גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפרצה תיסגר? החשד לשחיתות במשרד הבריאות הציף מחדש את הכשלים בפיקוח על תרומות לעמותות

פרשת השוחד שבה מעורבים לכאורה עוזרי השר לשעבר ליצמן, הציפה את הבעייתיות בתרומות של תאגידים לעמותות המקורבות לרגולטורים • בעקבות החקירה פנו "לובי 99" ועמותת "צדק פיננסי" לרשם העמותות והציגו את הבעיות בחוק וביישומו והמלצות לשיפור

בנין לה"ב 433 לוד / צילום: שלומי יוסף
בנין לה"ב 433 לוד / צילום: שלומי יוסף

פרשת השחיתות נגד עוזריו של השר לשעבר יעקב ליצמן לשעבר ובכירים בחברות מסחריות הנחקרת בימים אלו, העלתה לכותרות את הבעייתיות במתן תרומות על-ידי תאגידים לעמותות המקורבות לרגולטורים. תרומות אלו עשויות לסלול דרך עוקפת להשפעה על עיצוב הרגולציה בהתאם לאינטרסים של התאגידים. זאת, עד כדי ביצוע עבירות שוחד, כפי שחושדת המשטרה בפרשה החדשה.

במסגרת החקירה נחקר חשד למערכת קשרים מושחתת בין עוזריו של ח"כ ליצמן בהווה ובעבר, מוטי בבצ’יק ומנחם גשייד, לבין חברת הלוביסטים "פוליסי" וחברות מסחריות - תנובה, חברת התרופות רוש ו"פמי פרימיום".

מנחם גשייד ומוטי בבצ'יק / צילום: יוטיוב-Yhuda Shabo, משרד הבריאות

גם ארז גילהר מנכ"ל פוליסי, מנכ"ל חברת רוש, המנכ"ל לשעבר של פמי פרימיום ובכירים לשעבר בתנובה חשודים בפרשה. לפי החשד, שלוש החברות תמכו או רכשו שירותים מגופים שמזוהים עם חסידות גור שאליה שייכים בבצ’יק וגשייד. בין היתר, נבדק חשד להעברת תרומות לעמותות השייכות לחסידות. וזאת, לכאורה בתמורה לקידום האינטרסים של התאגידים בנוגע לרפורמת סימון המוצרים והכנסת תרופות לסל הבריאות.

הבעייתיות במתן תרומות לעמותות הקשורות לרגלוטרים דורשת שקיפות מירבית ופרסום פרטי התרומות לציבור. קובעי המדיניות הכירו בחשיבות השקיפות של מתן תרומות וקבעו כללי דיווח. אלא שהדרישה הקיימת היום מקלה מדי והצגת המידע על התרומות לעמותות לא מספקת ומעניקה תמונה חלקית מאוד, המקשה על חשיפת המידע לציבור באופן יעיל ונגיש.

פגיעה באינטרס ציבורי

לאור המצב הקיים, פנו השבוע העמותות עו"ד זהר אלטמן רפאל, לוביסטית ציבורית מחברת "לובי 99", וד"ר הראל פרימק, יו"ר משותף של עמותת "צדק פיננסי", לרשם העמותות ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), מאיר לוין, בבקשה לקדם את שקיפות התרומות של תאגידים לעמותות. זאת, תוך פירוט הכשלים הקיימים והצעות מעשיות לשיפור המצב הקיים, "החותר תחת העיקרון הקבוע בתקנות, לפיו מדובר במידע ציבורי".

לאור פרשת עוזרי ליצמן ובעקבות הפנייה אליה, הודיעה רשות התאגידים, האחראית גם על עמותות, כי היא תקיים דיון בסוגיית השקיפות של התרומות, הן בהיבט של האכיפה והן בהיבט הנגשת המידע (ראו מסגרת).

בפנייה לרשות נטען כי פרשות השחיתות האחרונות פוגעות באינטרס הציבורי מאחר שיש בהן השחתה של הרשות הציבורית ושל מוסד הפילנטרופיה - דבר שעלול, לטענתן, להוביל לספקנות בנוגע לפעילותן של עמותות חסד וצדקה ולפגיעה בעמותות ישרות רבות העושות מלאכתן נאמנה.

בנוסף נטען כי במקרה של חברות ציבוריות הכסף המושקע הוא כספי הפנסיות של הציבור דרך הגופים המוסדיים. כמו כן, נטען כי תורמים גדולים מקבלים זיכוי מס, כך שהציבור כולו, באמצעות קופת המדינה, "מסבסד" את התרומה המושחתת.

דיווח לא מספק

לפי תקנות העמותות, עמותה נדרשת לנהל רישום של שמות התורמים שתרומתם השנתית המצטברת עולה על 20 אלף שקל. בנוסף, העמותות חייבות בדיווח בדוח הכספי רק על תרומה מעל סכום של 100 אלף שקל; או מעל 50 אלף שקל אם סכום התרומה מהווה מעל 20% ממחזור הכספים השנתי של העמותה. כמו כן, תורם יחיד יכול לקבל חיסיון על, שמו אך לתאגידים אין חיסיון. כלומר, תרומות על סכום נמוך יותר, כמו התרומה בגובה 35 אלף שקל שתרמה, על-פי החשד, תנובה לעמותה בפרשה הנחקרת בימים אלו - כלל לא ידווחו בדוחות הכספיים.

התקנות גם קובעות שהפרטים המפורטים בתקנות, ובהם הדוח הכספי, מהווים מידע ציבורי, וכי רק פרטים מסוימים לא יועמדו לעיון הציבור. לצד זאת, חוק העמותות קובע כירשם העמותות ראשי לפרסם באינטרנט מסמכים מסוימים ובלבד שלא יפורסמו שמות תורמים לעמותה.

בפנייתן לרשם העמותות ציינו "לובי 99" ו"צדק פיננסי" כי קיים חשש שבשל היעדר חובת דיווח מספקת מתאפשרת התנהלות מושחתת באמצעות אותן התרומות.
לשם השוואה, על חברות ציבוריות חלים כללי דיווח כך שכל תרומה מעל 10,000 שקל או תרומה לגוף ספציפי שערכה המצטבר עולה על 5% מסך התרומה השנתית לתאגיד תחויב בדיווח בדוח השנתי, כולל שם הגוף וזהות מקבל התרומה.

בעיית נגישות למידע

עוד נטען כי האתר שמפעיל משרד המשפטים "גיידסטאר" אמור לספק שקיפות ומידע מקיף על העמותות. בפועל, לא ניתן לקבל באתר מידע על שמות התורמים החייבים בדיווח. בארבע עמותות שבדק גלובס שמות התאגידים התורמים מושחרים. זאת, למרות שהם אינם חסויים. רשות התאגידים פועלת באופן זה מאחר שהחוק מציין שלא יפורסמו שמות התורמים. 

יש לציין כי ניתן להזמין את תיק העמותה מרשם העמותות, אך הדבר כרוך בעלות ובטרחה רבה בשל הצורך לקרוא מאות, ולעתים אלפי מסמכים, ולא מאפשר בחינה מקיפה של תרומות לעמותות רבות.

תיקי העמותה עצמם לעתים אינם כוללים את פרטי התורם, בניגוד לתקנות. כך, למשל, בתיק העמותה של המרכז העולמי של חסידי גור מושחרים שמות התורמים. זאת, גם כאשר מדובר בתרומות של תאגידים המחויבות בדיווח וגם כאשר מצוין במפורש כי לא מבוקש חיסיון.

טענה נוספת של "לובי 99" ו"צדק פיננסי" היא כי המערכת איננה מותאמת לעריכת חיפוש ועיבוד מידע של עמותות רבות, המדווחות במקרים רבים בכתב יד שלא ניתן לאחזר אותו דיגיטלית, וכי גם רמת הדיווח והבהירות ירודה.

פרסום ברשת

לאור המצב הקיים והצורך בשקיפות,  "לובי 99" ו"צדק" מפרטות בפנייתן לרשם העמותות שלוש בקשות שנועדו לשפר את השקיפות:

1. בקשה כי רשם העמותות יישם את הדין הקיים ויוודא כי הדוחות הכספיים המצויים בתיקי העמותות, כוללים את שמות התרומות המחויבות בדיווח.

2. בקשה לחייב את העמותות כי הרישום הפנימי של התרומות מעל 20 אלף שקל ייעשה באופן מקוון, כך שיאפשר פרסום התרומות ופרטי התורמים. בפנייה מצוין לצורך השוואה כי כל תרומה למוסד רפואי בסכום של מעל 2,500 שקל מחייב דיווח והמידע גלוי באתר משרד הבריאות. "אנו סבורים כי החלת חובה זו לא תוסיף נטל משמעותי על אותן העמותות, המחויבות ממילא לנהל רישום אודות התרומות המתקבלות אצלן מעל סכום של 20 אלף שקל, אך יתרום רבות לניקיון המרחב הציבורי ולממשל התאגידי התקין", נכתב בבקשה.

3. בקשה שרשם העמותות יפרסם באתר האינטרנט את כלל התרומות, לרבות שמות התורמים, באופן שיאפשר את הורדת הנתונים לשם ניתוחם תוך התחקות אחר זרימת הכספים. "החשש של החברות מפני חשיפת ניסיונות ההשפעה שלהן על הרגולטורים באמצעות התרומות, יגדל, כאשר תרומותיהן יהיו גלויות", נטען בבקשה.

רשות התאגידים: נבחן את סוגיית השקיפות של תרומות לעמותות

מרשות התאגידים האחראית גם על עמותות נמסר: "רשות התאגידים בכלל, ויחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור בפרט, רואים חשיבות רבה בהגשת מידע לציבור באופן יזום, ובמיוחד רואים חשיבות בפרסום מידע הנוגע לעמותות ותאגידים אחרים ללא כוונת רווח, בעלי אופי ציבורי.

"לאור האמור, פועל הרשם וימשיך לפעול, לקביעת הסדרים העוסקים בפרסום מידע לציבור בצורה נגישה ויעילה ככל הניתן, כמו גם יצירת תשתית למסירת מידע וולונטרי על-ידי תאגידים ללא כוונת רווח בהתאם לדין. יודגש כי במצב המשפטי הקיים חל איסור בחוק על פרסום שמות תורמים.

"יחד עם זאת, נדגיש, כי בשבועות האחרונים, שאלת אופן הפרסום לציבור של מידע העוסק בתרומות שהוענקו לתאגידים ללא כוונת רווח, קיבלה בולטות ציבורית משמעותית. בשל כך הוחלט לקיים דיון עקרוני בנושא, במעורבות הגורמים הרלבווטיים במשרד המשפטים. דיון זה יעסוק הן באופן הנגשת המידע והן בכלים השונים הקיימים לעניין אכיפת דיווח ראוי על אודות תרומות המוענקות לעמותות.

"יובהר, שאם יוחלט, לאחר ביצוע עבודת מטה בנושא, כי נדרש שינוי של ההסדרים הקבועים כיום בחוק לעניין סוג המידע המתפרסם לציבור באינטרנט (כך שיתפרסם באמצעות ה'גיידסטאר', למשל, ולא באמצעות בקשת תיק העמותה), הדברים יוצגו להכרעת שר המשפטים".

*** חזקת החפות: החקירה הפלילית בפרשה נמצאת בראשיתה. החשודים מכחישים את המיוחס להם, אף אחד המעורבים לא הורשע, ועומדת להם חזקת החפות.   

עוד כתבות

משמאל: חנן פרידמן, מיכל קיסוס–הרצוג ורקפת רוסק–עמינח / איור: גיל ג'יבלי

מה עובר על לאומי? צללנו לסערות שמאפיינות את תחילת הקדנציה של חנן פרידמן

פרידה מתוקשרת ממנכ"לית פפר, סכסוך חריף מול הוועד וקשיים בתחרות על הזירה הדיגיטלית: חנן פרידמן מנהל עד כה קדנציה קצרה וסוערת כמנכ"ל לאומי ● פרופיל

אביגדור ליברמן בכנס לשכת עורכי הדין באילת / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין

פיץ' אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל

חברת הדירוג הבינלאומית צופה צמיחה של 5.1% ב-2021 - מתחת לתחזית בנק ישראל

אל"מ גיל פנחס / צילום: דובר צה"ל

ד"ר גיל פנחס מונה לתפקיד ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון והיועץ הכספי לרמטכ"ל

פנחס הועלה היום לדרגת תת-אלוף ונכנס רשמית לתפקיד ● הוא מחליף בתפקיד את תת-אלוף אריאלה קנול לזרוביץ', אשר כיהנה בתפקיד היועצת הכספית לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון במהלך ארבע השנים האחרונות

המכ"ם שנמכר בעסקה / צילום: התעשייה האווירית

התעשייה האווירית חתמה על חוזה עם צבא גרמניה בהיקף 200 מיליון אירו

חברת הנסולדט והתעשייה האווירית חתמו על חוזה עם חיל האוויר של צבא גרמניה לאספקת מערכות מכ"ם ● העסקה משקפת את הכניסה החזקה של מפעל אלתא של התעשייה האווירית לשוק האירופי

ד"ר ערן אדן, מנכ"ל ומייסד משותף ב- MeMed / צילום: קרדיט באדיבות MeMed

מימד קיבלה אישור שיווק באירופה לבדיקה לחיזוי התדרדרות חולי קורונה

חברת האבחון מימד (MeMed) הישראלית, הודיעה השבוע על קבלת אישור שיווק באירופה של בדיקה המסוגלת לחזות מי מבין חולי הקורונה הנבדקים נמצא בסכנת התדרדרות

סניף של קרדיט סוויס / צילום: Shutterstock

ועדת חקירה של קרדיט סוויס: הבנק נכשל בניהול סיכונים בפרשת ארכגוס

קרדיט סוויס מחק מיליארדי דולרים לאחר שנתן מתן אשראי לקרן ארכגוס של המשקיע ביל הואנג, שפשטה את הרגל ● חקירה עצמאית מטעם חבר המנהלים של הבנק קבעה כי הבנק נכשל "בקווי ההגנה הראשונים והשניים" ● המניה יורדת בכ-3%

מליאת הכנסת / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

השבוע שבמפלגות החרדיות מעדיפים לשכוח, והפליק-פלאק של ליברמן

התנגדות האופוזיציה לשלוח נציגים לוועדת האתיקה יוצרת מצב אבסורדי שראשי ועדות דנים בנושאים למרות ניגוד עניינים ● בשקט בשקט עבר השבוע במליאה חוק הדיינים, שנישל את החרדים משליטה על הוועדה ● ליברמן ושותפיו לניהול הממשלה מגלים בחודש וחצי האחרון ש"דברים שרואים משם לא רואים מכאן"

החשמלית החדשה "איוניק 5". מענה אסטרטגי לכיבוש של "טסלה" - השבוע בעולם הרכב / צילום: יח"צ

ההשקות החדשות של יונדאי והדגמים שתמצאו רק אצל היבואנים הקטנים

יבואנית יונדאי, כלמוביל, השיקה את החשמלית החדשה "איוניק 5", ובמקביל את הגרסה החשמלית לגמרי של הג'יפון קונה ● בערוץ היבוא העקיף נחתו בישראל גם מספר מכוניות פורד חשמליות מדגם "MUSTANG E MACH" ● השבוע בעולם הרכב

ישיבת פוניבז' / צילום: רפי קוץ

לומדי התלמוד דווקא תורמים לכלכלה

בניגוד לכל הנראטיבים על בזבוז הכסף הציבורי שבלימוד תלמוד ועל אובדן התוצר - כדאי לדעת: ההשקעה בהשכלה היא השקעה משתלמת ● ההשקעה בלימוד התלמוד עוזרת לכלכלה, שכן היא משפרת את רמת ההגינות של העסקים ובכך מאפשרת אותם חרף מערכת המשפט הבלתי מתפקדת ומאפשרת לישראל פריחה כלכלית

ראש הממשלה נפתלי בנט בישיבת קבינט קורונה / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בנט הודיע על תחילת מבצע החיסון השלישי: "המדיניות שלנו היא להימנע מסגרים ככל האפשר"

ראש הממשלה הודיע הערב על תחילת המבצע - לחסן את האוכלוסיה המבוגרת בישראל בחיסון השלישי ● "כבר ביום ראשון הקרוב יאפשרו קופות החולים ובתי האבות להתחסן" ● נחמן אש: "אנחנו הראשונים בעולם שנתקלים בעלייה בתחלואה על רקע דעיכת יעילות החיסונים"

אסף פלדמן (מימין) ועידו גל, מייסדי חברת ריסקיפייד Riskified / צילום: עדי אורני

עושר דמיוני: צמד יזמי ריסקיפייד מחזיקים לאחר ההנפקה מניות בשווי של כ-2 מיליארד שקל

ריסקיפייד, המפתחת מערכות תשלומים ומניעת הונאות אשראי במסחר מקוון, הונפקה בניו יורק לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר ● המנכ"ל עידו גל: "לפני ההנפקה היו לנו דיונים כמו כמה להקצות לאיזה משקיע, וגם מהסוג של האם ללבוש לטקס בבורסה חולצה מכופתרת או טישרט עם לוגו של החברה" ● המניה מזנקת בכ-30%

לינה קאן, יושבת הראש של מועצת הסחר הפדרלית / צילום: Associated Press, Graeme Jennings

לינה קאן מאשימה את הפלטפורמות המקוונות בעלייה בתרמיות נגד צרכנים

עדותה של יושבת הראש החדשה של מועצת הסחר הפדרלית בקונגרס מראה שעל הכוונת שלה נמצאות חברות הטכנולוגיה הגדולות

בדיקות קורונה / צילום: שלומי יוסף

תקנות התו הירוק נכנסו לתוקף - מה משמעותן ומה הקנס למפרים?

התקנות כוללות בין היתר בדיקות לבני 12 ומעלה בבתי מלון ובכניסה לאירועים של 100 משתתפים ויותר ● בשלב זה ילדים מתחת לגיל 12 יהיו פטורים מחובת הצגת בדיקה או אישור תו ירוק, אך עדיין יידרשו לכך במקומות בהם מופעל "תו שמח"

עופר גרוסקופף - שופט / צילום: שלומי יוסף

בית המשפט העליון: מסחר במטבע דיגיטלי הוא הימור ולא השקעה

השופט עופר גרוסקופף דחה את בקשת רשות הערעור שהגיש ארז שמואלי, שנעצר בפרשת הטלגראס, נגד החלטת פקיד השומה ● לדברי גרוסקופף, "כשם ששווי הביטקוין עלה בתקופה שחלפה - כך יכול הוא גם לרדת, ואין לדרוש מפקיד השומה לשאת בסיכון ששער המטבע ירד, כשם שלא ניתן לדרוש ממנו לשאת בסיכון ששער המטבע יעלה"

תור נוסעים בשדה התעופה נתב"ג / צילום: מיכל רז חיימוביץ

בריטניה וטורקיה נכנסות לרשימה האסורה לטיסה. מי עוד על הכוונת?

בדיון בוועדת החוקה שנערך היום אמרה ד"ר שרון אלרעי פרייס: "הרבה מדינות אמורות להיכנס לרשימה האדומה בשבוע הבא" ● לקראת הדיון הוצגו נתונים בנוגע לרשימת המדינות האדומות: מאז מאי הוגשו לוועדת חריגים כ-30 אלף בקשות לטוס למדינות ה"אסורות"; כ-25% מהם אושרו

גו ביידן / צילום: Shutterstock, Perry McLeod

ביידן מבקש להשית כלל "Buy American" על רכש ממשלתי

במסגרת הכלל, קבלנים יצטרכו להוכיח כי המרכיבים במוצרים שלהם הם תוצרת ארה"ב

ג'רום פאוול / צילום: Reuters, POOL New

המדפסת ממשיכה לעבוד: הפד מתקרב לצמצום תוכנית הרכישות, אבל התזמון לא ברור

אלמלא וריאנט הדלתא אולי התהליך לנסיגה מהתמיכה בשווקים לא היה כל-כך איטי ● העלייה באינפלציה מחדדת את המחלוקת בין חברי ועדת השוק הפתוח של הפד

קניון איילון רמת גן - חנויות סגורות / צילום: בר - אל

סופר פארם משקיעה 3 מיליון שקל במיזם נגד אלימות במשפחה

הקורונה והסגרים שאפיינו אותה הובילו לעלייה חדה במספר המקרים של אלימות במשפחה ● בעקבות כך הוחלט ברשת סופר-פארם להשיק את המיזם "אלימות במשפחה זה לא נורמלי", הכולל מאגר מידע שנותן כלים, הכוונה וליווי בתהליך ההתמודדות עבור מי שחוו אלימות במשפחה

אייל לפידות / צילום: איל יצהר

אייל לפידות חוזר לביטוח: ממתין לרישיון מבטח ומשקיע בסטארט-אפ גרינרואד

מנכ"ל הפניקס לשעבר ישמש משקיע אסטרטגי לקראת הנפקת גרינרואד, שפיתחה טכנולוגיה לצמצום תאונות דרכים ● לפידות יכהן כיו"ר הוועדה המייעצת לענייני ביטוח של גרינרואד לשלוש שנים מיום ההנפקה, ויקבל בתמורה לשירותיו מניות מוגבלות בשיעור של 2% על-פני תקופה של שנתיים

אתר טבע בכפר סבא / צילום: סיון פרג'

לאומי: "טבע ממשיכה להתייצב, אך הסיכונים עדיין גבוהים"

חוסר הוודאות סביב הסוגיה המשפטית, טוענים בלאומי פרטנרס, "מעיב מאד על מניית טבע, בעיקר בשל החשש מקנס כספי כבד, לאור מצבה הפיננסי השברירי ממילא"