גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק ישראל: גידול באשראי הבנקאי ויציבות לכאורה בריביות במרץ

בנק ישראל: "מאז החל המשבר, במהלך חודש מרץ, העמידה המערכת הבנקאית אשראי בהיקף של כ-24 מיליארד שקל נטו" ● במהלך חודש מרץ המערכת הבנקאית דחתה לכ-200 אלף מלקוחותיה תשלומים בסך של כ-3.3 מיליארדי שקל

משכנתאות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס
משכנתאות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

גידול באשראי שניתן על ידי הבנקים, יציבות בריביות על ההלוואות, דחיית תשלומי הלוואה בהיקף של 3.3 מיליארד שקל שכ-200 אלף לקוחות היו אמורים לשלם בחודשים הקרובים אך שנידחו, למול דחייה בפועל של הלוואות בהיקף כולל של כ-3.3 מיליארד שקל. אלה הם המספרים המתונים על פניו שפרסם היום בנק ישראל ואשר מספרים את סיפור האשראי שהעמידה המערכת הבנקאית בחודש מרץ 2020 בצל משבר הקורונה, שמנוגדים לטענות שמושמעות כנגד המערכת הבנקאית על כך שהיא דוחה בקשות רבות להלוואות ומעלה את הריביות.

ואולם, חלק ניכר מהגידול באשראי שנרשם במרץ היה למעשה סגירת הלוואות בתנאים של טרום המשבר, שנקבעו עוד קודם להעלאות הריבית שאפיינו את סוף חודש מרץ, בין אם במשכנתאות שהציבור רץ לממש על פי התנאים שהוצעו לו בתחילת החודש ושאינם קיימים כיום ובין אם באמצעות ניצול קווי אשראי שסוכמו זה מכבר. אך לא רק זאת, בבנק ישראל עצמו מודעים לכך ש"לאחרונה ניתנו הצעות להלוואות במחירים גבוהים יותר", שמספרים על מגמה של ייקור ריביות בשלהי מרץ ובעיקר במבט קדימה.

"מאז החל המשבר, במהלך חודש מרץ, העמידה המערכת הבנקאית אשראי בהיקף של כ-24 מיליארד שקל נטו, גידול חודשי ניכר של 2.3% (ושל 28% במונחים שנתיים), זאת לעומת ממוצע חודשי של כ-2 מיליארד שקל בלבד בחודש ינואר ופברואר 2020". כך מסר היום בנק ישראל שציין כי מניתוח האשראי והריביות במערכת הבנקאית בצל משבר הקורונה נמצא כי הגידול אפיין את כל חמשת הבנקים הגדולים במערכת" כאשר "עיקר הגידול באשראי היה ללווים מסחריים ועסקיים בהיקף של 21 מיליארדי שקל".

עם זאת, בבנק המרכזי מסבירים כי חלק ניכר מהגידול האמור בהיקפי האשראי, במיוחד ללקוחות עסקיים ומסחריים, נבע ממימוש מהיר של קווי אשראי שהועמדו להם על ידי הבנקים עוד טרום המשבר, כך שמדובר באשראי שתנאיו נקבעו זה מכבר. "כ-30% מהאשראי החדש ללקוחות מסחריים ועסקיים הועמד על בסיס ניצול מסגרות אשראי שהועמדו לחברות אלו טרום המשבר", נאמר בהודעת בנק ישראל מהיום.

לצד זאת, הבנק המרכזי מציין כי "ככלל, ממוצע מחירי האשראי בשבוע האחרון של חודש מרץ (שיא המשבר עד עתה) נותר ללא שינוי לעומת המחירים בחודש פברואר 2020, שקדם למשבר" בהתייחסו להלוואות שניתנו. ואולם, גם בבנק ישראל מודעים לגידול בהצעות של הבנקים להלוואות, שבהן יש גידול חד בהרבה בריבית מכפי שמוצג מההלוואות שכבר ניתנו ושלא אחת התנאים בהם - הן מול הציבור הפרטי והן מול המגזר העסקי - נקבעו עוד טרם המשבר והעלייה בריביות.

בהקשר זה מגלה בנק ישראל כי "הפיקוח עודכן כי הלכה למעשה ניתנו לאחרונה הצעות להלוואות במחירים גבוהים יותר במגזרים השונים, שחלקם לא בוצעו בפועל ולכן לא מתבטאים בנתונים הממוצעים שמוצגים במסמך זה. כך למשל, הערכות על סמך נתוני הימים האחרונים מלמדות על עלייה של 0.7%-1% בריביות על משכנתאות". מציאות זו אף הובילה את בנק ישראל לשלוח מכתב חריף כנגד הבנקים, ביום חמישי האחרון, "ובו ציפייה שהבנקים ירתמו לסיוע למשק בצליחת המשבר על ידי הגדלת האשראי, בדגש על עסקים קטנים ומשקי בית, ותמחור הוגן של הלוואות, גם תוך פגיעה בשולי הרווח של המערכת הבנקאית".

בכל אופן, במבט לאחור ורק על ההלוואות שניתנו אומר הבנק המרכזי היום כי בניגוד למה שחש חלק מהציבור כשהוא בא לבנקים בבקשה לגייס אשראי, הרי שבהלוואות שאושרו ושניתנו "הריבית הממוצעת על האשראי הצרכני בשבוע האחרון של חודש מרץ ירדה בכ-0.1% לרמה של כ-4.9%". בבנק המרכזי מסייגים ואומרים כי "ניכרה שונות גבוהה בין הבנקים בתחום זה", כך שנראה כי הירידה האמורה בריבית אינה מאפיינת את כל הבנקים. עוד אומרים בבנק ישראל כי הריבית הממוצעת לעסקים קטנים כמעט ולא השתנתה בשבוע האחרון של מרץ, ועמדה על 5.14%, כאשר הריבית הממוצעת על האשראי לעסקים מסחריים וגדולים עלתה מעט בשבוע האחרון של חודש מרץ, לעומת חודש פברואר, ב-0.12% ועמדה על 2.5%.

למול זאת, מציינים בבנק המרכזי לגבי המשכנתאות שניתנו בחודש שעבר - ושהתנאים של רובן נקבעו כבר בתחילת החודש עוד לפני ייקור הריביות שמדובר בו ושחל לקראת סוף מרץ - "הריבית השקלית הלא צמודה הממוצעת על האשראי לדיור (משכנתאות) בשבוע האחרון של חודש מרץ נותרה ללא שינוי לעומת חודש פברואר (2.5%). עם זאת הריבית במגזר השקלי הצמוד עלתה בכ-0.2%, לרמה של 2.8%. נדגיש כי עיקר הביצועים בחודש מרץ מקורם בשמירת ריבית ל-24 ימי עסקים מהתקופה שקדמה למשבר", אמרו בבנק, במה שלמעשה אומר כי מדובר בריביות שאינן משקפות את המצב הנוכחי אלא את המצב שהיה טרום משבר הקורונה.

עוד מוסיפים בבנק המרכזי כי "בשל העלייה בעלות גיוס המקורות של המערכת הבנקאית, בפרט מקורות גיוס ארוכי טווח, ולנוכח עלית הסיכון במשק, המרווח של המערכת הבנקאית, בדגש על מקטע המשכנתאות ירד, אל מול עלות גיוס המקורות שהתייקרו".

בבנק המרכזי מפרטים ביחס לאשראי שניתנו במרץ בחלוקה לפי מגזרים כי במרץ ניתנו משכנתאות בהיקף אדיר של כ-9 מיליארד שקל, "הגבוהים ביותר שהיו בעשורים האחרונים", כאשר בשוק מעריכים שזה קרה בשל רצון עז ונרחב לממש עסקאות שסוכמו זה מכבר כשהמשבר המאיים שימש כזרז לסיומן ולמימוש המשכנתאות שתנאיהן כבר סוכמו.

לצד זאת, מציינים בבנק המרכזיף באשראי הצרכני חלה ירידה בהיקף של כ-1 מיליארדי שקל, ירידה חודשית של 0.7% שמשמעותה ירידה של כ-8% במונחים שנתיים, כאשר באשראי לעסקים קטנים - שרבים מהם נקלעו למשבר שמאיים עליהם - חלה ירידה של כ-900 מיליון שקל באשראי, שהינה ירידה חודשית של 0.8% וירידה של 10% במונחים שנתיים. עוד מפרטים בבנק ישראל כי "הירידה באשראי הצרכני לא אפיינה את כל הבנקים, ובחלקם נרשמה עליה בהיקף האשראי הצרכני", כאשר "חלק לא מבוטל מהירידה נובעת מפירעונות של אשראי שהועמד בעבר, בתקופה בה חלק מהבנקים הגדילו מאוד את היקפי האשראי למגזר הצרכני" כשביחס לעסקים הקטנים נראה כי בבנק המרכזי תולים תקוות בכך שהקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה תיתן מענה.

כאמור מעלה, בבנק המרכזי מציינים כי "במהלך חודש מרץ המערכת הבנקאית דחתה לכ-200 אלף מלקוחותיה תשלומים בסך של כ-3.3 מיליארדי שקל". מדובר בתקופות גרייס שהבנקים הודיעו עליהן מיוזמתם על מנת להקל על האתגרים התזרימיים המשמעותיים שנוצרו לרבים בשל אובדן מיידי ומשמעותי בזרם ההכנסות שלהם, בשל עצירת המשק בגין משבר הקורונה. ואולם, הגרייס, נציין, אינו חינם, והתשלומים שנדחים ישולמו ביתרת תקופת ההלוואה, כך שיתר ההחזרים החודשיים יתייקרו על מנת להחזיר את התשלומים שלא שולמו במועדם המקורי, ושהגדילו בפועל את היקף ההלוואה.

לצד זאת מפרט הבנק המרכזי כי "יתרת התשלומים שנדחו בפועל לעסקים קטנים הינה בהיקף של כ-1.1 מיליארדי שקל; יתרת התשלומים שנדחו בפועל לנוטלי המשכנתאות הינה בהיקף של כ-1.1 מיליארדי שקל; יתרת התשלומים שנדחו בפועל ללווים העסקיים הינו בהיקף של 696 מיליוני שקל; ויתרת התשלומים שנדחו בפועל ללקוחות הצרכניים הינו בהיקף של כ-374 מיליוני שקל". בבנק המרכזי מפרטים כי התפלגות התשלומים שנדחו עמדה על 11% מכלל הדחיות באשראי הצרכני, 33% בהלוואות לדיור (משכנתאות), 35% בעסקים קטנים והיתרה, 21% בעסקי-מסחרי.

עוד כתבות

סיגל יעקובי / צילום: דוברות בתי המשפט

אוצר מלים: סיגל יעקבי חושבת שמי שחומל על פרח יחמול בוודאי על בני אדם

סיגל יעקבי, האפוטרופוס הכללי וכונסת הנכסים הרשמית, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "חמלה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מרים נאור / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

אוצר מלים: מרים נאור מסבירה למה בחרה במילה שיוויון

השופטת בדימוס מרים נאור, לשעבר נשיאת ביהמ"ש העליון, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "שוויון"● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

דירת  4 חדרים ברמלה ב–1.2 מיליון שקל - יד שנייה / צילום: יח"צ

בלי מעלית: בכמה נמכרה דירת 4 חדרים ברמלה?

לדירה הוסיפו מרפסת בשטח 12 מ"ר, ויש לה חניה פרטית ● "הקונים חיפשו דירה במשך למעלה מארבע שנים והדירה הזו ענתה בדיוק לצורכיהם. העסקה נחתמה בעיצומה של המגפה"

הציוץ הגזעני של כתב גל"צ / צילום: צילום מסך

כתב גל"צ יובל שגב גרם לסערה בטוויטר ומחק את הציוץ

וגם: האסיפה השנתית של בעלי המניות בטבע תהיה השנה וירטואלית ● השיחה

דפני ליף / צילום: אלעד מלכה

אוצר מלים: דפני ליף בטוחה שאפשר בדרך אחרת, מיטיבה

דפני ליף מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "אפשר" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

גיל חובב  / צילום: רלי אברהמי

אוצר מלים: גיל חובב על המילה שסבא שלו, איתמר בן אב"י, המציא בלהט הרגע

הסופר ומבקר המסעדות גיל חובב מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "כייס" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

משה בר סימן טוב  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פרשנות: העלייה במספר החולים - האם המדינה התרשלה בצעדי החזרה לשגרה

בניגוד למדינות אחרות, שבהן הוסר הסגר באופן הדרגתי ובשילוב עם מערך בדיקות משמעותי, בישראל הוסר הסגר כמעט באחת ● איך בכל זאת היה ניתן לפעול אחרת?

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

היפוך מגמה: וול סטריט נצבעה אדום בצל הודעתו של טראמפ כי יקיים מחר מסיבת עיתונאים בנוגע לסין

הנשיא טראמפ צפוי לחתום על צו נשיאותי שיפגע בהגנות על הרשות החברתיות ● מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפיאו הודיע אמש בקונגרס כי הונג קונג אינה אוטונומית מסין ● קצב הגשת התביעות החדשות ירד בהשוואה לשבועות הקודמים, ונרשמה ירידה של כ-4 מיליון תביעות מאז פרוץ מגפת הקורונה

טראמפ, השבוע / צילום: רויטרס - Yuri Gripas

טראמפ הודיע כי ארה״ב מסיימת את יחסיה עם ארגון הבריאות העולמי

בשנתיים האחרונות ארה״ב העבירה כ-900 מיליון דולר לארגון אלא שמערכת היחסים בין הארגון לנשיא טראמפ התערערו לאחר שהוא טען כי הארגון הינו פרו-סיני ולא פעל נכון לחיסול נגיף הקורונה, תוך הסתרת הסיבות להתפרצות

דונלד טראמפ / צילום: Gripas Yuri -ABACA, רויטרס

האם טראמפ יגביל את ההגנות על רשתות הסושיאל? טיוטה לצו נשיאותי חדש

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לשכתב חוק שהגן מזה זמן רב על טוויטר, פייסבוק וגוגל של אלפאבית מלהיות אחראיות על החומר שמפורסם על-ידי המשתמשים שלהן ● הצו הנשיאותי מגיע לאחר סכסוך של הנשיא עם רשת טוויטר, כשזו סימנה באזהרת "עלולים להטעות" את ציוציו

עמיר פרץ / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מגפת הקורונה לא חיסנה את חקלאי העולם מתחרות

אם היה נדמה שהמצוקה הכלכלית בימי המגפה תגרום לעולם להסתגר מאחורי חומות מכס, נתוני ארגון הסחר העולמי מראים אחרת ● מחצית המדינות התאימו את תנאי הסחר לקורונה, אבל רובן המוחלט בחרו דווקא להפחית תעריפים ● החשש ממחסור לא נגע לאוכל אלא לציוד רפואי

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

טראמפ חתם על צו נשיאותי נגד הרשתות החברתיות

תיוג ציוץ של טראמפ ככזה הדורש בדיקת עובדות הוביל לאסקלציה משמעותית ביחסיו עם טוויטר ופייסבוק ● הצו מטיל מגבלות על חופש הפעולה שלהן וחושף אותן לתביעות

מימין יגאל אונא, ראש מערך הסייבר; ראש המוסד יוסי כהן; ופרופ' איציק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באונ' ת

ראש מערך הסייבר הלאומי: נדרשת היערכות לאומית מול מתקפות הסייבר

יגאל אונא אמר את הדברים בכנס "סייברטק" בהשתתפות בכירים בעולם אבטחת המידע מרחבי העולם ● לדבריו, מתקפת הסייבר שיוחסה לאיראנים נגד מתקני שפכים בישראל היה גורמת לאסון לולא נמנעה ● "נזכור את החודש האחרון כנקודת שינוי בהיסטוריה של מלחמות סייבר מודרניות"

יאיר לפיד / צילום: איל יצהר, גלובס

אוצר מלים: יאיר לפיד מסביר לילדים שלו שלהיות מאושר זו לא מטרה

ח"כ יאיר לפיד (יש עתיד) מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "אהבה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

סמי מיכאל  / צילום: רפי דלויה

אוצר מלים: סמי מיכאל על רוגע שמצא בקולות אנוש עדינים ובלחשושי הטבע

הסופר סמי מיכאל מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "צליל" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

זירת המסחר בוול סטריט, ה־20 במרץ / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

תפנית בוול סטריט: בעקבות דברי טראמפ המסחר ננעל בעליות; נאסד"ק זינק ב-1.3%

נשיא ארה"ב נשא הערב דברים כאשר הוא מציב אצבע מאשימה כלפי סין ● למרות הצהרותיו התוקפניות כלפי סין, טראמפ לא הכריז על שינוי בשלב 1 בהסכם הסחר עם סין שהושג מוקדם יותר השנה ● הנפט מתאושש עם תוספת של כ-5%

ינון מגל ובן כספית / צילום: שלומי יוסף, אביב חופי

בן כספית וינון מגל מנסים לגשר על התהום האידיאולוגית. לא תמיד זה מצליח להם

כספית מתחרפן מ"הזחיחות ושביעות הרצון העצמית האינסופית של מגל" ● מגל חושב שלהעביר ביקורת על השמאל ועל התקשורת זה לא פחות חשוב מלבקר את ראש הממשלה ● הזוגיות הכי חמה ברדיו התיישבה על ספת הפסיכולוג של "אוף דה רקורד" ● האזינו לראיון המלא

בנימין נתניהו, מסיבת העיתונאים בצל הקורונה, אמש / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

ביבי, הסדרה: ספרו של בן כספית על נתניהו בדרך להוליווד

הסדרה תהיה מבוססת על הביוגרפיה שכתב לאחרונה העיתונאי בן כספית והיא תעובד על ידי התסריטאי זוכה האמי, קירק אליס

רונית גדיש / צילום: איל יצהר

המופרכות, הנדירות והנפוצות: הבכירה באקדמיה ללשון חושבת שהעברית היא שפה סקס-מניאקית

המילים שהציבור סירב לאמץ, המילים המופרכות שהציעו, המילים הנדירות שהפכו לנפוצות והמילה שמשתמשים בה הכי הרבה ● רגע של עברית עם רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

מנכ"ל מודרנה סטפן בנסל / צילום: Andrew Harnik, AP

חשש מחקירה נגד מפתחת החיסון לקורונה מודרנה הפיל את המניה

חשד כי החברה וחלק ממנהליה או דירקטורים מטעמה ביצעו עבירות שלא כדין בקשר לתוצאות הניסוי בחיסון לקורונה שפרסמה החברה בתחילת החודש