גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קסטרו: "יש בידי הקבוצה די מקורות כספיים לחזור לפעילות סדירה עם תום המשבר"

קבוצת האופנה מסכמת את 2019 עם הכנסות של 1.73 מיליארד שקל, גידול של כ-39% לעומת 2018 - ואולם הגידול הזה נובע מהמיזוג שביצעה הקבוצה עם הודיס, כך שבפועל המגמה האמיתית שמאפיינת את תוצאות החברה דווקא מעידה על יציבות יחסית

גבי רוטר, מנכ"ל משותף ומבעלי קבוצת קסטרו / צילום: יאיר שגיא
גבי רוטר, מנכ"ל משותף ומבעלי קבוצת קסטרו / צילום: יאיר שגיא

בצל הימשכותו של משבר הקורונה שמשפיע בצורה דרמטית על ענף האופנה בכלל ובמסגרת זו גם על קסטרו , קבוצת האופנה הישראלית מדווחת על גידול חד בהפסדיה ב-2019, כשהיא נהנית מהתרומה של הודיס למכירותיה. בימים האחרונים נאלצה קסטרו כמו מתחרותיה לסגור את רוב פעילותה, כשמקביל היא צמצמה משמעותית את הוצאותיה לספקים, לעובדים (שחלק ניכר מהם מהם הוצא לחל"ת) ולבכיריה שקיצצו בשכרם.

הקבוצה שבניהול המנכ"לים המשותפים גבי ואתי רוטר "הודיעה לכל משכירי החנויות שבהן פועלים מותגי הקבוצה על הפסקת כל התשלומים החל מ-15 במרץ ועד לחזרה לשגרה" - כך עולה ממידע שמפרסמת קבוצת האופנה קסטרו במסגרת דוחותיה הכספיים לשנת 2019 בנוגע להשפעות משבר הקורונה על הקבוצה.

גבי רוטר, מנכ"ל משותף ומבעלי הקבוצה, התייחס היום (ג') לצעדי ההתייעלות שבצעה הקבוצה על רקע המשבר וציין: "הפחתנו את העלויות הקבועות בזמן הדממת פעילות הקבוצה לכ-2 מיליון שקל, ואנו ממשיכים להתקדם בהכנת ובניית הקולקציות הבאות לחורף ולקיץ בשנה הבאה, זאת בכדי להבטיח את חזרתנו המלאה לפעילות ענפה של כלל מותגי הקבוצה, עם חזרתו של המשק הישראלי לפעילות באישור המדינה".

במקביל מציין רוטר כי "מותגי קבוצת קסטרו-הודיס ממשיכים לפעול בהצלחה 6 אתרי האונליין, ואנו רואים גידול משמעותי בנפח הפעילות בתקופה זו. על-מנת לסייע לעובדינו ככל האפשר בתקופה זו, אנו מקדימים את תשלום המשכורות ליום חמישי הקרוב 2 באפריל, ומקווים כי נוכל לחזור לפעילות בהקדם האפשרי".

קבוצת האופנה הציבורית קסטרו מסכמת את 2019 עם הכנסות של 1.73 מיליארד שקל, גידול של כ-39% לעומת 2018. ואולם הגידול הזה נובע מהמיזוג שביצעה הקבוצה עם הודיס, כך שבפועל המגמה האמיתית שמאפיינת את תוצאות החברה דווקא מעידה על יציבות יחסית, עם קיטון סמלי במהותו של פחות מ-1%.

מדוח הפרופורמה שפרסמה קסטרו ל-2019, על בסיס נתונים המשקפים הנחה של איחוד תוצאות הודיס גם בדוחות הקודמים לשנת 2018, עולה כי ב-2019 רשמה הקבוצה ירידה של 0.65% בלבד בשורת ההכנסות. בקבוצה מציינים כי הירידה נובעת בעיקרה מתחום פעילות ההלבשה, אפשר הופחתה בחלקה על-ידי גידול בפעילות אביזרי האופנה והקוסמטיקה. ברבעון הרביעי של השנה מציגה קסטרו גידול של 2.84% בשורת ההכנסות שהסתכמו בכ-474 מיליון שקל בשנה.

בשורה התחתונה מסכמת קסטרו את 2019 עם הפסד של 85.2 מיליון שקל, שמהווה העמקה של הפסד בגובה 58.7 מיליון שקל שרשמה ב-2018. אגב, על-פי דוח הפרופורמה, לו הייתה הודיס מאוחדת עם קסטרו כבר ב-2018, החברה הייתה מציגה אז רווח בגובה 11.6 מיליון שקל - כך שבפועל עברה הקבוצה להפסד ב-2019 עם הרעה של כ-97 מיליון שקל בשורה התחתונה. ברבעון האחרון ב-2019 הפסידה החברה 16 מיליון שקל לעומת איזון ברבעון הרביעי ב-2018.

הרווח הגולמי של קסטרו עמד על 972 מיליון שקל ב-2019, כששיעור הרווח הגולמי עמד על 56.05%, שיעור נמוך ביחס לזה של הקבוצה ב-2018 גם על בסיס דוח הפרופורמה. בחברה מסבירים כי הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת בעיקרה מהפחתת ערך מלאי בתחום אביזרי האופנה בארץ ובחו"ל בהיקף של 22.5 מיליון שקל. ככל הנראה ירידה זו מיוחסת למותג המשקפיים של הקבוצה, קרולינה למקה, ולסגירת הפעילות של רשת האביזרים אקססורייז עליה הודיעה הקבוצה.

כמו כן, ברבעון הרביעי הרווח הגולמי של הקבוצה הסתכם ב-260 מיליון שקל, ירידה של פחות מאחוז מול הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, שיעור הרווחיות הגולמית מהמחזור לרמה של 54.9% בלבד, וזאת לעומת 56.9% ברבעון המקביל אשתקד. בקבוצה מייחסים את הירידה הזו ל"גידול בשיעור ההנחה הממוצעת", וזאת בשל "העמקת מבצעי המכירות" וכן בשל הפחתת ערך מלאי בתחום פעילות אביזרי אופנה בארץ בהיקף של כ-6 מיליון שקל.

נזכיר כי תוצאות הקבוצה ב-2018 כללו הפסד חד-פעמי של כ-60 מיליון שקל, כאשר הוצאות המימון צמחו בשנה החולפת בשיעור ניכר, אך זאת בשל אימוץ התקן החשבונאי IFRS16.

עוד עולה כי הקבוצה רשמה בשנה החולפת הפסד של 7 מיליון שקל של פעילות אתר האונליין שרכשה ב-2018, אותה היא סגרה בשנה זו.

בנוגע למכירות בחנויות זהות מסכמת קסטרו את 2019 עם ירידה של 6.9% בשיעור השינוי במכירות מחנויות זהות בתחום ההלבשה לצד גידול של 4.6% בתחום אביזרי האופנה בישראל ביחס לשנה המקבילה אשתקד במונחי פרופורמה. עם זאת, הרבעון הרביעי ב-2019 הסתמן בשינוי חיובי במגמת המכירות בחנויות הזהות במגזר ההלבשה במותגי הקבוצה, שהציג התייצבות יחסית למול המגמה בשוק עם ירידה של 3.4% "בלבד", לצד גידול משמעותי במכירות הזהות במגזר אביזרי האופנה בישראל - גידול של 9.6%.

עוד מגלה קסטרו כי נכון למועד הדוח "מרבית המלאי אשר יועד להימכר במסגרת עונת הקיץ כבר נמצא בידי הקבוצה, אולם לאור הדממת הפעילות ואי-הוודאות בדבר מועד החזרה לשגרת פעילות, אין באפשרות הקבוצה להעריך בעת הנוכחית האם ניתן יהיה להנזיל מלאי זה ובאילו מחירי מכירה".

בכך מציינת קסטרו חשש כי הסחורה שרכשה לעונה הקרובה לא תוכל להימכר במחירים בהם תכננה למכור אותם או בכלל. היא ממשיכה ומפרטת כי היא "פועלת להיערך להזמנת מלאים לעונת החורף, מתוך תקווה כי בעונת החורף, תשוב פעילותה המסחרית לסדרה, ככל הניתן".

בנוסף היא מציינת כי בתקופת ההדממה הקבוצה "פועלת על מנת לצמצם לרמה מינימלית את הוצאותיה השוטפות, על-מנת להתמקד בהיערכות לחזרה לפעילות סדירה ככל הניתן, עם תום המשבר"; וכי "להערכת הקבוצה יש בידה די מקורות כספיים לחזור לפעילות סדירה עם תום המשבר ולרכוש סחורה לעונת החורף".

להערכת קסטרו, מעבר לקיטון מסוים שחל בהיקפי מכירות הקבוצה עד ל-14 במרץ, היום בו פורסמה הודעה על השבתת פעילות הקניונים, לצעדי המנע לריסון המשבר הננקטים על-ידי הרשויות השלכות מהותיות מאוד על היקפי המכירות של הקבוצה, עד כדי כאמור ביטולן המוחלט בתקופת ההדממה וכתלות במשכם או החרפתם, צעדים אלה ישפיעו באופן מהותי מאוד על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה ברבעון הראשון ובתקופות עתידיות לפי נסיבות העניין. במקביל, קסטרו מעדכנת כי נכון למועד זה, פעילות המכירה המקוונת של הקבוצה ממשיכה.

כמו כן כותבת קסטרו כי "הצפי במשק כי משבר הקורונה עלול גם ליצור הגבלות בשוק האשראי וכן להגביל זמינות אשראי, וודאי שבהיקפים מהותיים, ולייקר עלויות מימון. בשלב זה לא ניתן להעריך באופן מלא וודאי את מלוא ההשלכות על תוצאות הפעילות". בהקשר זה נציין כי בקבוצה סרבו להתייחס לשאלת "גלובס" האם הקבוצה לקחה הלוואה מאז פרוץ משבר הקורונה.

כך או כך, הקבוצה מציינת כי חזרתה לשגרת פעילות סדירה תהא כפופה לגורמים רבים, אשר מרביתם אינם בשליטתה, כגון הסרת המגבלות שהוטלו על-ידי רשויות המדינה על פתיחת מרכזים מסחריים ועל יכולת ההתקהלות, המצב הכלכלי במשק עם חלוף המשבר, שיעור המועסקים, הסכמות שאליהן תידרש הקבוצה להגיע עם משכירי הנכסים להתאמת תנאי החוזים למצב במשק כפי שיהיה עם סיום המשבר ועוד.

קסטרו מפרטת כי תבחן באופן שוטף את ההתפתחויות ואת הנחיות הרשויות ו"תפעל ככל הניתן להיערך לחידוש פעילותה במועד האפשרי", אך מסייגת כי "בעת הנוכחית אין ביכולת הקבוצה לתת הערכות או אומדנים מהימנים בנוגע לתחזיות או תכניות אסטרטגיות לשנת 2020 ולשנים שלאחריה, שהרי כל עוד לא יתבהרו פני הדברים, אין ביכולת החברה לדעת האם ומתי תחזור פעילות הקבוצה לסדרה, וכשתחזור לסדרה, כיצד ישפיע המשבר על הכלכלה הבינלאומית והמקומית".

עוד מסר היום רוטר כי "במרץ 2020 תוכננה השקת קולקציית אביב-קיץ 2020 החדשה של הסטודיו לאופנה החדש של קסטרו, אשר מהווה את הבשורה החדשה של בית האופנה קסטרו. השקה זו נדחתה לאור המצב, ואנו נשיק את הקולקציה החדשה עם החזרה לשגרה, ובטוחים במהפכה שנוביל בשוק האופנה בישראל".

קסטרו, שבשליטת משפחות רוטר, קסטרו ובעלי הודיס, יוסי גביזון ושותפיו, מחזיקה כיום יותר מ-400 חנויות ודוכנים בישראל, וקרוב ל-50 חנויות ודוכנים בחו"ל, ומחלקת את פעילותה לשני מגזרים עיקריים - פעילות הלבשה ופעילות אביזרים, ובראשם מותג משקפי השמש קרולינה למקה.

עוד כתבות

סניף איקאה חדש באשתאול / צילום: שלאגר מדיה, יח"צ

המדינה עותרת נגד פתיחת איקאה אשתאול: "תוכנית שחוסר החוקיות שלה חמור"

מתכננת מחוז ירושלים טוענת לחריגות בנייה קשות, שאושרו ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ואושרו בדיעבד ע"י ועדת הערר המחוזית ● איקאה בתגובה: "איקאה היא לא הבעלים של הנכס אלא שוכרת אותו"

הון סיכון / צילום: שאטרסטוק

גלורי ונצ'רס הסינית סגרה קרן חדשה של 96 מיליון דולר להשקעה בחברות מישראל ומסין

לפי הפרסומים, הקרן, שתשקיע במטבע היואן, הגיעה לסגירה בסכום של 96 מיליון דולר ● לצד זאת, גלורי הגיעה גם לסגירה ראשונה של קרן נוספת שתשקיע בדולרים וצפויה להגיע לסכום של 100 מיליון דולר.

ד"ר טליה כהן סולל (ג'נטיקה +) יונית סירקין, מנכ"ל מסצ'אלנג, שרון ברק (סולוטום)

נתוני מאסצ'לנג': חברות המאיץ שהתבססו בירושלים גייסו 80 מיליון דולר

50% מהחברות הללו מנוהלות על ידי נשים והן מעסיקות באופן ישיר או עקיף 3,000 עובדים בירושלים

חנויות סגורות בככר המדינה בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

מספר החוזרים למעגל העבודה השבוע – פי עשרה ממספר היוצאים

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 12,451 דיווחים על חזרה לעבודה ● במקביל, נרשמו 1,263 דורשי עבודה חדשים

מחאת המסעדנים שנפגעו ממגפת הקורונה מול הבונדסטג בברלין / צילום: DPA, Associated Press

המודל הגרמני לשיקום הכלכלה: לשפוך הרבה כסף על הבעיה, במהירות רבה

גרמניה החליטה על חבילת תמריצים נוספת במסגרתה היא תוציא 130 מיליארד אירו שיתווספו ל־50 מיליארד אירו לעצמאים ובעלי עסקים – פי ארבעה משיעור ההוצאה כחלק מהתמ"ג בישראל ● זאת בנוסף להלוואות וערבויות בשווי 1.5 טריליון אירו לחברות גרמניות

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

שש השנים הרעות של אדוארדו אלשטיין: יוצא להסדר חוב באי.די.בי לאחר ששפך לתוכה כ-3 מיליארד שקל

טיוטת ההצעה של אלשטיין לחיזוק מבנה ההון של חברת אי.די.בי כוללת הזרמת הון של 300 מיליון שקל ותספורת לנושים בהיקף של 600-700 מיליון שקל - כשליש מהחוב ● מניות ישראייר יירשמו למסחר בבורסה

ברק עילם, מנכ"ל נייס / צילום: איל יצהר

נייס רוכשת חברה מתחום מניעת הפשיעה הפיננסית

החברה מארה"ב, Guardian Analytics, מספקת פתרונות מבוססי AI בענן ● היקף הרכישה לא דווח

מחכים בתור לעלות לאוטובוס / צילום: בר לביא, גלובס

אפליקציית התשלומים החדשה של משרד התחבורה: עולים על אוטובוס או רכבת - ומגלים רק בסוף החודש כמה זה עלה

בסוף יוני יושקו אפליקציות תשלום בתחבורה הציבורית, שניתן יהיה להשתמש בהן לצד הרב-קו • החישוב על התשלום ייערך רק בסוף החודש, בהתאם לפרמטרים שונים כמו היקף השימוש ומרחק הנסיעה • מי ירוויח ומי יפסיד? הנוסעים באוטובוס או ברכבת יידעו רק בדיעבד

האחים רפי וג'ו נקש  / צילום: רוני שיצר

ביהמ"ש: האחים נקש לא רשאים להקים מלון בוטיק בבית אגאבאבא בת"א

האחים וואליד ועבד אבולעפיה פנו לבית המשפט בבקשה למנוע מחברה בבעלות האחים נקש לבצע עבודות שיפוץ במבנה, בדרך להופכו למלון בוטיק ● החברה שבבעלות האחים נקש הינה דיירת מוגנת במבנה ● אחרי קרב משפטי ארוך קיבל בימ"ש את הבקשה

רון וקסלר / צילום: איל יצהר

ישראכרט: ההוצאות בגין הפסדי אשראי נסקו פי 4, והרווח הצטמק ב-86%

ישראכרט מדווחת כי עד 19 באפריל היה קיטון חד של 48.2% במחזור העסקאות באמצעות כרטיסיה, כאשר מאותו מועד ועד סוף מאי ישנה התאוששות, אך עדיין לא מדובר על חזרה לשגרה

ח"כ עמיר פרץ בהשבעת הכנסת ה-35 / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הכדור בעניין היטל ההיצף על המלט עבר לידי השר פרץ - הוועדה המייעצת המליצה שלא להעלותו

עתה, משהמלצות הוועדה נמסרו לשר פרץ, עומדים לרשותו 15 ימים להחלטה, שמבחינתו כנראה שלא תהיה קלה כל כך, זאת משום שלפרץ מכריז לאורך כל דרכו הפוליטית, כי הוא מתעתד להגן על התעשייה הישראלית

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

נעילה חיובית בבורסה בתל אביב: ת"א 90 הוסיף 0.6%

לייבפרסון איבדה 4.4%, אודיוקודס צנחה בכ-5.1% לאחר גל עליות מתמשך ● אלשטיין מציע הסדר חוב למחזיקי האג"ח של אי.די.בי ● גילת פרסמה דוחות חלשים לרבעון הראשון ● מבנה זינקה בכ-8%, מליסרון בכ-6%

טיסת מטען של אל על  / צילום: יח"צ

מחזיקי אג"ח כנפיים מתנגדים להעמדת מימון לאל על

מחזיקי האג"ח דורשים מכנפיים אחזקות, בעלת השליטה באל על, להימנע מביצוע "פעולות מהותיות" ללא התראה מראש ● "החברה עלולה להיגרר להרפתקה מסוכנת אם תעמיד מימון לאל על"

רוברט אנטקול / צילום: אפי שמח

פלייטיקה מתכוננת להנפקה בנאסד"ק לפי שווי של 10 מיליארד דולר

לפי דיווח ב"רויטרס", חברת משחקי המובייל מתכוונת לגייס סכום של כמיליארד דולר ● פלייטיקה שכרה את בנק ההשקעות מורגן סטנלי ובנקים נוספים כדי להתכונן להנפקה

רכבת ישראל / צילום: דוברות רכבת ישראל

שרת התחבורה מירי רגב: הרכבת תחזור ביום שני כמובטח

הרכבת תחזור לפעילות מלאה ב-8 ביוני, ולא תהיה חזרה הדרגתית כפי שנשקל בעבר

למידה מהבית / צילום: שאטרסטוק

עבודה מהבית מגדילה את אי השוויון

לא הכול ורוד: העבודה מהבית תפגע בעובדים החלשים ובמי שחייבים לשהות פיזית במקום העבודה

גיל עומר / צילום: דוברות הכנסת - יצחק הררי

ועדת האיתור ממליצה להאריך את כהונתו של גיל עומר כיו"ר תאגיד השידור

ההמלצה הועברה לשר התקשורת ביחד עם המלצה על עוד חמישה חברי מועצה מכהנים ושלושה מומלצים נוספים ● האם יש מי שפועל לסכל את המינוי מאחורי הקלעים?

כרטיסי אשראי / צילום: שאטרסטוק

בנק ישראל לבנקים: אפשרו לחברות כרטיסי האשראי לסלוק במס"ב

בבנק המרכזי רוצים להביא לכך שהיכולת להתממשק למערכות הסליקה של הבנקים תיפתח מיידית לחברות כרטיסי האשראי ובעתיד ליתר חברות נותנות שירותי אשראי ופינטק

ברק אובמה / צילום: רויטרס

אובמה לנוער שחור בארה"ב: "זה הרגע להתעלות לאידאלים הנשגבים ביותר"

הנשיא לשעבר אמר את הדברים במפגש וירטואלי עם נוער שחור על רקע הריגתו של ג'ורג' פלויד בידי שוטרים במינאפוליס ● "הטרגדיה היא גם הזדמנות אדירה להתעורר", אמר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: Patrick Semansky, AP

ממשל טראמפ מאיים: נאסור על חברות תעופה סיניות לפעול בארה"ב

ממשל טראמפ מאשים את סין כי לא אישרה חידוש טיסות של חברות אמריקאיות לתחומה ● אם מדיניות זו לא תשתנה, ארה"ב צפויה לאסור על חברות סיניות לנחות ולהמריא ממנה החל מ-16 ביוני