גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גב ים מדווחת על צמיחה ברבעון השלישי למרות הקורונה

בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו ההכנסות ב-6.6% ל-401 מיליון שקל ● בעקבות השפעת משבר הקורונה על הירידה בפעילות הנדל"ן המסחרי שלה מחלה החברה על 7 מיליון שקל על דמי שכירות בתשעת החודשים הראשונים

אבי יעקובוביץ, מנכל גב ים / צילום: סיוון פרג
אבי יעקובוביץ, מנכל גב ים / צילום: סיוון פרג

חברת הנדל"ן המניב גב ים  דיווחה היום על המשך הצמיחה בפעילותה ברבעון השלישי של 2020, וזאת למרות השפעות משבר הקורונה על הכלכלה העולמית. הכנסות החברה מהשכרת מבנים גדלו ברבעון השלישי ב-3.1% ל-134 מיליון שקל ואילו בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו ההכנסות ב-6.6% ל-401 מיליון שקל.

לדברי החברה, נובעת הצמיחה בהכנסות מתוספת הכנסות בגין שטחים שהחלו להניב בפרויקטים שהושלמו בשנת 2019, והן מעלייה ריאלית בדמי השכירות בנכסים קיימים. לדברי החברה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה היא מחלה על דמי שיכרות בסך כולל של כ-7 מיליון שקל (מתוכם כ-2 מיליון שקל ברבעון השלישי) בעקבות השפעת משבר הקורונה על הירידה בפעילות הנדל"ן המסחרי שלה.

עוד ציינה החברה כי הקיטון בהכנסות שנבע מאובד דמי שכירות אלו, נפרס על ידה על-פני תקופת חוזה השכירות הרלבנטי. בניכוי הוצאות תפעול הנכסים, הציגה גב-ים עלייה של 4% ברבעון השלישי בהכנסות מהפעלת הנכסים נטו (NOI) ל-130 מיליון שקל וב-7.5% בתשעת החודשים הראשונים של השנה ל-388 מיליון שקל.

ה-FFO (תזרים מזומנים נקי מנכסים מניבים) המיוחס לבעלי המניות ירד ברבעון השלישי ב-3.3% ל-59 מיליון שקל בשל עלייה בהוצאות המימון. עם זאת, בסיכום של שלושת הרבעונים הראשונים של השנה גדל ה-FFO המיוחס לבעלי המניות ב-8.4% ל-181 מיליון שקל.

הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, צנח ברבעון השלישי ב-53% ל-47 מיליון שקל וב-40% בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ל-172 מיליון שקל, עקב קיטון בהכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2020 בסך של כ-47 מיליון ₪, בהשוואה ל-109 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את הרבעון השלישי סיימה גב-ים עם הון עצמי של 2.69 מיליארד שקל, כאשר שווי החברה בבורסה עמד היום על כ-4.82 מיליארד שקל, לאחר ירידה של כ-12% שרשמה מניית החברה מתחילת 2020

בדוח הדירקטוריון מציינת החברה, כי אף שלא ניתן לצפות את משך המשבר ואת מלוא השפעתו על הפעילות העסקית בישראל, הרי שהיא ממשיכה בפעילותה השוטפת, לרבות המשך הייזום, ההקמה, השיווק וההחזקה. רוב הכנסות החברה, בשיעור של כ- 74%מהכנסותיה השנתיות, נובע מנכסים המשמשים להייטק ומשרדים, המושכרים לחברות ענק בינלאומיות ומבוססות.

תחום זה לא נפגע עד כה מהמשבר הכלכלי שהביאה עמו מגיפת הקורונה ועניין זה ניכר בדוחותיה של גב-ים. כ-19% מהיקף הכנסות החברה נובעים מנכסים מניבים המיועדים ללוגיסטיקה ותעשייה, והיתר (7%) נובע משטחים מסחריים הנמצאים בשטחים פתוחים ולא בקניונים.

נכון לסוף ספטמבר, לגב-ים נכסים מניבים בשטח כולל של -1.034 מיליון מ"ר, באתרים שונים ברחבי הארץ. שיעור התפוסה בנכסיה המניבים של החברה, נכון לתום הרבעון השלישי של השנה, עומד על כ-96%.

לדברי החברה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה היא חתמה על 110 הסכמי שכירות בנכסים קיימים, ביחס לשטח של כ-90 אלף מ"ר, המניבים כ-67 מיליון שקל בשנה, ומשקפים עלייה ריאלית ממוצעת של כ-6.4% בדמי השכירות. גב ים מתגאה בכך שמרבית לקוחותיה הן חברות בינלאומיות וישראליות גדולות, איכותיות ומבוססות, בקדמת הטכנולוגיה, שהמשיכו להרחיב את פעילותן ואת שטחי המשרדים שלהן גם בתקופת המשבר.

במהלך החודשים האחרונים השלימה החברה הקמתם של 3 פרויקטים בשטח כולל של כ-45 אלף מ"ר (כ-39 אלף מ"ר חלק החברה), הכוללים את הבניין הרביעי בפארק גב-ים נגב, הבניין השני בפארק גב-ים חולון והמרלו"ג השני בפארק גב-ים מפרץ חיפה.

בסך הכול, השקיעה גב-ים בתשעת החודשים הראשונים של 2020 סכום של 330 מיליון שקל בפרויקטים שנמצאים בתכנון, רישוי והקמה, וכן בפרויקטים שהקמתם הושלמה אשתקד. על רשימת הפרויקטים שנמצאים כיום בייזום נמנים מגדלי מתם מזרח בחיפה, גב-ים פארק העברית בירושלים, פארק גב-ים רעננה, חניון ToHa2 בת"א, פארק גב-ים גדרות ופארק גב-ים מפרץ חיפה.

בהתייחסו למשבר הקורנה, אמר היום מנכ"ל גב-ים יעקובוביץ, כי "אנו נמצאים בעיצומו של אירוע מתגלגל, אשר נוכח אי הוודאות, ההערכה היא כי הוא צפוי להימשך גם בשנה-שנתיים הקרובות, שתהיינה מאתגרות". להערכתו, "יהיה מעבר מדורג מהתנהלות בצל הקורונה להתנהלות בצד הקורונה.

יעקובוביץ' הוסיף, כי "הסיטואציה הנוכחית בה חלק מהעובדים עובדים מהבית בצורה חלקית או היברידית, אינה פרמננטית ולא תייתר את הדבר האמיתי - העבודה מהמשרד. גם אם בסוף התהליך, שיהיה מדורג, 10%-20% מהעובדים יעבדו מהבית, השינוי בנדל"ן המניב ככל הנראה, לא יהיה משמעותי.

"ההייטק בישראל מראה על המשך צמיחה, ומהווה סוג של קטר בעולם המשרדים, המאיץ את המגמות בשוק הנדל"ן המניב. חשוב לציין, שפארקי ההייטק המובילים והמטרופולין נשארו בליבת חברות הטכנולוגיה הגדולות והם מספקים את הכמות והאיכות של ההון האנושי הנחוץ".

עוד ציין המנכ"ל יעקובוביץ', כי "החברה מנהלת בתקופה זו מספר משאים ומתנים מתקדמים עם חברות בינלאומיות וישראליות גדולות, לשכירות עשרות אלפי מ"ר חדשים. הגביה מתנהלת בקצב רגיל וזהה לתקופה המקבילה אשתקד. כל החוזים עם לקוחות החברה מכובדים. שיעורי התפוסה נותרו גבוהים ולא רואים שינוי מגמה. אין ויתור על שכר דירה, למעט הקלות נקודתיות למסחר.

"החברה מובילה צבר פרויקטים משמעותי, בראיה ארוכת טווח, בהיקף של כ-265 אלף מ"ר (חלק החברה - 210 אלף מ"ר), בהשקעה של כ-1.6 מיליארד שקל (חלק החברה), הכוללים 6 פרויקטים, ביניהם מגדלי מתם מזרח, פארק גב-ים רעננה, פארק גב-ים העברית, מרלו"ג נוסף בפארק גב-ים מפרץ חיפה, מרלו"ג בפארק גב-ים גדרות וחניון חלקי בתוה"א2. לאחר השלמת פרויקטים אלו ואכלוסם, תעמוד מצבת הנכסים של החברה על כ-1.244 מיליון מ"ר, המניבים הכנסות שנתיות בסך של כ-705 מיליון שקל (החל משנת 2024)".

עוד כתבות

עבדולה אל מאז, דה קוטלר, אחמד אל זיודי, אמיר חייק / צילום: סיון פרג'

הסכם הסחר עם האמירויות מתקרב, והבשורה שלו לא נמצאת רק באבו דאבי

שגריר ישראל באיחוד האמירויות אמר השבוע כי המדינות יכריזו בקרוב על הסכם סחר חופשי ● המשמעות הישירה של החתימה תהיה ביטול המכסים בסחר בין המדינות, אך התועלת המרכזית תגיע מפתיחת השער הכלכלי למדינות נוספות במפרץ שעם חלקן עוד אין יחסים רשמיים

עופר גרוסקופף - שופט / צילום: שלומי יוסף

סוכני האוניות עשו מיליונים מגבייה לא חוקית – העליון לא התערב

ביהמ"ש העליון אישר החלטה שדחתה ניהול תביעה ייצוגית נגד סוכני אוניות שגבו סכומים גבוהים בניגוד לדין - זאת למרות שהבקשה לאישור הייצוגית נמצאה מוצדקת ● באי-כוח סוכני האוניות: "פסק דין תקדימי בו נקבע כי לביהמ"ש נתון שיקול-דעת לא לאשר ייצוגיות גם אם התנאים מתקיימים. הפסיקה מציבה גבולות לכוח של יוזמי תובענות ייצוגיות"

כשעובד חזק עוזב, גם אחרים שוקלים להתפטר / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

כשעובד חזק עוזב, גם אחרים שוקלים: איך עוצרים את הסחף?

מחקר חדש מגלה כי התפטרות של עובד עם ביצועים טובים עלולה להיות מידבקת ● איך מונעים התפטרויות נוספות? מומחים מזהירים שהדבר האחרון שארגון צריך לעשות זה להעמיד פנים שהכול בסדר, ומסבירים אילו צעדים כן כדאי לנקוט

רן גוראון / צילום: תמר מצפי

הנהלת פלאפון ובזק בינלאומי מאיימת בהשבתת מגן

בעקבות עיצומי העובדים ההולכים ומחריפים, הנהלת קבוצת אלפא מזהירה מפני השבתת מגן שבכוונתה לנקוט

גדעון סער / צילום: רועי בית און

סער: "הצלנו את המדינה ממקום מסוכן, אבל המבחן הכי חשוב הוא בהעברת התקציב"

בכנס לשכת יועצי המס באילת התייחס שר המשפטים גדעון סער למהלכים שמובילה הממשלה, למלחמה בארגוני הפשיעה בחברה הערבית, לסוגיית דמי האבטלה לעצמאים ולכהונת ראש ממשלה המתמודד עם הגשת כתב אישום ● "אנשים לא מבינים באיזה מצב הייתה המדינה"

ילדים משתמשים במחשב / צילום: יח''צ

במערכת החינוך חייבים להבין שאי-אפשר להתעלם ממה שקורה ברשת

בני נוער מבלים שעות רבות במהלך היום שלהם ברשתות החברתיות, ואי-אפשר להתעלם שהמרחב החברתי עבר תהליך דיגיטציה מתבקש ● השאלה היא עד כמה מערכת החינוך מבינה את זה

יוליאן רייכלט / צילום: Reuters

שערוריית מין בעיתון הגדול בגרמניה: העורך פוטר אחרי חשיפת החשדות

אתמול פרסם ה"ניו יורק טיימס" כתבה שמציגה לקהל הקוראים באנגלית את החשדות נגד יוליאן רייכלט, עורך העיתון הגרמני "בילד", הנוגעים למערכות יחסים עם עובדות וניצול לרעה של יחסי מרות ● הכתבה הפכה לשיחת היום בעיתונות הגרמנית, ורייכלט סולק מהתפקיד באופן מיידי

מה שהולך מצוין על הנייר ובטבלאות האקסל - לא תמיד מתורגם לשטח / צילום: Shutterstock, Pormezz

המבקר: למרות תקציבי העתק, הסכמי הגג מפגרים אחרי הציפיות

דוח מבקר המדינה מסביר את הפיגור בחסמי תכנון ותשתיות שלא נפתרו לאורך השנים וקורא לרמ"י ולמשדר השיכון לעקוב אחרי התקדמות הסכמי הגג ● הביקורת העלתה כי קשיים וחסמים לאורך שלבי התכנון, הפיתוח והשיווק מקשים על הרשויות לעמוד בקצב השיווק ● דוח מבקר המדינה

שר החוץ לפיד. לדבריו, הסינרגיה בין המדינות תעזור לעבוד יחד על תשתיות / צילום: יואב דודקביץ'

ישראל, הודו, איחוד האמירויות וארה"ב יקימו פורום לשיתוף-פעולה כלכלי

ההחלטה התקבלה בשיחה שהתקיימה בין ארבעת שרי החוץ של המדינות ● השרים דנו באפשרויות לתשתיות משותפות בתחום התחבורה, הטכנולוגיה, הביטחון הימי, כלכלה ומסחר ופרויקטים משותפים נוספים ● במקביל, בנט הוזמן לביקור רשמי באיחוד האמירויות

מנכ''ל פרטנר אבי צבי / צילום: ישראל שם טוב

פרטנר תיכנס לשוק החשמל אחרי שקיבלה רישיון ממשרד האנרגיה

החברה קיבלה רישיון משרת האנרגיה קארין אלהרר ותתחיל בקרוב פיילוט בקרב לקוחות עסקיים ● מדובר במהלך הדומה במידה רבה לשוק הסיטונאי בענף התקשורת, המאפשר לבעלי רישיון "לרכוב" על רשת התקשורת של בזק

יובל גלוז / צילום: קובי בן עזרא

"הייתי מאוד בטוח בעצמי, ולא הקשבתי לאחרים. ואז אתה נופל"

יובל גלוז, ממייסדי אוגמיינד ● בן 38, נשוי ואב לשלושה, גר ברעננה ● בעל תואר בכלכלה ומינהל עסקים מהמכללה האקדמית תל אביב יפו ● "הקורונה נתנה לנו בוסט רציני, כי הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לראות ולחוש מוצרים גם בלי להיות בחנות" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

בנין ידיעות אחרונות ראשון לציון / צילום: כדיה לוי

קבוצת "ידיעות אחרונות" מקימה חטיבת חדשות מאוחדת ומסתערת על הדיגיטל

העורך הראשי נטע ליבנה הודיע לעובדים על שינויים ארגוניים ופרסונליים הכוללים את הקמת החטיבה החדשה שבראשה יעמוד ניר (שוקו) כהן ● החטיבה תהיה מורכבת משלוש זרועות: דסק החדשות של "ידיעות אחרונות", דסק החדשות של ynet וריכוז כתבים משותף ל"ידיעות" ול-ynet, שבראשו תעמוד שרון ליס

נשיא סין, שי ג'ינפינג / צילום: Associated Press, Nicolas Asfouri

נשיא סין משכתב את ההיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית

החלטה היסטורית תשים את המנהיג במדרגה אחת עם מאו ועם דנג שיאופינג, ותציג את כוחו על אף האתגרים הכלכליים והדיפלומטיים איתם מתמודדת המדינה

דורון כהן, מנכ''ל נכסים ובניין / צילום: תמר מצפי

בדרך לרכישת שליטה בגב-ים: נכסים ובניין ממשיכה לממש נכסים שאינם בליבת עסקיה

לאחר שמכרה את עסקי הקניונים שלה והעמידה על המדף פעילויות נוספות בארה"ב ובישראל, מקדמת נכסים ובניין את מימוש חלקה בבית אבגד ברמת גן באמצעות מכירה לפתאל החזקות תמורת 97 מיליון שקל

חיפה / צילום: Shutterstock, Altosvic

גל עזיבת מתכנני המחוזות נמשך, ועכשיו גם במחוז חיפה

פרישתה של מתכננת מחוז חיפה במנהלת התכנון היא חלק מגל פרישות בוועדות המחוזיות ● על רקע משבר הדיור והלחץ העצום לייצור עוד ועוד יח"ד, אי איושן של המשרות הבכירות בתחום התכנון מהווה עדות לאיטיות באיוש משרות ממשלתיות בכירות

כתב היד היהודי העתיק ''מחזור לוצאטו'' שיימכר במכירה פומבית של בית המכירות ''סות'ביס'' / צילום: אתר Sotheby's

ביקורת בצרפת: למה המדינה לא עוצרת את המכירה הפומבית של "מחזור לוצאטו" היהודי

עצומה מקוונת של אנשי תרבות צרפתים, מהקהילה היהודית ומחוצה לה, קראה לממשלת צרפת להכריז על כתב היד כאוצר לאומי ולמנוע את מכירתו, אך הדבר לא התרחש ● "זהו כתב יד מופלא, ובלתי מתקבל על הדעת שהוא יעזוב את צרפת", אמרה מומחית לעיתון הצרפתי "לה מונד"

ג'נט ילן, שרת האוצר של ארה''ב / צילום: Shutterstock, Alexandros Michailidis

ג'נט ילן: הסכם תקרת החוב יאפשר פעילות הממשלה עד 3 בדצמבר

שרת האוצר אומרת לקונגרס כי "ישנו הכרח" להגדיל את תקרת החוב על-מנת לספק ודאות לטווח ארוך יותר

קידוח לוויתן / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

משרד האנרגיה "נרדם" בשמירה, ומאות מיליוני שקלים לא הגיעו לקרן העושר

מבקר המדינה מצא כי למרות שמאגר הגז לוויתן - הגדול בישראל - התגלה ב-2010, חלפו ארבע שנים לקביעת התגלית באופן רשמי ע"י משרד האנרגיה ● המשמעות: קיטון עצום בהכנסות המדינה ודחייה של תשלומים לקרן העושר ● דוח מבקר המדינה

מסחר בבורסה / צילום: Shutterstock

יום שקט בשוקי אירופה, עליות קלות בחוזים; טרמור עולה ב-5% בטרום מסחר

התחלות הבנייה בארה"ב בספטמבר ירדו יותר מהצפוי ● מדד ניקיי התחזק ב-0.6%, סופטבנק עלתה ב-3% ● דאקס, פוטסי וקאק נסחרים ללא תנודות מהותיות ● עונת הדוחות: ג'ונסון אנד ג'ונסון עקפה את התחזיות, ענקית התוכן נטפליקס תפרסם תוצאות לאחר סיום המסחר

רפורמת הבריאות פורסמה להערות הציבור / צילום: Shutterstock, REDPIXEL.PL

מהפכה בביטוחי הבריאות הפרטיים בדרך: יותר שקיפות, בלי כפל עלויות

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון השיקה את הרפורמה שנועדה לאפשר לציבור לרכוש כיסוי בסיסי לניתוחים, השתלות ותרופות ● המבוטחים יוכלו לרכוש את הכיסויים הנוספים כמו ייעוץ וטיפולים בחברות ביטוח שונות לאחר השוואת מחירים ● בנוסף, תיאסר מכירת כפל ביטוח