גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביטול הנפקה, מעבר להפסד וצפי לעלייה בכשלי אשראי: האתגרים שיצר משבר הקורונה למימון ישיר

חברת האשראי הצרכני של משפחת שנידמן גנזה הנפקה לפי שווי של יותר מ-1.5 מיליארד שקל והוציאה עובדים רבים לחל"ת ● רשמה הפסד של 28 מיליון שקל ברבעון ומדווחת על ירידה של 50% במתן ההלוואות בחודש מאי

מוקי שניידמן / צילום: תמר מצפי, גלובס
מוקי שניידמן / צילום: תמר מצפי, גלובס

התפרצות משבר הקורונה פגעה פעמיים בחברת האשראי החוץ-בנקאי מימון ישיר, שנמצאת בשליטת קבוצת צור שמיר של משפחת שנידמן - בעסקיה ובתוכניות ההנפקה של החברה בבורסת תל אביב.

מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למגוון מטרות, ובראשן הלוואות לרכישת כלי רכב, ולצדן הלוואות צרכניות לכל מטרה. נכון לסוף מרץ הסתכם תיק האשראי של מימון ישיר, "שלא הומחה לצדדים שלישיים", בכ-2.4 מיליארד שקל. באמצע פברואר, רגע לפני ששוקי ההון שינו כיוון ורשמו ירידות עזות, שנבעו מהמשבר הגלובלי החריף, נמצאו מימון ישיר ומנהליה בשלביו הסופיים של מהלך הנפקה הראשונית של מניות החברה לציבור, לפי שווי חברה של יותר מ-1.5 מיליארד שקל. ההנפקה המתוכננת רכבה על הגאות במניות חברות האשראי החוץ-בנקאי הנסחרות בתל אביב, ועל הצמיחה העקבית בפעילותה וברווחיה של מימון ישיר.

משבר הקורונה לא רק שגרם לביטול ההנפקה המתוכננת, אלא גם השפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של מימון ישיר, שנפגעו באופן מהותי מהמשבר הכלכלי שפרץ בעקבות המגפה. הפגיעה המהותית לא רק הניבה לחברה הפסד גבוה ברבעון הראשון של 2020, לאחר רבעונים רצופים של רווחים גדלים והולכים, אלא מלמדת גם על צפי להמשך פגיעה בתוצאותיה של מימון ישיר ברבעונים הבאים.

כפי שהחברה עצמה מעידה בדוחותיה, היא תידרש עוד במהלך השנה הנוכחית לתוכנית התייעלות וחיסכון בהוצאות, כשבמהלך המשבר היא הוציאה "חלק משמעותי מעובדיה" לחופשה ללא תשלום (חל"ת), ואת היקף המשרה של העובדים שנותרו חתכה ל-70% משרה.

המשבר הוביל לשינוי משמעותי בהתנהלותה של מימון ישיר, המנוהלת על ידי מייסדה, ערן וולף. בשל הגידול באבטלה במשק והוצאת עובדים רבים לחל"ת, "מעריכה מימון ישיר כי ההסתברות של לווים לאי-תשלום הלוואות עולה משמעותית". בשל הערכה זו, "חדלה מימון ישיר להעמיד או לשווק הלוואות ללא בטוחה", כשגם כיום, לאחר שיא משבר הקורונה וסגירת המשק, "אין ביכולתה להעריך מתי היא תשוב להעמיד הלוואות ללא בטוחה". מימון ישיר גם הפסיקה את שיווק ההלוואות במסגרת הסכם עם חברת כרטיסי האשראי כאל.

ביחס לפעילות העיקרית שנותרה לה כיום, מצוין בדוחות צור שמיר כי ברבעון הראשון השנה נרשמה "ירידה במכירות רכבים ובהעמדת הלוואות לרכישת רכבים", ש"פגעה גם בהיקף העמדת ההלוואות של מימון ישיר לרכישת רכבים".

במימון ישיר מזהים כי "החל בתחילת מאי, עם היציאה ההדרגתית מתקופת הסגר, ניכרת התאוששות משמעותית בביקושים להלוואות רכב ועלייה משמעותית בהיקף הפעילות של מימון ישיר בהשוואה לתקופת הסגר". אבל, גם ההתעוררות הזו אינה מלמדת על כך שהמשבר מאחורי מימון ישיר, מכיוון ש"היקף העמדת ההלוואות בחודש מאי נמוך בכ-50% לעומת מאי אשתקד".

הפסד רבעוני של 28 מיליון שקל

מדובר בתוצאות של רבעון אחד בלבד שלא ניתן לגזור ממנו בהחלטיות לגבי השנה כולה, מה גם שמדובר בחברה טובה שהחמירה את תנאי החיתום בהלוואותיה מאז פרוץ המשבר ושמחזיקה בתיק אשראי חזק שברובו המכריע יש בטוחות בשווי הגבוה בהרבה מיתרת ההלוואה. בכלל, לפי שעה מימון ישיר ממשיכה לקבל הכנסות מהלוואות שהעמידה ללא הרעה מהותית בתיק האשראי עצמו כשרוב הגידול בהוצאות בחובות מסופקים נעשה על סמך הערכות חיצוניות ולא בגלל הרעה גורפת במצב התיק.

נראה כי בסביבת הקבוצה צופים כי מימון ישיר תשוב לעסקים "כרגיל" עוד השנה, בתלות במצב המשק, כשבינתיים הם לקחו כמה החלטות חיתומיות ותפעוליות מקדימות כהיערכות להימשכות המצב המאתגר בשוק כולו.

מימון ישיר היא חברה פרטית, ונראה כי משבר הקורונה יותיר אותה כזו לתקופה משמעותית נוספת, כשחלום ההנפקה התרחק מאוד. עם זאת, תוצאותיה העסקיות מפורסמות במסגרת דוחות החברה האם צור שמיר, שמפרטת כי ברבעון הראשון של 2020 "מימון ישיר רשמה בדוחותיה הכספיים הפסד כולל בסך 28.1 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שבה נרשם רווח כולל בסך 34.8 מיליון שקל".

בדוחות צור מסבירים כי השינוי בתוצאות מימון ישיר קרה בשל "ירידה חדה בשווי תיק ההלוואות המיועדות למימוש, עקב ירידות שערי אג"ח ועלייה בתשואה לפדיון בשוק ההון", כאשר "השינויים בשווי ההוגן של תיק ההלוואות מול התקופה המקבילה אשתקד פגעו בתוצאות מימון ישיר בכ-93 מיליון שקל לפני מס".

ואולם מלבד זאת, התוצאות של מימון ישיר נפגעו מהותית, גם בגלל "הגדלת ההפרשה לחובות מסופקים, עקב החשש לעלייה בהוצאות להפסדי האשראי עקב משבר הקורונה". ההוצאות בגין חובות מסופקים ואבודים גדלה ב-93% ל-33.8 מיליון שקל ברבעון הראשון, בשל "תחזית לעלייה בכשלי האשראי ברבעונים הבאים". עוד הושפעו תוצאות מימון ישיר מכך שברבעון הראשון היתה "ירידה גדולה יותר של מדד המחירים לצרכן מול התקופה המקבילה אשתקד".

היקף ההלוואות יקטן בעתיד

הפגיעה במימון ישיר לא תמוצה ברבעון אחד, כשבחברה צופים המשך התכווצות בהכנסותיה ברבעונים הקרובים. "ברבעונים הבאים היקף ההלוואות המועמדות על ידי מימון ישיר יקטן לעומת הרבעון הנוכחי, לאור ירידה בהיצע מקורות המימון והביקוש לעסקאות המחאת תיקי הלוואות על ידי תאגידים בנקאיים וגופים מוסדיים", נכתב בדוח. ולכן, "ברבעונים הקרובים תירשם ירידה בתוצאות מימון ישיר ביחס ל-2019".

עם זאת, "מימון ישיר מעריכה שבהמשך השנה, עם הגדלת זמינות מקורות המימון, וכן חזרה לביצוע עסקאות המחאת תיקי ההלוואות, לצד תוכנית התייעלות וחיסכון בהוצאות, היקף העמדת ההלוואות על ידי מימון ישיר ישוב לגדול, ובהתאם לכך יירשם שיפור בתוצאות".

אלא שהחזרה לעסקים כרגיל עדיין רחוקה. זאת, בין השאר, מכיוון שבמימון ישיר מעריכים כי "מקורות האשראי הזמינים לחברה, ובמסגרתם פעולות איגוח תיקים, יצומצמו". במהלך הרבעון, "בוצעו פירעונות מוקדמים של חלק מסדרת ניירות הערך המסחריים של מימון ישיר", שביצעה ברבעון רכישה עצמית של אג"ח בהיקף כולל של 9.7 מיליון שקל, ולאחר תום הרבעון רכשה עוד אג"ח של עצמה בעוד 8.3 מיליון שקל.

ההפסד של מימון ישיר הצטרף לתוצאות חלשות של חברה אחרת שנמצאת בשליטת צור שמיר  - איי.די.איי ביטוח, המוכרת לציבור כ"ביטוח ישיר", ושהציגה תוצאות חלשות ביחס לעצמה רק בשל משבר הקורונה ובדומה למה שמאפיין את כל ענף הביטוח (ואף נפגעה במידה פחותה מאשר כמה ממתחרותיה שלהן תיק ביטוח חיים גדול בהרבה). בשל הפסדי השקעה וירידה בפרמיות בצל משבר הקורונה, וגם בגלל נזקי הצפות בינואר, עברה החברה מרווח של 51.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019 להפסד של 9.4 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה.

מציאות זו מאפיינת גם את תוצאות צור שמיר, שעברה מרווח של 31.9 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד להפסד של 36.3 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה. על רקע ההרעה בתוצאות, התכווצה מניית צור שמיר בכמעט 50%, לשווי חברה של חצי מיליארד שקל.

נפגעת נוספת מההרעה בתוצאות מימון ישיר וביטול הנפקתה היא חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה, שמחזיקה 19% ממניות החברה דרך כספי העמיתים שלה. המכה במימון ישיר מתלווה למכה נוספת שאלטשולר שחם גמל ופנסיה קיבלה בחודשים האחרונים, מהשקעה שביצעה בחברת מימון חוץ-בנקאי אחרת - אחים נאוי (גם בה היא מחזיקה 19% מההון). מניות אחים נאוי צנחו בכ-50% מתחילת השנה, על רקע הרעה בתוצאות החברה ומהלכים שעליהם הכריזו בעלי השליטה בה. 

עוד כתבות

פרופ' אמיר ירון / צילום: רפי קוץ, גלובס

"שוק הנפקות האג"ח מאוד חד וזריז: החברות מנסות לנצל את ההזדמנות שנוצרה בעקבות הודעת בנק ישראל"

התוכנית של בנק ישראל לבצע רכישות בשוק החוב הקונצרני הקפיצה את המדדים, והובילה לגל הנפקות בזק לגיוס של כ-1.5 מיליארד שקל בסך הכול ● פעילים בשוק: "זו תופעה ייחודית שמהיום למחר כל כך הרבה חברות מנפיקות בבת אחת"

מפגינים ושוטרים בוול סטריט, ניו יורק, בתחילת החודש / צילום: JOEL MARKLUND, רויטרס

3 דברים שאתם צריכים לדעת לפני פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט

הבנקים יפרסמו השבוע דוחות, לצד נטפליקס שנהנתה מההייפ כתוצאה מהסגר שנכפה על הצופים וחברת התעופה דלתא בצל המשבר בענף התעופה ● מניות הטכנולוגיה הן אלו שבעיקר מובילות את העליות בוול סטריט ● טסלה שועטת קדימה לקראת פרסום הדוחות

ישראל כ"ץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

מס הרכישה למשקיעי נדל"ן יקוצץ במסגרת התקציב

מאז יוני 2015 הוטל על משקיעי נדל"ן מס מוגדל, כדי לסלקם מהשוק - הדבר הביא לירידת הכנסות המדינה ממסים במאות מיליוני שקלים בשנה ● ההערכות הרווחות היא כי המס יושב לרמתו הקודמת של 5%

מפגינים נגד אלימות משטרתית. הרפובליקאים הצעירים קרובים יותר בדעותיהם לבני דורם הדמוקרטים / צילום: John Minchillo, Associated Press

הגיע הזמן להכיר את ארה"ב של העשור הבא

עולם מופלא נפרס בפני ילידי הדור שלאחר מלחמת העולם השנייה, ולעומתם בני דור ה-Y בגרו לשוק שבו משרות מעמד הביניים הצטמצמו • המבוגרים צברו נכסים, ובמקביל קוצצו מסים ומימון התקציב התחלף ממסים לחוב • המילניאלס הם אלה שיצטרכו לשלם את החובות

אלכס איברהים, מנהל השווקים הבינלאומיים בבורסת ניו יורק / צילום: NYSE

להנפיק בעת משבר בבורסה הגדולה בעולם. ראיון עם אחד שיודע

אלכס איברהים, מנהל השווקים הבינלאומיים ב-NYSE, בורסת ניו יורק, מסביר מדוע התקופה הנוכחית נפלאה להנפקות, למה יותר חברות ישראליות התחילו להנפיק בניו יורק במקום בנאסד"ק ומדוע זה עדיף להן: "ראית איך למונייד כיכבה בכל הרשתות החברתיות אחרי ההנפקה"

עו"ד מאיר נוסבאום, מתמחה בליווי עסקאות נדל"ן בינלאומיות / צילום: איל יצהר, גלובס

טענות נגד עדי קייזמן? קבלו עשרה כללים להשקעת נדל"ן בטוחה בחו"ל

הסערה שעוררה פעילות חברות הנדל"ן של עדי קייזמן בברלין היא רק האחרונה בשרשרת של טענות שנשמעו כלפי יזמים שמציעים השקעות במדינות אחרות ● בעזרת עו"ד מאיר נוסבאום, יצאנו לשרטט את 10 עצות הזהב למשקיעי נדל"ן מעבר לים ● האזינו

קמעונאית המוצרים לבית בסגנון יפני מוג׳י / צילום: שאטרסטוק

בצל הקורונה: קמעונאית המוצרים לבית Muji ארה״ב הגישה בקשה להגנה מפני נושים

בכך מצטרפת קמעונאית המוצרים לבית בסגנון יפני לשורה של קמעונאיות שכבר עשו זאת, על רקע השפעות משבר הקורונה על הענף ברחבי העולם ● החברה: "מוג׳י קיבלה החלטה לבצע ארגון מחדש בעסקיה מתוך כוונה לשרת טוב יותר את הקהילה שלנו"

משרדי וויקס בת"א / צילום: בז רטנר, רויטרס

חברת השקעות אמריקאית מחזיקה מניות Wix בשווי 1.6 מיליארד דולר

על רקע העליות החדות במניה, הגדילה T. Rowe Price את החזקותיה ב-Wix, והפכה לבעלת המניות הגדולה בחברת האינטרנט עם 10.5% מההון

הבניין החדש של בנק ישראל / צילום: עמירם ברקת

עובדי בנק ישראל מסרבים להיכנס לבניין החדש

לטענת הוועד, העבודות בבניין החדש טרם הסתיימו ויש בו מפגעים רבים שמסכנים את בריאות העובדים ● בנק ישראל: "הנהלת בנק ישראל לא תעמוד מאחורי צעד שיש בו סיכון, ולו המזערי, לבריאות העובדים"

איתן אופנהיים / צילום: איל יצהר

בנק הפועלים: מתרשמים מנובה, אך ממליצים "תשואת שוק" בשל שיקולי תמחור

האנליסט שי זיגלמן נוקב במחיר יעד של 45 דולר למניה, נמוך ב-7.8% מהנוכחי ● סבור שנובה תצלח את משבר הקורונה "כשהיא רוכבת על טרנד הדיגיטליזציה" ושאינטל מהווה מנוע צמיחה משמעותי, אך לא תעלה על 10% מהכנסות נובה ב-2020-2021

רכישת מסכות להגנה מפני וירוס הקורונה בסופרמרקט בספרד  / צילום:  Zabulon Laurent /ABACA, רויטרס

מספר מקרי הקורונה בספרד עולה, ובכמה אזורים הטילו חובת לבישת מסיכה

למרות החשש מפגיעה בתיירות בחבל קטלוניה ובאיים הבלריים, הרשויות בספרד החליטו להחמיר את ההנחיות ויתחילו לחלק קנסות למי שלא ילבש מסיכת פנים ● זאת לאחר שזוהו באזורים אלו מוקדי התפרצות חדשים

פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי בנק הפועלים / צילום: איל יצהר, גלובס

ליאו ליידרמן: "דרושה מדיניות יעילה ומרחיבה יותר למניעת מיתון עמוק בישראל"

לדברי פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים: "המצב הכלכלי מושפע מאד מהסנטימנט והפסיכולוגיה של הציבור, ומהאמון שלו כלפי מקבלי ההחלטות; עדיין לא מאוחר לנקוט בצעדים הנדרשים להתמודדות עם המצב"

מוטי גוטמן/ צילום:יחצ

מטריקס רוכשת שליטה בחברת המיכון המשרדי גסטטנרטק מידי קרן סקיי לפי שווי של כ-100 מיליון שקל

למטריקס, שרכשה 51% ממניות גסטטנרטק ב-50 מיליון שקל, אופציה לרכישת יתרת מניות החברה, המספקת פתרונות כוללים בתחום שירותי ההדפסה והפקת מסמכים ● התשואה לקרן סקיי על השקעתה בגסטטנרטק - מעל 100%

מוצרי חלב, סופרמרקט / צילום: תמר מצפי

יתחרה בתנובה וגד: המותג משק צוריאל נכנס לקטגוריית גבינות השמנת

המחלבה שנרכשה על ידי החברה המרכזית לפני 13 שנה, משיקה גבינות שמנת עם 25% אחוזי שומן, ומקווה לקחת נתח משמעותי מהמכירות בו ● מדובר במוצר שיימכר במדפים בלבד, ולא במעדניה

ד"ר אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

נגיד בנק ישראל: הממשלה יכולה לממן את תוכנית החילוץ של המשק

ירון העריך בישיבת הממשלה כי ביצוע התוכנית יגדיל את הגירעון התקציבי ל-13% השנה ו-7% בשנה הבאה ● לטענתו האמון בכלכלה הישראלית ובמחויבות הממשלה לשמירה על משמעת פיסקלית יסייע לנו לצלוח את המשבר מבחינת צרכי המימון שלו

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

שר האוצר כ"ץ הקפיץ את מניות הנדל"ן בבורסה בעד 13%

מדד ת"א 35 עלה ב-1.2%, ת"א 90 טיפס ב-1.3% ומדד הבנקים עלה ב-1.6% ● אינפימר המשיכה ליהנות מההסבה לתחום הקנאביס ● פסגות: "התוכנית הכלכלית אינה מכילה צעדים להאצת הפעילות הכלכלית, אלא נועדה בראש ובראשונה לתת לציבור אויר לנשימה"

מטוס של אל על / צילום: יח"צ

המשקיע והכוורת: הכירו את הרוכש המסתורי של אל על

אלי רוזנברג הוא האיש המעוניין לרכוש את חברת התעופה, ומחזיק באזרחות ישראלית שהיא תנאי לבעלות • אביו קני רוזנברג הוא מיליארדר הפועל בתחום הסיעודי והשיקומי בארצות הברית • ראם עמינח עוסק בניסיון לבצע את העסקה כבר למעלה מחודש

מסעדה סגורה בתל אביב / צילום: כדיה לוי, גלובס

לשכת התעסוקה: מספר דורשי העבודה החדשים גבוה מהיקף החוזרים מחל"ת

מהעדכון האחרון ביום חמישי ועד היום ב-7:00 בבוקר התקבלו בשירות התעסוקה 1,250 דיווחים על חזרה לעבודה ובמקביל נרשמו 2,843 דורשי עבודה חדשים ● נכון להיום, רשומים בשירות התעסוקה 847,968 דורשי עבודה, מהם 576,164 בחל"ת

מוכר בכניסה לחנות מחכה ללקוחות. העסקים מתקשים לחזור לשגרה לאחר תקופת הסגר הממושכת / צילום: כדיה לוי, גלובס

הגרף היומי: כמה שנות חיים הציל הסגר וכמה זה עלה לנו?

כלכלנים ניסו לחשב כמה שנות חיים הרווחנו בסגר במרץ-מאי, מה הייתה העלות של כל שנת חיים שחסכנו והאם זה היה "כדאי" ● אז כמה חיים נחסכו?

שר התקשורת החדש, יועז הנדל / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

בעלי שליטה זרים יוכלו להמיר את התנאי ל-5% אחזקות בחברות תקשורת

המטרה: לאפשר לבעלי שליטה זרים שרוצים להציע תנאים חלופיים במקום הדרישה המקורית ל-5% החזקות של גורם ישראלי בחברות תקשורת