גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קבוצת דלק הרוויחה 149 מיליון שקל ברבעון; המניה מזנקת בכ-10%

גם לדוחות הרבעון השלישי הצמידו רואי החשבון של קבוצת דלק אזהרת "עסק חי" ● מניית קבוצת דלק מגיבה לדוחות בעלייה חדה ומשלימה התקדמות של 54% בחודש האחרון

עידן וולס  / צילום: רון קדמי
עידן וולס / צילום: רון קדמי

 

קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה סיימה את הרבעון השלישי של 2020 עם רווח נקי לבעלי המניות של 149 מיליון שקל. למרות זאת, בתשעת החודשים הראשונים של השנה עדיין מציגה החברה הפסד עתק של 2.94 מיליארד שקל לבעלי המניות, וזאת לאחר שב-2019 כולה הציגה רווח נקי לבעלי המניות של 234 מיליון שקל.

גם לדוחות הרבעון השלישי הצמידו רואי החשבון של קבוצת דלק אזהרת "עסק חי", וזאת לאור המצב המורכב בו היא נמצאת גם לאחר מימושי הנכסים הרבים שבוצעו השנה. נכון לסוף ספטמבר מציגה החברה הון עצמי חיובי של 1.49 מיליארד שקל, אולם בפניה עומדים אתגרים תזרימיים משמעותיים גם בשנים 2021-2022.

לדברי החברה, ברבעון הרביעי של 2020 מתוכנן פירעון חובות (קרן וריבית) למחזיקי האג"ח לבנקים בהיקף כולל של 1.44 מיליארד שקל, כאשר 1.02 מיליארד שקל מתוכם כבר נפרעו מאז תחילת אוקטובר. כך, שאת 2020 אמורה החברה לסיים כשבקופתה מזומנים בשווי של 378 מיליון שקל.

פירעונות של יותר מ-3 מיליארד שקל עד סוף 2022

ב-2021 יעמדו בפני קבוצת דלק פירעונות חוב (בעיקר למחזיקי האג"ח) של 1.2 מיליארד שקל ושל 1.97 מיליארד שקל ב-2022. לצורך פירעון סכומי עתק אלו מתכננת החברה מספר מהלכים, כשהגדול בהם הוא מכירת חלק ממניות איתקה באמצעות הכנסת שותף, או מיזוג של איתקה אל תוך חברה אחרת או אפילו הנפקה של איתקה בבורסה בחו"ל.

פעולה הונית זו באיתקה אמורה להניב ב-2021 סכום של 1.38 מיליארד שקל, כאשר לצדה מתוכננת קבלת הלוואה של כ-690 מיליון שקל מבנק בחו"ל, שתובטח בשעבוד על מניות איתקה שיוותרו בידי קבוצת דלק. כמו-כן מתכננת החברה מהלך משולב בהיקף של 600 מיליון שקל, שיכלול גיוס (בחלקים שווים) של הון ושל חוב מובטח בשעבוד על יחידות השתתפות חופשיות של דלק קידוחים.

התזרים החזוי ל-2021 כולל גם כמה רכיבים נוספים ובהם קבלת דיבידנדים מחברות בנות ומוחזקות בהיקף של 357 מיליון שקל, קבלת תמורות נוספות של 112 מיליון שקל ממכירת מניות דלק ישראל (כולל מימוש אופציה לעוד 5% מהחברה), מימוש נכס נדל"ן בעכו תמורת 101 מיליון שקל, וכן גיוס הון של 50 מיליון שקל בהתאם להתחייבות למחזיקי האג"ח. הצלחה בביצוע תוכניות אלו תותיר את קבוצת דלק עם 2.25 מיליארד שקל בקופה בסוף 2021 וסכום זה יאפשר לה לצלוח בהצלחה גם את 2022.

קבוצת דלק מכרה באחרונה את מניות השליטה (70%) בחברת דלק ישראל תמורת 525 מיליון שקל, כך שפעילותה כולל כיום שתי החזקות מהותיות. הראשונה היא בעלות מלאה על חברת איתקה, שעוסקת בהפקת נפט וגז בים הצפוני, ואילו השניה היא החזקה ב-55% מיחידות ההשתתפות של שותפות דלק קידוחים, שמחזיקה במאגרי הגז לוויתן ותמר.

ברבעון השלישי תרמה איתקה הכנסות של 830 מיליון שקל, לעומת 350 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. לזינוק החד אחראית רכישת הפעילות מחברת שברון האמריקאית בנובמבר 2019. הרווח הנקי לקבוצת דלק מפעילות האנרגיה בים הצפוני עמד על 55 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת 2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

התפוקה היומית הממוצעת של איתקה ברבעון השלישי עמדה על 59 אלף שווה ערך חבית נפט ליום (boed), לעומת כ-15.7 אלף ברבעון המקביל. הגידול נובע בעיקר מעליה בכמות הנפט והגז שהופקה על ידי איתקה כתוצאה מהצטרפות נכסי נפט מפיקים חדשים במסגרת רכישת נכסי שברון .

ההפקה ברבעון הייתה נמוכה מעט מהממוצע בתשעת החודשים האחרונים שעמד על 68 אלף boed מדי יום, בעיקר עקב עבודות תחזוקה מתוכננות שבוצעו בקיץ. החברה מעריכה כי ההפקה היומית הממוצעת בשנה כולה תעמוד על 68 אלף boed - בטווח הגבוה של תחזית החברה לשנת 2020, כאשר עלות ההפקה הממוצעת תעמוד על 15 דולר לחבית. עסקאות הגידור שביצעה החברה תרמו 86 מיליון דולר להכנסות ולרווח ברבעון.

התזרים מפעילות ברבעון השלישי גדל ביותר מפי 5 לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב- 148 מיליון דולר. התזרים החזק אפשר לאיתקה להמשיך ולהפחית את החוב הפיננסי במהלך הרבעון ב- 100 מיליון דולר נוספים, והוא עומד על כ- 1.2 מיליארד דולר נכון לסוף ספטמבר 2020. סה"כ הפחיתה איתקה את החוב הפיננסי נטו ב 330 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

התזרים החזק תמך גם בחלוקת דיבידנד של 100 מיליון דולר לקבוצת דלק בתחילת נובמבר, גבוה ביותר מפי 3 מהדיבידנד שהעריכה קבוצת דלק בתזרים המזומנים החזוי שפרסמה בסוף אוגוסט. איתקה ממשיכה לשמור על נזילות גבוהה עם יתרת RBL (Reserve Base Lending Facility) לא מנוצלת בהיקף כולל של 380 מיליון דולר (לפני חלוקת הדיבידנד). יחס החוב נטו ל EBITDA עומד על 1.5.

קבוצת דלק ממשיכה לפעול לביצוע עסקה הונית באיתקה ובין היתר בוחנת עסקאות מיזוג עם חברות בינ"ל מתחום האנרגיה, הכנסת שותף, הנפקה או שילוב בין המתווים האמורים מתוך כוונה להוציא לפועל עסקה במהלך החציון הראשון של שנת 2021.

דלק קידוחים הציגה רבעון שיא אשר נתמך בביקושים חזקים בשוק המקומי ובשוקי הייצוא. כמויות המכירה עמדו על 4.6 BCM לעומת 2.8 BCM ברבעון המקביל ולעומת 2.9 BCM ברבעון השני. המכירות מלווייתן ברבעון השלישי עמדו על 2.2 BCM לעומת 1.5 BCM ברבעון השני השנה.

ההכנסות מתחום הפקת הגז בים התיכון עמדו על 810 מיליון שקל ברבעון השלישי, עלייה של 130% לעומת הרבעון המקביל וה- EBITDA צמח ב 178% ל- 718 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הקבוצה עמד על 127 מיליון שקל לעומת 139 מיליון שקל ברבעון המקביל, בעיקר עקב עלייה בהוצאות המימון כתוצאה מהתחלת ההפקה במאגר לווייתן והפסקת ההיוון של הוצאות אלה.

במהלך הרבעון השלימה דלק קידוחים מימון מחדש לפרויקט לווייתן על ידי הנפקת אגרות חוב "לוויתן בונד" בהיקף כולל של 2.25 מיליארד דולר. ההנפקה המוצלחת זכתה לביקושים של כ 7 מיליארד דולר ונסגרה בריביות נמוכות מהצפוי.

הביצועים החזקים במהלך הרבעון והצלחת המימון מחדש, אפשרו לדלק קידוחים לבצע חלוקת רווחים בהיקף של 65 מיליון דולר (כ- 216 מיליון שקל), מתוכם חלקה של קבוצת דלק, 120 מיליון שקל. הדיבידנד ישולם בתחילת דצמבר 2020.

תוצאות הרבעון השלישי של דלק ישראל מצביעות על שיפור משמעותי לעומת הרבעון השני שהושפע ממדיניות הסגרים בעקבות התפשטות הקורונה ומהפסדי מלאי. הרווח הנקי מפעילות נמשכת עמד על 26 מיליון שקל לעומת 23 מיליון שקלים ברבעון המקביל, ולעומת הפסד של 17 מיליון שקל מפעילות נמשכת שנרשם ברבעון השני לשנת 2020.

המניה זינקה ביותר מ-50% בחודש האחרון

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר כי "השנה הנוכחית הציבה לקבוצת דלק אתגרים עסקיים וניהוליים, אולם לאורך כל הדרך ביקשנו להיבחן על פי התוצאות והשורה התחתונה. דוחות הרבעון השלישי שפרסמנו הבוקר מהווים אינדיקציה חזקה לאיכותם של נכסי הליבה שלנו ולערך שהם מייצרים עבורנו. למרות משבר הקורונה והתנודתיות בשווקים, הצלחנו להוציא לפועל עסקאות מורכבות, בתנאים טובים ובלוחות זמנים קצרים והתוצאות מביאות לידי ביטוי את הפירות שהניבו מאמצינו להגברת הנזילות בקבוצה לצד ירידה חדה בחוב הפיננסי.

"המשכנו לעמוד בכלל התחייבותנו למחזיקי האג"ח במועדן ובסדרן, ופרענו בפירעון מוקדם ובהתאם להתחייבויותינו למחזיקים את כלל התחייבותנו לבנקים המובטחים בסכום של למעלה מ-1.2 מיליארד שקל. הביצועים המוצלחים של נכסי הליבה שלנו יחד עם נתוני מאקרו כלכליים מעודדים שהתחילו להגיע בשבועיים האחרונים לנוכח ההתקדמות במאמצים למציאת חיסון לנגיף הקורונה והשפעתם החיובית על מחירי האנרגיה, נותנים רוח גבית להמשך מימוש האסטרטגיה של קבוצת דלק ולעליית שווי נכסי הליבה שלה".

קבוצת דלק נמצאת בשנה האחרונה במהלך אגרסיבי של מימוש נכסים, לצורך צמצום התחייבויותיה. בתשעת החודשי הראשונים של השנה השלימה החברה עסקאות שהניבו לה 3 מיליארד שקל, והובילו להפחתת החוב הפיננסי מ-9.3 מיליארד שקל בסוף 2019 ל-6.4 מיליארד שקל נכון להיום.

המהלכים שביצעה הקבוצה והביצועים של עסקי הליבה באים לידי ביטוי בירידה חדה בתשואות האג"ח, מרמה של מאות אחוזים לפני קצת יותר מחצי שנה, לטווח של 15%-45%, כאשר התשואה הנמוכה ביותר היא זו של סדרה ל"ד הארוכה ביותר, כמצופה במקרה של חברות בקשיים.

מניית קבוצת דלק מגיבה לדוחות בעלייה של כ-10% במחזור גבוה במהלך המסחר בבורסה ומשלימה התקדמות של 54% בחודש האחרון. עם זאת, מתחילת השנה צנחה המניה בכ-80% ושוויה של החברה הצטמק לכ-1.6 מיליארד שקל.

עוד כתבות

משאיות המימן של יונדאי בטקס השקת הניסוי בשווייץ / צילום: Reuters, Hyundai Motor Co. courtesy / Latin America News Agency

ניסוי במשאיות מונעות מימן יחל בישראל ברבעון השלישי של השנה

ישראל תהיה המדינה הראשונה מחוץ לאירופה שבה יפעלו משאיות מונעות מימן של יונדאי ● ניסוי דומה התבצע בשווייץ ובגרמניה

חדר מסחר בבנק בסיאול, בירת קוריאה הדרומית / צילום: Reuters, Kim Hong־Ji

מגמה מעורבת באסיה; כלכלת סין צמחה ב-6.5% ברבעון הרביעי

בוול סטריט לא יתקיים היום מסחר לרגל חופשת יום מרטין לותר קינג ● הביטקוין נחלש ונסחר ברמה של 34,900 דולר

קובי מלכין, מנכ"ל חברת עמידר / צילום: דרור עינב

אושר מינויו של קובי מלכין לתפקיד מנכ"ל חברת עמידר

עם חתימתם של שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן, ודוד אמסלם, שר הדיגיטל והממונה על החברות הממשלתיות, נתקבל האישור הסופי למינויו של קובי מלכין כמנכ"ל חברת עמידר הבא

רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה. / צילום: יח"צ אוהד רומנו

ההנפקה הישראלית הגדולה אי פעם: חברת משחקי קזינו ששווה יותר מטבע ומאמדוקס

שווייה של פלייטיקה נסק לאחר ההנפקה ליותר מ-13 מיליארד דולר ● מעל מחצית מהכנסות החברה נובעות ממשחקי קזינו - תחום שעלול להיפגע מהגבלות רגולטוריות ● המנכ"ל שמחזיק מניות בכחצי מיליארד דולר: "יש תעשיות שמשתוללות ויש חברות שלא הרוויחו בחיים דולר, אבל אנחנו חברה רווחית"

אריה דרעי במפגש זום עם פעילי ש"ס / צילום: דוברות ש"ס

יו"ר ש"ס אריה דרעי מתחייב לתמוך בנתניהו: "ביבי חייב אריה חזק"

במפגש זום עם פעילי ש"ס אמר יו"ר התנועה אריה דרעי: "אנחנו נתמוך בביבי, הוא המועמד שלנו ושל מחנה הימין לראשות הממשלה, עליו נמליץ לנשיא. אנחנו שייכים למחנה הימין וש"ס לא תלך לשום ממשלה שלא של מחנה הימין"

אמיר ירון, נגיד בנק ישראל / צילום: יונתן בלום

בנק ישראל העדיף את היצואנים על המשקיעים. האם זה יחזיק?

במשך כל סוף השבוע ניסו כלכלנים, אנליסטים וסוחרים להבין את ההודעה של בנק ישראל, לפיה ירכוש מט"ח ב-30 מיליארד דולר ב-2021 • הדעה הרווחת בשוק היא שזה לא יעבוד • עם זאת, לבנק יש שיקולים משלו - תעסוקה ומלחמה בספוקלנטים למשל

פרופ' נחמן אש / צילום: תמר מצפי

פרופ' אש: האטה במספר החולים המאומתים; אין ירידה במספר החולים במצב קשה

פרופ' נחמן אש, פרויקוטור הקורונה, בתדרוך לתקשורת: "מקדם ההדבקה הוא 1.09, אך עדיין לא הגענו ליעד. בזהירות ניתן לומר שהכיוון מעודד"

שני כהן וליאור סושרד בקמפיין של 9 מיליון / צילום: יח"צ

הציבור מעדיף שפה פרסומית ברורה על פני טרנדים חולפים

סיכום מדד הזכורות והאהובות של גיאוקרטוגרפיה וגלובס מראה כי פרסומות של משרד הפרסום אדלר חומסקי כיכבו הכי הרבה בדירוג הפרסומות הזכורות, ואחריהן פרסומות של ראובני פרידן ● את דירוג הפרסומות האהובות מוביל אדלר חומסקי יחד עם משרד גליקמן שמיר סמסונוב

יובל שטייניץ / צילום: איל יצהר

האם ישראל היא הראשונה בעולם שהבטיחה חיסונים לכולם?

הישראלים לא היו הראשונים שהזמינו חיסון ● אבל הם כנראה יקבלו את המשלוח קודם ● המשרוקית של גלובס

בני גבאי, הפניקס / צילום: אלי יצהר, גלובס

עוף החול: הקרנות הזרות שרכשו שליטה בהפניקס מורווחות כ-600 מיליון שקל "על הנייר"

הפניקס הפכה לאחרונה לקבוצת הביטוח בעלת השווי הגבוה ביותר, בין היתר הודות למומנטום החיובי בשווקים, תוכנית אסטרטגית שאפתנית, מדיניות דיבידנד ורכישת בית ההשקעות הלמן אלדובי

מגדל הצעירים בתל אביב / צילום: גיא ליברמן

השר לשעבר, הדירה במגדל הצעירים והטבת המס

מנהל מיסוי מקרקעין קבע כי השר וח"כ לשעבר הרב מיכאל מלכיאור אינו זכאי ליהנות ממס רכישה מופחת בגין מכירת דירתו בפרויקט "מגדל הצעירים" בתל אביב, משום שהחזיק בדירה נוספת בירושלים ● מלכיאור ערער על הקביעה וזכה לתמיכה של ועדת הערר

באר שבע / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

למרות שפע ההיצע: 4 סיבות להסתערות על קרקעות בקריית ביאליק ובבאר שבע

כמה מכרזים לכ-2,000 דירות נסגרו באחרונה בשכונת אפק בקריית ביאליק ובשתי שכונות בבאר שבע, למרות שפע הדירות המוזלות שמוצעות בהן גם ללא הגרלה • מה מחפשים שם היזמים והאם הבחירה תוכיח את עצמה

בני גנץ  / צילום: אלעד מלכה

בני גנץ מזהיר: "אם אין אכיפה שוויונית - אין טעם להמשיך בסגר"

שר הביטחון בני גנץ הזהיר כי לא יתמוך בהמשך הסגר על רקע אי האכיפה של הסגר ברחוב החרדי ● הממשלה צפויה להתכנס בעניין הקורונה ביום שלישי ואז יביא משרד הבריאות הצעה להמשיך את הסגר

אמיר ברמלי / צילום: תמר מצפי

אחרי החשד בסחיטה: אמיר ברמלי מבקש את פסילתו של השופט חאלד כבוב

לדברי אמיר ברמלי, "מצב בו השופט כבוב דן בעניינו של ברמלי, כאשר בנו של השופט הגיש תלונה במשטרה כנגד ברמלי הינו פגום ומעוות ויש להימנע ממנו"

מהיום אפשר לקחת משכנתה בשני שליש פריים / אילוסטרציה: Shutterstock, Serhii Krot

מהיום אפשר לקחת שני שלישים מהמשכנתה בריבית פריים: כל מה שצריך לדעת על המסלול

הוראת בנק ישראל אשר מסירה את מגבלה על נטילת משכנתה בריבית פריים (1.6%) נכנסה לתוקף ● מה צריך לדעת בנוגע להוראה החדשה והאם ועד כמה תוכל להוזיל לכם את המשכנתה? ● גלובס עושה סדר

מכוניות חדשות ממתינות בנמל אילת / צילום: איל יצהר

שיא ביבוא הרכבים בדצמבר: כל הסיבות והדגמים הבולטים

דצמבר שבר שיא ביבוא רכבים חדשים ותרם לקופת האוצר המתרוקנת 2.4 מיליארד שקל • טויוטה קורולה, יונדאי איוניק וקיה פיקנטו הם הדגמים שהובילו את 2020 במסירות • מה גרם ליבואנים להציף את השוק, והאם הסכום שנכנס יגיע על חשבון הרבעונים הראשונים של 2021

5 דברים לפני פתיחת המסחר / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

בוול סטריט לא יתקיים היום מסחר ● הדולר מתחזק בכ-1% לרמה של 3.265 שקלים ● כלכלת סין התרחבה ב-2.3% בשנת 2020 ● הביטקוין נחלש ונסחר ברמה של 34,900 דולר ● מיטב דש:  בנק ישראל עשוי להשיג פיחות משמעותי של השקל מול סל המטבעות ● גלובס עושה סדר  לפני פתיחת המסחר בבורסה

רכישת דירה / צילום: Shutterstock, Shutterstock

הקשר בין אי אמון במערכת הפוליטית לעלייה ברכישת דירות

לאחר ההלם הראשוני, הקורונה דווקא הביאה לרתיחה בשוק הדיור ● לאחר שנתיים של שיתוק פוליטי, הזוגות הצעירים לא רואים אופק בתחום הדיור ולא הורידו את מספר הדירות שהם רוכשים ● המשקיעים חזרו אל השוק בעקבות הורדת מס הרכישה בסוף יולי

לירן אבישר בן חורין / צילום: רפי קוץ

משרד התקשורת פועל להנגיש מידע רחב לציבור על שירותי התקשורת

המשרד פונה היום למפעילים ודורש מהם לפרט על תשתיות התקשורת שברשותם ועל דפוסי השימוש של הלקוחות

הרשות השנייה לוגו / צילום: יחצ

הרשות השנייה מקפיאה את המגבלה על רכישת זמן פרסום בטלוויזיה

לאחר שימוע ציבורי, חוות-דעת של רשות התחרות ותוצאות מחקר של חברת הייעוץ דלויט, החליטה הרשות להסיר את המגבלה ● עפ"י המחקר, "לאור שינויים שחלו בשוק הפרסום, כלי ההתערבות הנוכחי לא נותן מענה לחוסר האיזון"