גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"שומרי הסף כשלו ובמשך 15 שנה לא גילו כי דוחותיה של כנפי משק מפוברקים"

כך כתב הנאמן הזמני עו"ד שאול קוטלר בדוח שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב ● חברת התיירות הקיבוצית חשודה באי-סדרים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ● הנאמן המליץ לתת צו לפירוק החברה ולמנות נאמן להליכי חדלות הפרעון

מתוך האתר של חברת כנפי משק / צילום: צילום מסך
מתוך האתר של חברת כנפי משק / צילום: צילום מסך

"כלל שומרי הסף כשלו במעשה ובמחדל ובמשך 15 שנה לא גילו כי דוחותיה של כנפי משק מפוברקים", כך נכתב בדוח הנאמן הזמני, שמונה לחברת התיירות הקיבוצית, ושהוגש השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב. 

במאי 2020 נחשפו חשדות לאי-סדרים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, שנגרמו לכאורה עקב דיווחים כוזבים וניפוח של ההוצאות וההכנסות של החברה. נגד החברה, שבבעלות משקי הקיבוצים, הוגשה תלונה ומתנהלת נגדה חקירה פלילית. באוגוסט האחרון מונה עו"ד שאול קוטלר לנאמן זמני של חברת התיירות.

על פי הנאמן, התמונה העולה מדוח תזרימי המזומנים ברורה וחמורה, ולפיה במהלך שנות פעילותה ועד לסוף 2019, רשמה החברה גירעון תקדימי מצטבר בפעילותה השוטפת בסך 53 מיליון שקל. המסקנה העולה היא כי הסיכון של פעילות החברה גולגל והוטל בעיקר על נושיה.

טענות החוב לנושים הן בהיקף של 44 מיליון שקל, מתוכם 1.7 מליון שקל פניות לקוחות.

חוב הלקוחות הוא הנכס העיקרי של החברה

כנפי משק היא חברה לתיירות בארץ ובחו"ל. החברה פועלת מול סוכנים בשני אופנים, כשכירים כולל כאלה שמשתכרים כנגזרת מהרווח ושל פרילנסרים שרבים מהם מצויים בהתקשרות עם החברה שנים רבות והם מתחשבנים דרך חשבוניות. הסוכנים משווקים חבילות או כנסים, מכרטסים דרך כנפי משק שלה גם משולמת התמורה ולאחר מכן הם מקבלים תשלום שמשקף עמלה, בדומה למקובל בענף.

על פי הנטען, בחינת מאזני החברה לאורך 15 שנים, מצביעה על תמונה ברורה ומובהקת באשר למצב הכספי של החברה ולפיה חוב הלקוחות הוא הנכס העיקרי של החברה בכל שנות פעילותה. חוב הלקוחות, יחד עם החייבים ויתרות החובה היווה כ-89%-99% מהמאזן. שומרי הסף "מפנים איש איש כנגד רעהו טענותיהם, וכשלו במעשה ובמחדל ובמשך 15 שנה לא גילו כי דוחותיה של החברה מפוברקים", כתב הנאמן. עוד צויין כי החברה "צרכה" מזומנים שנה אחר שנה ובעוד שדוחותיה מראים כביכול על "צמיחה" ורווח "צנוע", הנכס העיקרי במאזן - הלקוחות, אינו אלא נכס מנופח שעיקרו בתנועות רישומיות פיקטיביות.

עוד צוין כי סביר להניח שבדיקה ולו בסיסית בזמן אמת על ידי מי משומרי הסף הייתה עולה על המידע הכוזב ועל הטכניקה השיטתית של ניפוח ההכנסות והלקוחות. בדוח אף צוין כי לא ניתן לקבל מצב שבו שומרי הסף לא יפקחו על ההתנהלות הכספית של החברה אך בשל דרישה לאישור מהיר של הדוחות הכספיים. בנוסף, התגלתה בעייתיות בעלת חומרה יתרה בכל הנוגע לניהול הכספי השוטף של החברה, כאשר כל אחד מהמעורבים ניסה להרחיק עצמו מאחריות לניהול הכספי. "ההתנהלות הכספית של החברה הייתה בלתי תקינה, לשון המעטה, ולא פלא כי כל אחד מהמעורבים מנסה להרחיק עצמו מהאחריות לניהול הכספי או לבדיקתו ובקרתו, כמו מאש", כתב הנאמן הזמני.

הנאמן טוען כי כלל שומרי הסף כשלו יחד ולחוד, במעשה ובמחדל, "דבר שהיה יכול למנוע נזק והשלכות הרסניות של החברה ונושיה".

הנאמן מציין כי מנכ"ל החברה שלמה קדום, סמנכ"ל החברה שמוליק שמש ומנהלת החשבונות סמדר מוסרי חבים בתוצאות פעולותיהם שגרמו נזק לחברה. גם הדירקטורים חבים בתוצאות מחדליהם ופעולותיהם מול החברה בכיסוי הנזק וגם מול הנושים. עילות התביעה רבות ומתפרשות על פני מספר תחומים.

הנאמן מתייחס גם לרשלנות, לכאורה, של פירמת רו"ח BDO ושל מבקר הפנים של חברת האם, שגרמה להפסדים בסכום של 56 מיליון שקל, שמומנו בין השאר באמצעות נטילת הלוואות נושים.

הנאמן ממליץ לבית המשפט לתת צו לפירוק החברה ולמנות נאמן להליכי חדלות הפרעון. הנאמן מציין שגם בחלופת הצעת ההסדר לא נכללת חלופה של הפעלת החברה לשיקום. כך הפעלת החברה תהיה רק לשם גביית חובות וזכויות.

מעו"ד אייל בסרגליק המייצג את מר קדים ומר שמש נמסר: "אנו מצרים על הודעת העיתונות ששלח הנאמן הגם שמרשיי שיתפו פעולה באופן מלא איתו ואף הגישו תלונה במשטרה וימשיכו לפעול באופן מלא לחשיפת האמת. ברור בעליל שמרשיי אינם הכתובת. ניתן בנקל לראות מהודעת הנאמן שהוא דוחה את גרסת מנהלי משקי קיבוצים, גירסה מסולפת בכוונת מכוון, כאשר מסרו הן לו והן לתקשורת הודעות כוזבות ומסולפות.

ראיות בזמן אמת מראות כי מרשיי הזהירו חזור ושנה בדבר התנהלות שאינה תקינה לכאורה מצד מנהלי משקי הקיבוצים, נתונים שהיו ידועים מזמן לחברה ולכל מנהליה כולל הגרעון הקיים שנוצר כתוצאה ממשיכות שבוצעו על ידי חברת משקי הקיבוצים בלבד. מרשיי הזהירו, התריעו וזעקו ללא הרף והושתקו פעם אחר פעם. כל ההוראות בחברת הבת הגיעו מחברת האם, מנהליה כולל המנכ"ל, החשבים ומנהלי הכספים לכאורה שעתה מנסים להכחיש את ידיעתם ולהתנער ולהעביר בחוסר תום לב מובהק האחריות למרשיי, שזעקו לאורך כל הדרך. למרשיי ראיות מוצקות בעניין. עד לרגע זה לא הועבר למרשיי דוח הביקורת שנעשה על ידי חברת האם ולא בכדי. לאור העובדה שהנאמן הוציא דרישה כלפי דורון סת, רן רונן, ומתעתד להוציא כלפי רון רוגוזנ'יק. מרשיי דורשים שהבעלים של משקי הקיבוצים והקיבוצים יבחנו את הראיות המצויות בידינו ביחס להתנהגות ראשי משקי קיבוצים והאזהרות המתועדות בזמן אמת מצד מנהלי החברה".

מעו"ד מאיה צברי ממשרד גורניצקי ושות' המייצגת את מבקר הפנים נמסר: "יש להצטער על הדוח שהוגש שלא משקף את הדברים. הארועים נשוא הדוח אינם נוגעים לביקורת הפנים שנערכה בשלהי שנת 2019, וללא נפל כל רבב בהתנהלות מבקר הפנים".

מחברת BDO נמסר: "הפירמה פעלה כראוי ובהתאם לכללי החשבונאות והתקינה המקובלים".

ממשקי הקיבוצים נמסר כי "במסגרת היערכות כנפי משק להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, הסתבר לחברה האם ולדירקטורים מטעמה כי בוצעו, לכאורה, בדוחות כנפי משק רישומים חשבונאיים כוזבים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. מרגע היוודע הדבר, פעל הדירקטוריון בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להגיע לחקר האמת. במסגרת זו גם הוגשה תלונה למשטרה והנושא מצוי כעת בבדיקה מקיפה של רשויות החוק.

"ממצאי דוח הנאמן הזמני חושפים את פעולותיהם החמורות של מנכ"ל כנפי משק לשעבר, שלומי קדים, ושל סמנכ"ל הכספים לשעבר, שמוליק שמש שפעלו בצוותא וגרמו לנזקים בהיקף של עשרות רבות של מיליוני שקלים. כעולה מדוח הנאמן הזמני כמחצית מחובה הכולל של כנפי משק, העומד על כ-90 מיליון שקל, הינו חוב לחברה האם. בכוונת החברה האם למצות את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת להיפרע את הנזקים שנגרמו לה ולמצות את הדין עם כלל הגורמים הרלוונטיים".

עוד כתבות

בריכת שחיה/  צילום: יחצ

פעילויות ספורט לילדים, צימרים ודרייב אין: אלו המקומות שיפתחו בשבוע הבא

קבינט הקורונה אישר הלילה כי החל מיום ראשון הקרוב יחזור הספורט לילדים ונוער בספורט התחרותי בכל הענפים, ובנוסף יפתחו מעל ל-200 אתרי מורשת ● בנוסף הקבינט אישר הלילה גם את הפעלת המועדוניות הנותנות שירותים חברתיים להפגת בדידות הקשישים ברשויות המקומיות

מירי רגב ובצלאל סמוטריץ' על המטרו. כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע. צילומים: דוברות הכנסת / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

סערת המטרו וסימנים ראשונים לשובם של המשקיעים. כותרות הנדל"ן

מדוע שרת התחבורה מירי רגב מתנגדת לפרויקט המטרו, מי צופה שמחירי הנדל"ן יעלו, היכן נמצאות השכונות שהכי קורצות למשקיעים, ואיפה שווקו המכרזים הראשונים בתוכנית הדיור הממשלתית החדשה ● לרגל ועידת הנדל"ן של "גלובס" שהתקיימה השבוע, קבלו סיכום מורחב

טים קוק, מנכ"ל אפל /  צילום: רויטרס Thomas Peter

ההכנסות מהאייפון אכזבו - ומניית אפל יורדת במסחר המאוחר

הפתעה לטובה במכירות האייפדים ומחשבי מק פיצו על הירידה בהכנסות מהאייפונים, והחברה עקפה את התחזיות ● אפל לא סיפקה תחזית לרבעון הבא, שיכלול את מכירות האייפונים החדשים

בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

קריאת ההשכמה לנתניהו, המרוץ הרדום לנשיאות ואיך ייראו בחירות בימי קורונה?

יותר קלפיות, אמצעי מיגון ומוקדי הצבעה מיוחדים לחולים ומבודדים - כל זה צפוי להעלות את תקציב ועדת הבחירות באופן דרמטי לקראת הבחירות הבאות ● בינתיים, ראש הממשלה נתניהו קיבל באריאל עוד קריאת השכמה, בעוד המירוץ למשכן הנשיאות נראה רדום במיוחד

הבחירות בארה"ב: כל הדיווחים והפרשנויות של כתבי גלובס

מבצעים ברשתות אופנה ומזון / צילום: שני מוזס, גלובס

העליון שם סוף לשיטת המבצעים הפופולרית: הפסיקה שמסעירה את ענף המזון והאופנה

ביהמ"ש העליון אשרר את החלטת המחוזי בת"א לפיה גם במקרה של מבצעים קצרי מועד יש לציין על המוצר או על שלט את המחיר הסופי לאחר ההנחה, ולא ניתן יותר להסתפק רק בהצגת אחוז ההנחה ● עו"ד סיטון-זלקינד המייצגת קמעונאיות בתחום האופנה והמזון: "נטל כבד ביותר על הקמעונאים שעלול להביא להימנעות ממבצעים קצרי טווח"

ניסן סנטרה / צילום: יח"צ

התחלה חדשה: המשפחתית החדשה של ניסאן שונה לחלוטין מקודמתה 

העיצוב מתוחכם ויש לה מוניטין של אמינות, אבל המנוע של סנטרה 2020 מתקשה לעמוד בסטנדרטים האירופים ● המחיר גבוה יחסית, אבל הנחות אגרסיביות עשויות לסלול את דרכה למרכז השוק

שר האוצר ישראל כ"ץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

קבינט הקורונה דחה את פתיחת חנויות הרחוב בשבוע

עם זאת, שבוע הבא ייפתחו הלימודים לכיתות א' עד ד', בתי כנסת בפעילות של עד עשרה אנשים, וכן צימרים ומכוני טיפול כגון מספרות ומכוני קוסמטיקה ● טרם הדיון, יצא שר האוצר ישראל כ"ץ במתקפה חריפה על שר הבריאות יולי אדלשטיין

מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

תלונה למבקר המדינה נגד אופן המינוי במועצת התאגיד

חברת המועצה לשעבר אורנה דויטש פנתה בתלונה למבקר המדינה על האופן שבו מונו חברי המועצה החדשה ● דויטש טוענת בין היתר שאופן מינוי הועדה התנהל באופן לא תקין במספר מובנים ● מינוי החברים למועצה מתעכב שוב ושוב כמה מספר רב של חודשים

דרור פויר / צילום: יונתן בלום, גלובס

עִזבו אותי לגסוס במסדרון, הצילו את נטלי דדון!

המרוץ לפיתוח החיסון הוא בקושי חימום ומתאבן למרוץ האמיתי - המרוץ לחיסון עצמו ● ואם אתם לא חושבים שהמקורבים יזכו לחיסון ראשונים, כנראה שהפרוטקציה שלכם כל-כך חזקה שאתם כבר לא שמים לב אליה

פיליפ פרוסט, בעל השליטה באופקו / צילום: תמר מצפי, גלובס

תחום בדיקות הקורונה ממשיך להתבסס כאוצר החבוי שחיפשה אופקו

ההכנסות הכוללות ברבעון היו 428.1 מיליון דולר לעומת 228.8 מיליון דולר ברבעון המקביל - עליה של 87% ● לראשונה מזה זמן רב רושמת אופקו רבעון שני ברציפות של רווחיות ● מניית אופקו עלתה בעקבות פרסום הדו"חות ב-5%, והחברה שווה היום 2.8 מיליארד דולר

משימת אפולו 14. הפעם האחרונה שבני אדם נחתו על הירח הייתה ב־1972 / צילום: NASA, רויטרס

גילויים חדשים, תוכניות ישנות: בנאס"א מעיזים שוב לדבר על שיגור בני אדם לירח

אחרי שנים שבהן הפוקוס עבר למאדים, בנאס"א מעיזים שוב לדבר על שיגור בני אדם לירח. הגילוי האחרון של מים שם עשוי לקדם את התוכניות להקמת התיישבות שם • ד"ר יוג’ין טו, מנהל מרכז המחקר של נאס"א, מדבר על הניסיונות לקצר את זמן ההגעה לירח, על השלכות השימוש בחומרי גלם ממנו ועל חלוקת העבודה בין המגזר הציבורי לפרטי

אלון שוסטר, כחול לבן / צילום: יח"צ

חלב עמיד: גם בעולם מכסות הייצור לא נעלמו, הן רק משנות צורה

החשוד המיידי במחסור בחלב בימי הסגר היה מנגנון המכסות הנהוג בישראל, שנטען כי הוא שריד ממשטרים של כלכלה מתוכננת • למרות שברחבי העולם נוקטים בשלל שיטות, נראה שאף מדינה לא מותירה את העסק ההפכפך הזה רק לידו הנעלמה של השוק ● המשרוקית של "גלובס"

גיל גירון ורמי נוסבאום, מנכ"ל ויו"ר אשטרום / צילום: ישראל הדרי, יח"צ

ההצעה המשופרת של אשטרום צלחה: תמחק את החברה הבת מהמסחר בת"א

קבוצת אשטרום תרכוש את מלוא מניות החברה הבת אשטרום נכסים בהצעת רכש חליפין במניות ● פחות מ-5% מבעלי מניות אשטרום נכסים התנגדו להצעה ● ההיענות הגבוהה תאפשר לה לבצע רכישה כפויה גם למניות שבעליהן לא נתנו את הסכמתם למהלך

תומכי ג'ו ביידן במיאמי, פלורידה / צילום: MARCO BELLO, רויטרס

פלורידה לא למדה לקח: טל שניידר בדרך למדינה ש"מכתירה" את נשיאי ארה"ב

פלורידה היא מדינה חצויה שמשקפת כנראה יותר מכל את אמריקה המפולגת ● ההיסטוריה מלמדת שפלורידה כמעט תמיד בוחרת במנצח ונוטה להחליף צד כל כמה שנים ● כך היה עם רייגן והבושים, וקלינטון ואובמה וטראמפ ● האם גם הפעם היא תנבא את התוצאות

ג'ק דורסי / צילום: Anushree Fadnavis, רויטרס

טוויטר עקפה את תחזית הרווח וההכנסות אך המניה מתרסקת במסחר המאוחר

ברבעון בו הגבילה החברה את ציוצי הנשיא טראמפ, והצהירה על כוונתה לקדם שיח בריא ברשת, טוויטר רשמה עלייה נמוכה מהצפוי במספר המשתמשים ● הזהירה מפני חוסר וודאות לקראת הבחירות בארה"ב בכל הנודע להתנהגות המפרסמים

קרייריסטית / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

אני רק שאלה: "המנהל שאל אותי אם אני 'קרייריסטית'. מה לענות?"

כך תעמידו את המנהל במקומו כשתישאלו שאלות שהן לא לעניין ● טור ייעוץ

חנויות סגורות בקניון דיזנגוף סנטר. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

רשתות האופנה והמסעדות התייאשו: מפסיקות את הדיונים עם הממשלה

הצהרת התאגדות רשתות המסחר, האופנה וההסעדה להפסיק את ההתדיינות מול הממשלה מגיעה לדבריהם לאחר ש"פניותיהם נפלו על אוזניים ערלות" ● "החל מיום ראשון כל אחד יהיה חייב לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורו, עבור עובדיו ועבור משפחתו"

הקמע של אנט / צילום: Kin Cheung, Associated Press

בדרך להנפקה הגדולה בעולם: ביקושי ענק של 3 טריליון דולר להנפקת חברת הפינטק הסינית של ג'ק מא

אנט גרופ תחל להיסחר בבורסות הונג קונג ושנחאי ביום חמישי ● מרבית הביקושים הגיעו לחלק של ההנפקה בשנחאי ● בקרב משקיעים פרטיים הביקוש עלה פי 872 על ההיצע

נתב"ג בימי קורונה / צילום: כדיה לוי, גלובס

משרד הבריאות: סרביה תהפוך למדינה האדומה הבאה

החל מה-8 בנובמבר הנכנסים מסרביה יחויבו ב-14 ימי בידוד ● מדינות נוספות שייכנסו לרשימת המדינות האדומות הן איטליה, גרמניה, לטביה וליטא