גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המדינה חייבת לאזרחים החזרי מס של 3.6 מיליארד שקל

שכחתם לעשות תיאום מס? יכול להיות ששילמתם יותר מדי, אבל המדינה לא תחזיר לכם את העודף ● מבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על רשות המסים, שאינה דואגת להנגיש לציבור את המידע הדרוש למיצוי זכויות או להקל על התהליכים הבירוקרטיים לקבלת הקלות מס ● דוח מבקר המדינה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: ניב קנטור
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: ניב קנטור

מיליארד שקל בשנה - זהו סכום המסים העודף אותו משלמים האזרחים למדינה, כך עולה מדוח מבקר המדינה. הדוח פורס שורה ארוכה של ליקויים, והמבקר קובע כי ההיקף הכספי הגלום באי-מיצוי זכויות של נישומים וגביית מס ביתר נאמד ב־3.6 מיליארד שקל. "ממצאי הביקורת מעלים כי רשות המסים אינה יוזמת באופן מלא את מתן הזכויות לאלו הזכאים להן; בין היתר, הרשות אינה פועלת לספק לציבור באופן מלא ושקוף את המידע המצוי ברשותה, ובייחוד מידע על עצם קיום הזכות למיצוי הטבות מס שונות ועל התנאים לקבלתן. עוד עולה כי הרשות לא קידמה את הסרת הנטל הבירוקרטי המוטל על אזרח המבקש למצות את זכויותיו, מיצוי זכויות בדוחות להחזר מס, מיצוי זכויות בתשלומי מס השבח, טיפול בתשלומי המס ביתר שמשלם הציבור לרשות המסים ומיצוי הזכויות של הפורשים לפנסיה". נכתב בדוח.

רשות המסים אמדה את הפסד המס השנתי של הציבור בגין תשלומי מס ביתר אשר לא נדרש החזר שלהם באמצעות הגשת דוח להחזר מס. האומדן מבוסס על נתוני שנת המס 2014, השנה האחרונה אשר ניתן היה להגיש לגביה דוח להחזר מס עד 2020.

 

מנתוני התרשים והלוח עולה כי כ-380 אלף יחידים או משפחות שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה הפסידו סכום של כ-670 מיליון שקל לשנת המס 2014 מאחר ששילמו מס ביתר ולא הגישו בעבר דוח שנתי או דוח להחזר מס לשנה זו. נכון למועד הביקורת לא ניתן להגיש דוח להחזר מס לשנה זו. יצוין כי בהתבסס על נתוני שנת 2014, ניתן להניח כי הפסדי הציבור (יחידים או משפחות שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה) מסתכמים במיליארדי שקלים במשך השנים. להלן בלוח 9 מוצגים נתונים לשנת המס 2014 על התפלגות הזכאים האפשריים להחזר מס לפי סכום המס המשוער לכל תא משפחתי, וסכום המס המשוער המגיע למשפחות אלו.

פנסיה ופרישה

סעיפים נרחבים בדוח מוקדשים לנושא הטבות המס בחיסכון הפנסיוני, הטבות שלא מנוצלות עקב מורכבותן. "בדוח הקודם עלה כי אופן חישוב ההטבות בגין ההפקדות לחיסכון הפנסיוני הוא מורכב, עובדים שאינם מבינים את מהות ההטבה המוצעת להם אינם צפויים לנצלה והרשות לא פיתחה כלים ממוחשבים למיצוי ההטבות במסגרת התא המשפחתי. ממצאי המעקב מעלים כי הליקויים לא תוקנו, ובכלל זה כי בעת הגשת דוח להחזר מס, הרשות לא נתנה בידי הציבור כלים שמסייעים לו ברישום ההפקדות של התא המשפחתי לקרנות פנסיה בדוח להחזר מס, באופן שייטיב עם התא המשפחתי (יגדיל את החזר המס לתא המשפחתי או יקטין את החבות במס). כמו כן, הרשות לא פיתחה כלים ממוחשבים להצגת מלוא פוטנציאל החיסכון במס מהפקדות לקופות גמל שיסייעו לנישומים בעת הגשת הדוח", נכתב עוד.

 

התייחסות נרחבת יש גם לנושא הפרישה לפנסיה, שהיא בגדר אירוע מס מהותי בחייו של עובד. "חוסר הבנה של חלופות המיסוי, הגבלת זמן לקביעת מסלול הפרישה, חוסר סיוע וייעוץ מצד משרדי השומה, והיעדרו של סימולטור ייעודי לפרישה - כל אלה עלולים לפגוע בפורש מהבחינה הכלכלית", עם זאת, רשות המסים שהתייחסה להערות המבקר בפרק זה, ציינה בתשובתה כי "נושא פרישה לפנסיה הינו נושא מורכב וההחלטות המתקבלות בעת הפרישה הינן סובייקטיביות לכל פורש, וכי הרשות אינה מייעצת ב"החלטות אישיות צופות פני עתיד".

מנהל רשות המסים ערן יעקב / צילום: איל יצהר

עוד עולה מהדוח כי 54% מהשכירים והעצמאים לא נהנים מהטבות המס, כיוון שההכנסה שלהם לא מגיעה לסף המס. דבר זה משפיע גם על החיסכון הפנסיוני: 41% מההטבות הפנסיוניות ניתנות לעשירון העליון. בנוסף, כ-50% מהמשפחות בהן שני בני הזוג עובדים - אין מיצוי מלא של הטבות המס שמגיעות לבני הזוג.

נקודה נוספת שעלתה בדוח היא תשלומי יתר של מס שבח וכן של מס רווחי הון, המבקר קבע כי: "מומלץ כי רשות המסים תפעל למיצוי הזכויות של הנישומים בנוגע להחזר מס שבח ששולם ביתר: תפעל לאיתור המקרים שבהם מוכר נכס או בן זוגו לא ניצלו את זכאותם לשיעורי מס נמוכים או את נקודות הזיכוי ממס שהם זכאים להן, ותביא לידיעתם את דבר זכאותם לכאורה להחזר מס שבח. כמו כן, מומלץ כי הרשות תאתר נישומים אשר לפי נתוניה צברו הפסדי הון, ותביא לידיעתם כי ניתן לקזז את השבח כנגד הפסדי ההון".

מס שבח

מס נוסף אליו מתייחס המבקר בהרחבה הוא מס השבח שמוטל על מוכרי מקרקעין. סכומי מס שבח הם גבוהים, בממוצע, לפי המבקר, כ-68 אלף שקל, ובחוק ניתנות אפשרויות שונות להפחתתם: למשל, פריסת התשלום לכמה שנים מאפשרת את הקטנת נטל המס. בנוסף, אם אחד מבני הזוג בן שישים, או שאינו עובד, או צבר הפסדי הון מהשקעות - ניתן להפחית את המס על פי חוק.

מבקר המדינה ציין בדו"ח כי בשנים 2016 עד 2019 דיווחו על 119,442 עסקאות מקרקעין החייבות במס שבח, אשר בגינן הוציאה רשות המסים 188,755 שומות מקרקעין. סכום מס השבח הכולל בשומות הסתכם ב-12.2 מיליארד שקל, ובממוצע הרשות חייבה את הנישומים בסך של כ-65 אלף בכל שומה. לפי בדיקת המבקר, בשנים 2016 - 2019 הסתכם שיעור פריסת השבח בעסקאות חייבות בכ-7.5% בממוצע.

כלומר, רשות המסים לא פעלה להביא לידיעת ציבור היחידים את הזכות לפריסת השבח.
בנוסף, בשנים 2016 עד 2019 הוציאה רשות המסים 14,207 שומות לאנשים שביקשו לפרוס את השבח (רווח ההון) לשנות המס שקדמו לשנה שבה בוצעה עסקת המקרקעין. מתוך השומות בהן נעשתה פריסה, הוציאה הרשות 9,826 (69%) מהשומות לאנשים בני 60 ומעלה, וכ-4,381 (31%) מהשומות, ליחידים בני פחות מ-60. בשנים 2016 - 2019 ביקשו 11% מהאנשים בני 60 ומעלה לפרוס את השבח, וכ-4% (בממוצע) בלבד מהאנשים בני פחות מ-60 ביקשו לפרוס את מס השבח.

"החזרים של 100 שקל"

ברשות המסים מסרו בתגובה לדוח המבקר: "במטרה להקל בתהליכי קבלת הטבות מס וכן ליתר את הצורך בהחזרי מס, הרשות פועלת להרחבת בסיסי המידע הקיימים ברשותה. מאחר והמידע בידי הרשות אינו מלא, קיים חשש שפניה יזומה לאזרח להגשת בקשה להחזר מס תסתיים ללא זכאות להחזר או עם חוב מס לתשלום. עוד יצוין, כי גם על פי הנתונים שהועברו למבקר המדינה ניתן לראות שגם אם קיימת לכאורה זכאות להחזר, במחצית מהמקרים מדובר בהחזרים בסכום של עד 100 שקל וחלקם עד 500 שקל, כך שכל הוספת נתון חסר לדוח יכולה להביא לחבות במס במקום החזר", נמסר. 

עוד כתבות

הזן החדש “אומיקרון” / הדמיה: Reuters, EyePress News

וריאנט אומיקרון: תוצאות ראשונות הגיעו, והן לא מעודדות

במחקר קטן שנערך בדגימות מ-12 נבדקים בדרום אפריקה נמצא כי מחלימים ומחוסנים מוגנים יותר מהוריאנט ● נתונים נוספים שהגיעו מגרמניה כבר מציגים תמונה לא טובה גם לגבי ההגנה באמצעות שלושה חיסונים ● ד"ר טל רוה, חוקרת במכון לרפואה משקמת באוניברסיטת סטנפורד: "קשה לאמוד את המשמעות הרפואית של התוצאות הללו. מה שברור הוא שיעילות הנוגדנים המנטרלים יורדת מול האומיקרון, וסביר שהדבר יתבטא בפחות הגנה מפני הדבקה"

משככי כאבים. לטענת הרשויות בניו יורק, שיווק אגרסיבי של חברות התרופות הוביל למגפת התמכרויות לחומרים ממכרים / צילום: Associated Press, Jessica Hill

הסכם הפשרה של אלרג'ן משאיר את טבע לבד בתביעת האופיואידים בניו יורק

לפי הסדר הפשרה, קבוצת אלרג'ן תשלם לרשויות במדינת ניו יורק 200 מיליון דולר בשל חלקה במגפת ההתמכרויות למשככי כאבים במדינה ● בכך נשארת חברת טבע החברה היחידה שלא הגיעה להסדר עם הרשויות במדינה בנושא, לאחר שלמעלה מ-20 חברות כבר עשו זאת

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן / צילום: Reuters, Ronen Zvulun

בהובלת יוסי כהן: סופטבנק תשקיע 400 מיליון דולר בחברת הסייבר הישראלית קלארוטי

ראש המוסד לשעבר מוביל השקעה ראשונה של סופטבנק בתחום בו הוא מרגיש הכי בנוח: מיזוג בין שתי חברות המגינות על תשתיות רגישות במפעלי תעשיה ובבתי חולים שייצור את תאגיד אבטחת המתקנים הגדול בעולם ששוויו עומד על 2-2.5 מיליארד ד' ● תפקידו של יוסי כהן בסופטבנק נחשף לראשונה בגלובס

רביב צולר / צילום: נטלי כהן-קדוש

ICL פותחת מפעל חדש לתחליפי חלבון

המהלך הוא חלק מאסטרטגיית המיקוד של החברה בפיתוח מוצרי מזון בריאים יותר וסביבתיים ● וגם: יוניקורן הפינטק הישראלי ראפיד (Rapyd) רוכש את חברת הפינטק Neat ● אירועים ומינויים

הנפקת סנטינל וואן / צילום: יח''צ

סנטינל וואן עקפה את התחזיות לרבעון; למה המניה צוללת?

חברת אבטחת הסייבר הציגה הכנסות גבוהות והפסד נקי מצומצם ביחס לתחזיות, והציגה תחזית שנתית גבוהה מתחזיות האנליסטים ● סיבה אפשרית לחולשת המניה: השבוע תסתיים תקופת החסימה על בעלי המניות לאחר ההנפקה

בית המשפט. על עורכת הדין הוטלו הוצאות משפט בגובה של 100 אלף שקל / צילום: Shutterstock

מתנה או נאמנות: מה מעמדם של מניות שקיבלה עו"ד בחברה?

עורכת דין שניהלה קשר רומנטי עם אדם שהיה לקוח שלה, טענה כי המניות שהעביר לה ניתנו במתנה ולא בנאמנות ● על מי חלה חובת ההוכחה ומה קבע בית המשפט?

אנגלה מרקל. ''נראה איפה אמצא את עצמי'' / צילום: Associated Press, Markus Schreiber, Pool

ממשלה חדשה בגרמניה: מרקל ירדה מהבמה ו"תחשוב מה לעשות"

אולף שולץ נבחר הבוקר לתפקיד הקנצלר החדש של גרמניה, במקום אנגלה מרקל, שפינתה את מקומה אחרי 16 שנים וכשבועיים בתפקיד ● "אני בטח אנסה לקרוא קצת בספר, העיניים ייעצמו, אני אקח תנומה קטנה", אמרה מרקל בחיוך כשנשאלה מה תעשה אחרי הפרישה, "ואז נראה איפה אמצא את עצמי"

יוחנן לוי, בעלי ''יוחנן לוי, סופר סת''מ'' / צילום: תמונה פרטית

"מזל שהיו מענקים מהמדינה שהצילו אותנו. פשוט לא הייתה עבודה"

יוחנן לוי, תושב ירושלים, בן 41 ● נשוי פלוס 5 ילדים ● בעל "יוחנן לוי, סופר סת"מ" ● "השוק רווי מתחרים אבל הבעיה העיקרית היא שיש כ"כ הרבה סופרים שעובדים בשחור. זה קשוח להתחרות מולם" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז  

מפעל סוכריות הגומי טופ גאם. השווי נחתך בכ-45% / צילום: מצגת החברה

מתחילים הכי גבוה ובסוף מתפשרים: המנגנון שמאחורי קיצוץ מחיר ההנפקות בבורסה בת"א

פעם אחר פעם "נאלצות" החברות המנפיקות לחתוך 20%, 30% ואפילו 50% מהשווי אליו כיוונו טרם ההנפקה ● עם זאת, ברוב המקרים נראה שמדובר במצב שבו כל הצדדים יוצאים מרוצים - החברה מגייסת לפי שווי סביר מבחינתה, והמשקיעים המוסדיים יוצאים כמי שלחצו אותה מטה ● ואיך כל זה קשור לדמי השכירות של רמי לוי?

בורסה לניירות ערך ת''א / צילום: איל יצהר

ירידות קלות בנעילה בבורסה בת"א; אספן גרופ זינקה ב-17%

מדד ת"א 90 מחק עלייה של 1% וננעל בירידה של כ-0.6%, ת"א 35 ירד ב-0.3% ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל ● הדולר מאבד גובה ויורד לכ-3.10 שקלים ● מניית הפועלים ירדה ב-3% על רקע המכירה של שרי אריסון

עודד הר אבן ורעות אלפיה, שותפים מנהלים בסאליבן תל אביב / צילום: רן בירן

"היה ברור שהחגיגה צריכה להסתיים": מנהלי פירמת עורכי הדין סאליבן מדברים על ההאטה בהנפקות

פירמת עוה"ד סאליבן תל אביב, שמנוהלת על ידי עו"ד עודד הר אבן ועו"ד רעות אלפיה, מייצגת חברות ישראליות שנסחרות בוול סטריט ● לחברות הם מציעים לא לבזבז זמן במחשבות על לונדון או אוסטרליה, וגם לא להיות "גרידיים" מדי: "השוק מוכיח שחברות שהיו מספיק חכמות לגייס בזמן - רגועות היום"

בורסת טוקיו, יפן / צילום: Shutterstock

מגמה מעורבת באסיה; הביטקוין שב ויורד מתחת ל-50 אלף דולר

מדד המחירים לצרכן בסין רשם עלייה של 2.3% ב-12 החודשים האחרונים (עד נובמבר) לעומת צפי כלכלנים לעלייה של 2.5% ● במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות

גוד פארם / צילום: באדיבות הרשת

רמי לוי נכנס לתחום בדיקות ה-PCR: משיק בדיקות ב-89 שקל בסניפי גוד פארם

הבדיקות מיועדות לטסים ולמי שזקוק לבדיקה צורכי תו ירוק או סיום בידוד ● הרשת נכנסה זה מכבר לתחום בדיקות הקורונה עם בדיקות אנטיגן המוצעות בסניפיה במחיר של 49 שקל

ח''כ מאיר יצחק הלוי / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

חוק הפייסבוק עובר בקריאה טרומית; סמוטריץ': "זה החוק לסתימת פיות הימין"

לאחר שנפל לפני מספר שנים, כעת יו"ר השדולה למיגור האלימות ברשתות החברתיות, ח"כ מאיר יצחק הלוי, מקדם את חוק למניעת ביצוע עבירות ופגיעה בשלומו של אדם ברשתות החברתיות – חוק הפייסבוק

עמיר גרוס, מנכ''ל קרדיו וואלב / צילום: שלומי יוסף

קרדיו וואלב נמכרת ל-Venus הסינית ב-300 מיליון דולר

קרדיו וואלב הוקמה על ידי מייסדי ומשקיעי וולטק (ועל בסיס הטכנולוגיה שלה) לאחר שרוב פעילותה נמכרה לאדוורדס בעסקה עם פוטנציאל של מיליארד דולר ● עמיר גרוס, מנכ"ל החברה: "השוק הסיני בתחום המסתמים הוא גדול מבארה"ב"

רותם סלע בקמפיין טורנדו / צילום: צילום מסך

מה עומד מאחורי התביעה הלא השגרתית של טורנדו נגד רותם סלע

בדיסקונט החליטו לקפוץ לליגה של הגדולים, והחתימו את סלע כפרזנטורית בבלעדיות ● לגלובס נודע כי צילומי הקמפיין מתוכננים בקרוב. בטורנדו לא מבקשים לעצור אותם, אך דורשים ביטול בלעדיות או פיצוי ● מה עומד מאחורי התביעה, ואיך זה ישפיע על תוכניות דיסקונט?

בנק ישראל בירושלים / צילום: אורית דיל

במחאה על הקיצוץ בתקציב: עובדי בנק ישראל סגרו את החשמל בבניין

עובדי בנק ישראל מוחים נגד ההנהלה ומאשימים אותה בחוסר שקיפות ● העובדים הורידו במחאה את התאורה כדי להביע "תמיכה" בחיסכון בתקציב

שמואל מועלם / צילום: תמר מצפי

"חוסר ניקיון כפיים": ביקורת חריפה של בג"ץ על מנכ"ל קופ"ח מאוחדת לשעבר

שמואל מועלם, מנכ"ל מאוחדת לשעבר, דרש הטבות פרישה מפליגות, בניגוד לעמדת הממונה על השכר באוצר ● מועלם הגיש תביעה לביה"ד האזורי לעבודה, אך תביעתו נדחתה. גם הערעור לביה"ד הארצי נדחה ● הוא לא אמר נואש והגיש עתירה לבג"ץ, משך אותה, ואחרי שנתיים הגיש אותה שוב ● לאור זאת כתב השופט אלכס שטיין כי מלבד השיהוי, יש לדחות את העתירה גם מטעם חוסר ניקיון כפיים של מועלם וכן שימוש לרעה בהליכי משפט

שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: יוסי זמיר

הגירעון ממשיך לרדת: עמד על 4.6% בנובמבר

מדובר בירידה של כמעט אחוז לעומת אוקטובר, שאז הגירעון עמד על 5.5% מהתוצר ● באוקטובר 2020 הגירעון היה גבוה כמעט פי שלושה

חיסון לקורונה של חברת פייזר / צילום: Associated Press, Steven Senne

בפייזר מעריכים: חיסון הבוסטר עמיד גם בפני זן האומיקרון

נתוני האומיקון של פייזר מעודדים: שלוש מנות מגינות מאומיקרון פחות מאשר מדלתא, אך עדיין ברמה סבירה; ההגנה של שתי מנות - נמוכה משמעותית גם כשהחיסון חדש ● פייזר מציינת כי ייתכן ושתי מנות חיסון עדיין נותנות הגנה נגד מחלה קשה ● החברה מסרה כי היא ממשיכה לפתח מוצר ספציפי נגד אומיקרון, שיגיע לשוק עד חודש מרץ - אם יסתבר שהוא דרוש