גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לא רק גיל שרון ואלקטרה צריכה: מצעד המרוויחים מהאקזיט של מכירת גולן טלקום לסלקום

אלקטרה צריכה תרשום רווח של יותר מ-300 מיליון שקל ממכירת חברת הסלולר לסלקום, ואילו שרון ימכור מניות בקרוב ל-70 מיליון שקל ● מנהליה הבכירים של אמ"צ ובעלת השליטה אלקו יזכו למענקים שייגזרו מרווחי החברה

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה / צילום: יח"צ
צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה / צילום: יח"צ

מלבד רווח הון מרשים בטווח של 300-330 מיליון שקל על השקעה שבוצעה לפני פחות משלוש שנים, שצפויה חברת אלקטרה מוצרי צריכה  (אמ"צ) לרשום ממכירתה של גולן טלקום לסלקום, אם העסקה תאושר ותצא לפועל, צפויה מכירתה של חברת הסלולר להניב גם למנהלי אמ"צ, בראשות המנכ"ל צביקה שווימר, וגם לבעלת השליטה בה, קבוצת אלקו  - תגמולים נאים.

תגמולים אלה צפויים על בסיס מדיניות התגמול המעודכנת של אמ"צ, שחלקה מבוסס על תוצאות החברה - מדיניות שאושרה בשבוע שעבר באסיפת בעלי מניות החברה, יום אחד בלבד לפני שאמ"צ דיווחה לבורסה על מזכר ההבנות למכירתה של גולן טלקום לסלקום. זימון אסיפת בעלי המניות לאישור מדיניות התגמול פורסמה בתחילת ינואר, עוד לפני שנודע דבר המגעים בין אמ"צ לבין סלקום בעניינה של גולן טלקום. 

במסגרת האסיפה, אישרו בעלי המניות של אמ"צ את העלאת תקרת השכר החודשית המירבית למנכ"ל שווימר בכמעט 20%, מ-80 אלף שקל ל-95 אלף שקל - מה שצפוי להגדיל את סכום המענק השנתי של המנכ"ל, "המתקבל, בין היתר, כתוצאה של מכפלה של משכורות". לפיכך, המענק השנתי המקסימלי של שווימר צפוי לגדול בכ-180 אלף שקל ולהגיע ל-1.14 מיליון שקל, לעומת סכום מקסימום של 960 אלף שקל שהיה מקבל על בסיס משכורתו הקודמת. 

המניה עלתה ב-60% מאז מינוי שווימר

באמ"צ מעריכים את עלות העסקתו השנתית של שווימר ב-3.1 מיליון שקל. מלבד סכום המקסימום של המענק המוזכר, כוללת עלות העסקתו שכר בעלות שנתית של 1.5 מיליון שקל ותגמול מנייתי של יותר מ-400 אלף שקל.

שווימר מונה למנכ"ל אמ"צ בתחילת אוקטובר 2018, וזמן קצר לאחר מכן נקבע שכרו החודשי, נוסף על זכאות לבונוס שנתי של עד 12 משכורות "כתלות ברווח המתואם", כשסכום המינימום שלו נקבע על 40 מיליון שקל - סכום שממנו מחושב הבונוס בהתאם לנוסחה שנקבעה. כעת החליטו באמ"צ לעדכן את שכרו החודשי, כחלק מעדכון מדיניות התגמול, ובשאר תנאי העסקתו לא בוצעו שינויים. 

שווימר (41) החליף בתפקיד המנכ"ל את זאב קלימי, והגיע לאמ"צ אחרי כהונה של כשבע שנים כמנכ"ל חברת ההלבשה התחתונה דלתא ישראל, שאליה הגיע מקבוצת האופנה פוקס. מאז שמונה לתפקיד לפני פחות משנה וחצי, טיפסה מניית אמ"צ בכ-60%, והיא משקפת כיום לחברה שווי שוק של כ-1.4 מיליארד שקל. 

פעילותה של אמ"צ, שהשלימה את רכישתה של גולן טלקום באפריל 2017, מתרכזת ביבוא, ייצור ושיווק מוצרי צריכה חשמליים והפעלת רשתות השיווק למוצרי חשמל - מחסני חשמל ושקם אלקטריק (קמעונות חשמל). קבוצת אלקו, שבאמצעותה מחזיקים האחים דניאל ומיכאל (מייקי) זלקינד במניות השליטה באמ"צ, מעניקה לחברה שירותי יו"ר פעיל (דניאל זלקינד) תמורת 1.3 מיליון שקל בשנה. עוד נותנת אלקו לאמ"צ "שירותי ניהול נוספים", וזכאית למענק שנתי הנגזר מרווחי החברה הבת. מענק זה מחושב ביחס להון העצמי המאוחד של אמ"צ, ובסכום שנתי מקסימלי של 3 מיליון שקל צמוד למדד, וניתן להעריך כי כעת יגיע המענק לסכום המקסימום, לאור רווחיה הצפויים של אמ"צ ממכירת גולן טלקום. 

מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו  / צילום: ישראל הדרי

ב-2018 הסתכמו דמי הניהול ששילמה אמ"צ לאלקו בכ-4.5 מיליון שקל - 1.3 מיליון שקל גמול יו"ר (בהיקף משרה של 60%) ו-3.1 מיליון שקל שירותי ניהול נוספים - ולא כללו כל מענק. את 2018 סיכמה אמ"צ עם רווח נקי של 8 מיליון שקל, ורווח נקי מפעילויות נמשכות של כ-45 מיליון שקל. 

נוסף על שווימר ואלקו, גם המשנה למנכ"ל והסמנכ"לים של אמ"צ צפויים ליהנות מהרווח הנאה שהעריכה אמ"צ כי יירשם ממכירת גולן טלקום, מכיוון שגם הם זכאים למענק שנתי הנקבע כמכפלה על הרווח, בנוסחה דומה ובסכומי מקסימום של 9-10 משכורות חודשיות. ניתן להעריך כי מדובר בעד כמה מאות אלפי שקלים לכל אחד. 

מדיניות התגמול של אמ"צ אושרה על ידי בעלי מניותיה במאי 2018 לתקופה של שלוש שנים - כלומר, עד למאי 2021. ואולם, כעת ציינו בחברה כי "לאור הגידול בפעילות החברה והיקף ומורכבות עסקיה, בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הצורך בעדכון מדיניות התגמול". המדיניות המעודכנת נכנסה לתוקף רטרוקאטיבית, מתחילת השנה. 

עסקה של 800 מיליון שקל או יותר

כפי שדיווחה אמ"צ בשבוע שעבר, ובהתאם לנתונים שנחשפו ב"גלובס" שבוע קודם לכן, חתמה החברה על מזכר הבנות מחייב למכירת גולן טלקום - שבה היא מחזיקה 90% מהמניות - לידיה של סלקום. אם העסקה תאושר ותושלם, צפוי היקפה לעמוד על 800 מיליון שקל - ואולי אף יותר. זאת, כשאמ"צ עצמה רכשה את גולן טלקום לפני פחות משלוש שנים תמורת 350 מיליון שקל בלבד - פחות ממחצית היקפה של העסקה הנוכחית.

בסך הכל יקבלו בעלי גולן טלקום - אמ"צ וגיל שרון (יו"ר ומנכ"ל גולן טלקום) - סכום של 667-700 מיליון שקל במזומן עבור החזקותיהם, כשנוסף על כך, תוותר סלקום לחברה הנרכשת על חוב של 130 מיליון שקל (הלוואה שהועמדה לגולן טלקום במועד רכישתה בידי אמ"צ). מסכום התמורה במזומן תקבל אמ"צ 600-630 מיליון שקל - כשמחצית הסכום תוכר כאמור כרווח. שרון, המחזיק ב-10% ממניות גולן טלקום, יקבל 67-70 מיליון שקל עבור מניות שקיבל בתמורה סמלית בלבד. 

על פי תנאי המכירה, תשלם סלקום למוכרים 590 מיליון שקל במזומן, כש-30% מסכום זה יועמד לה על ידי אמ"צ כהלוואת מוכר לשלוש שנים, בריבית שנתית של 3%, שתובטח במניות שתנפיק סלקום לאמ"צ. נוסף על כך, יקבלו אמ"צ ושרון את יתרת המזומנים שתהיה בקופת גולן במועד ההשלמה, בניכוי חוב פיננסי (לא כולל ההלוואה מסלקום). יתרת המזומן בקופת גולן עמדה בסוף 2019 על כ-67 מיליון שקל. 

עוד תשלם סלקום לאמ"צ כמה עשרות מיליוני שקלים נוספים בתלות במועד השלמת העסקה, על בסיס תזרים חודשי של כ-8 מיליון שקל מגולן טלקום, וכן "סכומים שהשקיעה גולן בתשתיות דור 5 במסגרת הרשת המשותפת החל במועד חתימת מזכר ההבנות ועד למועד ההשלמה". במזכר ההבנות לעסקה נקבעו כמה תנאים מתלים, הכוללים בעיקרם קבלת אישור הממונה על התחרות ומשרד התקשורת. כוונת הצדדים היא להשלים את העסקה במהרה, כאשר ככל שעד לסוף השנה לא יתקבלו כל האישורים שנקבעו במסגרת התנאים המתלים, תתבטל העסקה. 

עוד כתבות

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה בירידות; הנפט קפץ בעוד 12%

המשק האמריקאי איבד 701 אלף משרות בחודש מרץ ושיעור האבטלה קפץ לרמה של 4.4% לעומת 3.5% בפברואר ● טסלה קפצה לאחר שדיווחה על מסירת כ-88,400 כלי רכב ברבעון הראשון ● בורסות אירופה ננעלו בירידות

חיטוי של שכונה ברומא, איטליה / צילום: Mauro Scrobogna/LaPresse, AP

האם מספר המתים באיטליה גבוה בהרבה מהנתונים הרשמיים ?

ניתוח של "וול סטריט ג'ורנל" מעלה כי באזורים שהוכו במיוחד במגפה, איטליה לא מדווחת על אלפי מקרי מוות ●   "אנשים מתים מבלי שנבדקו כי הזמן והמשאבים מוגבלים", אומר יוג'ניו פוסאטי, סגן ראש העיר קוצ'אליו

ניר כנורי, טוטנאור / צילום: יח"צ

"סטריליזציה היא הנשק האולטימטיבי - ה-F15 כדי למנוע התפשטות חיידקים"

ניר כנורי, מנכ"ל יצרנית מכונות הסטריליזציה טוטנאור: "יש לנו נוכחות נרחבת בבתי חולים ומרפאות בעולם, ואנחנו רואים שקיים מחסור אדיר במסכות בעיקר מסוג N95 ובציוד נלווה"● "ביציאה מהמשבר יהיה ביקוש גדול לציוד שלנו"

פרופ’ ברכה רגר / צילום: איל יצהר, גלובס

מה חושבת הווירולוגית הבכירה בישראל על הסיכוי למצוא חיסון לקורונה

פרופ' ברכה רגר מאוניברסיטת בן גוריון, מהווירולוגים הבכירים בישראל, חשבה בתחילת הקריירה שלה שחיסונים יעשו לווירוסים מה שעשתה האנטיביוטיקה לחיידקים • באופן אירוני, היא אומרת ל"גלובס", הצלחתם הובילה לנטישת התחום ומענקי המחקר נעלמו • עכשיו אנחנו משלמים את המחיר

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות - נבואת הזעם והחורבן של טראמפ: "יהיה הרבה מוות בשבוע הבא"

בממשל מעריכים כי המגפה תגיע אל שיאה "בתוך ששה עד שבעה ימים" בשלושת המרכזים העירוניים המועדים ביותר לפורענות: ניו יורק, דטרויט וניו אורלינס ● 93,000 מתים הם עכשיו האומדן הזהיר, המספר עשוי להגיע ל-176,000

סר קיר סטארמר / צילום: AP

בריטניה: מנהיג חדש נבחר ללייבור; "מזדהה ותומך בציונות"

תהליך הבחירה לתפקיד התנהל בצל משבר הקורונה בממלכה המאוחדת, וחוסר שביעות בציבור מהמהלכים של הממשלה בראשות בוריס ג'ונסון ● סר קיר סטארמר יחליף בתפקיד את ג'רמי קורבין

אהובי גלפנד / צילום: איל יצהר

"בשבוע אחד הכל נפסק": עבור חצי מיליון עצמאים ובעלי עסקים הקורונה היא איום כלכלי קיומי

זה לא היה רק מקור פרנסה עבורם, אלא גם חלק מהנשמה ● כעת, כמו מאות אלפי בעלי עסקים קטנים אחרים, הם ניצבים חסרי אונים מול משבר שאיש לא דמיין ● כך נראים האנשים שמאחורי המספרים

גייטס ומנדלה, לפני 17 שנה בפורום שעסק באיידס / צילום: Jeff Christensen, רויטרס

מפוליו ועד קורונה: ביל גייטס היה הראשון לזהות

כך הפך ביל גייטס לאביר המחלות הזיהומיות: מייסד מיקרוסופט היה מהראשונים לזהות שמחלות ויראליות הן אחת הבעיות המרכזיות של הכפר הגלובלי

דביבונים מוערמים בכלובים צפופים בשוק לחיות בר במחוז Guangzhou. לא הסיקו מסקנות לאחר מגפת הסארס / צילום: Xinhua, Liu Dawei, Associated Press

לסוחרי חיות הבר בסין היה לובי פוליטי חזק. כך הם קיבלו הגנה מהממשלה וכך התפרצה הקורונה

ד"ר פיטר לי, מומחה למדיניות הסינית לחיות בר, מסביר כי במשך שנים שכנעה התעשייה את ההנהגה בבייג'ינג שהיא תורמת לתעסוקה, מצילה חיים ומגנה על הטבע: "קבוצה קטנה החזיקה אומה שלמה בת ערובה" • האיסורים שהוטלו אחרי התפרצות הסארס בוטלו מהר, הפעם אולי זה ייגמר אחרת

בני גנץ / צילום: Sebastian Scheiner - AP

פרשנות: להיות אופציה על המדף - ולהמתין בסבלנות

החלופה לשלטון הימין הגיעה אל סוף דרכה ● האפשרות האחרונה שנותרה לאופוזיציה הישראלית היא להודות בעקרותם של קיצורי הדרך, להסכים להיות אופציה, ולדעת שמימושה יצריך דור שלם

ג'ראד קושנר / צילום: Leah Millis, רויטרס

פרשנות: קושנר ישיר לנו סולו - החתן הראשון של ארה"ב יצא למתקפה

החתן הראשון של ארה"ב מתייצב בפעם הראשונה בפני המיקרופונים בתדרוך היומי על מצב הקורונה ויוצא בהתקפה חסרת תקדים על כשירותם והתאמתם של מושלים וראשי ערים ש"אין להם מושג מה מתרחש במדינותיהם"

ארץ נהדרת, ספיישל קורונה / צילום: קשת

הטלוויזיה הישראלית בקורונה: החולים, המחלימים והמתחסנים

משבר הקורונה קיבע סופית את מעמדה של קשת כמדורת השבט החדשה בישראל, ובה בעת הבליט את הגיבנת הכלכלית והאסטרטגית שנושאת על גבה המתחרה רשת ● ולמה ייתכן מאד שהתאגיד דווקא ייצא נשכר מהמגפה? ● "גלובס" עם סקירה מתחייבת ותחזית לא בהכרח קודרת

פעולות חיטוי נגד נגיף הקורונה בעיר העתיקה של ירושלים / צילום: Mahmoud Illean, AP

7,428 מקרי קורונה בארץ; 2,874 אנשי צוות רפואי בבידוד

357 חולים החלימו מהנגיף ● 113 במצב קשה, כולל 96 מונשמים ● מספר המתים בארץ הגיע ל-39 אנשים

שר הבריאות יעקב ליצמן / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

פרשנות - האדמו"רים נעלמו, המנהיגים התמהמהו: כל הדרך למשבר בחברה החרדית

בשיאו של המשבר, הבינו אנשי רפואה שכדי לגרום לציבור החרדי להפנים את צו השעה יש לרתום את בכירי הקהילה למשימה • וגם: בדרך להקמת ממשלה נתניהו מוותר על מוקדי הכוח שטיפח במשך שנים

מעבדה של BGI בסין. החברה הייתה אמורה לשלוח לישראל עשרות מכונות בדיקה / צילום: China Stringer Network, רויטרס

התוכנית הגרנדיוזית להקמת מעבדה שתבצע אלפי בדיקות קורונה ביום בישראל הותירה שובל של סימני שאלה

בתחילת השבוע הודיע הסטארט–אפ הישראלי מיי–הריטג’ כי יקים בשיתוף חברה סינית מעבדה שתבצע 10,000 בדיקות קורונה ביום • זמן קצר לאחר מכן הקפיא משרד הבריאות את המיזם ללא הסבר • בכירים במערכת הבריאות, בהייטק ובאקדמיה מעלים שורה של שאלות • מאחורי הקלעים של ההקפאה

יוסי כהן, המוסד, איל וולדמן, מלאנוקס, אמיר גל אור, INNONATION, שי ויניגר,  למונייד / צילום: Gali Tibbon, AP, כדיה לוי, קובי קנטור, שלומי יוסף

מזוודות מלאות דולרים במזומן, שומרי ראש וניסיונות שוד: כך הופך שוק הציוד הרפואי לשוק שחור

אנשי הרכש הרפואי יושבים בדרך-כלל במשרד ומתמודדים עם טפסים ורגולציה, אבל ימי הקורונה שינו לחלוטין את המצב ● העסקאות מבוצעות במזומן, ומי שממצמץ מפסיד את הסחורה ● המרוץ הבינלאומי גורם לזינוק במחירים ולמרדף נואש אחרי מכונות הנשמה ומסכות

ספרים מומלצים ברוח התקופה

"ניסו, אתה מפוצץ באגו": ספרים לימים מערערים

העדכני, המצויר וההיסטורי ● ספרים מומלצים ברוח התקופה

צוות רפואי עורך בדיקות קורונה בקרב דיירי בית אבות בברצלונה / צילום: Santi Palacios, Associated Press

צרפת: מספר המאושפזים בטיפול נמרץ עולה; סגר בספרד עד 26 באפריל

בצרפת מתו עד כה 7,560 בני אדם מקורונה ● הציבור הצרפתי נמצא תחת צעדי סגר חמורים, והמשטרה מחלקת קנסות של מאות אירו למי שמתרחקים מבתיהם ● באיטליה יותר מ-15,000 בני אדם מתו עד כה

רמי גראור / צילום: איל יצהר

מנכ"ל שירות התעסוקה: "אף אחד לא חזה כזה צונאמי של אבטלה"

מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור, מספר על הרגע שבו התברר שיהיו יותר ממיליון מובטלים, על החלשים שפוטרו ראשונים ועל הרופאים הפרטיים שהגיעו ללשכות, ומעריך כי מאות אלפים יתקשו לחזור למעגל העבודה ● פורטפוליו

מטוסי אל על חונים בנתב"ג, שהתרוקן מנוסעים / צילום: Ariel Schalit, AP

שעון החול הולך ואוזל: חברות התעופה זועקות לסיוע ממשלתי. מה עוצר אותו?

ממשלות שונות ברחבי העולם כבר העבירו סיוע כספי משמעותי לחברות התעופה שפועלות בארצן, אך בישראל הנושא עדיין נמצא בדיונים עם משרד האוצר ● בחברות התעופה הישראליות חוששים שעד שיתנו אור ירוק להלוואות, כבר לא יהיה למי לתת אותן