גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חוק חדלות פירעון החדש נחשף: הגנה חזקה יותר על נושים ועידוד הסדרי חוב לחברות בקשיים

לידי גלובס הגיע תזכיר חוק חדלות פירעון שיופץ השבוע להערות הציבור ● מטרת החוק היא ליצור מתווה להתמודדות עם העלייה בהיקף החייבים שיבקשו לפנות להליכים של הסדר חוב או להליכי חדלות פירעון בעקבות משבר הקורונה

עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועמ"ש לעניינים כלכליים / צילום: תמר מצפי
עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועמ"ש לעניינים כלכליים / צילום: תמר מצפי

משרד המשפטים יפיץ השבוע את תזכיר חוק "חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוראת שעה -נגיף הקורונה החדש". לאחר שבחודש יולי פרסם משרד המשפטים את טיוטת תזכיר החוק להערות הציבור, כעת מקווים במשרד להעביר בהקדם את תזכיר החוק עוד לפני שהממשלה מתפרקת. גם אם בסופו של דבר, הכנסת תתפזר, מעריכים במשרד המשפטים כי יתאפשר לחוקק את החוק בתקופת ממשלת המעבר לאור נחיצות החוק בהקדם, העובדה שאין לחוק השלכות פוליטיות צרות ושהוא קודם על-ידי גורמי מקצוע מזה חודשים ארוכים.

תזכיר החוק מציע כי במסגרת הוראת שעה של שנה החל מהראשון לינואר 2021, יתאפשר לבית המשפט להעניק לתאגיד עם חובות צו לעיכוב הליכים של שלושה חודשים. זאת, ללא צורך בכניסה למסלול של חדלות פירעון או במינוי בעל תפקיד חיצוני לחברה.

תזכיר החוק דומה מאוד לטיוטה המקורית, אולם מכיל בתוכו שינוי אחד משמעותי בנוגע לסמכויות מנהל ההסדר. על-פי תזכיר החוק, במקרה של חדלות פירעון בתקופת הקורונה - תאגיד יוכל לפתוח בהליך עיכוב הליכים, גם בלי שנושאי המשרה מאבדים את השליטה על החברה וללא צורך במינוי נאמן חיצוני. אולם הנוסח החדש קובע כי "בית המשפט ימנה מנהל הסדר עם מתן ההחלטה על עיכוב הליכים, שיפעל מטעמו להבטחת ניהולו התקין של ההליך והשמירה על נכסי התאגיד במהלך ההליכים". למנהל ההסדר אומנם לא יהיו סמכויות אופרטיביות בדירקטוריון, אך החוק יקנה לו סמכויות פיקוח נרחבות. "מנהל ההסדר רשאי להיות נוכח בכל ישיבות הדירקטוריון של התאגיד וועדותיו ולקבל כל מידע שחבר דירקטוריון רשאי לקבל". עוד נקבע בתזכיר כי אם "סבר מנהל ההסדר כי פעולה שבכוונת התאגיד לבצע אינה לטובת התאגיד או עלולה לפגוע בבעלי העניין בהסדר החוב, ידווח על כך לנושים ולבית המשפט בצירוף חוות דעתו לעניין הפגיעה שעלולה להיגרם".

עו"ד איתי הס, לשעבר מנהל המחלקה המשפטית בכנ"ר וממנסחי חוק חדלות פירעון, וכיום מנהל מח' חדלות פירעון באגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', אמר לגלובס כי מדובר בתיקון חשוב: "השינוי שנערך בנוסח הנוכחי לעומת טיוטת תזכיר החוק שהופץ, בכל הנוגע להגנה על זכויות הנושים, הוא נכון, מאוזן וראוי. אני חושב שנכון שבסיטואציה שבה התאגיד פונה להליך הזה, לנושים תהיה בקרה טובה על אופן ההתנהלות של התאגיד כי בתקופה זו לא מתמנה בעל תפקיד בעל סמכויות אופרטיביות. מצד שני, התיקון הזה הוא חשוב ומאפשר לתאגידים לגבש הצעות להסדר ותוכניות הבראה באופן עצמאי בלי העברת השליטה לבעל תפקיד תוך כדי שהם נהנים מהשקט שהקפאת ההליכים מעניקה להם לתקופה מתוחמת של שלושה חודשים. אני חושב שהענקת הזכות לתאגיד לקבל סעד ללא מינוי נאמן לצידו נכונה ותתמרץ תאגידים בקשיים לפנות להסדרה קולקטיבית של החובות מול הנושים".

"יכול להועיל לשיקומו הכלכלי של החייב"

מטרתו של תזכיר החוק, כפי שנוסחה על-ידי משרד המשפטים, היא ליצור מתווה להתמודדות עם העלייה בהיקף החייבים שיבקשו לפנות להליכים של הסדר חוב או להליכי חדלות פירעון בעקבות תקופת מגפת הקורונה ולהתאים את ההליכים למאפיינים המיוחדים של חייבים אלה. זאת, על-ידי עידוד החייבים לפנות להליכים של הסדר חוב.

לדברי משרד המשפטים, "נוכח מאפייניו של המשבר והנחות המוצא של חוק חדלות פירעון, מוצע ליצור מסלול ייעודי לטיפול בחובות של חייבים שנפגעו מהמשבר, שיפעל לתקופה קצרה ומוגבלת. זאת, בשאיפה להגיע להסדר חוב מוסכם לפירעון החובות כחלופה להליכי חדלות פירעון פורמליים, אם ניתן, שכן עצם הכניסה להליך גורמת השמדת ערך, יוצרת השלכות שליליות על החייב וכרוכה בעלויות רבות ולכן לא תהווה פתרון מיטבי לחייב, לנושים ולמשק. אישור הסדר חוב כחלופה להליך חדלות פירעון לגבי חייב יחיד יכולה להועיל גם לשיקומו הכלכלי בשל ההשתתפות הפעילה הנדרשת לעיצוב ההסדר".

תזכיר החוק מבקש להקל בתקופה זו גם על תאגידים מדווחים, שנקלעו לקשיים עקב המשבר, לבצע הסדרי חוב. זאת, על-ידי מתן אפשרות לאשר הסדרי חוב פשוטים, שעניינים דחייה במועד פירעון החוב ושיתר תנאיהם אינם פוגעים במחזיקי אגרות החוב.

תזכיר החוק אף ירכך את הצורך במינוי מומחה לעניין הסדרי חוב. על-פי הנוסח המוצע, "לא תחול על נאמן איגרות חוב או על חברת איגרות חוב, חובה לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי מומחה, אם מתקיימים לגבי הסדר החוב המתגבש כל אלה: א. הסדר החוב אינו כולל הפחתת חוב. ב. הסדר החוב אינו כולל דחיית מועד פירעון של חוב לתקופה העולה על שנה, לרבות הסדר שלפיו ייפרעו איגרות החוב, כולן או חלקן, בדרך של הקצאת ניירות ערך אחרים לבעלי איגרות החוב. ג. יתר תנאי הסדר החוב מבטיחים כי לא יפגעו זכויות מחזיקי איגרות החוב לעומת נושים אחרים". תנאי נוסף הוא שדירקטוריון החברה יאשר כי היא לא נמצאת במצב של חדלות פירעון וכן שהדוחות הכספיים של התאגיד אינם כוללים הפניית תשומת-לב לקיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של התאגיד כעסק חי.

עוד נקבע בתזכיר החוק כי תאגיד הנמצא בהקפאת הליכים ייהנה מסעיפים 77-79 לחוק חדלות פירעון, אשר עוסקים בזכות של תאגיד הנמצא בהליכי חדלות פירעון להמשיך לקבל שירות תשתית ומצרכים חיוניים הדרושים להפעלת התאגיד, כאשר קבלת שירותים ומצרכים אלו קריטית להפעלת התאגיד, ומניעתם עשויה לסכל את הפעלת התאגיד. סעיפים אלו מגנים על התאגיד מפני סחיטה על-ידי הספקים העשויים להתנות את אספקתם בתשלום חובות עבר.

תזכיר החוק הוכן על-ידי המשנה ליועמ"ש לעניינים כלכליים, עו"ד מאיר לוין, בשיתוף כונסת הנכסים הרשמית וממלאת-מקום מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד סיגל יעקבי. תזכיר החוק הועבר לאחרונה לשר המשפטים אבי ניסנקורן לצורך אישורו וקידום חקיקתו.

עוד כתבות

אפליקציות מסרים / צילום: Shutterstock

העדכון בווטסאפ וסיבוב הפרסה: שיח הפרטיות השתנה, ופייסבוק לא שמה לב

ווטסאפ שינתה מדיניות, לאחר שהמשתמשים לא הבינו מה רצו מהם בעדכון הפרטיות • פייסבוק יודעת עלינו הרבה, אבל לא שיערה שלאנשים יימאס שלוקחים את ההסכמה שלהם כמובנת מאליה

לירן אבישר בן חורין / צילום: רפי קוץ

משרד התקשורת פועל להנגיש מידע רחב לציבור על שירותי התקשורת

המשרד פונה היום למפעילים ודורש מהם לפרט על תשתיות התקשורת שברשותם ועל דפוסי השימוש של הלקוחות

הרשות השנייה לוגו / צילום: יחצ

הרשות השנייה מקפיאה את המגבלה על רכישת זמן פרסום בטלוויזיה

לאחר שימוע ציבורי, חוות-דעת של רשות התחרות ותוצאות מחקר של חברת הייעוץ דלויט, החליטה הרשות להסיר את המגבלה ● עפ"י המחקר, "לאור שינויים שחלו בשוק הפרסום, כלי ההתערבות הנוכחי לא נותן מענה לחוסר האיזון"

ביג פאשן דנילוף טבריה. בניגוד למגמה בקניונים / צילום: יח"צ

ירידה של 1.1% בתוצר: פגיעת הקורונה בכלכלה הישראלית ברבעון השלישי הייתה מהנמוכות במדינות המפותחות

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020 התכווצה הפעילות הכלכלית במשק ב-2.9% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 ● העובדה שהפגיעה בכלכלה הישראלית נמוכה יחסית מוסברת בעיקר בעוצמה שהפגין היצוא הישראלי במהלך המשבר

ארנק ביטקוין / שאטרסטוק

מה לעשות כשמאבדים ארנק ביטקוין ששווה מאות מיליוני דולרים?

על פי חברת המחקר Chainalysis , מבין 18.6 מיליון מטבעות ביטקוין שנוצרו עד כה, בערך 20% נמצאים בארנקים דיגיטליים שנאבדו או שלא ניתן להשתמש בהם ● כשמחיר הביטקוין נע סביב 35 אלף דולר, שוויים המצטבר של הביטקוינים האבודים קרוב ל-130 מיליארד דולר

יובל שטייניץ / צילום: איל יצהר

האם ישראל היא הראשונה בעולם שהבטיחה חיסונים לכולם?

הישראלים לא היו הראשונים שהזמינו חיסון ● אבל הם כנראה יקבלו את המשלוח קודם ● המשרוקית של גלובס

רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה. / צילום: יח"צ אוהד רומנו

ההנפקה הישראלית הגדולה אי פעם: חברת משחקי קזינו ששווה יותר מטבע ומאמדוקס

שווייה של פלייטיקה נסק לאחר ההנפקה ליותר מ-13 מיליארד דולר ● מעל מחצית מהכנסות החברה נובעות ממשחקי קזינו - תחום שעלול להיפגע מהגבלות רגולטוריות ● המנכ"ל שמחזיק מניות בכחצי מיליארד דולר: "יש תעשיות שמשתוללות ויש חברות שלא הרוויחו בחיים דולר, אבל אנחנו חברה רווחית"

בני גבאי, הפניקס / צילום: אלי יצהר, גלובס

עוף החול: הקרנות הזרות שרכשו שליטה בהפניקס מורווחות כ-600 מיליון שקל "על הנייר"

הפניקס הפכה לאחרונה לקבוצת הביטוח בעלת השווי הגבוה ביותר, בין היתר הודות למומנטום החיובי בשווקים, תוכנית אסטרטגית שאפתנית, מדיניות דיבידנד ורכישת בית ההשקעות הלמן אלדובי

מרכז IN-VENTech בחיפה / צילום: שרון בוכבינדר-מרום

הושק בחיפה מרכז היזמות "IN-VENTech" ב-25 מיליון שקל

במרכז תופעל תוכנית האצה וצמיחה למיזמים בתחומי ים וספנות, ערים חכמות ומדיקל ● המרכז הוקם ביוזמת עיריית חיפה, החברה הכלכלית לחיפה, ו"היי סנטר", במטרה לעודד חברות להתבסס בעיר חיפה ובמטרה לטפח את האקוסיסטם היזמי-טכנולוגי בעיר

שני כהן וליאור סושרד בקמפיין של 9 מיליון / צילום: יח"צ

הציבור מעדיף שפה פרסומית ברורה על פני טרנדים חולפים

סיכום מדד הזכורות והאהובות של גיאוקרטוגרפיה וגלובס מראה כי פרסומות של משרד הפרסום אדלר חומסקי כיכבו הכי הרבה בדירוג הפרסומות הזכורות, ואחריהן פרסומות של ראובני פרידן ● את דירוג הפרסומות האהובות מוביל אדלר חומסקי יחד עם משרד גליקמן שמיר סמסונוב

נתב"ג בימי קורונה / צילום: מיכל רז-חיימוביץ, גלובס

מהלילה: השבים מאיחוד האמירויות יידרשו להיכנס לבידוד במלונית

מהשעה 01:00 כל נוסע שיחזור מאיחוד האמירויות יחויב להיכנס לבידוד במלוניות ● במקביל, הוחלט להאריך בשבועיים את חובת הבידוד לכל מי שחוזר מכל מדינה בעולם

מטוס סאן דור / צילום: דני שדה

משנה מדיניות: חברת התעופה סאן דור תפסיק לטוס בשבת

סאן דור היא חברת-בת של אל על, ובשונה מהחברה-האם, שלא טסה באופן רשמי בשבתות ובחגים, סאן דור ביצעה טיסות צ'רטר בימי שבת ● כעת סיטונאי הנסיעות שביקשו להזמין את מטוסי סאן דור להרכבת חבילות נופש המשלבות טיסות הממריאות בימי שבת, נתקלו בשינוי המדיניות שכבר נכנסה לתוקף

מכוניות חדשות ממתינות בנמל אילת / צילום: איל יצהר

שיא ביבוא הרכבים בדצמבר: כל הסיבות והדגמים הבולטים

דצמבר שבר שיא ביבוא רכבים חדשים ותרם לקופת האוצר המתרוקנת 2.4 מיליארד שקל • טויוטה קורולה, יונדאי איוניק וקיה פיקנטו הם הדגמים שהובילו את 2020 במסירות • מה גרם ליבואנים להציף את השוק, והאם הסכום שנכנס יגיע על חשבון הרבעונים הראשונים של 2021

דולר-שקל / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

"זו קטסטרופה ברמה הלאומית, שנרגיש רק בעוד כמה שנים"

אסון או מכה קלה בכנף? בכירי תעשייה ההייטק מדברים על משבר הדולר ● זהר זיסאפל: "חברות מצליחות וחברות בתחומים חמים לא ייפגעו. מי שיפגעו הן החברות הרווחיות" ● מנכ"ל OurCrowed ג'ון מדבד: "שאנשים באוצר יעבדו שעות נוספות בהדפסת כסף ובקנייה של מטבע חוץ"

אמיר ברמלי בבית המשפט / צילום: איל יצהר

הותר לפרסום: אמיר ברמלי חשוד בסחיטה באיומים של בנו של השופט כבוב

ברמלי, שהורשע בהונאת משקיעים מהגדולות שנראו בישראל, חשוד בניסיון לסחוט את בנו של השופט חאלד כבוב כדי להשפיע על משפטו ולהביא לפסילתו • על החקירה הוטל צו איסור פרסום גורף שהוסר היום ● באי-כוחו של ברמלי יבקשו לפסול את השופט כבוב וטוענים: "הוא מכחיש בתוקף שסחט"

באר שבע / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

למרות שפע ההיצע: 4 סיבות להסתערות על קרקעות בקריית ביאליק ובבאר שבע

כמה מכרזים לכ-2,000 דירות נסגרו באחרונה בשכונת אפק בקריית ביאליק ובשתי שכונות בבאר שבע, למרות שפע הדירות המוזלות שמוצעות בהן גם ללא הגרלה • מה מחפשים שם היזמים והאם הבחירה תוכיח את עצמה

קהילת אודסה 27, תל אביב / צילום: גיא כנען

ארבעה דיירים יזמו פרויקט תמ"א 38: כל אחד קיבל דירה נוספת

דיירי הבניין בשכונת הדר יוסף החליטו להיות יזמים בעצמם ● האדריכל גיא כנען, אחד מבעלי הדירות, מספר: "לא היה לנו בנק מלווה - הגדלנו את המשכנתאות על הדירות הקיימות"

קובי מלכין, מנכ"ל חברת עמידר / צילום: דרור עינב

אושר מינויו של קובי מלכין לתפקיד מנכ"ל חברת עמידר

עם חתימתם של שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן, ודוד אמסלם, שר הדיגיטל והממונה על החברות הממשלתיות, נתקבל האישור הסופי למינויו של קובי מלכין כמנכ"ל חברת עמידר הבא

עירא פלטי, נשיא ומנכ"ל סרגון / צילום: משה כהן

למה זינקה סרגון ב-54% במחזור עצום ביום שישי בוול סטריט

קרן ההשקעות Ark של ווד הגדילה את ההחזקה במניות חברת הטכנולוגיה הישראלית ● לדברי בלומברג, ווד היא "המשקיעה הטובה ביותר שמעולם לא שמעתם עליה"

בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

נתניהו: "בימים הקרובים נציג תוכנית למלחמה בפשיעה ובאלימות במגזר הערבי"

בפגישת זום בה השתתפו יותר מעשרים ראשי רשויות הבטיח ראש הממשלה כי התוכנית הממשלתית למיגור הפשיעה תוצג בקרוב ● נתניהו קרא לציבור הערבי להתחסן: "החיסונים שהבאתי והבאנו הם לכל אזרחי ישראל - ליהודים וערבים"