גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קבוצה הולכת ומצטמצמת של ניצולי שואה עותרת לבג"ץ: הזדמנות אחרונה לתקן עוול היסטורי מצד המדינה

ערב יום השואה הבינלאומי פנתה קבוצת ניצולי שואה שעלו לישראל עד שנת 1953 לבג"ץ, בדרישה כי יורה למדינה לתקן את העוול ההיסטורי שנגרם להם בעקבות ויתורה של המדינה במסגרת "הסכם השילומים" על זכותם לתבוע פיצויים מגרמניה

ניצול שואה / צילום: רויטרס
ניצול שואה / צילום: רויטרס

מדינת ישראל שיתפה פעולה עם גרמניה, ויתרה בשמנו על זכויותינו, ואינה מוכנה לרפא את הנזק והעוול שנגרם לנו במשך עשרות שנים - כך טוענים ניצולי שואה שעלו לישראל עד שנת 1953, אשר עתרו לבג"ץ ביום השואה הבינלאומי. בעתירתם ביקשו הניצולים מבית המשפט "להורות למדינה לרפא את הפגיעה בזכויותיהם החוקתיות לקניין ולכבוד, וכן את הנזק והעוול שנגרם להם בעקבות ויתורה של מדינת ישראל על זכותם לתבוע מגרמניה פיצויים בגין נזקי גוף ונפש שספגו במהלך השואה מגרמניה".

קבוצת הניצולים שעלתה לישראל לפני 1953, נטען בעתירה, "מיהרה לעלות לישראל, ונטלה חלק מרכזי במאבק על תקומת המדינה הצעירה ובניינה. כך, קרוב למחצית מן הכוח הלוחם במלחמת העצמאות היו שורדי השואה, ושיעורם בקרב הנופלים במלחמה שהיו בשירות צבאי היה כ-35%. מפירות הסכם השילומים, שהושג תוך ויתור המדינה על זכות כל אחת ואחד מהם לפיצויים אישיים מגרמניה - בלא שנתבקשה או נתקבלה הסכמתם לכך - הפיק תועלת כלל הציבור בישראל. ובכל זאת, הנמנים עם קבוצה זאת נותרו כיום, עשרות רבות של שנים לאחר הפגיעה הקשה בקניינם - שאותה גרמה, כאמור, המדינה שאת גורלם קשרו בגורלה - בלא שהפגיעה בהם תתוקן במלואה או אף כיאות".

הוויתור שעשתה מדינת ישראל בשמם של ניצולי השואה שעלו לישראל לפני 1.10.1953 מצית ויכוחים כבר עשרות שנים. המדינה ויתרה למעשה במסגרת "הסכם השילומים" עם גרמניה על זכותם של ניצולים אלה לתבוע מגרמניה פיצויים והוויתור הזה היה אחד התנאים המרכזיים שהציבה ממשלת גרמניה להסכם. בין יתר הטענות שמועלות תדיר בהקשר זה, מוזכרת גם העובדה כי בניגוד לניצולים שעלו לישראל לפני 1953, מניצולי השואה שהתיישבו בגרמניה או במקומות רבים אחרים בעולם, לא נשללה הזכאות לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף ונפש שנגרמו להם במהלך השואה; וכן העובדה כי נוצר פער עצום מבחינת סכום הפיצוי בין הניצולים שעלו לפני 1953 שפוצו על-ידי המדינה במשורה ובתום הליכים ביורוקרטים מתישים, לבין יתר הניצולים תושבי ישראל שפוצו בידי ממשלת גרמניה. וכל זאת, גם אחרי שבית המשפט העליון קרא באמצע שנות ה-90 למדינה לחשוב מחדש על הסכום שהיא מקצה לקבוצה זו של ניצולים ולאחר שהמדינה העלתה את הקצבה שלהם ב-24%.

עד כה, כל הפניות לתיקון העוול ההיסטורי והמוסרי שלו טוענים הניצולים נענו בשלילה. בתחילת שנות ה-2000 אף דחה בית המשפט את דרישתם של הניצולים לחייב את המדינה לפצותם, בין היתר לאור העלות התקציבית העצומה שהמדינה טענה שתיגזר מביצוע מהלך כזה.

כעת, מסבירה קבוצת הניצולים העותרים, אשר בראשה עומדים פרופ' מוטי רביד ורמה כץ, כי מדובר "בהזדמנות האחרונה, שלנו ושל הדורות הבאים" לברר את הנושא בפני בית המשפט בטרם כל חברי הקבוצה ילכו לעולמם. זאת, שכן בכל חודש הולכים לעולמם כ-1,000 שורדי שואה, ולאור העובדה שגילם הממוצע של חברי הקבוצה עומד על 85 שנה. עוד לפי העתירה, במשך עשרות שנים המדינה משקיעה מאמצים ותקציבים כדי שהנתונים על מספרם האמיתי של הניצולים שנותרו מקבוצה זו לא יתפרסמו, מה שמונע לטענת העותרים את האפשרות לקיים שיח ענייני סביב האפשרות לפצות את הניצולים, ועל סכום הפיצוי. לטענת העותרים, "הטענה המרכזית של המדינה שלפיה מדובר בהכבדה על תקציב המדינה, אינה יכולה לעמוד עוד", לאור הערכתם כי הקבוצה הרלוונטית מונה כיום פחות מ-15 אלף ניצולים.

הפגיעה שלה טוענים הניצולים כבר "כיכבה" בעבר במסגרת דוח ועדת החקירה הממלכתית שבראשה עמדה שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר ב-2008. לפי העתירה, "בסיומו של בירור מקיף ויסודי שקיימה, קבעה ועדת דורנר ממצאים עובדתיים המשקפים את הפגיעה שהייתה 'במידה משמעותית ביותר', או 'קשה', כלשון הוועדה, בקניינם של שורדי השואה שעלו לישראל עד ליום 1.10.1953".

"על הפרק עומדת קודם כול עצם הימנעות המדינה, במודע ובמכוון, מלבחון מחדש את עמדתה"

כך, בין היתר, מצאה ועדת דורנר כי בכל 54 השנים שקדמו לפרסום הדוח, בכל רמות אחוזי הנכות השונות, נפל סכום התגמול החודשי ששולם לניצולים שלא נכללו בהסכם השילומים באופן משמעותי משיעור "הרנטה" הגרמנית החודשית המקבילה. זאת, עד כדי כך שבשנים מסוימות וברמות נכות מסוימות, עמד ערכה השנתי של הרנטה הגרמנית על פי שלושה מערכו השנתי של התגמול הישראלי המקביל. וכך, קבעה ועדת דורנר, בקרב שורדי השואה שאחוזי הנכות שהוכרו להם לא עלו על 50%, אשר היוו נכון למועד כתיבת דוח ועדת דורנר למעלה מ-90% מהזכאים מכוח החוק, הפער המצטבר עמד על סכום של כ-1.6 מיליון שקל לאדם בממוצע, נכון לשנת 2007, שהם עד 48% מסכום הפיצויים הכולל ששילמה גרמניה לנכה ששיעור נכותו זהה.

לבסוף כלל פרק ההמלצות בדוח ועדת דורנר המלצה דרמטית פחות, שלפיה יש להעלות את גובה התגמולים המשולמים על ידי ממשלת ישראל לכדי 75% בלבד מגובה הרנטה ששולמה על ידי ממשלת גרמניה, ואף זאת מיום 1.1.2008 ואילך בלבד. השיקול המרכזי שבו השתמשה המדינה בקובעה כי אין לפצות את הניצולים רטרואקטיבית, היה "העלויות הכספיות הנכבדות הצפויות".

לטענת העותרים, למרות התיקון המסוים שהושג בעקבות ועדת דורנר "עד היום הזה ממש שורדי השואה שעלו לישראל עד ליום 1.10.1953 וקופחו לא קיבלו פיצוי נאות, לא-כל-שכן מלא, בגין הפגיעה בקניינם".

עוד טוענים העותרים, כי "כיום, למעלה מעשור לאחר פרסום דוח ועדת דורנר, ועם שינוי הנסיבות שחלוף הזמן מביא עמו - המסקנה המתחייבת היא כי לכל הפחות על המדינה לבחון מחדש את חוקיותה, סבירותה ומידתיותה של הימנעותה מלהגדיל את התגמולים מליתן פיצוי מלא או נאות לשורדי השואה שקניינם נפגע אשר נותרו בחיים".

ועם זאת, מסבירים העותרים, פנייה מוקדמת למדינה לא נשאה כל פרי ואילצה אותם להגיש את העתירה. "נראה כי על הפרק עומדת קודם כול עצם הימנעות המדינה, במודע ובמכוון, מלבחון מחדש את עמדתה. חמור מכך, כלל אין זה ברור אם המדינה פעלה לברר את העובדות הדרושות כדי למלא חובותיה כאמור", נטען בעתירה.

העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד אפי מיכאלי, פרופ' יעד רותם ויעל הבסי, והקליניקה לזכויות ניצולי שואה ואנשים בזקנה מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

עוד כתבות

אלון מאסק / צילום: Aly Song, רויטרס

גם הקורונה לא עוצרת בעדה: טסלה משלימה מהלך עליות מתמשך של יותר מ-120% רק השנה

המלצה של גוף המחקר פייפר סנדלר מספק עוד דלק למניית יצרנית הרכבים החשמלית שנושקת לשיא כל הזמנים ● האם מדובר בבועה?

תיקונים במסילה שבין תחנת תל אביב השלום להגנה, רכבת ישראל / צילום: כדיה לוי

פרשנות: שורת טעויות בפרויקט שמלכתחילה היה גדול על רכבת ישראל

אז למה פרויקט החשמול נהפך לכישלון ● כי בסופו של דבר הפרויקט נשאר בידי הרכבת, וזו בחרה קבלן אחד לביצוע כל עבודות החשמול ● בנוסף, ההצעה הזוכה הייתה לא ריאלית. לא רק המחיר היה זול באופן חשוד, גם ההסכם שהטיל על הקבלן את האחריות בצורה לא הוגנת – היה טוב מדי

עובד במפעל שבבים בסין / צילום: רויטרס

לא כולן כמו אפל: זו הסיבה שתעשיית השבבים מצליחה למתן את פגיעת הקורונה

אזהרת ההכנסות של אפל בגלל השלכות וירוס הקורונה מעוררת חששות לגבי שרשרת האספקה בתעשיית השבבים ● סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר, דווקא מרגיע: "הרבה חברות הוציאו את הייצור מסין בגלל מלחמת הסחר" ● האם בכל זאת יש מה לחשוש?

גיל שרון / צילום ארכיון: תמר מצפי

הדרך להכפלת שווי גולן טלקום: יציבות בהכנסות ועלייה קלה במנויים

פרטי העסקה למכירתה של גולן טלקום לידיה של סלקום ממחישים את הרכישה המוצלחת שביצעה חברת אלקטרה מוצרי צריכה (אמ"צ), הנהנית תוך כשלוש שנים מהצפת ערך משמעותית

סקר הסקרים

סקר הסקרים: פחות משבועיים לבחירות, אין שינוי במפת המנדטים

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

מה אפשר לקנות ב-1.2 מיליון שקל באזור חיפה / צילומים: איל יצהר. עיבוד: טלי בוגדנובסקי

איזו דירה תוכלו לקנות ב-1.2 מיליון שקל באזור חיפה

4.5 חדרים בקריית מוצקין, 4 חדרים בקריית ביאליק, 3.5 חדרים בזכרון יעקב או 4 חדרים בחיפה?

חור אבטחה במאגר המידע שמחזיקה מפעילת אפליקציית ניהול הבוחרים / צילום: שלומי יוסף, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

עתירה לבג"ץ: צו מניעה נגד השימוש באפליקציית אלקטור

לאחר שוועדת הבחירות המרכזית דחתה את העתירה שהגישו עו"ד שחר בן מאיר ועו"ד יצחק אבירם בשל חוסר סמכות, פנו השניים לבג"ץ ● לאחרונה התגלה כי מאגר המידע של האפליקציה לניהול קשרי בוחרים, שבה עושה שימוש מפלגת הליכוד, לא מאובטח כראוי

רפת פרות / צילום:  איל יצהר

נתניהו התערב, ו"משבר העגלים" מול הרשות הפלסטינית נפתר

החל מהיום המחסומים לשני הכיוונים יוסרו, וישראל אף תתיר לעוד סוגי סחורה פלסטינית למצוא לעצמה שווקי יצוא, בעיקר במדינות ערב ● מי שלבסוף היה בעל המשקל העיקרי לסיום המשבר הם ראש הממשלה נתניהו ויו"ר הרשות אבו מאזן בלחצם של הסוחרים והחקלאים הישראלים והפלסטינים

מטוס ממריא בנמל תעופה / צילום: shutterstock

בעקבות הקורונה: גם smartair מציע אפשרות לבטל טיסות וחופשות

לפי תנאי smartair, הביטול לחופשות שאפשר להזמין כעת לתקופת החגים והקיץ יתאפשר עד 12 שעות ממועד ההמראה ● לא מדובר על החזר מלא של דמי הנסיעה, אלא על 80% ● הביטול אפשרי לכל חברות התעופה ולכל סוגי הכרטיסים

המשטרה והמז"פ הגרמניים חוקרת את זירת הירי  / צילום: מייקל פרובסט, AP

10 הרוגים במסע ירי נגד בר נרגילות בגרמניה; המניע: ימין קיצוני

לפי הדיווחים, היורה נכנס אמש לבר נרגילות בעיר הנאו והחל לירות באופן חסר אבחנה בנוכחים; לאחר מכן נסע לבית קפה אחר וירה גם ביושביו ● מאוחר יותר פשטה המשטרה על הבניין שבו גר היורה - וגילתה שם את גופתו וכן מכתב וקטע וידאו המצביעים על שנאת זרים כמניע למסע הרצח

מתחם סולארי אשלים / צילום: איל יצהר

חול נגד חשמל: מחריף הקרב בין האוצר לרשות מקרקעי ישראל על השדה הסולארי הגדול בישראל

בעוד שרשות מקרקעי ישראל דורשת לעצור את המכרז עקב קיומו של מחצב חול ענקי במתחם, ומזהירה כי התנהלות החשב הכללי באוצר תגרום לנזקים לענף הבנייה - הודיע החשכ"ל כי המכרז יימשך כסדרו, וטוען כלפי רמ"י כי ניהלה מכרז דומה בתמנע בחוסר יעילות

קנאביס רפואי \ צילום: שאטרסטוק

התאחדות הרוקחים יוצאת נגד הפיקוח על מחירי הקנאביס: "השוק עוד לא התגבש"

ההתאחדות פרסמה מכתב הקורא למשרד הבריאות להימנע מפיקוח על מחירי הקנאביס הרפואי, למרות הלחץ המופעל על המשרד ליותר רגולציה בענף ● מחירי הקנאביס זינקו בחודשים האחרונים מאז אפריל האחרון, אז החל השוק לפעול תחת אסדרת הקנאביס החדשה

ההמבורגר מלא העובש בפרסומת של ברגר קינג / צילום: צילום מסך מפייסבוק

למה רשת ברגר קינג מפרסמת המבורגר מלא בעובש?

רשת המזון המהיר האמריקאית ברגר קינג בחרה בדרך בוטה מאוד להציג את השינוי החדש שעשתה בהמבורגר המפורסם שלה - "וופר"

מיניבוס Bubble של ויה וחברת דן / צילום: יח"צ

דיווחים: עיריית ברלין לא תממן את שיתוף-הפעולה עם חברת VIa

לפי דיווחים באמצעי התקשורת בברלין, בעירייה החליטו שלא להקצות תקציב של 43 מיליון אירו בשנה למימון הפרויקט ● ויה: עדיין מתקיימים דיונים בנושא

אלי עזור / צלם: יחצ / צילום: יחצ

זה לא משחק: מניית הגיימינג של אלי עזור ופיני זהבי התרסקה במעל 30% בעקבות הפסד רבעוני

הסיבה המרכזית להפסד שרשמה אספייר - הסכם עם רשות המסים שבמסגרתו שילמה 13.7 מיליון אירו

אסתר חיות, אפי נוה והשופטת מרגולין־יחידי / צילומים: ברני ארדוב וואלה, כדיה לוי, דוברות בתי המשפט

מה הוביל שופטת ושתי פרקליטות להיפגש בחשאי עם אפי נוה

ל"גלובס" נודע כי ב-2017 שופטת השלום לימור מרגולין-יחידי ושתי פרקליטות נפגשו בחשאי עם יו"ר הלשכה דאז אפי נוה ועם חברת הוועדה לבחירת שופטים ● נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות גילתה על כך בדיעבד וזעמה ● לאחרונה פרשה השופטת ופסק הדין האחרון שלה קבע כי סיקור חיובי יכול עקרונית להיחשב שוחד

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

המדדים בתל אביב עברו לירידות בהובלת מניות הבנקים שמאבדות גובה

נייס עולה ב-2.5% ● מניית טבע מתחזקת בכ-1.5% לאחר שזינקה אתמול בניו יורק בכ-9% בהמשך למסיבת העיתונאים שנערכה בת"א ● אמש בניו יורק המדדים עלו לשיא כל הזמנים

בניין וואלה  / צילום: איל יצהר, גלובס

בעלי בניין וואלה בת"א מבקשים להגביהו ב-7 קומות

אחרי שהתוכנית להקים במקום מגדל בן 40 קומות נדחתה, מבקשים בעלי השטח - האחים לוסטרניק - לנייד זכויות בנייה למבנה הקיים, וכך להגביה

 

דוריה למפל / צילום: רונן פדידה

בלגן זה כאן: תאגיד השידור עבר לירושלים וספג את הקארמה של רשות השידור

וגם: חברת הדפסות התלת-ממד ננו דיימנשן מעבירה את המטה שלה מנס ציונה לבוקה-ראטון ● השיחה

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 19 בפברואר

אתמול באיכילוב: 5 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים