גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

זהירות! קנסות לפניך: הרגולציה החדשה שתחולל שינוי מהותי בכשלי הסליקה

רגולציה אירופית חדשה שתיכנס לתוקף השנה תחולל שינוי מהותי בטיפול בכשלי סליקה ● הרגולציה, שתחול על כל סוגי ניירות הערך, תטיל קנסות קבועים על הצד שיגרום לכשל ● המהלך ישפיע על גופים בישראל וגם על לקוחותיהם, שעלולים לשאת בעלויות הנובעות מכשלי סליקה בעסקאות שבוצעו עבורם

השקעות / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
השקעות / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

לאחר קריסת בית ההשקעות ליהמן ברדרס ב-2008, כחצי מיליון עסקאות בניירות ערך נכנסו לכשל סליקה, מתוכן 140,000 באירופה בלבד. במסגרת הכשלים הללו, רוכשי ניירות ערך לא קיבלו את הניירות שרכשו מליהמן, או שהמוכרים לא קיבלו מהבנק את תמורת העסקה.

במשך תקופה ארוכה בשיא המשבר, השלמת אותן עסקאות הייתה נתונה בחוסר ודאות והצדדים לעסקאות נותרו בסיכון לספיגת הפסדים כבדים. מצב שרק הגביר את חוסר היציבות הפיננסית. רגולציית ה-Settlement Discipline (או בקיצור SD) האירופית, שתיכנס לתוקף בספטמבר הקרוב, מבקשת לצמצם מצבים כאלה - וצפויה להשפיע על כלל המשקיעים בניירות ערך באירופה. בפרט, היא עלולה להתבטא בעלייה במחירי עסקאות, בירידה ברווחיות השחקנים ובפגיעה בנזילות השוק.

מטרת הרגולציה היא לצמצם את הסיכון לכשל סליקה - כלומר שהנייר או תמורת העסקה לא יועברו עד המועד הקבוע להשלמת העסקה (באירופה, יומיים לאחר ביצוע העסקה, דהיינו T+2). רגולציית ה-SD מהווה חלק מרגולציית ה-Central Securities Depositories Regulation האירופית (CSDR), רגולציה רחבת היקף שנועדה להסדיר את ההיבטים התפעוליים במסחר וסליקת ניירות ערך.

סליקת ניירות ערך היא השלב האחרון בביצוע עסקה, בו הבעלות בניירות הערך עוברת לרוכש, כנגד התמורה ששילם. הרגולציה חלה על כל סוגי העסקאות - רכישה ומכירה של ניירות ערך, עסקאות השאלת ניירות ערך ועסקאות מכר חוזר (ריפו). מנגד, להבנתנו היא אינה חלה על הנפקת ניירות ערך ועל העברת ביטחונות.

כמו כן, הרגולציה חלה על כל סוגי ניירות הערך - מניות, מכשירי חוב ומכשירים הנסחרים בשוק הכסף, יחידות השתתפות בקרנות ולמעשה כל נייר ערך שנסלק ונרשם ב-Central Securities Depository (מערכות להפקדת ניירות ערך - CSD) אירופי. CSD הם גופים המחזיקים ניירות ערך עבור הגופים החברים בהם ומנהלים בהם חשבונות ניירות ערך.

ה-CSD הגדולים באירופה הם יורוקליר וקלירסטרים, שיחדיו מחזיקים עבור לקוחותיהם ניירות ערך בלמעלה מ-40 טריליון אירו. ב-CSD אירופאים מנהלים חשבונות גם הבנקים בישראל, עבור עצמם ובעיקר עבור לקוחותיהם.

מטיפול לא פורמלי להליך מחייב

בשונה מרגולציות רבות, רגולציית ה-SD חלה באופן מלא על ישויות וגופים מחוץ לאירופה (תחולה אקסטרה טריטוריאלית), בכל עסקה הנסלקת באמצעות CSD אירופאי. לכן, הרגולציה תשפיע גם על גופים בישראל, הסוחרים, סולקים ורושמים בעלות בניירות ערך אירופיים באמצעות CSD אלה. השפעותיה אינן מוגבלות רק לבנקים - אלא רלוונטיות גם ללקוחותיהם, שעלולים לשאת בעלויות הנובעות מכשלי סליקה בעסקאות שבוצעו עבורם.

עד כה, את הטיפול בכשלי סליקה הסדירו הצדדים לעסקה בינם לבין עצמם (בילטראלית), באופן לא פורמלי. ברוב המקרים העסקה הייתה מושלמת במועד מאוחר יותר, ללא נזק מהותי. זאת, מאחר שרוב כשלי הסליקה נובעים מתקלות מחשוב או מטעויות במסמכי העסקה - שיכולות להיפתר תוך זמן קצר, בשיחת טלפון או תכתובת.

אולם מכניסתה לתוקף, הרגולציה תשית סטנדרטים מחייבים לצמצום הסיכון לכשל סליקה בניירות ערך וכן לטיפול בכשלים כאלה לאחר שהתרחשו, בעסקאות שסולקים ורושמים CSD אירופיים. הרגולציה מטילה על משתתפי השוק הסולקים את העסקאות מול ה-CSD, בעיקר הבנקים, דרישות למניעת סיכוני סליקה, באמצעות מגוון תהליכים תפעוליים להתאמות ובקרות.

הרגולציה כוללת מגוון חובות טכניות, כגון משלוח אישור לצד הנגדי לעסקה תוך 12 שעות ממועד ביצועה ודיווח ללקוח על קבלת אישור עד שעתיים ממועד קבלתו. בנוסף, הגורמים המבצעים את העסקה יידרשו לעמוד בפרוטוקולים לביצוע סליקה ומילוי תנאי העסקה, כפי שיגדיר כל CSD.

הרגולציה האירופאית קובעת שיעורי קנסות קבועים

הבנקים ידרשו להתאמות, אך המודעות נמוכה

גולת הכותרת של הרגולציה היא שהצד שיגרום לכשל סליקה יישא בקנסות, בשיעורים מוגדרים (ראו טבלה). את הקנסות הללו יאכפו ה-CSD, בעסקאות המבוצעות באמצעותם. להמחשה, עבור כשל במניה "נזילה", הקנס יעמוד על נקודת בסיס אחת ליום.

בנוסף, במקרה שכשל סליקה לא יתוקן לאחר ארבעה ימים עבור מניות נזילות ושבעה ימים עבור אג"ח וכל יתר סוגי ניירות הערך - יתקיים הליך של Buy In. במסגרתו, המסלקות המרכזיות וה-CSD יבואו בנעלי הצד המוכר את ניירות הערך בעסקה - ירכשו את הניירות בשוק ויעבירו אותם לרוכש. הצד לעסקה שגרם לכשל הוא שיישא בכל עלויות ה-Buy In, ובכלל זאת בעלויות ביצוע העסקה וההפרשים במחירי השוק.

בעסקאות לא נזילות, בהן לא ניתן יהיה להשלים את העסקה בפרקי הזמן שצוינו, יבוצע בין הצדדים לעסקה הליך התחשבנות במזומן. גם בו, העלויות תושתנה על הצד שגרם לכשל.

להמחשת המהותיות, לפי נתוני רשות ניירות הערך האירופאית (ESMA), כ-3% מהעסקאות באג"ח ממשלתיות וקונצרניות ו-6% מהעסקאות במניות עוברות כשלי סליקה (ראו גרף). לפי הערכות, מדי יום מתמודד כל אחד מהבנקים הגדולים עם כ-10,000 כשלי סליקת ניירות ערך.

לאור דרישות הרגולציה, בנקים וברוקרים המבצעים עסקאות בניירות ערך עבור לקוחותיהם יידרשו כעת לפתח תהליכים משופרים לביצוע סליקת ניירות ערך ולקיום הבקרות הנדרשות. לשם כך, הם עלולים להידרש גם להתאמות במערכות המיכוניות.

כמו כן, נדרש לעדכן מסמכים משפטיים באופן שהאחריות לכשלי סליקה הנגרמים באמצעות הלקוחות תועבר אליהם, כמו גם ליידע את הלקוחות בנוגע לשינויים הרגולטוריים והעלויות שתוטלנה עליהם אם יגרמו לכשל סליקה.

למרות ההשלכות הללו, המודעות לרגולציית ה-SD באירופה נמוכה מאוד. בנובמבר האחרון פרסם ארגון לובי של בנקים וברוקרים, ICMA (איגוד שווקי ההון הבינלאומי), סקר לפיו רק 10% מחבריו העידו על מודעות רחבה לרגולציה - בעוד ליתר מודעות נמוכה או שהם כלל אינם מודעים לה. להערכתנו, המודעות של גופים מחוץ לאירופה נמוכה אף יותר.

שיעורי כשלי הסליקה באירופה גבוהים

עלויות כשל סליקה יגולגלו ללקוחות

הרגולציה החדשה צפויה להשפיע על המסחר בניירות אירופיים, ולהתבטא בעיקר בעלייה במחירי עסקאות ובירידה בנזילות השווקים. הביטוי המשמעותי ביותר עלול להיות פתיחת מרווחים בציטוטי מחירי ניירות ערך באירופה. זאת, מאחר שהמרווחים יגלמו את העלויות שתושתנה על בנקים במקרה של כשל סליקה, שתגולגלנה ללקוחות הקצה.

הדבר נובע מכך שפגיעת הרגולציה ברווחיות דסקי המסחר כתוצאה מכשלי סליקה עלולה להיות מהותית. להמחשה, דסק מסחר במניות המניב עמלה ממוצעת של 2 נקודות בסיס לעסקה, יספוג קנס בגובה נקודת בסיס בגין כל יום בו מתקיים כשל סליקה. כך, כעבור יומיים תימחק רווחיותו מהעסקה, ולאחר מכן תהפוך להפסד.

להערכת ICMA, פתיחת המרווחים צפויה לעלות למשקיעי הקצה כ-1.4 מיליון דולר בתשלומים עודפים עבור כל מיליארד דולר מחזור בניירות ערך. עלות זו עלולה להיות מתורגמת ל-35 מיליארד דולר בשנה.

ההשפעה המהותית ביותר על התמחור צפויה בניירות ערך בנזילות נמוכה, בעיקר אג"ח זבל וניירות ערך לא סחירים. זאת, שכן סיכון הנזילות בהם עלול להוביל לכשלי סליקה בשיעור גבוה, והתארכות משך כשלי הסליקה.

לפיכך, ראוי שהמשקיעים בניירות ערך אירופיים יהיו מודעים לסיכונים הכרוכים בכשלי סליקה ויפעלו לפתח תהליכים למניעתם. ברמה המשפטית, ראוי שיבחנו כי השינויים שיבוצעו בהסכמים המשפטיים מול הבנקים והברוקרים מגדירים בבירור את התהליכים הנדרשים תחת הרגולציה ובעיקר את חלוקת האחריות והנשיאה בעלויות שינבעו מכשלי סליקה. 

הכותבים הם רו"ח ועו"ד איתי רושקביץ ומור לוין, מייסד ושותף, בהתאמה, בחברת הייעוץ הפיננסי CoAF - Complex of Alternative Finance. הגורמים בכתבה עשויים להשקיע בניירות ערך או מכשירים, לרבות אלה שהוזכרו בה. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

עוד כתבות

שלמה קרמר / צילום: בז רטנר, רויטרס

קאטו נטוורקס של שלמה קרמר גייסה 77 מיליון דולר

החברה מפתחת ומספקת תשתית לרשתות תקשורת ארגוניות מאובטחות מבוססות ענן, והיא הוקמה על ידי קרמר, ממייסדי צ'ק פוינט ומייסד חברת האבטחה אימפרבה (Imperva) ואחת הדמויות הבולטות בהייטק הישראלי

כחלון ונתניהו / צילום: Amir Cohen, רויטרס

"העליה החדה תימשך": הגירעון בתקציב המדינה הגיע ל-4% במרץ

מדובר בנתון שאין לו משמעות רבה היות והוא מבטא באופן חלקי ביותר את הזינוק הדרמטי שהחל בחודש מרץ, ומושפע עדיין מנתוני 11 החודשים שלפני תחילת המשבר ● ההכנסות במסים במרץ צללו ב-17.6% לעומת מרץ 2019

משה כחלון / צילום: רפי קוץ

תדברו על זה בליל הסדר: הגרלה מחודשת ל-418 דירות מחיר למשתכן

אחרי שבהגרלות קודמות של מחיר למשתכן לא היה להן ביקוש, משרד הבינוי והשיכון מוציא להגרלה חוזרת 418 דירות ב-11 ערים

חיטוי של בית קולנוע בווהאן בסוף השבוע האחרון / צילום: Aly Song, רויטרס

הסינים יוצאים מהסגר אך מגלים שהם שבויים של החובות שצברו במהלכו

אם הביקוש העולמי למוצרים סיניים לא יעלה בחודשים הבאים, קיצוצי השכר יישארו, ומכירות העסקים הקטנים ימשיכו לרדת, חדלות הפירעון תטפס וההפסדים יחלחלו לבנקים ולחברות ההלוואות

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

"הביצועים של הראל ראויים להערכה בגלל שאיכות נשמרת בעקביות ולאורך זמן"

כך אמר ראש מחלקת המחקר בלאומי שוקי הון, אייל דבי, על קבוצת הביטוח הראל, שמציגה "צמיחה אדירה בנכסים" ● "זה לא דבר של מה בכך, שהרי מכאן נגזרת בסופו של יום השורה התחתונה"

קניון tlv/ צילום:auev fvi

עוד מכה לשוק האופנה: רשות התחרות לא תאשר מו״מ משותף מול הקניונים

רשות התחרות מוציאה לרשתות האופנה והמסחר כרטיס צהוב: ההתאגדות מול חברות הקניונים עלולה להיות הסדר כובל אסור ● התאגדות רשתות האופנה והמסחר: "חלק ניכר מבעלי הנכסים אשר מבינים את גודל השעה, ואת המשמעויות החוקיות של משבר שכזה על הסכמי השכירות, הציעו מיוזמתם לוותר על דמי השכירות בתקופת הסגירה"

נתניהו וכחלון / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

דעה: כדי להתמודד עם המשבר, ובכלל - חייבים להגדיל את היחס חוב תוצר

בניגוד למבקרים הקבועים, הגדלת החוב היא הדרך הנכונה להבטיח את השיקום הכלכלי של המשק הישראלי עם תום המשבר, מבלי לייצר צמצום נוסף בשירותים החברתיים שיחבל בסיכוייה של ישראל להתמודד עם משברים עתידיים

יומן קורונה / אילוסטרציה: גלובס

האותיות הקטנות שכדאי לעצמאים לקרוא בדרך למענק והמקרה השבדי: הצטרפו ליומן הקורונה של גלובס

ניוזלטר חדש של "גלובס" מגיש לכם מדי יום את מיטב התכנים והפודקאסטים שלנו • נכנסתם לבידוד? כתבו לנו ונשמח לארח לכם לחברה

מעבדה של BGI בסין. החברה הייתה אמורה לשלוח לישראל עשרות מכונות בדיקה / צילום: China Stringer Network, רויטרס

ישראל תרכוש ערכות לבדיקת קורונה של ענקית הגנומיקה הסינית BGI ב-90 מיליון שקל

העסקה לאספקת מיכשור וחומרים שיאפשרו ביצוע של 10,000 בדיקות PCR נוספות ביום לפחות בוצעה מול חברת AID GENOMICS – השותף של BGI בישראל ● במסגרת עסקה זו יסופק ציוד למעבדות של קופות החולים

חדווה בר / צילום: יונתן בלום

דאגה בבנק ישראל: נסיקה חדה בשיעור הצ'קים החוזרים והמבוטלים בשל משבר הקורונה

שיעור הצ'קים החוזרים זינק ב-140% - מכ-2.5% מסך הצ'קים שהוצגו לפירעון בשגרה לכ-6% ● במקביל הוכפל כמעט פי חמישה שיעור הצ'קים המבוטלים, מ-0.35% ל-2% ● בנק ישראל מתריע: "יש לכך השלכות שיכולות להוביל לסנקציות"

דדי גלעד / צילום: Tyto Care

טייטו קר גייסה 50 מיליון דולר כדי לתת שירותים רפואיים מרחוק

החברה פיתחה מכשיר לבדיקת ריאות, לב, גרון ואוזניים שמאפשר לאדם לצלם את עצמו ולשלוח לרופא ● בחברה מתכננים לייצר פי שלושה יותר מכשירים מהתכנון כתוצאה מביקושים גבוהים בשל נגיף הקורונה

ברני סנדרס / צילום: ג'ונתן ארנסט, רויטרס

הסנאטור ברני סנדרס פורש מהמירוץ לנשיאות ארה"ב

הסנאטור מוורמונט הודיע על פרישתו בשיחת ועידה עם הצוות שלו, ויישא דברים בהמשך היום ● טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו מיד לאחר ההודעה "ברני בחוץ!"

מחסום משטרתי בבני ברק / צילום: Ammar Awad, רויטרס

התפשטות הקורונה: מניין המתים בישראל עלה ל-73; בן 63 מת בבי"ח סורוקה

הגבר סבל ממחלות רקע, מוקדם יותר בת 90 עם מחלות רקע מתה בשערי צדק ● מניין הנדבקים עלה ל-9,404 ● מצבו של ג'ונסון התייצב והוא מגיב לטיפול ● בספרד מספר החולים זינק ל-147 אלף ● מלון קורונה נפתח בחיפה ● העוצר יימשך עד מחר ב-07:00

סיפורי ליל סדר בימים שלפני הקורונה

עברנו את פרעה, נעבור גם את הקורונה: שייקה לוי, דב מורן ואחרים על לילות סדר בלתי נשכחים

ליל סדר כזה לא היה לנו מעולם ● רגע לפני שהציבור מתיישב לשולחן הסגר, ביקשנו מבכירים במשק, אנשי רוח ופוליטיקאים לחזור אל ליל הסדר הזכור להם ביותר בחייהם ● בימים שלפני הקורונה

חלוקת חבילות סיוע לנזקקים בחיפה / צילום: ברק סלע

מהצעירים של חיפה דרך השכנים בבני ברק ועד המתנדבים בקיבוץ גת: הקהילות שלא מחכות לסיוע מהמדינה

בימים של ניתוק פיזי וסגר תחבורתי, קמות באזורים שונים בארץ יוזמות מקומיות, שהופכות את החיים של הנזקקים לקצת יותר טובים ● מהמתנדבים בקיבוץ גת, דרך השכנים בבני ברק ועד לצעירים בחיפה - כך פועלות הקהילות שמעדיפות לא לחכות לסיוע מהמדינה

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בשורת החג לעצמאים: מענק הפיצוי יעלה ל-10,500 שקל באפריל

מאבק העצמאים והביקורת שמתח "גלובס" על החורים בסיוע נשאו פרי: אמש הגיע האוצר לסיכום כי מענק אפריל יוגדל, יבוטל חישוב הכנסות בני הזוג יחד וגם שכירים בעלי שליטה יזכו לפיצוי

צילומים: שלומי יוסף, Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

בלי "מה נשתנה?" ובלי "אחד מי יודע?": (כמעט) 100 קושיות לחג

בחנו את עצמכם: קושיות קשות יותר ופחות על אקטואליה, פוליטיקה כלכלה, ספורט ועוד ועוד (כולל נועה קירל!)

מיצג של בית מעוקל בתוצאה ממשבר הסאב פריים, 2010. האם ארה"ב בדרך למשבר נדל"ן חריף יותר? / צילום: Mike Segar, רויטרס

חובות המשכנתאות מאיימים לכתוש את כלכלת ארה"ב הרבה אחרי שהקורונה תיעלם

בחסות חוק התמריצים החדש, רוב המפוטרים הפסיקו לפרוע את המשכנתאות החודש ● באמריקה חוששים כי שוק הנדל"ן עומד בפני קריסה

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13 / צילום: ינאי יחיאל

לאחר דיון בבית הדין לעבודה: הנהלת רשת ועובדי חדשות 13 חוזרים לשולחן המו"מ

עד לסיום המו"מ תוקפא הוצאתם לחל״ת של 21 עובדי חדשות 13 המועסקים בתכניות 5 עם יעקב אילון וחדשות היום עם אלי ומירי