תקנון | מהו הניצוץ שלך?

תקנון פרויקט "הניצוץ":

07.12.2020

תקנון פרויקט "הניצוץ":

1. פעילות פרויקט "הניצוץ" (להלן: "הפרויקט"), נועדה לחשיפת מהלכים שיווקיים במדיה וזירת מפגש וירטואלית לאנשי שיווק ופרסום, במסגרת פעילות עיתון העסקים "גלובס", שבבעלות חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: "גלובס") ובשיתוף חברת יפעת בקרת פרסום.

2. הפרויקט מזמין משתתפים שירצו להשתתף בפרויקט (להלן: "המשתתף") לשלוח טקסטים מקוריים מטעמם לגבי מקורות ההשראה הפרטיים של המשתתף, כולל דמויות משפיעות, הניצוץ בעשיה של הדמות, ציטוטים ומהות הלמידה מהדמות המשפיעה.

3. המשתתף בפרויקט ימלא טופס פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי זהות המשתתף והטקסט שיבקש לפרסם במסגרת הפרויקט. טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפרויקט.


צוות גלובס יקבל את ההחלטה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, האם לפרסם את הטקסט שהעביר המשתתף, אם לאו. המשתתף לא יבוא בכל טענה במקרה בו לא יפורסם הטקסט ששלח.
4. המשתתף מאשר בזה לגלובס לעשות שימוש בטקסט 'מקור ההשראה' שכתב וכן בשם המשתמש המלא - בעמוד פרויקט "הניצוץ" בעיתון ובאתר "גלובס", וכן בכל מדיה של גלובס מכל סוג (כולל אינטרנט ורשתות חברתיות), לרבות מדיה שיווקית ופרסומית, ולרבות שיתופי פעולה של גלובס עם שותפי המדיה של גלובס, בהתאם לשיקול דעת גלובס.
5. המשתתף גם מאשר בזה כי הטקסט שיעביר לגלובס במסגרת הפרויקט הוא טקסט מקורי שהמשתתף הוא בעל מלוא זכויות היוצרים בו.
במידה וכל צד שלישי יבוא בכל טענה לגבי הטקסט שיעביר המשתתף, יהיה על המשתתף להסדיר את הטענות שיופנו אל גלובס על ידי הצד השלישי, באחריותו ועל חשבונו ולשפות את גלובס.
6. גלובס וכן כל גורם מטעמו לרבות הפורום המנהל של הפרויקט והיועץ לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי המשתתפת ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לחומרים שיעביר המשתתף לפרויקט.

7. כל התכנים, המידע וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.

8. המשתתף מאשרת בזה כי הפרטים שאותם ימסור במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים.

9. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס בכתובת: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252043&fid=3038

10. בהשתתפותי בפרויקט אני מאשר את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר כאמור לעיל.


כתבות נוספות:

"הניצוץ" — מתחם השראה בו מנהלות ומנהלים מספרים לנו על מקור ההשראה שלהם ומהו "הניצוץ" שהצית בהם את הרעיון לייצר מהלך פורץ דרך.

הניצוץ שלי – ההשראה שהובילה אותי לעשייה פורצת דרך

הסיפורים הנבחרים יפורסמו במתחם "הניצוץ"