בנק ישראל הטיל עיצום של קרוב למיליון שקל על לאומי: "גבו עמלות בניגוד לצו"

בנק ישראל הטיל את העיצום לאחר שבשנת 2015 בנק לאומי גבה 147 שקל בגין מכתב התראה, בניגוד לצו שקבע שסכום העמלה המרבי בעד שירות זה הוא 5 שקלים • העיצום הופחת ב-35%, שכן הבנק הפסיק גבייה זו ב-2016, טרם פניית הפיקוח על הבנקים

בנק לאומי / צילום: איל יצהר
בנק לאומי / צילום: איל יצהר

בנק ישראל הודיע היום (ב') על הטלת עיצום כספי בסך 975 אלף שקל על בנק לאומי  בעקבות גביית עמלה מופרזת בעבור מכתב התראה בניגוד לצו שקבע הנגיד - בטענה שמדובר בשירות "מכתב התראה של עורך דין". ממצאי הבירור העלו כי גבייה כאמור נעשתה על ידי הבנק ממועד כניסת צו הפיקוח לתוקף בחודש יולי 2015 והופסקה בחודש ינואר 2016.

העיצום מגיע בעקבות בירור תלונת ציבור שהתקבלה בפיקוח על הבנקים בשנת 2019 ועסקה בהסדרת חוב של לקוחה לבנק לאומי. במסגרת הליכי הגבייה, נטען כי הבנק גבה 147 שקל עמלה בגין מכתב התראה, בעוד שהנגיד הורה בצו שסכום העמלה המרבי שהבנקים רשאים לגבות בעד שירות מכתב התראה יהיה עד 5 שקלים להודעה או להתראה.

עמדת הפיקוח על הבנקים היא שבנסיבות שבהן המכתב נשלח אוטומטית על בסיס קריטריונים כלליים, וללא בדיקה פרטנית ביחס ללקוח, אין די בחתימת עו"ד כדי להצדיק את סיווג השירות כשירות "מכתב התראה של עורך דין", וכי העמלה שניתן לגבות בגין שירות כזה צריכה לשקף את עבודת עורך הדין, לרבות בדיקת החוב הספציפי טרם הגבייה, ולא רק את חתימתו.

"התנהלות הבנק מעקרת מתוכן את הרציונל העומד בבסיס קביעת שני שירותים שונים בכללי העמלות, ואת התכלית העומדת ביסוד צו הפיקוח, אשר נועדו ליצור הלימה בין ההוצאות התפעוליות של הבנק בגין הפקת ומשלוח ההודעה ובין גובה העמלה הנגבית מהלקוח עבור שירות זה", נכתב בהודעת בנק ישראל.

לאור האמור, הפיקוח על הבנקים מצא שלאומי פעל בניגוד לצו הבנקאות והטיל על הבנק עיצום כספי בסך של 975,000 שקל. סכום זה הוא לאחר הפחתה של 35% לאור העובדה שהבנק הפסיק את ההפרה בשנת 2016, בטרם פניית הפיקוח על הבנקים אליו באותו העניין. בנוסף, בימים אלה פועל הבנק לזכות את כלל הלקוחות מהם גבה עמלה ביתר, בתוספת ריבית והצמדה.

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, מסר כי "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה להוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם. דגש ניכר ניתן להיבטים צרכניים המעניקים הגנות ללקוחות ובפרט בעת גביית עמלות מלקוחות המצויים בקשיים כלכליים".

צרו איתנו קשר *5988