבד, ספאנטק ואבגול - לא הצליחה לשפר את הכנסותיה ברבעון השלישי של 2019

ח. מר: במקום נופש באיים הקריביים - חילוט ערבות והפסד כבד

ח. מר שבשליטת קרן פימי של ישי דוידי ממשיכה לסבול מתוצאות כספיות חלשות, והפסדיה ברבעון השלישי של השנה גדלו כמעט פי שלושה והגיעו לכ-35 מיליון שקל ● ההפסד הרבעוני במגזר הגלובל הצטבר ליותר מ-14 מיליון שקל, לעומת רווח מגזרי של כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

סידני אוסטרליה  / צילום: shutterstock אס.איי.פי קריאייטיב

הישראלית שדיווחה על "האצה בצמיחה": מניית אפסווילאג' הנסחרת באוסטרליה זינקה 53% ביום

החברה, המפתחת פלטפורמת תוכנה כשירות לניהול אפליקציות לקידום עסקים קטנים ובינוניים, צופה הכנסות חוזרות חודשיות של כ-105 אלף דולר
- צמיחה של 50% ביחס לרבעון הקודם ושל 200% לעומת הרבעון המקביל

צוללת צבאית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

התחקיר שלא נעשה, הלקחים שלא הופקו: בדיקת "גלובס" מגלה שבמערכת הביטחון לא למדו מפרשת הצוללות

ועדה שמונתה לקביעת כללים בנושאי רכש לא פעלה, ובכירים במערכת הביטחון טוענים כי לא הופקו לקחים ● משרד הביטחון: הוטלו מגבלות על עבודה מול מתווכים

שליחי Wolt, תל אביב / צילום: יח"צ

תנגוס בתן ביס? אפליקציית משלוחי האוכל Wolt מתרחבת לרמת השרון

אפליקציית המשלוחים, שהחלה לפעול בישראל לפני כשנה בת"א, מרחיבה את אזור הפעילות ונכנסת לרמת השרון ● להערכת החברה, השירות החדש מקצר את זמני ההמתנה למשלוח מ-90 דקות ל-31 דקות בממוצע ● כיום עובדת Wolt עם כ-500 מסעדות

עם הפנים ל–2030 / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

עם הפנים ל-2030: מה יאפיין את המגמות בשוק הדיור בשנים הקרובות

אחרי שנה בלי ממשלה קבועה, הביקוש לדירות המשיך לעלות, וההיצע לא גדל מספיק ● הריבית הנמוכה מתדלקת עוד ועוד את הביקושים, ונראה שרק ב-2021 יוצגו תוכניות חדשות שיוכלו להשפיע על שוק הדיור

נתניהו וריבלין / צילומים: איל יצהר ורויטרס

המתווה שלא היה: איך הפיל הליכוד על ריבלין הצעה לרוטציה

במערכת הפוליטית שוב עולות הקריאות לכבד את "מתווה הנשיא", וחוזרת המנטרה: שנה-שנתיים-שנה • אלא שריבלין מעולם לא הזכיר רוטציה ולא הציע שנתניהו ישוב לשנת הכהונה הרביעית • כיצד נולד הספין, איך הוא התגלגל, ואיך נראית רוטציה אמיתית? ● המשרוקית של גלובס

ריאנאייר / צילום: שאטרסטוק

אפקט בואינג: ריאנאייר תסגור את הקו לנירנברג בחודש מרץ הקרוב

חברת הלואו קוסט מנמקת את המהלך בעיכוב בקבלת מטוסי הבואינג 737 מקס 10 ● המשמעות – ביטול הקו הישיר מת"א לנירנברג שבגרמניה הפועל כיום בתדירות של שתי טיסות שבועיות

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

בין מצודת זאב לקריה: היום שבו גיבש נתניהו את הקמפיין לבחירות

עם סיגר בפה ובקשב רב, האזין נתניהו ביום שלישי לפעילי ליכוד במצודת זאב וגם הבטיח להם כי הימין ישיג 60 מנדטים בבחירות הבאות • משם הוא עבר למשרד הביטחון בקריה לפגישה קצרצרה עם גנץ, שנועדה לצורכי הקמפיין בלבד: מו"מ לא התנהל שם

נפגעי הקורקינטים - סופ"ש 6-7 בדצמבר

הסופש באיכילוב: 16 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

הדרך לכישלון רצופה בכוונות טובות של הממונה על שוק ההון ברקת

בעולם שבו יש מחסור עצום באנליזה איכותית בכל צמתי ההשקעות בגופים המוסדיים, נכון יותר לעודד את המוסדיים להשקיע במחקר תומך השקעה שישפר את קבלת החלטות ההשקעה - ולא לייצר מחלקה ביורוקרטית שכל תפקידה הוא כסת"ח ● פרשנות

דונלד טראמפ ובוריס ג'ונסון בפסגת G& / צילום: ארין שאף, רויטרס

מלחמת סחר, ריבית של הפד ובחירות בבריטניה: 5 דברים שכדאי לדעת לפני שבוע המסחר

סין וארה"ב "קרובות" לחתימה על השלב הראשון בהסכם הסחר, אך תאריך היעד להטלת מכסים ב-15 לדצמבר הולך ומתקרב ● הפד צפוי להכריז על גובה הריבית בעוד הציפיות להפחתתה הולכות ומתרחקות ● ביום חמישי הקרוב אזרחי בריטניה שוב ילכו לקלפיות ● לאחר רכישות של 1.3 מיליארד דולר בנובמבר, האם בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח? ● התחזית השבועית של "גלובס"

מודעה לשירותי ליווי בפייסבוק / צילום: צילום מסך

כובע צמר לתינוק, מצעים למיטה וזנות: בניגוד ולמרות החוק - פייסבוק מפרסמת שירותי ליווי

בימים האחרונים קודם בפייסבוק פוסט בתשלום תחת הכותרת "נערות ליווי במרכז", שמפנה לוואטסאפ המעביר לאתר ייעודי ולצ'ט בטלגרם שמבטיח היכרויות, דיסקרטיות ושירות מהיר

דונלד טראמפ / צילום: Leah Millis, רויטרס

טראמפ: "יש יהודים בארה"ב שאינם אוהבים מספיק את ישראל"

בנאום לפני כנס של המועצה הישראלית-אמריקאית, ארגון של מהגרים ישראליים בארה"ב, מנה טראמפ את פעולותיו למען ישראל והכריז: "אני מקיים את הבטחותיי" ● הצהיר: לא בטוח שאעזוב את הבית הלבן אחרי שמונה שנים ● "אל תצביעו בעד הדמוקרטים – הם ייקחו לכם את כל הכסף"

ג'וזף מוסקאט / צילום: Yara Nardi, רויטרס

המדינה שבה ראש הממשלה פורש בגלל ענן כבד של חשד

מה אפשר ללמוד ממדינה קטנה ומוקפת מים, אשר שלטון החוק בה התמוטט, וראש ממשלתה החליט להקריב את עתידו לטובת הציבור, גם אם זה לא צודק?

תמיר כהן, יו"ר שיכון ובינוי / צילום: אלון רון

לנוכח ההידרדרות במצבה הפיננסי של תהל: קרן פימי נסוגה מרכישת השליטה, שיכון ובינוי מציעה לרכוש לפי שווי חברה של 12 מיליון דולר

חברת הבנייה והתשתיות מציעה להעמיד לתהל הלוואה של 11.95 מיליון דולר למשך שנתיים, אותה יהיה ניתן להמיר ל-49.9% ממניות החברה ● עוד כוללת ההצעה שתי אופציות נוספות לשיכון ובינוי לרכישת מניות נוספות של תהל ● תמיר כהן, יו"ר שו"ב: "ההשקעה תאפשר לממש את פוטנציאל הסינרגיה הרב בפעילויות שתי החברות"