גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחיר הסגר: רשות שדות התעופה הפסידה מעל 2 מיליארד שקל בשנה וחצי

דירוג חברת מידרוג חושף את עומק הבור אליו נקלעה רש"ת בעקבות משבר הקורונה ● כעת הרשות פועלת לגיוס אג"ח בהיקף של מיליארדי שקלים ● במידרוג מעריכים: "אירוע כשל פירעון עלול להסב נזק משמעותי לפרופיל האשראי של ישראל. הסבירות לתמיכה יוצאת דופן מטעם המדינה גבוהה ביותר"

נמל התעופה בן גוריון / צילום: מיכל רז-חיימוביץ'
נמל התעופה בן גוריון / צילום: מיכל רז-חיימוביץ'

לקראת גיוס אג"ח של מיליארדי שקלים בבורסה שמעוניינת לבצע בקרוב רשות שדות התעופה (רש"ת) בישראל, דירוג חוב ברמת Aaa ובאופק יציב שהעניקה לה חברת מידרוג חושף את עומק הבור אליו נקלעה בעקבות משבר הקורונה. בור זה בא לידי ביטוי בהפסד תפעולי ענקי, המגיע לכ-2 מיליארד שקל בשנה וחצי - מתחילת 2020 ועד סוף המחצית הראשונה של השנה, וזאת אחרי כמה שנות צמיחה שנתמכו בפריחת ענף התיירות בישראל.

רש"ת, שהוקמה בשנת 1977, היא הגוף "האמון, מכוח החוק, על החזקתם, הפעלתם, ניהולם ופיתוחם של כלל שדות התעופה הבינלאומיים והפנים-ארציים בישראל (למעט שדות תעופה צבאיים ומנחתים), יחידות הבקרה האווירית ומסופי הגבול היבשתיים". פעילות החברה מחולקת לשלושה תחומים עיקריים - פעילות תעופתית, פעילות מסחרית והפעלת מסופי הגבול היבשתיים בין ישראל לבין מצרים וירדן.

מנתוני מידרוג עולה כי טרם משבר הקורונה הרווח התפעולי המתואם שהציגה רש"ת (בניכוי תגמולים ששולמו למדינה) עמד על סביב 900 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2017-2019. בזכות "רמת הרווחיות הגבוהה", כפי שמציינים במידרוג, באותן שלוש שנים שילמה רש"ת למדינה תמלוגים בסכום כולל של כ-3.3 מיליארד שקל (1-1.2 מיליארד שקל בכל שנה).

בשורת ההכנסות נרשמה באותן שנים צמיחה, מ-3.6 מיליארד שקל ב-2017 ועד ל-4.1 מיליארד שקל ב-2019, בזכות עליית "כמות הנוסעים בנמלי התעופה בישראל בכלל, ובנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג) בפרט " - מ-23.1 מיליון נוסעים ב-2017 ועד ל-26.5 מיליון נוסעים ב-2019, בטיסות בינלאומיות. אחרי אותה תקופה של פריחה, הגיע כאמור משבר הקורונה, שהוביל לצניחת מספר הנוסעים בנתב"ג עקב הסגרים וההגבלות (בטיסות בינלאומיות) לכ-4.5 מיליון בלבד בשנת 2020, ובמחצית הראשונה של השנה הנוכחית המספר צנח לכ-1.4 מיליון נוסעים.

הצלילה במספר הנוסעים באה לידי ביטוי בצניחה בהכנסות רש"ת, שהסתכמו בכ-1 מיליארד שקל בשנה שעברה ובכ-372 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה - מה שגרר אותה להפסדים התפעוליים הענקיים - שעמדו על 1.4 מיליארד שקל ב-2020 ועל כ-660 מיליון שקל במחצית השנה הנוכחית.

במבט קדימה, ברש"ת צופים עליה במספר הנוסעים בסיכום 2021 ביחס לשנה שעברה, לכ-6 מיליון, ובשנים הבאות - 2022-2024 - "צפויות כמויות הנוסעים לגדול בהדרגה על לכ-24 מיליון, ועימן גם הכנסות הרשות מאגרות תעופה".

משבר הקורונה סגר לרש"ת את ברז ההכנסות השוטפות כמעט לגמרי

מבחינת מספר עובדיה, ברש"ת היו טרם המשבר, בשנת 2019, כ-4,400 משרות לעובדים, ואילו כיום מספר זה עומד על כ-3,000 וזאת בין היתר בשל הצורך שלה להמשיך ולתחזק את התשתיות שבאחריותה באופן מלא, גם בזמן שהיקפי הפעילות מינימליים. יחד עם זאת, כחלק מהתמודדותה עם המשבר, רש"ת ביצעה צמצומים בהוצאות תפעול והחזקה, קיצוצי שכר ותוכניות חל"ת, וכן הקפיאה קידום פרויקטים חיוניים בסכום של כ-4 מיליארד שקל, ומבצעת כיום פרויקטים מסוג זה בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל.

לפי הדוח של מידרוג, רש"ת תוכל לגייס אג"ח בסכום מקסימום של 3.1 מיליארד שקל בהתאם לתיקון לחוק הרלוונטי ובהתאם לתחזית רש"ת לגירעון התזרימי המצטבר שלה. סכום זה כולל גם "השלמה אקטוארית חזויה לצורך הקמת קופה מרכזית לקצבה". ככל הידוע את ההנפקה תוביל חברת החיתום של לידר שוקי הון, במהלך המתוכנן לצאת לפועל תוך חודשים ספורים, ואשר כפוף להחלטת ממשלה.

עיקר הפעילות התעופתית של הרש"ת היא מתן שירותים לנוסעים ולמטוסים, ומקור עיקר הכנסותיה הוא באגרות ושירותים למטוסים ולנוסעים, והיא פועלת תחת אסדרה של רשות תעופה אזרחית ותחת פיקוח משרד התחבורה, שקובע את תעריפי האגרות שהיא גובה.

בימים שבשגרה, רש"ת נחשבת לגוף רווחי המספק תמלוגים שמנים למדינה באמצעות האגרות ויתר השירותים שהיא מספקת בשדות התעופה, כפי שהנתונים הכספיים שנחשפים כעת מעידים.

אולם משבר הקורונה, שהקפיא לחלוטין בחלקים לא קטנים של השנה שעברה את פעילות ענף התעופה, ובחלקים אחרים ממנה צמצם את הפעילות בצורה חדה, ופגע בצורה אקוטית בפעילות הענף גם במהלך השנה הנוכחית, סגר לרש"ת את ברז ההכנסות השוטפות כמעט לגמרי .

כפי העולה מהדוח של מידרוג, נוכח ההרעה במצבה, בדוחותיה הכספיים של הרש"ת מפנים רואי החשבון שלה את תשומת-הלב לעובדה ש"ככל שתנועת הנוסעים לא תתאושש, קיימים ספקות משמעותיים ליכולתה של הרשות לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסים במהלך העסקים הרגיל".

בהתאם לכך, לפי רואי החשבון, "מימוש תוכניות ההנהלה לצורך התמודדות עם השלכות המשבר תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת הרשות".

למרות המשבר העמוק בו נמצאת רש"ת, במידרוג מציינים כי "פעילות הרשות שזורה בפעילות המדינה ואינה ניתנת לניתוק, כאשר טרם משבר הקורונה היוותה הרשות מקור הכנסות לקופת המדינה, באמצעות הכנסותיה. יש לציין כי באופן פורמלי רשות שדות התעופה היא גוף המתוקצב על-ידי מדינת ישראל, אולם עד כה לא נדרשה המדינה להוצאה תקציבית בפועל לצורך מימון פעילות הרשות".

עוד לפי מידרוג, "עד כה פעלה רשות שדות התעופה בסביבת מינוף נמוכה ביותר, כאשר בשנים 2017-2020 היה יחס החוב ל-CAP של הרשות נמוך מ-5%".

עם זאת, מוסיפים במידרוג, "בעקבות גיוס החוב הצפוי של הרשות, הן באמצעות מסגרות בנקאיות והן באמצעות הנפקות אג"ח לציבור, בשנים 2021-2023 צפוי יחס זה לעלות באופן משמעותי".

במידרוג מעריכים כי "אירוע כשל פירעון של רשות שדות התעופה עלול להסב נזק משמעותי לפרופיל האשראי של מדינת ישראל, ואילו הסבירות לתמיכה יוצאת דופן מטעם המדינה היא גבוהה ביותר". בהתאם לכך, דירוג החוב הגבוה שמקבלת החברה, למרות ההרעה הניכרת במצבה הפיננסי. הערכת מידרוג לסיכון האשראי של רש"ת, "מתבססת על הערכת מידת הסבירות לתמיכת המדינה ברשות במידת הצורך".

עוד כתבות

חיסון לקורונה של חברת פייזר / צילום: Associated Press, Steven Senne

בפייזר מעריכים: חיסון הבוסטר עמיד גם בפני זן האומיקרון

נתוני האומיקון של פייזר מעודדים: שלוש מנות מגינות מאומיקרון פחות מאשר מדלתא, אך עדיין ברמה סבירה; ההגנה של שתי מנות - נמוכה משמעותית גם כשהחיסון חדש ● פייזר מציינת כי ייתכן ושתי מנות חיסון עדיין נותנות הגנה נגד מחלה קשה ● החברה מסרה כי היא ממשיכה לפתח מוצר ספציפי נגד אומיקרון, שיגיע לשוק עד חודש מרץ - אם יסתבר שהוא דרוש

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן / צילום: Reuters, Ronen Zvulun

בהובלת יוסי כהן: סופטבנק תשקיע 400 מיליון דולר בחברת הסייבר הישראלית קלארוטי

ראש המוסד לשעבר מוביל השקעה ראשונה של סופטבנק בתחום בו הוא מרגיש הכי בנוח: מיזוג בין שתי חברות המגינות על תשתיות רגישות במפעלי תעשיה ובבתי חולים שייצור את תאגיד אבטחת המתקנים הגדול בעולם ששוויו עומד על 2-2.5 מיליארד ד' ● תפקידו של יוסי כהן בסופטבנק נחשף לראשונה בגלובס

רותם סלע / צילום: אמיר מאירי

בגלל המעבר לדיסקונט: טורנדו תובעת את רותם סלע

החל משנת 2016 משמשת סלע כפרזנטורית של מוצרי טורנדו ● כפי שנחשף לראשונה בגלובס, סלע קיבלה הצעה מפתה במיוחד מבנק דיסקונט, לפיה תקבל כ-2.5 מיליון שקל לשנה ותחתום על סעיף בלעדיות ● לטענת סלע, ניסיונות טורנדו לסכל את החוזה עשויים לגרום לה לנזקים של עשרות מיליוני שקלים

משרדי משרד הבריאות בירושלים / צילום: איל יצהר

תשתיות המו"פ הדיגיטלי בבתי החולים יתחדשו במענק של 55 מיליון שקל

הגופים יזכו לתמיכה של עד 8 מיליון שקל עבור תוכניות להקמה או הרחבה של תשתיות המידע דיגיטלי שלהם ● תחום הבריאות הדיגיטלית הוא אחד מתחומי ההשקעה החמים היום, וישראל נחשבת כמובילה בתחום

ביטקוין / אילוסטרציה: Shutterstock

בשידור חי: בכירי תעשיית הקריפטו מעידים בסנאט על "עתיד הכסף"

הדיון עוסק בנכסים דיגיטליים ובקשיים והכשלים במערכת הפיננסית הנוכחית ● בין המשתתפים, יו"ר ומנכ"ל חברת Circle ג'רמי אלייאר, מנכ"ל ומייסד פלטפורמת FTX סם בנקמן-פרייד וסמנכ"לית קוינבייס אלסיה האס

גוד פארם / צילום: באדיבות הרשת

רמי לוי נכנס לתחום בדיקות ה-PCR: משיק בדיקות ב-89 שקל בסניפי גוד פארם

הבדיקות מיועדות לטסים ולמי שזקוק לבדיקה צורכי תו ירוק או סיום בידוד ● הרשת נכנסה זה מכבר לתחום בדיקות הקורונה עם בדיקות אנטיגן המוצעות בסניפיה במחיר של 49 שקל

עודד הר אבן ורעות אלפיה, שותפים מנהלים בסאליבן תל אביב / צילום: רן בירן

"היה ברור שהחגיגה צריכה להסתיים": מנהלי פירמת עורכי הדין סאליבן מדברים על ההאטה בהנפקות

פירמת עוה"ד סאליבן תל אביב, שמנוהלת על ידי עו"ד עודד הר אבן ועו"ד רעות אלפיה, מייצגת חברות ישראליות שנסחרות בוול סטריט ● לחברות הם מציעים לא לבזבז זמן במחשבות על לונדון או אוסטרליה, וגם לא להיות "גרידיים" מדי: "השוק מוכיח שחברות שהיו מספיק חכמות לגייס בזמן - רגועות היום"

ביטוח לאומי ראשון לציון / צילום: תמר מצפי

אתר הביטוח הלאומי חזר לפעילות רגילה אחרי מתקפת הסייבר

המתקפה התמקדה בהעמסת מידע של שרתי האתר ● בביטוח הלאומי מסרו כי לא נפרצו מאגרי מידע ● מערך הסייבר והמחשוב בביטוח הלאומי חסמו את הגישה לאתר מחו"ל

הסטייק המתורבת של מיטק / צילום: שלומי ארביב

רקמות שריר ושומן הישר מהמדפסת: מיטק הדפיסה בהצלחה סטייק מתורבת

אבן דרך לחברת הפודטק הישראלית מיטק, שמדווחת על הצלחה בהדפסת תלת ממד של סטייק מתורבת במשקל 104 גרם - הגדול ביותר שיוצר עד כה להערכתה ● מניית החברה בנאסד"ק התחזקה ביותר מ-4% בתגובה

רועי קליין ורואי שמיר / צילום: איל יצהר

בית ספר לקריפטו: בין הצופים לבגרויות, הנערים האלה מנהלים בנק דיגיטלי

בין הדרכה בצופים לבגרויות, רועי קליין ורואי שמיר עסוקים בתפקידם כנגידי הבנק המרכזי של גימנסיה הרצליה בתל אביב ● בימים אלה הם עובדים על הנפקת מטבע וירטואלי שישמש ליצירת כלכלת שוק אמיתית בתוך בית הספר ● אבל כל זה, הם חולמים, הוא רק פיילוט ליצירת כלכלת נוער מבוססת קריפטו שתאפשר מסחר בינלאומי בתוך מערכת החינוך, ותסייע לבני נוער בקשיים כלכליים

התחלתם ללמוד השבוע לתואר שני? רובכם מבזבזים זמן וכסף / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

שוקלים לוותר על השכלה אקדמית? אתם בדרך לנכות תעסוקתית

אינטרסנטים ועתידני עולם העבודה החדש מובילים דור שלם להאמין שבהייטק כבר לא צריך השכלה ● ניהול וקריירה

בורסה לניירות ערך ת''א / צילום: איל יצהר

ירידות קלות בנעילה בבורסה בת"א; אספן גרופ זינקה ב-17%

מדד ת"א 90 מחק עלייה של 1% וננעל בירידה של כ-0.6%, ת"א 35 ירד ב-0.3% ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל ● הדולר מאבד גובה ויורד לכ-3.10 שקלים ● מניית הפועלים ירדה ב-3% על רקע המכירה של שרי אריסון

הנשיא פוטין בביתו בסוצ'י ליד הים השחור בשיחת הווידאו עם ביידן ביום שלישי / צילום: Associated Press

האם איום ביידן בסנקציות כלכליות יעצור את השאיפות של פוטין בגבול האוקראיני

ביידן ניסה להניא את פוטין מלפלוש לאוקראינה בפסגת זום ● מה עובר על נשיא רוסיה? האם זה רק דיכאון גיאו־אסטרטגי חולף או שהוא באמת החליט ל"תקן את העיוות ההיסטורי של עצמאות אוקראינה", הארץ שרק אנשים "חסרי זהות" (יהודים, קראים וטאטרים) רוצים בקיומה

 

מפעל סוכריות הגומי טופ גאם. השווי נחתך בכ-45% / צילום: מצגת החברה

מתחילים הכי גבוה ובסוף מתפשרים: המנגנון שמאחורי קיצוץ מחיר ההנפקות בבורסה בת"א

פעם אחר פעם "נאלצות" החברות המנפיקות לחתוך 20%, 30% ואפילו 50% מהשווי אליו כיוונו טרם ההנפקה ● עם זאת, ברוב המקרים נראה שמדובר במצב שבו כל הצדדים יוצאים מרוצים - החברה מגייסת לפי שווי סביר מבחינתה, והמשקיעים המוסדיים יוצאים כמי שלחצו אותה מטה ● ואיך כל זה קשור לדמי השכירות של רמי לוי?

רביב צולר / צילום: נטלי כהן-קדוש

ICL פותחת מפעל חדש לתחליפי חלבון

המהלך הוא חלק מאסטרטגיית המיקוד של החברה בפיתוח מוצרי מזון בריאים יותר וסביבתיים ● וגם: יוניקורן הפינטק הישראלי ראפיד (Rapyd) רוכש את חברת הפינטק Neat ● אירועים ומינויים

התעשייה המסורתית רוצה למשוך את הצעירים / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

גם התעשייה המסורתית רוצה להיות הייטק: כך היא מתכננת למשוך את הצעירים

צוות שהקימה התאחדות התעשיינים מיפה את החסמים שמונעים מהצעירים להיענות למשרות טכנולוגיות וינסה להתאים את עצמו לדרישות של דור ה"אני מה יוצא לי מזה", או בקיצור - אמילי ● ניהול וקריירה

הכותל המערבי / צילום: עינת לברון

לאחר הטענות שהונו את המדינה וגרפו מיליונים: "יזמי הכותל" משיבים אש

במענה לצו המניעה הזמני טוענים "יזמי הכותל" כי הגו יחד מיזם אומנותי דיגיטלי חדשני במסגרתו ביקשו ליצור ולמכור מודלים ויזואלים תלת מימדיים ביחס לכל אבן כותל ● לטענת המדינה, ניתן אישור לצילום הכותל אולם לא לעיבוד התמונה לצרכים מסחריים ● "המבקשת מנועה ומושתקת (ולו מכוח עיקרון תום הלב) מלטעון כי לא ניתן לעשות שימוש מסחרי בצילומי הכותל המערבי"

בית המשפט. על עורכת הדין הוטלו הוצאות משפט בגובה של 100 אלף שקל / צילום: Shutterstock

מתנה או נאמנות: מה מעמדם של מניות שקיבלה עו"ד בחברה?

עורכת דין שניהלה קשר רומנטי עם אדם שהיה לקוח שלה, טענה כי המניות שהעביר לה ניתנו במתנה ולא בנאמנות ● על מי חלה חובת ההוכחה ומה קבע בית המשפט?

חן עמית, מנכ''ל טיפלתי / צילום: תמונה פרטית

"טיפלתי" נכנסת לצמרת חברות הפינטק הפרטיות בעולם עם שווי 8.3 מיליארד דולר

חברת טיפלתי, המפתחת פתרונות בתחום אוטומציה של תשלומים, גייסה 270 מיליון דולר לפי שווי גבוה פי ארבעה מלפני שנה ● גיוס זה הופך את טיפלתי לחברת הטכנולוגיה בעלת השווי השלישי בגובהו בישראל ולחברת הפינטק הפרטית ה-14 בשוויה בעולם

5 דברים לפני פתיחת המסחר / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

צפי לפתיחה מעורבת לאחר עליות בוול סטריט אמש ● מגמה מעורבת באסיה ● פריון מעלה תחזיות ומפרסמת תשקיף לגיוס של כ-100 מיליון דולר ● השקל מתחזק בכ-0.3% מול הדולר ● גלובס עושה סדר לקראת פתיחת המסחר