גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בישראל

בת"א דחה את בקשתה של החברה להטיל עליה מע"מ אפס, היות והיא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהנה "תושב חוץ" ● התקבלה טענת רשות המסים לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, וחייבת במע"מ בשיעור מלא

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר
בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים, המספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בגין השירותים שהיא מספקת בישראל. זאת, לאחר שבית המשפט המחוזי בת"א דחה את ערעורה של החברה נגד חיובה במס על ידי מנהל מע"מ ומס קניה תל-אביב, וקיבל את טענות רשות המסים לפיהן החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, שהם לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, ומשכך חייבת במע"מ בשיעור מלא.

המחלוקת בתיק עסקה בחיוב החברה במע"מ בסך של כ-35 מיליון שקל, קרן מס. המערערת טענה, כי היא זכאית למע"מ בשיעור אפס לפי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ. סעיף זה קובע הקלה על דרך הטלת מע"מ בשיעור אפס על מתן שירות לתושב חוץ, אלא אם כן "נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל".

לחברה שני מגזרי פעילות - הכנסות בסך של כ-170 מיליון שקל (82% מכלל הכנסותיה) מקורן בתשלומים שקיבלה החברה בגין שיווק קרנות של קבוצת רוטשילד חו"ל ללקוחות מוסדיים ישראלים. יתר ההכנסות מקורן בתשלומים שקיבלה בגין שיווק שירותי בנקאות פרטית ליחידים.

החברה טענה, כי היא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהיא תושב חוץ, ולא לתושב ישראל בישראל, ולכן דיווחה על הכנסותיה כחייבות במע"מ אפס בישראל.

רשות המסים לא קיבלה את הדיווח, וקבעה לה שומת עסקאות בה חויבה במע"מ בשיעור מלא על כלל הכנסותיה ממתן השירותים לקבוצת רוטשילד חו"ל, הן בגין שיווק הקרנות הזרות והן בגין שיווק הבנקאות הפרטית.

בערעור שהוגש על החלטה זו, טענה חברת דה רוטישלד ניהול נכסים, כי שירותי השיווק שניתנו על ידה, הן בקשר לקרנות רוטשילד חו"ל ללקוחות המוסדיים והן בקשר לפעילות הבנקאית הפרטית של רוטשילד חו"ל ליחידים, ניתנו לקבוצת רוטשילד חו"ל ולא ללקוחות בישראל. לטענת החברה, ככל שהלקוחות בישראל קיבלו ממנה שירות, שאינו חלק מפעילות שיווקית או הנלווה אליה, הרי מדובר בשירות זניח וטפל. לא יעלה על הדעת כי בשל שירות פעוט ערך, ככל שניתן לתושבי ישראל, תיצבע כל התמורה שקיבלה החברה מהקבוצה. החברה ביקשה לקבוע כי אינה חייבת במע"מ כלל בישראל או לחילופין להורות על פיצול התמורה באופן שרק חלק התמורה המיוחס לפעילות עבור תושבי ישראל יחויב בשיעור מע"מ מלא ויתרת התמורה תחויב בשיעור אפס.

השופטת ירדנה סרוסי דחתה את הערעור וקבעה, כי חברת דה רוטשילד נכסים לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי לא ניתן על ידה "שירות" לתושבי ישראל, הן בתחום שיווק הקרנות הזרות והן בתחום שיווק שירותי הבנקאות הפרטית. "ממכלול הראיות עולה כי המערערת נתנה ללקוחות תושבי ישראל מענה שוטף, נגיש ומידי לכל שאלה ודרישה, וכן סיוע אדמיניסטרטיבי. שירותים אלו לא היו שוליים או זניחים אלא מהותיים וישירים, ואף באופן מובהק", קבעה השופטת.

עוד דחתה השופטת את טענת החברה, כי פעילות "שיווק" או "קידום מכירות" איננה "שירות" שבגינו ניתן לחייבה במע"מ בישראל. נקבע, כי פעילות של עוסק ישראלי המשווק בישראל שירותים ומוצרים של תושב חוץ הוא שירות משולב שבו כל הצדדים המעורבים יוצאים נשכרים - הן תושב החוץ, הן נותן השירות ששכרו תלוי בגיוס לקוחות ובהיקף ומשך השקעתם, והן בלקוחות הישראלים.

"פעילות שיווקית אינה "מילת קסם" ולא מצאתי עיגון, לא בלשון הסעיף ולא בתכליתו, למיעוטה מגדר הפעולות שייחשבו כמתן שירות לתושב ישראל", כתבה השופטת בפסק הדין.

בית המשפט קבע עוד, כי קבוצת רוטשילד חו"ל בחרה להציב בישראל נוכחות עסקית מטעמה במשך שנים רבות, לא הסתפקה בשיווק מרחוק ומצאה יתרון שמקנה לה נוכחות ישראלית כבעלת ערך רב. בנוסף, הקבוצה בחו"ל ראתה בדה רוטשילד ניהול נכסים שותפה מלאה בהכנסות מהפעילות בישראל - בשיעור של 50% מההכנסות, רואה חשיבות בנוכחות החברה בישראל ומלמדת על ההכרה בכך, שלא ניתן לגייס לקוח ישראלי ולשמור עליו לאורך זמן מבלי לתת לו שירות אישי ומספק של נציגות מקומית.

השופטת ציינה, כי "מחומר הראיות עולה כי המערערת מהווה את החוליה הראשונה בשרשרת הפקת ההכנסה מישראל, שתחילתה בגיוס הלקוח ושכנועו לקבל את שירותיה הפיננסיים של הקבוצה וסיומה במתן הייעוץ עצמו במסגרת הקבוצה בחו"ל. לולא חוליה זו, קרי, איתור וגיוס הלקוח הישראלי והשירות השוטף שניתן לו במסגרת פעילותו הפיננסית בקבוצה, לא הייתה הקבוצה מפיקה את הכנסתה מהלקוח הישראלי.

החברה טענה, כי 80% מהלקוחות הפרטיים הישראליים שהפקידו כספים בבנק בשוויץ לא הופנו על ידה אלא גויסו במישרין על ידי הבנק, ללא מעורבותה. על כך כתבה השופטת: "לטעמי, דווקא בנתון זה יש כדי להעיד על החשיבות שמייחסת הקבוצה בחו"ל לנוכחותה של המערערת בישראל ועל הכרתה בעובדה שלא ניתן לגייס את הלקוח הישראלי ולשמור עליו לאורך זמן מבלי לתת לו שירות אישי ומספק של נציגות מקומית, אותה היא רואה כשותפה שוות-ערך להפקת הכנסותיה בישראל (אין חולק, שאם המערערת לא גייסה את הלקוח, ממילא לא קיבלה בגינו עמלה ואין לה חיוב על כך בשומה)".

בשורה התחתונה נקבע, כי ממכלול הראיות והעדויות עולה, שחברת דה רוטישלד ניהול נכסים נתנה שירותים לגופים המוסדיים הישראלים, ועיקרם תיווך, סיוע ותמיכה שוטפים. זאת הן לפני, הן במהלך ולאחר ביצוע ההשקעה. עוד קבע בית המשפט, כי החברה סיפקה שירותים ללקוחות פרטיים ישראלים, שעניינם שיווק שירותי בנקאות פרטית וסיפקה שירותים אדמיניסטרטיביים של העברת מידע ונתונים שאין מקום להמעיט בחשיבותה, והיוותה גורם מתווך בין הבנק בחו"ל לבין הלקוח הישראלי.

לאור האמור קיבל בית המשפט את עמדת מע"מ, שיוצג על ידי עוה"ד מיכל ריצ'ולסקי ונגה דגן מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, ומשכך חייבת במע"מ בשיעור מלא.

עוד כתבות

גיל בלוטרייך / צילום: איל יצהר, גלובס

מישורים: רווח של כ-33 מיליון שקל ממימוש נכס במיאמי

כשנה לאחר שנרכש מישורים מעדכנת על מימוש מוצלח של אחד מנכסיה בארה"ב ● מדובר, לפי מישורים, בחניון מסחרי במרכז העיר (דאון טאון) מיאמי בפלורידה, אותו היא צפויה למכור תמורת כ-104 מיליון שקל

בני גנץ, בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, תמר מצפי

תוכנית המאה: נתניהו ייפגש עם טראמפ ראשון; גנץ אחריו

פגישת נתניהו תתקיים ביום השני הקרוב מול מצלמות, כפי שמקובל במעמד מסוג זה ● גנץ ייפגש עם טראמפ בשעה 12:00 שעון וושינגטון

תושבי סין עם מסיכות פנים / צילום: Koki Kataoka, רויטרס

משרד הבריאות מזהיר: יש להימנע מנסיעות לא הכרחיות לסין

בנוסף, משרד הבריאות קורא לישראלים השוהים בסין להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית במדינה ולכסות את הפה ואת האף במסכה כירורגית או בבד זמין אחר עד לבדיקת רופא ● המועצה לצרכנות: אין לגבות דמי ביטול מנוסעים שמבטלים חבילות נופש לסין

מטוס של חברת התעופה הגרמנית קונדור  / צילום: קונדור

קבוצת תעופה חדשה: חברת-האם של לוט איירליינס רכשה את חברת התעופה הגרמנית קונדור

החזון של PGL הוא להפוך את קונדור לשחקנית משמעותית בסגמנט חבילות הנופש, בדגש על שווקי ליבה בגרמניה ובפולין ● נשיא מועצת המנהלים של PGL: "אנו רוצים לפתח את המותג האייקוני של קונדור בגרמניה ולהכיר אותו גם לשווקים אחרים באירופה"

מיקי זוהר / צילום: דוברות הכנסת

הליכוד: לא נשתתף בדיוני המליאה להקמת ועדת הכנסת

יו"ר סיעת הליכוד, ח"כ מיקי זוהר, הודיע על כך בטוויטר וכתב: "לא ניקח בזה חלק ולא נשתף פעולה בקמפיין הבחירות שלהם 'רק לא ביבי'"

הנסיך הסעודי מוחמד בן סילמאן וג'ף בזוס / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

דעה - על טיפשות ואבסורד: תוכנת הריגול הישראלית, הנסיך הסעודי, הנשיא האמריקאי והמיליארדר־המו"ל

האם ג'ף בזוס מתחרט על רכישת ה'וושינגטון פוסט'? טינתו העמוקה של טראמפ כבר עלתה לו 10 מיליארד ד' באובדן חוזה ענקי עם הפנטגון ● האם היה קשר בין הטינה הזו לפריצה לסלולר של בזוס ולטענה שיורש העצר הסעודי שלח במו ידיו תוכנה זדונית לווטסאפ של בזוס? ● דעה

הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים (BIS) בבאזל / צילום: רויטרס

בנקים מרכזיים צפויים להנפיק מטבעות דיגיטליים בשנים הקרובות

כ-10% מבין 66 בנקים מרכזיים שהשתתפו בסקר של הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים (BIS), אומרים כי הם צפויים להנפיק מטבע דיגיטלי משלהם בתוך שלוש שנים בלבד ● בשבדיה ובאורוגוואי כבר בוצעו פיילוטים בתחום

מריוס נכט - תמר מצפי

הבנק הדיגיטלי חושף את מנהליו ומדווח: נתחיל לפעול במחצית השנייה של 2021

הבנק הדיגיטלי בשליטת מריוס נכט ואמנון שעשוע חבר לטאטא ליצירת מערכת מחשב ונערך לגיוס הון

מודי שפריר / צילום: Tracy מחברת Paul clarke

"מחירי הדירות יעלו, השקל ימשיך להתחזק": האסטרטג של מזרחי טפחות לא רואה מיתון באופק

מודי שפריר מעריך כי הצמיחה במשק תימשך השנה, אך בקצב מעט נמוך יותר ● בבנק צופים אפשרות של הורדת ריבית פעם אחת במהלך 2020, לרמה של 0.1%, ללא השפעות משמעותיות למהלך

יורם דמבינסקי / צילום: איל יצהר, גלובס

סוף לסיפור: משרד הפרסום JWT ייסגר באפריל

ההחלטה לסגור את המשרד התקבלה ע"י בעלי קבוצת WPP בחו"ל, שגמרו בדעתם לסגור את הנציגות בארץ ● סגירת הפעילות של JWT כוללת גם את סגירת הפעילות של y&r ישראל

בנין הפרלמנט האוסטרי בוינה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

תביעת ענק של משפחת רוטשילד נגד אוסטריה סביב נכסים שנבזזו ע"י הנאצים

היורשים טוענים כי עיריית וינה השתלטה על קרן צדקה מ-1905 שבבעלותה היו ארמון וקמפוס רפואי לטיפול פסיכיאטרי, ומכרה לעצמה את המבנים בעלות מופחתת ● היקף התביעה: 110 מיליון אירו

מתנגדי ברקזיט מוחים ברחוב דאונינג בלונדון /צילום: רויטרס, HENRY NICHOLLS

5 ימים ל"ברקזיט" ובאיחור של שנה: המרחב הפוליטי והכלכלי באירופה עומד להשתנות

הממלכה המאוחדת תפרוש ביום שישי בשעה 23:00 באופן רשמי ● מומחים כלכליים במדינה מקווים לצמיחה מוגברת וסוכני נדל"ן מקווים כי השוק - שחווה קיפאון ואפילו ירידת מחירים בשלוש וחצי השנים האחרונות - ישוב וישגשג כמו לפני ההחלטה על ה"ברקזיט"

יוסי זינגר וארז בלשה / צילום: תמוז רחמן

קרן ג'נריישן רוכשת מידי עזריאלי את חברת ההתפלה GES בכ-110 מיליון שקל

GES עוסקת בטיפול, טיהור והתפלת מים ושפכים ● במסגרת העסקה נקבע כי ככל שהיא תושלם עד 31 במאי, כל רווחי GES החל מ-31 במרץ יישארו בחברה ● השלמת העסקה צפויה עד ליום 24 לאפריל 2020

אנשי ביטחון בודקים טמפרטורות גוף של הנכנסים לרכבת התחתית על רקע התפשטות נגיף הקורונה, בייגי'ן / צילום: רויטרס

שניים אושפזו באיכילוב ובברזילי מחשש שנדבקו בנגיף הקורונה

לבית החולים איכילוב הגיעה אישה בת 60, שחזרה לפני ארבעה ימים מסין ● צוותי מד"א פינו הערב פועל סיני לבית החולים ברזילי באשקלון

דולי פרטון / צילום: Peter Nicholls, רויטרס

אתגר התמונות של דולי פרטון שובר את האינטרנט

זמרת הקאנטרי האמריקאית פרסמה קולאז' תמונות שהצליח להשתלט על כל פיסת אינטרנט בשבוע האחרון ● מפורסמים מכל העולם, ממיילי סיירוס ועד בנימין נתניהו, ראו ורצו גם

הרכבת התחתית בביג'ינג  / צילום: Aly Song, רויטרס

החשש מנגיף הקורונה התגלגל לת"א: ירידות של 1.5% בבורסה

המדדים ת"א 35, ת"א 90 ומדד הבנקים איבדו עד 1.5% ● מגה אור צפויה לחתום על רכישת חברת הקניונים ישפרו מידי נכסים ובניין ● בסוף השבוע האחרון בוול סטריט המדדים נצבעו באדום בצל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה

דוד ביטן / צלם: איל יצהר

היועמ"ש הכריע: כתב אישום נגד ח"כ דוד ביטן בגין עבירות שוחד בהיקף של כמיליון שקל

מנדלבליט שוקל להעמידו לדין את ח"כ דוד ביטן, בכפוף לשימוע, בעבירות של לקיחת שוחד מבעלי אינטרסים שונים בסך של כ-990 אלף שקל, זכות לדירות ושוחד נוסף בהיקף שאינו ידוע במדויק ● במקביל החליט היועמ"ש שלא להעמיד לדין את ביטן בשלוש פרשות נוספות בהן נחקר בעבירות דומות

אבי בן טל / צילום: ynet

האתגר של מנכ"ל רשת 13: לעשות טלוויזיה שמרוויחה כסף

אבי בן טל ייכנס בחודש הבא לתפקיד מנכ"ל רשת 13 כשלפניו מספר משימות דחופות על סדר היום, ובראשן הגדלת הרווחיות ומציאת אפיקי הכנסה חדשים ● גם שאלת הדיגיטל דורשת הכרעה מהירה ● לשם כך נדרשת גם חשיבה חדשה בכל הנוגע לתוכן שמייצר הערוץ, הנמצא במשבר זהות

עובדים כמסנני תוכן של יוטיוב / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מסנני התוכן ביוטיוב חויבו לחתום על טופס לפיו הם עלולים לפתח פוסט טראומה

לפי "The Verge", חברת הקבלן Accenture הפיצה את המסמך לעובדיה בחודש שעבר ● העובדים נדרשו להתחייב כי יעקבו אחרי מצבם הנפשי ואף יעדכו את המנהלים שלהם במידת הצורך

קניון ארנה ביום שמשי וחניון קניון ארנה המוצף עקב השטפון בנהריה / צילומים: ערן גילווארג, קודקוד מזג אוויר

האם הצפת הקניון בנהריה עלולה להטביע את רכישת ארנה גרופ בידי מגה אור?

ההצפה שגרמה לסגירת קניון ארנה בנהריה, במזג האוויר הסוער בראשית החודש, עלולה לסכן את עסקת מכירת השליטה בידי מגה אור