גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לא רק גיל שרון ואלקטרה צריכה: מצעד המרוויחים מהאקזיט של מכירת גולן טלקום לסלקום

אלקטרה צריכה תרשום רווח של יותר מ-300 מיליון שקל ממכירת חברת הסלולר לסלקום, ואילו שרון ימכור מניות בקרוב ל-70 מיליון שקל ● מנהליה הבכירים של אמ"צ ובעלת השליטה אלקו יזכו למענקים שייגזרו מרווחי החברה

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה / צילום: יח"צ
צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה / צילום: יח"צ

מלבד רווח הון מרשים בטווח של 300-330 מיליון שקל על השקעה שבוצעה לפני פחות משלוש שנים, שצפויה חברת אלקטרה מוצרי צריכה  (אמ"צ) לרשום ממכירתה של גולן טלקום לסלקום, אם העסקה תאושר ותצא לפועל, צפויה מכירתה של חברת הסלולר להניב גם למנהלי אמ"צ, בראשות המנכ"ל צביקה שווימר, וגם לבעלת השליטה בה, קבוצת אלקו  - תגמולים נאים.

תגמולים אלה צפויים על בסיס מדיניות התגמול המעודכנת של אמ"צ, שחלקה מבוסס על תוצאות החברה - מדיניות שאושרה בשבוע שעבר באסיפת בעלי מניות החברה, יום אחד בלבד לפני שאמ"צ דיווחה לבורסה על מזכר ההבנות למכירתה של גולן טלקום לסלקום. זימון אסיפת בעלי המניות לאישור מדיניות התגמול פורסמה בתחילת ינואר, עוד לפני שנודע דבר המגעים בין אמ"צ לבין סלקום בעניינה של גולן טלקום. 

במסגרת האסיפה, אישרו בעלי המניות של אמ"צ את העלאת תקרת השכר החודשית המירבית למנכ"ל שווימר בכמעט 20%, מ-80 אלף שקל ל-95 אלף שקל - מה שצפוי להגדיל את סכום המענק השנתי של המנכ"ל, "המתקבל, בין היתר, כתוצאה של מכפלה של משכורות". לפיכך, המענק השנתי המקסימלי של שווימר צפוי לגדול בכ-180 אלף שקל ולהגיע ל-1.14 מיליון שקל, לעומת סכום מקסימום של 960 אלף שקל שהיה מקבל על בסיס משכורתו הקודמת. 

המניה עלתה ב-60% מאז מינוי שווימר

באמ"צ מעריכים את עלות העסקתו השנתית של שווימר ב-3.1 מיליון שקל. מלבד סכום המקסימום של המענק המוזכר, כוללת עלות העסקתו שכר בעלות שנתית של 1.5 מיליון שקל ותגמול מנייתי של יותר מ-400 אלף שקל.

שווימר מונה למנכ"ל אמ"צ בתחילת אוקטובר 2018, וזמן קצר לאחר מכן נקבע שכרו החודשי, נוסף על זכאות לבונוס שנתי של עד 12 משכורות "כתלות ברווח המתואם", כשסכום המינימום שלו נקבע על 40 מיליון שקל - סכום שממנו מחושב הבונוס בהתאם לנוסחה שנקבעה. כעת החליטו באמ"צ לעדכן את שכרו החודשי, כחלק מעדכון מדיניות התגמול, ובשאר תנאי העסקתו לא בוצעו שינויים. 

שווימר (41) החליף בתפקיד המנכ"ל את זאב קלימי, והגיע לאמ"צ אחרי כהונה של כשבע שנים כמנכ"ל חברת ההלבשה התחתונה דלתא ישראל, שאליה הגיע מקבוצת האופנה פוקס. מאז שמונה לתפקיד לפני פחות משנה וחצי, טיפסה מניית אמ"צ בכ-60%, והיא משקפת כיום לחברה שווי שוק של כ-1.4 מיליארד שקל. 

פעילותה של אמ"צ, שהשלימה את רכישתה של גולן טלקום באפריל 2017, מתרכזת ביבוא, ייצור ושיווק מוצרי צריכה חשמליים והפעלת רשתות השיווק למוצרי חשמל - מחסני חשמל ושקם אלקטריק (קמעונות חשמל). קבוצת אלקו, שבאמצעותה מחזיקים האחים דניאל ומיכאל (מייקי) זלקינד במניות השליטה באמ"צ, מעניקה לחברה שירותי יו"ר פעיל (דניאל זלקינד) תמורת 1.3 מיליון שקל בשנה. עוד נותנת אלקו לאמ"צ "שירותי ניהול נוספים", וזכאית למענק שנתי הנגזר מרווחי החברה הבת. מענק זה מחושב ביחס להון העצמי המאוחד של אמ"צ, ובסכום שנתי מקסימלי של 3 מיליון שקל צמוד למדד, וניתן להעריך כי כעת יגיע המענק לסכום המקסימום, לאור רווחיה הצפויים של אמ"צ ממכירת גולן טלקום. 

מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו  / צילום: ישראל הדרי

ב-2018 הסתכמו דמי הניהול ששילמה אמ"צ לאלקו בכ-4.5 מיליון שקל - 1.3 מיליון שקל גמול יו"ר (בהיקף משרה של 60%) ו-3.1 מיליון שקל שירותי ניהול נוספים - ולא כללו כל מענק. את 2018 סיכמה אמ"צ עם רווח נקי של 8 מיליון שקל, ורווח נקי מפעילויות נמשכות של כ-45 מיליון שקל. 

נוסף על שווימר ואלקו, גם המשנה למנכ"ל והסמנכ"לים של אמ"צ צפויים ליהנות מהרווח הנאה שהעריכה אמ"צ כי יירשם ממכירת גולן טלקום, מכיוון שגם הם זכאים למענק שנתי הנקבע כמכפלה על הרווח, בנוסחה דומה ובסכומי מקסימום של 9-10 משכורות חודשיות. ניתן להעריך כי מדובר בעד כמה מאות אלפי שקלים לכל אחד. 

מדיניות התגמול של אמ"צ אושרה על ידי בעלי מניותיה במאי 2018 לתקופה של שלוש שנים - כלומר, עד למאי 2021. ואולם, כעת ציינו בחברה כי "לאור הגידול בפעילות החברה והיקף ומורכבות עסקיה, בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הצורך בעדכון מדיניות התגמול". המדיניות המעודכנת נכנסה לתוקף רטרוקאטיבית, מתחילת השנה. 

עסקה של 800 מיליון שקל או יותר

כפי שדיווחה אמ"צ בשבוע שעבר, ובהתאם לנתונים שנחשפו ב"גלובס" שבוע קודם לכן, חתמה החברה על מזכר הבנות מחייב למכירת גולן טלקום - שבה היא מחזיקה 90% מהמניות - לידיה של סלקום. אם העסקה תאושר ותושלם, צפוי היקפה לעמוד על 800 מיליון שקל - ואולי אף יותר. זאת, כשאמ"צ עצמה רכשה את גולן טלקום לפני פחות משלוש שנים תמורת 350 מיליון שקל בלבד - פחות ממחצית היקפה של העסקה הנוכחית.

בסך הכל יקבלו בעלי גולן טלקום - אמ"צ וגיל שרון (יו"ר ומנכ"ל גולן טלקום) - סכום של 667-700 מיליון שקל במזומן עבור החזקותיהם, כשנוסף על כך, תוותר סלקום לחברה הנרכשת על חוב של 130 מיליון שקל (הלוואה שהועמדה לגולן טלקום במועד רכישתה בידי אמ"צ). מסכום התמורה במזומן תקבל אמ"צ 600-630 מיליון שקל - כשמחצית הסכום תוכר כאמור כרווח. שרון, המחזיק ב-10% ממניות גולן טלקום, יקבל 67-70 מיליון שקל עבור מניות שקיבל בתמורה סמלית בלבד. 

על פי תנאי המכירה, תשלם סלקום למוכרים 590 מיליון שקל במזומן, כש-30% מסכום זה יועמד לה על ידי אמ"צ כהלוואת מוכר לשלוש שנים, בריבית שנתית של 3%, שתובטח במניות שתנפיק סלקום לאמ"צ. נוסף על כך, יקבלו אמ"צ ושרון את יתרת המזומנים שתהיה בקופת גולן במועד ההשלמה, בניכוי חוב פיננסי (לא כולל ההלוואה מסלקום). יתרת המזומן בקופת גולן עמדה בסוף 2019 על כ-67 מיליון שקל. 

עוד תשלם סלקום לאמ"צ כמה עשרות מיליוני שקלים נוספים בתלות במועד השלמת העסקה, על בסיס תזרים חודשי של כ-8 מיליון שקל מגולן טלקום, וכן "סכומים שהשקיעה גולן בתשתיות דור 5 במסגרת הרשת המשותפת החל במועד חתימת מזכר ההבנות ועד למועד ההשלמה". במזכר ההבנות לעסקה נקבעו כמה תנאים מתלים, הכוללים בעיקרם קבלת אישור הממונה על התחרות ומשרד התקשורת. כוונת הצדדים היא להשלים את העסקה במהרה, כאשר ככל שעד לסוף השנה לא יתקבלו כל האישורים שנקבעו במסגרת התנאים המתלים, תתבטל העסקה. 

עוד כתבות

יעקב ליצמן / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

40 אלף שקל לדירה בפריפריה: הממשלה תצביע על "מענקי ליצמן"

לפי הצעת מחליטים שתעלה להחלטת הממשלה יינתנו מענקים של עשרות אלפי שקלים לרכישת דירות בפריפריה כחלק מתוכנית הדיור הנוכחית "דירה במחיר מופחת"

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות / צילום: אלביט מערכות יח"צ

אלביט מערכות: החברה הבת באנגליה זכתה בחוזה בהיקף של כ-137 מיליון דולר

מדובר בחוזה שני בבריטניה שעליו אלביט מדווחת תוך ימים ספורים – הקודם היה בהיקף של 166 מיליון דולר, ובמסגרתו אלביט נבחרה לספק לחיל הים הבריטי מערכות סימולציה לאימון צוותי צוללות

ג'ו ביידן מושבע לנשיאות לצד רעייתו ג'יל / צילום: Associated Press, Andrew Harnik

הספסל עדיין ריק, אבל הנבחרת המגוונת של ג'ו ביידן יוצאת לדרך

רק חברת קבינט אחת קיבלה את אישור הסנאט בינתיים מתוך למעלה מ־20 ● זה ייקח עוד כמה ימים. אבל ביידן כבר רץ עם 17 צווים נשיאותיים זמן קצר לאחר ההשבעה ● הנשיא הזה, ותיק וושינגטון, לא יחזור על טעויות קודמיו: הוא בוחר עוזרים בטוחים ומנוסים, אולי מנוסים מדיי

ג'ו ביידן חותם על שורת צווים עם כניסתו לבית הלבן / צילום: Associated Press, Evan Vucci

ביידן חתם על שורת צווים בנושא מסכות, צינור הנפט והסכם האקלים של פריז

נשיא ארה"ב הנכנס בילה את שעותיו הראשונות בתפקיד בנקיטת שורת פעולות הקשורות למגפת הקורונה, לאיכות סביבה ולהגירה

רן גוראון / צילום: שלומי יוסף, גלובס

שלושה מנהלים בבזק בינלאומי יפרשו בעקבות התקלה בדוחות הכספיים

אירועי המחיקות בעקבות החשבונות הכפולים והתקלה החמורה בדוחות החשבונאיים נחשפו לראשונה בגלובס ● מדובר במנהלים העובדים תחת סמנכ"ל הכספים תומר שני ● דו"ח הביקורת הסופי יוצג לדירקטוריון בעוד מספר שבועות

 

ג'סטין בהר, מנכ"ל TRAX / צילום: TRAX

טראקס ממנה מנכ"ל אמריקאי במקום המייסד יואל בר-אל

בר-אל יהפוך ליו"ר הסטארט-אפ הסינגפורי-ישראלי. השינוי הניהולי בא בזמן שהחברה מתכוננת להפוך לציבורית ב-2021 ● אתמול נודע כי טראקס מפטרת 10% מכוח האדם בישראל

ישראל כ”ץ ונתן דטנר / צילום: אמיל סלמן-הארץ, יוסי כהן

האם ראש הממשלה נתניהו הגיש לאמנים אטריות קרות?

האם הצ'ק שנתניהו הגיש לאביב גפן הוא כסף חדש או ישן? החשבון בפנים ● המשרוקית של גלובס

פועלים באתר בניה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

תאונת בנייה בערערה: פועל נפל מגובה 4 מטרים ונהרג

ההרוג הוא מרוואן רדא כבהא, בן 51 מעין אל סהלה שבואדי ערה ● המשטרה פתחה בחקירה בעניין

חמל של מערך הסייבר / צילום: מערך הסייבר

מערך הסייבר מסכם את 2020: תעשיית הסייבר המקומית גייסה 2.9 מיליארד דולר

מנתונים שאסף המערך עולה כי סך הגיוסים של התעשייה המקומית זינק ב-70% לעומת השנה שעברה ● היקף היצוא של מערכות סייבר עמד על כ-6.85 מיליארד דולר

איציק אברכהן ואורי לוין / צילום: סיון פרג'

שופרסל ודיסקונט רוצות להפוך את פייבוקס למעצמת שירותים פיננסיים

אפליקציית התשלומים פייבוקס תהפוך לחברה עצמאית בבעלות בנק דיסקונט ושופרסל ● בשלב הראשון היא תשמש אמצעי תשלום, אולם ברשת הסופרמרקטים ובבנק מבהירים כי הכוונה לספק בעתיד מגוון שירותים פיננסיים ובנקאיים, ללקוחות כל הבנקים

בוב סוואן,/ צילום: רויטרס

אינטל היכתה את צפי האנליסטים: הכנסות של כ-20 מיליארד דולר ברבעון האחרון

בשורה התחתונה הציגה החברה רווח של 5.86 מיליארד דולר, 1.42 דולר למניה ● ללא פריטים חד פעמיים עמד הרווח על 1.52 דולר למניה ● התוצאות פורסמו לפני סיום המסחר בוול סטריט ומניית אינטל הגיבה בעלייה של כ-6.5% בסיום המסחר, ולאחר מכן עברה לירידות

קרן טרנר / צילום: ענבל מרמרי

שאול מרידור וקרן טרנר על התנהלות האוצר: "חלם"

מנכ"לית משרד האוצר הפורשת קרן טרנר-אייל דיברה על היחס המשפיל שספגה ועל הכשלים באוצר בראיון לתוכנית עובדה ב"קשת 12" ● שר האוצר הגיב באופן אומלל וספג ביקורת: "פעמיים לקחתי אותה לתפקידים בחופשת לידה - לא מוכן שבניית משפחה תעכב נשים" ● יו"ר נעמת: "אמירות שובניסטיות קלאסיות שלא ייאמנו"

חנויות להשכרה ברחוב דיזנגוף ת"א / צילום: איל יצהר

מאז תחילת הסגר נרשמו בשירות התעסוקה כ-100 אלף נשים

מדובר בכ-70% מכלל הנרשמים ● לפי תחזית שירות התעסוקה, למובטלים החדשים יתווספו עוד 20 אלף בשבוע הבא ● מתחילת הסגר השלישי נרשמו בשירות התעסוקה 144,599 איש, מהם 2,948 ביממה האחרונה ● הנפגעים העיקריים: עובדי הוראה, חינוך והדרכה

חיים מר/ צילום: תמר מצפי

בעל מניות אקטיביסטי קורא להדיח את דירקטוריון MTS

המשקיע דיוויד אליוט לזר דורש מדירקטוריון MTS לכנס אסיפת בעלי מניות לצורך הדחת הדירקטורים המכהנים חיים מר, יצחק און וסקוט בארל ● במקומם, לזר מבקש למנות את עצמו ואת יורם דרוקר ואורי בן-אור

אורן כהן-בוטנסקי, סמנכ"ל לקוחות ושירות באל על / צילום: תמונה פרטית

אורן כהן-בוטנסקי ימונה לסמנכ"ל לקוחות ושירות באל על

אורן כהן-בוטנסקי צפוי להיכנס לתפקידו בתחילת חודש מרץ, כשהוא שימש כסמנכ"ל השירות והמכירות של קבוצת ישראכרט ואמריקן אקספרס ובתפקידו האחרון שימש כממונה על אגף בנקאות ישירה וחווית הלקוח בבנק הפועלים

שלום חיים, יו”ר ובעלי טעמן, מבעלי השליטה בישראייר / צילום: איל יצהר

השותף של רמי לוי נחשף: "שילמנו ביוקר אבל אנחנו מצפים שישראייר תכפיל את השווי שלה"

איש העסקים שלום חיים נחשף לראשונה ומספר על העסקה שבה רכש יחד עם רמי לוי את השליטה בישראייר ● מה הוא חושב על הטענות ששילמו ביוקר, על ההתמחרות מול יגאל דמרי ומוטי בן משה והאם חברת התעופה תפסיק לטוס בשבת?

שרון פרשקובסקי, מנכ"ל חברת פרשקובסקי / צילום: גבע טלמור

פרשקובסקי רכשה מהאחים דוניץ קרקע באשדוד תמורת כ-240 מיליון שקל

מדובר ב-4 מגרשים בהיקף של 10 דונם ברובע המיוחד באשדוד ● הרובע המיוחד נמצא בכניסה הדרומית לעיר, מדרום לדרך מנחם בגין ורחוב אלטלנה וממערב לשדרות משה סנה ● מדובר בעסקה השלישית שחברת פרשקובסקי מדווחת עליה בשלושת החודשים האחרונים

תשואה / צילום: Shutterstock

סיכום השנה הטובה ביותר לקרנות הגידור המקומיות מאז 2013: אלה הקרנות הבולטות שמתמחות במניות

רוב הקרנות סיכמו את השנה החולפת עם תשואות דו-ספרתיות, הודות לגאות בשוקי ההון ולהזדמנות רכישה שיצר משבר הקורונה ● בשנה הטובה ביותר לשוק קרנות הגידור המקומי מאז 2013, בלטו בעיקר הקרנות הקטנות

פישמן אליעזר / צילום: איל יצהר

"נושאי משרה בכירים לא יוכלו עוד להסתתר בטענות חיסיון"

עורכי דין המתמחים בדיני בנקאות ותביעות ייצוגיות מגיבים לפסק הדין של שופט העליון עופר גרוסקופף בעניין גלובס ואליעזר פישמן

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ירידות בנעילה בת"א: צירון קפצה בכ-25%, פורסייט צנחה ב-11%

מחזור המסחר הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל ● יחס החוב-תוצר של הממשלה עלה ב-13% ב-2020 לעומת שנת 2019 ● ירידות בולטות רשמו מניות טבע, גילת, סלקום וקבוצת דלק