גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הראל הרוויחה 760 מיליון שקל ב-2019, אבל "2020 נפתחה בסערה המשפיעה לשלילה על כל תחומי הפעילות בקבוצה"

היקף הנכסים המנוהלים על-ידי החברה הצטמק ברבעון הראשון ב-2020 בכ-11%, לכ-252 מיליארד שקל ● סך הפרמיות ודמי הגמולים שרשמה החברה חצה את הרף של 30 מיליארד שקל

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".
מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

קבוצת הביטוח הראל , שבשליטת משפחת המבורגר ושבניהול מישל סיבוני, סיכמה את 2019 עם גידול של כ-40% ברווח הנקי, שהסתכם ב-760 מיליון שקל, כשברבעון הרביעי בשנה החולפת נסקו רווחי החברה מ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018 ל-309 מיליון שקל ברבעון האחרון ב-2019.

עם זאת, הראל כבר נמצאת בסביבה עסקית שונה לגמרי מזו שהייתה בשלהי 2019 ולמעשה עד תחילת פברואר השנה, כמו יתר חברות הביטוח וסקטורים אחרים רבים במשק. בדוחותיה מגלה הראל כי משבר הקורונה שינה במידה ניכרת את מצבה ביחס למה שהיה בסוף 2019. "בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בעולם, נרשמו ירידות חריגות במדדי המניות, הסחורות והאג"ח המובילים בעולם ובישראל, אשר משפיעות לרעה על תוצאות הפעילות של הקבוצה", היא כותבת בדוחות.

במסגרת זו היא מפרטת כי "בסמוך לתאריך פרסום הדוחות הכספיים, השפעת הירידות החדות בשוקי ההון בגין התיק הסחיר שאינו מוחזק כנגד התחייבויות תלויות תשואה, מוערכת בהפסדי השקעות ברוטו בסך של כ-870 מיליון שקל לפני מס. כמו כן, חל קיטון המוערך בכ-11% בשווי הנכסים המנוהלים על-ידי הקבוצה (כך שהיקף הנכסים כנראה קטן בכ-30 מיליארד שקל ל-252 מיליארד שקל, ר' ש') אשר צפוי להשפיע על היקף דמי הניהול שהקבוצה תגבה". עוד מפרטת החברה, כי נוצר לה "בור" בהיקף 320 מיליון שקל שעליה לסגור ברווחים בפוליסות המשתתפות בטרם תוכל לשוב ולגבות דמי ניהול משתנים.

כמו כן, בהראל מספרים כי בשל משבר הקורונה "קיימת עלייה בבקשות לפדיון כספים פנסיוניים מקרנות הפנסיה ומקופות הגמל, וכן בקשות להעברות בין מסלולי ההשקעה השונים, אולם ניתן לומר כי באופן כללי ציבור החוסכים מגלה איפוק ביחס לאמור, והיקף הבקשות כאמור אינו משמעותי. בתחום קרנות ההשתלמות, המאופיין בטווח יעד קצר משמעותית לחיסכון, ניכרת עלייה של פדיון החסכונות הנזילים. בתחום קרנות הנאמנות, המאופיין אף הוא בטווח יעד קצר משמעותית לחיסכון, ניכרת עלייה משמעותית מאוד של פדיונות. כמו כן, המשבר עשוי להביא לעלייה בחשיפה לכשלי אשראי במסגרת פעילות ביטוח אשראי של הקבוצה. בנוסף, עשויות להיות למצב הכלכלי בארץ ובעולם השפעות על תחומי הביטוח השונים שבהן פועלת הקבוצה", ציינו.

לדברי המנכ"ל סיבוני, "התוצאות הכספיות של הקבוצה בשנת 2019 היו מצוינות, ונבעו הן משיפור בהכנסות מתחומי פעילות מרכזיים, והן מהתשואות הגבוהות שנרשמו באפיקי ההשקעה השונים בשוק ההון", ואולם, "שנת 2020 נפתחה, לצערנו הרב, בסערה, בשל התפרצות נגיף הקורונה בעולם, המשפיעה לשלילה על כל תחומי הפעילות של הקבוצה".

עוד התפתחות שרלוונטית לגבי כל ענף הביטוח, ושבאה לידי ביטוי בדוחות הראל בהסתכלות קדימה לרבעון הראשון השנה, היא שעד כה ב-2020 "עקום הריבית חסרת הסיכון עלה מעבר לרמתו בסוף 2019 ,דבר העשוי לגרום לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות". עם זאת, בהראל פירטו כי למציאות זו גם יש השפעה צולבת: "מנגד, עלייה של עקום הריבית עלולה להשפיע לשלילה על שוויים של הנכסים הפיננסיים ונכסים אחרים של החברה באופן שעשוי להפחית את ההשפעה האמורה לעיל".

פעילות מגזרי הביטוח

בבחינת פעילויות מגזרי הביטוח עולה כי במגזר החיסכון לטווח ארוך קטן הרווח לפני מס בכ-37% בשל ירידה ברווח בתחומי ביטוח החיים והפנסיה. במגזר ביטוחי הבריאות שהראל היא מובילת השוק בו, חל ב-2019 מעבר להפסד של 262 מיליון שקל. ביחס למגזר זה מפרטים בהראל כי בשנה החולפת היה גידול בהתחייבויות הביטוחיות בענף סיעוד פרט כתוצאה מהירידה החדה של עקום הריבית ומהרעה בתוצאות החיתומיות בענף בריאות פרט בשל גידול בכמות התביעות בכיסוי תאונות. מגמה שלילית זו במונחי הרווח לפני מס עמדה על 926 מיליון שקל והיא קיזזה מגמה הפוכה של קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בהיקף 112 מיליון שקל, כתוצאה מ"עדכון הנחות בקשר עם עלות התביעות בכיסויי תרופות, אמבולטורי וניתוחים" כשבנוסף נהנתה החברה מתוספת של 70 מיליון שקל לפני מס בבריאות בשל שינוי לוחות התמותה.

מנגד, במגזר הביטוח הכללי חל שיפור ניכר ברווח לפני מס, ובעיקר ברכב חובה שעבר מהפסד לרווח ניכר. בהקשר זה נציין כי בשנה החולפת נהנתה הראל, כמו יתר הענף, מהחלטת בית המשפט העליון שביטל את השלכות המלצות ועדת וינוגרד לגבי ריבית ההיוון בביטוחי החבויות בענף הביטוח, דבר ששיחרר לחברה כ-260 מיליון שקל לפני מס.

בסך הכול, דוחות הראל ל-2019 הושפעו בעיקר מירידה חדה של עקום הריבית חסרת הסיכון שהביאה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-1.55 מיליארד שקל לפני מס (ולכן להקטנה ברווח, בדומה למה שקורה ביתר החברות הגדולות בענף), וזאת לעומת עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון ב-2018 שהביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-59 מיליוני שקל ב-2018. מנגד, הראל נהנתה מתשואות חיוביות שהביאו לגידול בהכנסות מהשקעות ומגידול בדמי הניהול שגבתה וגם מהשפעת החלטת בית המשפט העליון כאמור.

לגבי הפעילות בחו"ל מפרטת הראל כי לחברה שלה ביוון נתח שוק של 1.45% בעוד שלחברה שלה בטורקיה נתח שוק של 1.33%.

בתחום השירותים הפיננסיים, דרך בית ההשקעות הראל פיננסים שבניהולו של טל קדם, רשמה הקבוצה רווח לפני מס של 29 מיליון שקל לעומת רווח של 34 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2018 ו-2017, כשההכנסות של בית ההשקעות עמדו של 207 מיליון שקל, בדומה למה שהיו ב-2018. ככלל, 2019 היטיבה עם הראל פיננסים שצמחה בקצב חד של יותר מ-27% בנכסים המנוהלים על-ידיה מ-46.4 מיליארד שקל בסוף 2018 ל-59 מיליארד שקל בסוף 2019.

נכון לסוף 2019 ניהלה הראל נכסים בהיקף כולל של 282.9 מיליארד שקל, שמתוכן כ-247 מיליארד שקל בכספי עמיתים, כשסך הפרמיות ודמי הגמולים שרשמה החברה חצו את רף 30 מיליארד שקל - והסתכמו ב-30.8 מיליארד שקל.

עוד כתבות

פועלי בנייה סינים. מהגרי העבודה הם שליש מכוח העבודה הסיני  / צילום: Arek Rataj, Associated Press

העובדים הדפוקים של סין משלמים את מחיר הקורונה: נותרו בלי עבודה ובלי שכר

290 מיליון מהגרי העבודה מהכפר ישנם בסין ובעשורים האחרונים הם תרמו תרומה מכרעת לצמיחתה המסחררת • כעת מהגרים אלו, הנחשבים כאזרחים סוג ב' ונטולי זכויות סוציאליות לפי הגדרות היסטוריות של המדינה, הם הראשונים להיפגע מהמיתון הכלכלי

אורי יהודאי/ צילום:איל יצהר

יהודאי ושלושה בכירים לשעבר בפרוטרום שוחררו בתנאים מגבילים: "ממצאים המחזקים את החשד לשוחד"

לפי החשד, אורי יהודי, שהיה נשיא פרוטרום, וכן הבכירים לשעבר אלון גרנות, ארי רוזנטל וגיא גיל שיחדו פקידים ברוסיה ובאוקראינה וביצעו בנוסף עבירות דיווח, רישום כוזב במסמכי תאגיד ומרמה והפרת אמונים בתאגיד

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

שש השנים הרעות של אדוארדו אלשטיין: יוצא להסדר חוב באי.די.בי לאחר ששפך לתוכה כ-3 מיליארד שקל

טיוטת ההצעה של אלשטיין לחיזוק מבנה ההון של חברת אי.די.בי כוללת הזרמת הון של 300 מיליון שקל ותספורת לנושים בהיקף של 600-700 מיליון שקל - כשליש מהחוב ● מניות ישראייר יירשמו למסחר בבורסה

המדריך לזיהוי פייק ניוז / צילום: אפרת לוי, גלובס

איך מסמנים פוסטים כוזבים בטוויטר ובפייסבוק?

איך מסמנים פוסטים כוזבים בטוויטר ופייסבוק, האם לאנשי ציבור מגיע יחס מיוחד, ואיך בודקים עובדות? ● נעה ברק, מנהלת הפיתוח של "המשרוקית", ועמרי זרחוביץ', עורך מדור ההייטק של "גלובס", הגיעו לעשות קצת סדר

תוכנית עבודה / עיבוד: גלובס

איך משבר הקורונה שינה את עולם הסייבר? הצטרפו לשידור החי

האם תקיפות הסייבר גדלו בחודשים האחרונים, איך סטארט-אפים ישראליים מסוגלים למכור מרחוק, מה ניתן ללמוד ממתקפת הסייבר של איראן בישראל, ואיך אנחנו צריכים להגן על עצמנו? ● אימוץ טכנולוגיות: האתגרים הניהוליים

רוברט אנטקול / צילום: אפי שמח

פלייטיקה מתכוננת להנפקה בנאסד"ק לפי שווי של 10 מיליארד דולר

לפי דיווח ב"רויטרס", חברת משחקי המובייל מתכוונת לגייס סכום של כמיליארד דולר ● פלייטיקה שכרה את בנק ההשקעות מורגן סטנלי ובנקים נוספים כדי להתכונן להנפקה

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה בירידות: הנאסד"ק איבד 0.7%, אמריקן איירלינס המריאה בכ-40%

אמריקן איירליינס דיווחה על עלייה של 71% בכמות הנוסעים היומית במאי לעומת אפריל ● מספר דורשי העבודה בארה"ב בשבוע החולף עלה מעבר לצפי ● פייסבוק תחל לסמן מידע מגופים ממשלתיים ברשת, בעיקר של סוכנויות ירידות מרוסיה וסין ● חשד להלבנת כספים בקזינו בסינגפור של לאס ווגאס סאנדס בבעלות שלדון אדלסון

ליאור ורונה, בעלי חברת השיווק “סילקרואוד” הפועלת מול השוק הסיני / צילום: איל יצהר, גלובס

מייסד סילקרואוד: "מי שחושב שהוא יגיע לשוק הסיני ויחנך אותו, נועד לכישלון"

ליאור ורונה הוא מנכ"ל ומייסד "סילקרואוד", חברת שיווק לשוק הסיני ● "בתקופה הזו הסינים חוששים לפגוש אזרחים זרים, משום שהם חושבים שהזרים לא לוקחים את הקורונה ברצינות, למשל שהם לא עוטים מסכות"

ח"כ עמיר פרץ בהשבעת הכנסת ה-35 / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הכדור בעניין היטל ההיצף על המלט עבר לידי השר פרץ - הוועדה המייעצת המליצה שלא להעלותו

עתה, משהמלצות הוועדה נמסרו לשר פרץ, עומדים לרשותו 15 ימים להחלטה, שמבחינתו כנראה שלא תהיה קלה כל כך, זאת משום שלפרץ מכריז לאורך כל דרכו הפוליטית, כי הוא מתעתד להגן על התעשייה הישראלית

ניצן אנגלנדר, יועץ תיירות ומתכנן טיולים / צילום: תמונה פרטית

"בעוד ארבעה חודשים אני מתחתן. החמצן שלנו הולך ואוזל"

ניצן אנגלנדר הוא יועץ תיירות ומתכנן טיולים בהתאמה אישית לאוסטרליה וניו זילנד ● "ההפסד הכספי המיידי הוא עשרות ואולי אף מאות אלפי שקלים" ● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז

משרדי תאגיד השידור הציבורי כאן 11 / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מועצת התאגיד: כמחצית מהגרעון הוא כתוצאה "מטעויות שונות שנעשו ע"י ההנהלה"

המועצה היוצאת הנחתה את הנהלת התאגיד להימנע מפגיעה בליבת עשיית התאגיד ובעובדים "שאינם אחראים בשום צורה לגירעון שנוצר" ● למרות זאת, היום קיבלו העובדים הודעה על צעדי צמצום

פגישת האוצר ואל על אמש / צילום: חו"ל מהודר

שר האוצר ישראל כ"ץ במסר לבכירי משרדו: זרזו את ההליך מול אל על וסכמו את ההלוואה מולם

כדי לקבל את הסיוע המיוחל אל על תהיה חייבת להציג הסכם קיבוצי עם עובדיה, שיעבוד מניות, סגירת קווים חדשים ומכירת מטוסים ● אמש, שעות ספורות אחרי שהסתיימה הרמת הכוסית לפרידה ממנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, התכנסו נציגי האוצר ואל על בכדי לנסות ולמצוא את המתווה שייתן אור ירוק להלוואה

ברק אובמה / צילום: רויטרס

אובמה לנוער שחור בארה"ב: "זה הרגע להתעלות לאידאלים הנשגבים ביותר"

הנשיא לשעבר אמר את הדברים במפגש וירטואלי עם נוער שחור על רקע הריגתו של ג'ורג' פלויד בידי שוטרים במינאפוליס ● "הטרגדיה היא גם הזדמנות אדירה להתעורר", אמר

סניף של יינות ביתן / צילום: איל יצהר, גלובס

הסכם קיבוצי בין הנהלת יינות ביתן לוועד עובדי מגה

בנוסף להסכם הקיבוצי הגיעו הצדדים להסכמות לגבי צעדי ההתייעלות בחברה ● בין צעדי ההתייעלות: סגירת המרלו"ג בקיבוץ אייל, כפי שנחשף לראשונה ב״גלובס״

מטוס של אל על / צילום: יח"צ

שוב התפוצץ המו"מ בין הנהלת אל על לנציגי הטייסים

נציגי הטייסים טוענים שהפיצוץ במו"מ הגיע על רקע הסירוב של בעלי החברה להזרים הון לחברה לפי דרישות האוצר ● עוד נטען לאי נכונותם של בעלי החברה, משפחת בורוביץ המחזיקה בחברת כנפיים, לדון עם הטייסים על התמורה להשקעה הנדרשת מהם, כלומר מתווה של אופציות או חלוקה של רווחים עתידית

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: Patrick Semansky, AP

ממשל טראמפ מאיים: נאסור על חברות תעופה סיניות לפעול בארה"ב

ממשל טראמפ מאשים את סין כי לא אישרה חידוש טיסות של חברות אמריקאיות לתחומה ● אם מדיניות זו לא תשתנה, ארה"ב צפויה לאסור על חברות סיניות לנחות ולהמריא ממנה החל מ-16 ביוני

דונלד טראמפ / צילום: Gripas Yuri -ABACA, רויטרס

טראמפ צדק? חורים במחקר נגד שימוש בתרופת המלריה לקורונה

האם זה אומר טראמפ צדק כשהחליט על דעת עצמו לקחת את התרופה למניעה? לא בהכרח ● מחקרים נוספים הראו כי תרופת ההידרוקסיכלורוקווין לא יעילה בטיפול בקורונה, ובימים אלה מתפרסם מחקר נוסף המעיד כי אין לה תועלת במניעה

רכבת ישראל / צילום: דוברות רכבת ישראל

שרת התחבורה מירי רגב: הרכבת תחזור ביום שני כמובטח

הרכבת תחזור לפעילות מלאה ב-8 ביוני, ולא תהיה חזרה הדרגתית כפי שנשקל בעבר

סניף איקאה חדש באשתאול / צילום: שלאגר מדיה, יח"צ

המדינה עותרת נגד פתיחת איקאה אשתאול: "תוכנית שחוסר החוקיות שלה חמור"

מתכננת מחוז ירושלים טוענת לחריגות בנייה קשות, שאושרו ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ואושרו בדיעבד ע"י ועדת הערר המחוזית ● איקאה בתגובה: "איקאה היא לא הבעלים של הנכס אלא שוכרת אותו"

דסק הנדל"ן / צילום: שאטרסטוק

כשקצב ילודה גבוה פוגש מחסור בקרקע: איפה יגור דור העתיד של המגזר החרדי

כבר שנים רבות שקצב הבנייה לחברה החרדית נמוך משמעותית מהגידול הטבעי בה ● בני ברק, אלעד, בית"ר עילית ומודיעין עילית כבר לא מספיקות, אך המדינה גוררת רגליים במציאת קרקעות ל-200 אלף דירות חדשות