גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביהמ"ש ביטל מכירת נכסים במיליונים של חדלת פירעון: התמורה לא ראויה

נקבע כי העסקאות שביצעה בילה קחטן, גרושתו של יעקב קחטן, למכירת וילה בסביון ושתי דירות בכ-3.5 מיליון שקל, בוצעו בהיותה חדלת פירעון, ולכן הנכסים יועברו לנאמנים

השופטת חנה פלינר. היעדר תום-לב / צילום: שלומי יוסף
השופטת חנה פלינר. היעדר תום-לב / צילום: שלומי יוסף

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על ביטול מכירת שלושה נכסים בשווי מיליונים רבים שביצעה פושטת הרגל בילה קחטן, גרושתו של איל הנדל"ן שירד מנכסיו עזרא קחטן. מדובר בשלושה נכסים: פטנטהאוז ברמת גן, דירת 5 חדרים באשדוד וצמוד קרקע בסביון שנמכרו על ידי קחטן ליעקב עזרן במחיר "מציאה " נמוך במיוחד.

את הבקשה לביטול המכר הגישו הנאמנים על נכסיה, עורכי הדין אוריאל זעירא וחיות גרינבר,ג באמצעות עו''ד ישי ברק.

בספטמבר 2018 ניתן צו לכינוס נכסיה של קחטן לבקשת נושיה, לאחר שמיליוני שקלים שהיו ברשותה נעלמו לטענתם כלא היו. במאי 2019 היא הוכרזה כפושטת רגל. הוגשו נגדה תביעות חוב בסך כולל של 6 מיליון שקל, ולטענת הנאמנים, קחטן אינה עומדת בצו התשלומים שהושת עליה. בנוסף, על פי חקירות שביצעו עורכי הדין זעירא וגרינברג ומעיון במסמכים שהתקבלו, עולה לטענתם, כי בעת שקחטן הייתה שקועה בחובות ובהלוואות ללא יכולת החזר, חתמה על הסכמי מכר עם יעקב עזרן. בדצמבר 2014 מכרה קחטן את הדירה ברמת גן לעזרן תמורת 1.3 מיליון שקל בלבד. את הדירה באשדוד מכרה לו באפריל 2015 תמורת 900 אלף שקל בלבד. הווילה בסביון נמכרה לו ביוני 2015 בפחות מ-1.4 מיליון שקל לאחר פריעת המשכנתא בסך כ-3.1 מיליון שקל.

לשיטת הנאמנים, עסקינן בעסקאות מכר מקרקעין שהינן למעשה עסקאות למראית עין ויש להורות על ביטולן, אם מכוח דיני החוזים אם מכוח היות עסקאות אלו בבחינת הענקה פסולה, הבטלה כלפי הנאמנים.

"מכירת חיסול"

לטענתם, נדיר במחוזותינו למצוא כי אדם מוכר לרעהו שלושה נכסים יקרי ערך, בתקופה כה קצרה וסמוכה. הדעת נותנת כי מדובר במכירת חיסול - באופן בו החייבת נפטרה באופן בזק מנכסים יקרי ערך, כדי לסלק חובות שרבצו לפתחה, ולימים התחוור כי לא הייתה כל כדאיות כלכלית במכירת הנכסים במחירים אותם עזרן רכש, וגם לא היה די במכירת הנכסים כדי להביא לסילוק ההתחייבויות שנטלה על עצמה קחטן.

הנאמנים טוענים שהוכח שהתמורה אשר נקבעה בכל אחד ואחד מהסכמי המכר אינה ראויה. לטענתם, הוכח שקחטן הייתה במועד ביצוע העסקאות חדלת פירעון ושהקונה עזרן ידע על כך בזמן אמת. לשיטתם, הוכח כי העסקאות בוצעו תוך ניצול מובהק של מצוקתה ושל מערכת היחסים התמוהה שנרקמה ביניהם.

השופטת חנה פלינר כתבה כי הנאמנים הוכיחו כי עומדים הם בתנאי סעיף 96 לפקודה, המאפשרים את ביטול הענקות של שלושת הנכסים. המשיב לא הוכיח כי החייבת הייתה כשרת פירעון במועד כריתת ההסכמים; לא הוכח כי המשיב זכאי להגנת תום-הלב והתמורה. משכך יש להורות על ביטול שלושת ההסכמים שנכרתו ואלו מוקנים לנאמנים.

עזרן טען בתגובה לבית המשפט כי "במקום להתחקות אחר מיליוני שקלים שקיבלה החייבת, בין השאר עבור הנכסים הללו, ומיליוני שקלים אחרים שקיבלה, באים הנאמנים חשבון דווקא איתו בטענה כי שווי הנכסים היה גבוה מהנקוב, אך הם לא לוקחים בחשבון כי מדובר בנכסים ללא רישום: קיום צדדי ג' הטוענים לזכות נוגדת; נכסים עמוסי מגבלות - שעבודים, עיקולים, הערות אזהרה, וכינוס נכסים; נכסים מוזנחים ונכסים תפוסים.

"החייבת רחוקה מלהיות תמימה או נוחה לניצול"

סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי "העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל אחרי שעברו שנתיים ולפני שעברו עשר שנים מיום ההענקה, ההענקה בטלה כלפי הנאמן, אם לא הוכיחו התובעים מכוח ההענקה כי בזמן שנעשתה ההענקה היה המעניק כשר-פירעון של כל חובותיו בלי להיזקק לנכס הכלול בהענקה, וכי משנעשתה ההענקה עברה זכות המעניק באותו נכס לנאמן על ההענקה".

השופטת כתבה בפסק הדין כי "מהראיות שהונחו בפניי, החייבת רחוקה מלהיות תמימה או נוחה לניצול. המשיב תיאר אותה כאשת עסקים ממולחת ולא ישרה. החייבת עצמה בחקירתה בפני הנאמנים טענה לקיום הסכמות אחרות עם המשיב, שלא בא זכרן בהסכמים, ולטענתה המחירים שצוינו בהסכמים אינם משקפים את התמורה; החייבת טענה בפני הנאמנים כי היו הסכמות בינה לבין השיב לפיהן הנכסים ימכרו ותמורתם יחולקו שווה בשווה בין המשיב לבין החייבת".

השופטת פלינר כתבה כי "לא יהא זה נכון להציג את החייבת כקחטן ומנוצלת; מאידך, גם אין כל מקום להציג את עזרן כמי שנוצל על ידי החייבת, נעשק על ידה, נטמן לו פח וכו'. דומה כי המפגש בין השניים שירת כל אחד את האינטרסים האישיים שלו - החייבת מממשת נכסים ומקבלת לידיה תמורה לה היא זקוקה נואשות; המשיב "קונה בזול" את נכסי החייבת, נכון לקחת על עצמו סיכונים בתקווה שביום מן הימים נכסים אלו יניבו רווחים נאים. יהא נכון לומר שכל אחד מהשניים ניצל את השני למטרותיו הוא ואין מקום להורות על ביטול ההסכמים מחמת ניצול או עושק של החייבת".

השופטת פלינר הוסיפה וכתבה כי גרסת עזרן לגבי מצבה הכלכלי של קחטן הייתה גרסה מתפתחת ומתגלגלת, והגרסה האחרונה הינה גרסה כבושה ש "נתפרה" לצורך הליך זה. השופטת מציינת כי עזרן היה מודע לנושים שונים המבקשים את כספם, ובכלל זה נושים לשוק האפור. לדבריה, עזרן לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח שבעת כריתת העסקאות החייבת יכולה הייתה לפרוע את כל חובותיה מבלי להיזקק לשלושת הנכסים נשוא העסקאות.

לדבריה, לא עומדת לעזרן הגנת תום-לב מסיבות רבות. "הוא ידע גם ידע שהחייבת נתונה בקשיים כלכליים וכי העברת הנכסים תרחיק אותם מידי נושים, שעל קיומם ידע. די בכך כדי לשלול את תום-ליבו". לדבריה, במקרה הנדון, יש עוד ראיות רבות נוספות המחזקות את המסקנה כי המשיב אינו קונה תמים, והנכסים לא נרכשו במסגרת עסקאות שוק "רגילות".. שניים מהנכסים רכש המשיב מבלי לבקר כלל בנכס, וזאת למרות שבהסכמי המכר מצהיר כי הרוכש בקר ובדק את הנכס".

לדבריה, "עוד התברר כי אכן הסכמי המכר אינם משקפים את המציאות, וזאת בלשון המעטה - המשיב עצמו הודה כי רכישת הנכס בסביון הייתה קודמת למועד חתימת הסכם המכר, ואף ביקש לזקוף תשלומים על חשבון התמורה בעסקת סביון, שביצע עוד ביום 27.10.14, הגם שחוזה המכר הראשון נוגע לרמת גן ונכרת בחודש דצמבר 2014".

פלינר מוסיפה וכותבת כי "לשיטת עזרן, הוא העביר כספים רבים יותר מעבר לאלו הנקובים בהסכמי המכר. האם קונה תמים מסכים לשלם יותר מהתמורה החוזית עבור נכס שרכש, ואם כן, האם לא יעגן זאת במסמך בכתב? האם הדבר לא תומך בטענות הנאמנים כי בין החייבת לבין המשיב נכרתו עסקאות נוספות המעידות על טיב היחסים ביניהם?".

פלינר קובעת כי "מדובר באיש עסקים מתוחכם, אשר מנצל הזדמנויות עסקיות שנקרות בדרכו עת אנשים נקלעים למצוקה ומבקשים לממש את רכושם, לעיתים בנזיד עדשים".

לאור כל זאת, קבעה פלינר כי הנאמנים הוכיחו כי עומדים הם בתנאי סעיף 96 לפקודה, המאפשרים את ביטול הענקות של שלושת הנכסים. עם זאת, קבעה כי על הנאמנים להשיב לעזרן את הסכומים בהם הכירו ככאלו ששולמו עבור הנכסים עצמם.

כמו כן, עזרן חויב בהוצאות משפט בסך 25 אלף שקל.

גילוי מלא: בכתבה זו בוצע תיקון. במקור לא נכתב כי מכירת הווילה בסביון בשנת 2015 התבצעה לאחר פריעת המשכנתא.

עוד כתבות

ערן וולף, מנכ''ל מימון ישיר / צילום: גבע טלמור

מימון ישיר רוכשת 80% ממגזין "אוטו" תמורת 20 מיליון שקל

חברת המימון המתמחה בהלוואות לרכישת רכבים תשלם סכום משמעותי עבור השליטה במגזין ובאתר של דני פרומצ'נקו ● הרכישה נועדה לאפשר למימון ישיר להשפיע על זהות הרכב הנרכש, ולא רק לסייע במימונו

רמי לוי / צילום: שלומי יוסף

המוסדיים כופפו את רמי לוי: מפחית את תקרת דמי השכירות ומקפיא את שכרו

צומצמה העלאת מחיר המקסימום של דמי השכירות החודשיים בנכסים שהרשת שוכרת מבעל השליטה לכ-11%, במקום העלאה מתוכננת של עד 20%

משאית בהודו מובילה את החיסונים של אסטרהזניקה / צילום: Reuters, DANISH SIDDIQUI

"הבנו שאף פעם לא נחיה בעולם ללא מגפה, אלא רק בהפוגה, וכולם צריכים להיות מוכנים"

אחרי חיסון שהפך לאחד הנפוצים בעולם השלישי, פיתחה אסטרהזניקה נוגדן למניעת קורונה המבסס אותה כשחקנית משמעותיות בתחום המחלות הזיהומיות ● המנהל הרפואי של החברה מסביר למי המוצר מיועד, מדוע תמחור החיסון משתנה ואיך הוא מתכוון להפוך צוות שהוקם בזמן חירום לחטיבה שנערכת למגפות עתידיות

דניאל בראל, מייסד-שותף ומנכ''ל REE / צילום: שלומי יוסף

מנכ"ל REE לא מתרגש מנפילת המניה: "אנחנו פה לטווח ארוך, נהיה השחקן אולי הכי גדול בשוק הרכב"

מאז שהתמזגה לספאק השנה איבדה מניית האוטוטק REE כ-60% ● למרות זאת, טוען המנכ"ל דניאל בראל, כי הפיכתה לחברה ציבורית הייתה מהלך נכון: "אנחנו כמו אינטל לעולם הרכב. לא תראו רכב של REE, אבל תהיה טויוטה powered by REE. זה הרעיון"

תחנת הרכבת בנתב''ג

בלי רכבות ואוטובוסים: שינויים במערך התחבורה בנתב"ג

בגלל הגבלות הקורונה שייכנסו לתוקפן הלילה, הוחלט על שינויים בנוהלי התחבורה הציבורית ובהסדרי התחבורה בנתב"ג: היציאה מהשדה תתאפשר באמצעות רכב פרטי, איסוף ע"י קרובים או באמצעות מוניות מיוחדות ● הנוחתים לא יורשו להשתמש באוטובוס או ברכבת, משום שיידרשו לבידוד

רחפן של איירובוטיקס / צילום: יוני בן חיים

שיתוף פעולה חדש של איירובוטיקס יפעל למיגור מחלת המלריה באפריקה

חברת הרחפנים הישראלית חתמה על הסכם מחייב עם חברת "זזאפ מלריה", שמפתחת תוכנה מבוססת בינה מלאכותית לטיפול במקווי מים עומדים ● המערכת של איירובוטיקס תספק מידע גיאוגרפי אווירי במדינת סאו טומה ופרינסיפה שבאפריקה

אליקה מרחבי / צילום: יוסי צבקר , יח''צ

משרד הפרסום זרמון זכה בתקציב אוניברסיטת בן גוריון בהיקף 3 מיליון שקל

התקציב טופל בשנים האחרונות בגיתם BBDO ● הפרסום לאוניברסיטת בן גוריון יתרכז בבניית המיתוג מחדש שיבליט את היתרונות של אוניברסיטה בכלל ושל בן גוריון בפרט על פני אלטרנטיבות ההכשרות הרבות שצצות בעולם החדש

אילוסטרציה - בורסה ת''א / צילום: שלומי יוסף

הירידות בבורסה התמתנו בנעילה; אנלייבקס זינקה ב-11%, תפרון ב-10.6%

מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 1.5% ומדד ת"א 90 נסוג בכ-1.9% לאחר שבבוקר צנחו המדדים בכ-3% ● מחזור המסחר היה גבוה והסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל

הישראלים ביצעו במהלך יום שישי עסקאות אשראי בסכום כולל של 1.125 מיליארד שקל / אילוסטרציה: Shutterstock, William Potter

באילו אפליקציות הישראלים השתמשו הכי הרבה בבלאק פריידיי?

האפליקציות המובילות בשימוש בסופ"ש האחרון היו זארה, אסוס ואמזון ● וגם: הקניות בבתי העסק צמחו ב-113 מיליון שקל, עלייה של 22.3% לעומת יום הקניות המבוקש בשנה שעברה, בעוד הקניות אונליין באתרים בארץ צמחו בכ-70 מיליון שקל

יפעת משה וקרן בוקאי, יוזמות ובעלות Room Service Styling, / צילום: תמונה פרטית

"יש קושי גדול מאוד לפרוץ את תקרת הזכוכית כשאתה לא חלק מהברנז'ה המקומית ואין לך סיפור חיים מעניין"

יפעת משה (44, נשאה פלוס 3) וקרן בוקאי (47, נשאה פלוס 4) ● יוזמות ובעלות Room Service Styling, חנות אונליין לחבילות הום סטיילינג ● "אנחנו רק בתחילת הדרך, יש לנו עוד רעיונות גדולים ונוספים איך ניתן לקחת את הרעיון הזה קדימה" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

כידן דהרי וירון אדיב, בעלי חברת הנדל''ן המניב תנופורט / צילום: יונתן בלום

תנופורט סוגרת רבעון עם קפיצה ברווח ל-6.2 מיליון שקל

ה- FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-6.1 מיליון שקל, עלייה של 18% לעומת הרבעון המקביל

שדה תעופה בן גוריון / צילום: מיכל רז חיימוביץ

רוצים לטוס לחו"ל? מה עושים כשתנאי הכניסה למדינות משתנים מהיום למחר

הוואריאנט החדש של הקורונה הוביל לתגובה מהירה של מדינות העולם ובכללן ישראל ● גבולות נסגרים מחדש, תנועת התיירים מוגבלת שוב, ואי-הוודאות היא המציאות החדשה ● מהן המגבלות החדשות ואיך מקבלים החזר במקרה של ביטול? כל מה שצריך לדעת לפני הטיסה הבאה

מיצג מחאה נגד מדינות המערב שבעיקר דואגות לחיסונים לעצמן, 2021 / צילום: Associated Press, Kirsty Wigglesworth

כולנו מתחילים לשלם את מחיר ההזנחה של יבשת אפריקה

כאשר לאפריקה יש גירעון של 275 מיליון חיסוני קורונה, ורק 7% מ-1.3 מיליארד תושביה מחוסנים, מה הפלא שאצבע מאשימה מופנית לעבר הארצות העשירות? ● אבל לא רק חיסונים חסרים. חסרים גם שני מיליארד מזרקים ● דרום אפריקה מתלוננת שהיא נענשת על "מדע מצוין" שהקדים לגלות את אומיקרון, אף כי הוא נמצא בשלוש יבשות

ישראלים בנתב''ג / צילום: מיכל רז חיימוביץ

אפקט האומיקרון: ספק אם הממשלות ימהרו לחלק שוב כסף לאזרחים

ירידות בשווקים הפיננסים בעולם בעקבות אי-ודאות סביב הווריאנט החדש של הקורונה התגלגלו גם לישראל ● המומחים טוענים כי האופן שבו המדינות יגיבו למצב ובמקביל המהירות שבה יתברר אם קיים חיסון יעיל למוטציה - הם אלו שיקבעו את עומק הפגיעה בכלכלה והאם טלטלה נוספת בדרך

חיסונים לקורונה. בשם השאיפה ליעילות ולהגינות יש צורך שסרבני חיסונים ישלמו דמי ביטוח בריאות יותר גבוהים / צילום: Shutterstock, Jeppe Gustafsson

מניות חברות חיסוני הקורונה זינקו, בעוד שהשווקים נפלו

גילוי המוטציה החדשה של הקורונה "מחזיר לשולחן" את החשש מהשלכות הקורונה, אחרי שבשבועות האחרונים הדיון בשווקים עסק באינפלציה הגוברת ובסוגיית גובה הריבית

תל אביב / צילום: Shutterstock, Aleksandar Todorovic

ביטולים ועוצר הזמנות: ענף התיירות והתעופה חוזר עשרה צעדים לאחור

בהתאחדות המלונות מעריכים כי אובדן ההכנסות של ענף מלונות התיירות הנכנסת כתוצאה מסגירת השמיים נאמד בכחצי מיליארד שקל בחודש, ומבקשים סיוע מיידי ● נשיא ההתאחדות הטרי, אבי ניסנקורן: "מודל הפתיחה-סגירה גורם נזק רב למלונות"

איתן יוחננוף - סניף יוחננוף קרית עקרון / צילום: תמר מצפי

בלי משלוחים באונליין והשקעה בזול סטוק, יוחננוף מסכמת רבעון מוצלח

רשת יוחננוף מסכמת את הרבעון השלישי עם מכירות בהיקף של 983 מיליון שקל, המשקפות גידול של כ-15% לעומת הרבעון השלישי אשתקד ● הרווח הנקי לתקופה הסתכם ב-31 מיליון שקל, כלומר כ-3.4% מהמחזור

סניף של הכל-בו 'נורדסטרום' בלוס אנג'לס שבו אירעו אירועי השוד ב'בלאק פריידי'' / צילום: Shutterstock, Michael Gordon

הבלאק פריידיי הגיע לעולם הפשע: גל חריג של פריצות בקניונים בארה"ב

שורה של מעשי "שוד והרס" - פריצות מהירות לחנויות ובזיזה של סחורה - מלווה השנה את בלאק פריידיי ● המומחים מייחסים את התופעה, בין שאר הגורמים, למחסור בסחורה אצל ארגוני פשע שעוסקים בסחר "שחור"

חיסון קורונה. עדיין לא נערכה הבדיקה שבה מפגישים את הוריאנט במעבדה עם נוגדני מחוסנים בחיסונים השונים / צילום: Associated Press, נואה ברגר

האומיקרון קטלני פחות? תרחיש אופטימי אפשרי שעדיין אין לו בסיס משמעותי

התסמינים של אומיקרון נראים קצת שונים מאלה של הוריאנטים הקודמים, אך אנחנו עדיין לא בטוחים מה המשמעות של ההבדלים האלה

מקלב אורי ח''כ / צילום: איל יצהר

ועדת השרים לחקיקה אישרה את חוק השקיפות בעסקאות נדל"ן

החוק, שיזם ח"כ אורי מקלב, מחייב את היזמים להעביר לידי רוכשי הדירות לא רק את תוכניות הדירה, אלא גם את תוכניות קווי החשמל והאינסטלציה ● כיום הדבר אינו כלול בחוק, והוא לעתים גורר בעיות לרוכשי דירות