גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביה"ד הרבני בעקבות העליון: "לחייב אב בתשלום מזונות רק כשזה מקדם את טובת הילדים"

ביה"ד הרבני בחיפה ביטל את המזונות שנדרש לשלם אב לילדה שעברה את גיל 6 ונמצאת במשמורת משותפת ● הסיבה: כושר ההשתכרות של האם גבוה בהרבה מכושר האב ● בכך צעד ביה"ד צעד משמעותי לעבר "מהפכת השוויון בנטל המזונות" שהנהיג העליון

תשלום דמי מזונות משותפים / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
תשלום דמי מזונות משותפים / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

"יש לחייב את האב בתשלום מזונות, רק כאשר חיוב זה מקדם את טובת הילדים. במצב של משמורת משותפת, וכאשר תשלום של האב לאישה יגרור רווחה גדולה בבית אחד ודלות בבית אחר, אין לחייב את האב בתשלום מזונות הילדים".

הקביעה העקרונית-שוויונית הזאת לא יצאה מבתי המשפט לענייני משפחה הפעם, אלא מעוגנת בפסק דין חדש של דייני בית הדין הרבני בחיפה, הרב יוסף יגודה, הרב סיני לוי והרב יעקב שרעבי. בפסק הדין, החריג בנוף פסקי הדין של בתי הדין הרבניים, פטרו הדיינים אב מתשלום מזונות בעבור בתו שעברה את גיל 6, מאחר שהאם מרוויחה משמעותית יותר ממנו, וזמני השהות של שני ההורים עם שני ילדיהם הקטינים זהים.

במסגרת הכרעתם שמו הרבנים את טובת הילד במרכז. "חובת התשלום למזונות הילדים אינה שטר חוב ללא תוכן. מדובר על תשלום שנועד להביא אוכל לפי הטף, לטובתם של הילדים. ההשלכה של הבנה זו היא שחובת בית הדין לבחון האם חיוב האב בתשלומים מטיב עם ילדיו, מקבלי הצדקה, או שאינו מטיב עמם", כותבים הדיינים בפסק הדין, וקובעים כי "לדעתנו, במקרים רבים חיוב מלא של האב, ובעיקר במשמורת משותפת, אינו מטיב על הילדים אלא מזיק להם. לאור ההבנה שחיוב מזונות אינו גזרת הכתוב, אלא תקנה שמהותה כפיה על הצדקה אך מעבר לדיני הצדקה הרגילים, אין לחייב מזונות אשר אין בהם טובתם של הילדים".

בתי הדין הרבניים בעקבות פסיקת העליון

בפסק הדין המנומק עושים הדיינים צעד משמעותי לעבר הפנמת מסר השוויוניות שהוטמע בבתי המשפט האזרחיים בתחום המזונות במסגרת "מהפכת השוויון בנטל המזונות". המהפכה נולדה בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון, שקבע לראשונה שוויון מלא בין הורים בעלי יכולות כלכליות דומות בנטל המזונות לילדים בני 6 עד 15 - והולידה שלל פרשנויות בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה ובתי המשפט המחוזיים בנוגע למשמעויותיה, היקפיה והנוסחאות המתמטיות שנלוות לה. עם הזמן המסר של שוויון בין ההורים בנסיבות המסוימות שנכנסות לגדרי פסק הדין חלחל אל בתי המשפט האזרחיים והופנם.

אולם עד כה בתי הדין הרבניים לא היו שותפים לתהליך ההפנמה והקבלה של המהפכה בערכאות האזרחיות. בפסיקות שונות של בתי הדין הרבניים ברחבי הארץ בחרו הדיינים להתעלם מקיומה של המהפכה ולהמשיך לפסוק לפי מיטב שיפוטם, ובפסיקות אחרות התייחסו אליו בספקנות.

דיינים שונים אף מתחו ביקורת חריפה על פסיקת בית המשפט העליון וטענו כי היא תעשה יותר נזק מתועלת. כך למשל, בפסק דין חריף במיוחד שניתן אשתקד בבית הדין הרבני האזורי בבאר-שבע, ציינו הדיינים כי בתי הדין הרבניים אינם כפופים להלכת העליון בנושא השוויוניות במזונות, והוסיפי כי הלכת העליון תפגע בנשים ובילדים. "כשם שעול המזונות שהוטל על האבות בעבר על-ידי בתי המשפט היה גדול מנשוא, כך ההקצנה אל העבר האחר בשם תפיסות הצדק והשוויון הכלליות של השיטה המשפטית תוביל אימהות וילדים לחרפת רעב", כתב בית הדין הרבני אז.

כעת המטוטלת של בית הדין הרבני נעה לכיוון ההפוך, ודיינים שונים מתחילים להפנים את עיקרי המהפכה ואת הצדדים החיוביים שבה, כאשר במסגרת פסק הדין הרבני החיפאי נקבע כי לא בכל מקרה יחויב אב במזונות ילדיו.

"אנו עדים לשינוי במציאות החיים"

אל שולחנם של הדיינים הגיעה השאלה - האם יש להגדיל את חיוב המזונות הזמניים שהוטלו על האב בעבור שני ילדיו הקטינים, כאשר זמני השהות של ההורים על ילדיהם זהים. האב, צוין, מקבל קצבת אבטלה בגובה של כ-6,000 שקל, והאם עובדת ומשתכרת כ-14.5 אלף שקל נטו.

בהחלטה שניתנה באפריל השנה חויב האב במזונות בגובה של 750 שקל עבור הבן (בן ה-3) ו-500 שקל עבור הבת (שעברה את גיל 6), השתתפות בדמי מדור לשני הילדים יחדיו ומחצית מהוצאות החינוך והבריאות. עוד נקבע כי על האב לדאוג לביגוד להחלפה לילדים כאשר הם בביתו, כך שהוא יישא גם בנטל חלק מעלויות הביגוד וההנעלה.

האם ביקשה מבית הדין הרבני להגדיל את חיוב המזונות על האב, בעוד האב ביקש לבטל את חיובו במזונות הבת ולהותיר את החיוב לבן כפי שנקבע.

דייני בית הדין הרבני ניצלו את ההזדמנות להציג גישה עקרונית בנוגע למזונות בעת חלוקת זמני שהות שווים בין הורים. ראשית ציינו הדיינים כי "אין ספק שבעשורים האחרונים אנו עדים לשינוי במציאות החיים. שינוי המציאות בא לידי ביטוי בשני מרכיבים: האחד - כיום, השתכרותן של נשים רבות דומה או אף גבוהה מהשתכרותם של האבות באותן משפחות. השני - משפחות רבות יותר מקיימות לאחר הגירושים הסדרי שהות בהם הילדים שוהים זמנים משמעותיים יותר אצל כל אחד מההורים, וזאת בשונה משהיה מקובל בעבר, כאשר ככלל הייתה נקבעת משמורת אצל אחד ההורים, וההורה השני מקיים הסדרי ראיה בלבד".

הגם שהמציאות השתנתה, הדיינים מציינים בפסק דינם כי "אין חולק כי לא נמצא בתקנה מתקנות הדורות - לא בגמרא ואף לא בתקנות הרבנות הראשית - חיוב על אם לזון את ילדיה". הדיינים מוסיפים ומציינים כי קיימת מחלוקות בין פוסקים רבניים שונים באשר ליכולת להטיל על אם חיוב במזונות, וכי אף שהכלל קובע כי חיוב מזונות הילדים מוטל על כתפי האב, ישנן שיטות לפיהן יש חיוב אף על האם לפרנס ילדיה, מדין צדקה.

"לדעתנו, אין מקום לבסס חיוב להוציא ממון מן האם ולשלם לאב מדיני הצדקה (למעט במצבים קיצוניים בהם האב אינו יכול לפרנס את הילדים כלל, מכל מקור שהוא, והם במשמורתו המלאה או אף החלקית, והדבר נדרש להם)", כותבים הדיינים, אך מיד מוסיפים כי "למרות האמור, אנו סבורים כי במשמורת משותפת, חיוב האב יושפע באופן משמעותי מהכנסותיה של האם".

הדיינים הוסיפו עוד כי "חובת בית הדין לדון עצמו כאפוטרופוס לילדים ולשאול - האם אכן חיוב של האב ישפר את מצבם של הילדים, או שאילו היה נשאל אפוטרופוס שהיה בית הדין מעמיד להם, היה משיב האפוטרופוס - אל תחייבו את האב בתשלום נוסף, משום שחיוב נוסף, בעיקר במשמורת משותפת, פוגע ברווחתם של הילדים".

עוד נכתב בפסק הדין כי "זו יכולה להיחשב טעות לא הגיונית להוציא מהקופה המצומצמת בבית האב שבו שוהים הילדים מחצית השבוע, להקשות עליו להאכיל אותם בשעה שהם שוהים אצלו, וזאת כדי להעשיר את בית האם מעבר לצרכים".

במקרה הפרטי שהגיע אל שולחן הדיינים, נקבע כי חובת האב כלפי הבן שהוא מ"קטיני קטינים" - ילדים עד גיל 6 - לתשלום המזונות הבסיסיים, היא חובה שאינה נגזרת משכרה של האם, והסכום של 750 שקל תואם את ההנחה שחיוב האב הוא אבסולוטי בתקופה זו.

לגבי הבת, שעברה את גיל 6, בית הדין סבור כי אין מקום לחייב את האיש בתשלום מזונות לאם. למרות זאת, בית הדין הותיר את חיוב מחצית מהוצאות החינוך והבריאות של הבת על האב. עוד הוסיף בית הדין על חיוב המזונות את חיוב האב למדור הבן בהיקף של 400 שקל. 

עוד כתבות

דינה זילבר / צילום: דוברות אוניברסיטת חיפה

"הם ישסעו ואנחנו נאחד": המשנה ליועמ"ש דינה זילבר בנאום תקיף כנגד הביקורת על מערכת המשפט

בנאום בכנס העמותה למשפט ציבורי בישראל, זילבר השיבה אש ואמרה כי ההסתה נגדם בנויה על "מיתוסים , מיסקונספציות, פייק ניוז", אותם היא ביקשה להפריך

שחקן מנצ'סטר סיטי, קון אגוארו/ צילום : רויטרס

מה לאמזון ולכדורגל, ואיך הצליחה לחתוך נתח כל כך יוקרתי ובלעדי משידורי הליגה האנגלית?

בזמן שרוב הליגות באירופה יוצאות לפגרת חג המולד, באנגליה לא עוצרים, ומבלים את החג בצפייה בכדורגל ● מי שמצטרפת השנה לחגיגה היא אמזון, שרכשה את זכויות השידור ל-20 משחקים ● אלא שהכדורגל עבורה הוא רק תירוץ כדי למשוך לקוחות חדשים לשירותים אחרים

פריז / צילום: Shutterstock

אלפי ביטולים של טיסות בצרפת - שביתת עובדי התחבורה הגיעה לנמלי התעופה

לפי אתר מעקב הטיסות FlightAware לאורך היום הזה בוטלו 13% מהטיסות המתוכננות בנמל התעופה הגדול של פריז, שארל דה גול ו-30% מהטיסות בנמל התעופה אורלי בפריז

גדעון סער / צילום: שלומי יוסף

איך נסגור את הגירעון בתקציב? גדעון סער חושף את משנתו הכלכלית והמדינית

שנתיים וחצי לאחר שחזר לפוליטיקה, גדעון סער מתכונן לקרב על הנהגת הליכוד ● בראיון ל"גלובס" הוא אומר כי הוא לא מעלה על דעתו שלא יתקיימו פריימריז בליכוד אם ישראל תלך לבחירות שלישיות, ומסביר איך הדברים שייעשה יוציאו את ישראל מהבעיות בהן היא נמצאת

רוחאני. מסר פייסני לארה"ב  / צילום: רויטרס

החרם הכלכלי מעיק, אז מדוע ההנהגה באיראן אופטימית

בממשל טהראן הצליחו לדכא את המהומות במדינה, ונהנים גם מהצטרפותן של שש מדינות אירופיות למנגנון עקיפת הסנקציות האמריקאיות

אנגלה מרקל צילום: רויטרס, Hannibal Hanschke

לראשונה בכהונתה, קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מבקרת באושוויץ

מרקל צפויה לבקר  באושוויץ, בו תחלוף מתחת לשער הכניסה הנושא את הסיסמא הנאצית "Arbeit macht frei" ולהניח זר ליד "קיר המוות", ששימש להוצאות להורג ● לאחר מכן תקיים גם סיור בבירקנאו הסמוך

מחאת האקלים / צילום: Cheena Kapoor, רויטרס

האם מדינות יתקשו לממן שירותי בריאות בשל משבר האקלים

ההתחממות הגלובלית, הקרחונים הנמסים, חלקו של המגזר העסקי ומחאת הענק ● כמה נקודות מעניינות מהימים האחרונים של פסגת האקלים

פרשת הצוללות/  צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

"גלובס" מאמ;לק: כל מה שצריך לדעת על פרשת הצוללות ב-5 שלבים

האם שיקולים זרים גברו על שיקולי הביטחון? כיצד מיקי גנור הפך מעד מדינה לנאשם המרכזי? ומה יקרה הלאה? ● "גלובס" מאמ;לק

מתוך הסדרה "מראדונה במקסיקו" / צילום: באדיבות פורום פילם

נרקומן של צומי: הסדרה "מראדונה במקסיקו" היא שברון לב

בסדרה "מראדונה במקסיקו", הפער בין דייגו שבתחתית החיים לבין המיתוס שהיה, דוקר בעיניים ומרסק את הלב

נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן. /צילום: רויטרס Amir Levy ,

הנפקה היסטורית בסימן אכזבה: ארמקו הסעודית גייסה 25.6 מיליארד דולר, לפי שווי שוק נמוך מזה שביקש בן סלמן

ארמקו גייסה לפי מחיר של 32 ריאל (8.53 דולר למניה) מה שמשקף לחברת הנפט שווי של 1.7 טריליון דולר ● מדובר בהנפקה הגדולה בהיסטוריה, מעל זו של אליבאבא שגייסה 25 מיליארד דולר בשנת 2014 ● החברה תחל להיסחר בבורסה בריאד החל מה-11 בדצמבר

צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

"הדתה? אין פה שום הדתה". או שאולי יש? תלוי את מי שואלים

האם ישראל מצויה בעיצומו של תהליך הדתה מפר איזון, שמשתולל במערכת החינוך ובצבא, או אולי בכלל מדובר בהתפתחות חברתית טבעית של מדינה שמספר הדתיים, החרדים והמסורתיים בה מצוי בעלייה מתמדת? ● ובכן: תלוי (מאוד) את מי שואלים

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט / צילום: גלובס

היועמ"ש על מינוי מ"מ לפרקליט המדינה: "איני מעוניין בעימות עם אוחנה, אך לא אתפשר על עקרונות שלטון החוק"

בדברים שנשא בכנס בחיפה, התייחס אביחי מנדלבליט למחלוקת עם שר המשפטים בנוגע לשאלה מי יהיה מ״מ פרקליט המדינה במקום שי ניצן ● "משקלה של עמדת היועץ המשפטי יהיה רב ומשמעותי"

צוללת צבאית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

כתבי האישום עשויים לשים קץ לשלושה עשורים של עסקאות צוללות בין ישראל לגרמניה

לאחר החשדות שפורסמו בהרחבה בשנתיים האחרונות, גרמניה הכניסה סעיף לאופציית רכישת הצוללות הבאות של חיל הים הישראלי, שככל הנראה מתנה את ההתקדמות בכך שלא התגלתה שחיתות ב"לב העסקה" ● פרשנות

עדר פרות בארה"ב/ צילום: רויטרס, Christinne Muschi

חזון החלבונים המתוכנתים: המהפכה שעשויה לחסל את תעשיית הבשר

חברי צוות החשיבה העצמאי RethinkX, שהקימו יזם ומרצה בסטנפורד ומשקיע מלונדון, משרטטים עולם חדש ומופלא של חלבונים מעובדים, אבל בריאים וזולים ● מתכנון מולקולות במחשב ועד יצירת טעמים חדשים בעזרת שפים, כך טכנולוגיות מעולם התרופות עשויות לחולל מהפיכה

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בישראל

בת"א דחה את בקשתה של החברה להטיל עליה מע"מ אפס, היות והיא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהנה "תושב חוץ" ● התקבלה טענת רשות המסים לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, וחייבת במע"מ בשיעור מלא

בוריס ג'ונסון וג'סטין טרודו / צילום: Yui Mok, רויטרס

ממבחן פיזה עד מימון מפלגות - כמה אתם שולטים בחדשות?

מי צחקו על דונלד טראמפ, ממה הזהיר ה-FBI ובכמה זמן מקצר נתיב הקארפול את הנסיעה? 10 שאלות מסיפורים שהיו השבוע בחדשות

מתקן הפקת נפט/  צילום: רויטרס, Axel Schmidt

יצרניות הנפט יצמצמו את תפוקת הנפט ב-500 אלף חביות ליום

שרי האנרגיה מכמה ממעצמות הנפט הגדולות בעולם הודיעו היום כי נתקבלה הסכמה להעמיק את ההפחתה בייצור הנפט ● כתוצאה מכך, מחירי הנפט מזנקים כעת ב-1.3%

סוחר בבורסת ניו יורק. המצטרפת החדשה אינמוד סיימה את אוגוסט בזינוק של 42%   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

זהירות, האטה לפניך: אם לא יקרה שינוי גם החגיגה בשווקים תיגמר

קצב הצמיחה בכלכלות החזקות מאט, אך הביצועים של השווקים השנה היו בין הטובים בשנים האחרונות ● אם לא יקרה שינוי, גם החגיגה בשווקים תיגמר ● כדי שיקרה השינוי שיאפשר את המשך הביצועים הטובים, צריך להבין מה היו הסיבות להאטה בצמיחה בשנתיים האחרונות

נתן דטנר / צילום: כפיר זיו

זורבה מחכה לצ'ק - נתן דטנר עובד ללא הפסקה ורודף אחר הכסף

תיאטרון הבימה חייב לנתן דטנר 200 אלף שקל והוא הפסיק לעבוד איתו, עד שהציעו לו לביים את "זורבה היווני" ● הוא הסכים בתנאי שהתשלום יגיע מתיאטרון ב"ש, השותף לקו־פרודוקציה, וכך היה. וזה רק אחד מהפרויקטים שהוא ממשיך לעבוד בהם בלי הפסקה

אהרון ברק/ צילום: איל יצהר

דעה: "פרשת אפרופים" - לא מחלוקת פרשנות, מלחמה על הנרטיב

הוויכוח בפרשת אפרופים לא היה מחלוקת על פרשנות חוזים אלא מלחמה על נרטיב פוליטי ושבטי • לא במקרה רוב הימין תמך בניתוח שלי, ולא באורח פלא השמאל התנגד לו