גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הרגע האחרון ממש: איך לחסוך מס לקראת סוף השנה?

סוף שנה מסמנת במקרים רבים הזדמנות אחרונה לנקות שולחן מחובות מס וחובות דיווח שונות לרשות המסים ● האם יש דרך לחסוך במס על רווחים מהשקעות בשוק ההון, ומה עם זירת הקריפטו?  מומחי מס עונים לפני ההגעה לקו הגמר של שנת 2021

לחסוך מס / צילום: Shutterstock
לחסוך מס / צילום: Shutterstock

סוף שנה מסמנת במקרים רבים הזדמנות אחרונה לנקות שולחן מחובות מס וחובות דיווח שונות לרשות המסים, וגם הרגע האחרון ממש לבצע תכנון מס לגיטימי שיכול להפחית את חבות המס במקרים רבים.

האם יש דרך לחסוך במס על רווחים מהשקעות בשוק ההון, ומה עם זירת הקריפטו וגם - אלו הטבות מס מגיעות לנו לקראת סוף השנה בקשר לקרנות הפנסיה שלנו? מומחי מס עונים על השאלות הללו בשלושה טיפים פרקטיים לפני ההגעה לקו הגמר של שנת 2021.

איך למזער את המס על רווחים בשוק ההון?

מיסוי שוק ההון, ככלל, מבוסס על עקרון המימוש שאומר שרק במועד מימוש/מכירת ניירות הערך, חל אירוע המס, וכך נוצר בהתאמה רווח הון שחייב במס או הפסד הון שניתן לקיזוז. משקיעים אשר במהלך השנה הניבו רווחים בשוק ההון ממכירת ניירות ערך ו/או קיבלו דיבידנדים וריביות מניירות ערך - יהיו חייבים במס בהתאם לשיעורים שנקבעו בדין (בין היתר: יחידים 15%-30%, חברות 0-23% וכדומה).

לדברי רו"ח ועו"ד רונית בכר, שותפה בחטיבת המס, Deloitte, "כדי למזער את תשלום המס מומלץ לבחון את ההשקעות האחרות שיש לאותם משקיעים בשוק ההון, וככל וגלום במי מהן הפסד שטרם מומש - יש להזדרז ולממש את אותה השקעה לפני תום השנה. כך, ניתן יהיה לקזז את ההפסד שנוצר במכירה זו, כנגד אותם רווחים ממכירת ניירות הערך, ובמקרים רבים גם כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד, ולהקטין את חבות המס לתשלום".

רו"ח ועו"ד בכר מוסיפה, כי "לאור העובדה שאין הוראה בפקודה לגבי סדר קיזוז ההפסדים, ניתן לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון (שקל רווח כנגד שקל הפסד), ללא התחשבות בשיעור המס החל על אותם ניירות ערך. לפיכך, מומלץ לקזז תחילה הפסד מניירות ערך, שאילו היה רווח היה מתחייב במס בשיעור נמוך (כדוג' 15%), כנגד רווח הון החייב בשיעור מס גבוה יותר (כדוג' 30%), וכך לשלם מס על רווחים אחרים שנותרו ואשר שיעור המס עליהם נמוך יותר (כדוג': 15%-20). לצורך כך יש כמובן להגיש דו"ח למס הכנסה".

בנוסף, מסבירה רו"ח ועו"ד בכר, כי "משקיעים שלא חייבים בהגשת דוח מס (כדוגמת שכירים שהכנסתם אינה עולה על כ-650 אלף שקל בשנה) ושנוצרו להם הפסדים השנה ו/או בשנים קודמות ממכירת ניירות ערך - צריכים לשקול הגשת דוחות על מנת ליהנות מקיזוז הפסדים אלה כנגד רווחי הון שייווצרו בשנים הבאות אחרת הפסדים אלה הולכים לאיבוד".

האם ניתן לחסוך מס על רווחי קריפטו?

בשנים האחרונות שמה רשות המיסים דגש על המיסוי בזירת הקריפטו והבהירה את עמדתה לפיה יש לסווג מטבעות דיגיטליים כ"נכס" לצורכי מס ולא כמטבע. המשמעות היא, כי מכירת מטבע דיגיטלי חייבת במס רווחי הון, ואילו היה זה מסווג כמטבע הרווח היה פטור ממס. ביהמ"ש קיבל עמדה זו, ובהתאם לכך כל מי שמימש מטבעות במהלך השנה החולפת מטבעות דיגיטליים, לרבות החלפת מטבע אחד באחר, נדרש לוודא לפני תום שנה האם נוצרו לו רווחים בפעולות אלו החייבים במס רווחי הון, ולשקול מימוש מטבעות או נכסים אחרים עם הפסדים לצורך קיזוז חבות המס.

לדברי עו"ד ורו"ח שחר שטראוס, שותף במשרד בנימיני ושות', "מאחר ופסק הדין שאימץ את עמדת רשות המסים (פס"ד קופל) ניתן בביהמ"ש המחוזי הוא אינו מהווה הלכה מחייבת ואף צוין כי קביעותיו לעניין זה הן נכונות בהתאם למציאות הכלכלית במועד פסק הדין. לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות בעולם המטבעות הדיגיטליים, כאשר יותר מדינות מכירות בביטקוין כאמצעי תשלום, ויותר חברות מאפשרות לקבל תשלומים באמצעותו, יכולים יחידים לבחון מחדש האם ניתן להגדיר את המטבעות הדיגיטליים שברשותם כמטבע לצרכי מס, ובמקרה כזה הרווחים ממנו פטורים ממס".

לדברי עו"ד ורו"ח שטראוס, יתכן ואפשר לעקוף את חובת המס בדרכים יצירתיות. "רצוי להיות יצירתיים. פקודת מס הכנסה באופן כללי, והפסיקה, אינן נותנות תמיד פתרונות של שחור ולבן לכל סיטואציה. זה נכון לחשוב ולראות אם ניתן לאתגר מוסכמות, בייחוד כאשר המס אינו מתיישב עם הגיון כלכלי בסיסי, וזאת גם כאשר ישנה עמדת מס הכנסה שפורסמה וקובעת אחרת".

לדברי שטראוס, בעלי חברות צריכים לשים לזה לב במיוחד. "לדוגמה, חברות רבות נאלצות לשלם קנסות או עיצומים כספיים, אשר נובעים מסיכונים טבעיים של אותו עסק. עמדת רשות המסים היא כי לא ניתן להכיר בתשלומים אלו כהוצאה, לאור פגיעה 'בתקנות הציבור', אולם אין לקבל גישה זו כעובדה מוגמרת ויש לבחון כל מקרה לגופו, כאשר כנגד החשיבות לשמור על 'תקנות הציבור' עומד עקרון חשוב לא פחות שהינו תשלום מס אמת. דוגמה נוספת היא בחברת החזקות שרכשה מניות של חברה אחרת כאשר חלק מעלות המניות מומן באמצעות הלוואות צמודות למט"ח. בשנים הראשונות לחברה היו הוצאות מימון אשר התווספו לעלות ההשקעה במניות, אולם בחלק מהשנים לאחר מכן - שינוי בשע"ח יצר לחברה הכנסות מימון. היות וזה לא סביר בשנים שלחברה ישנן הוצאות הן מהוונות לעלות המניות ובשנים שיש לה הכנסות מימון היא תידרש לשלם עליהן מס, ניתן לבחון להוסיף את ההכנסות בסכום שלילי לעלות המניות".

האם אני זכאי להטבות מס לקראת סוף השנה, במסגרת החסכונות הפנסיונים שלי?

לדברי עו"ד קשת סירוטה, מנהלת מחלקת המיסים במשרד נשיץ ברנדס אמיר, התשובה לכך חיובית. "שכירים ועצמאים אשר מבקשים לחסוך לקראת גיל פרישה או לשמור על רצף הזכויות שלהם, רשאים להפקיד באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני ולקרנות השתלמות. הפקדות אלו יכולות לזכות בהטבות במס הכנסה, שמפחיתות את גובה המס שאותו אדם יצטרך לשלם באותה שנה (בהתאם לתנאים מסוימים). הסכום המוכר לצורך ניכוי - מופחת מגובה ההכנסה החייבת במס, כך שמס ההכנסה שבו יחויב העובד יחושב מתוך שכר נמוך יותר משהרוויח בפועל. את ההפקדות המלאות יש לבצע עד לתום שנת המס".

עוד מסבירה עו"ד סירוטה, כי "עצמאי שמפקיד כספים לחיסכון פנסיוני (החל מ- 2017 זו חובה), יהנה מהטבות המס הבאות: הפקדה בשיעור של עד 11% מההכנסה השנתית (עד לתקרה), המאפשר לכם להכיר בחלק זה של ההפקדה לפנסיה כהוצאה מוכרת המפחיתה את ההכנסה החייבת במס. והפקדה בשיעור של 5.5% מההכנסה השנתית החייבת במס (עד התקרה) המעניקה הטבה של זיכוי במס בשיעור של 35% מההפקדה".

לדברי סירוטה, "קרן ההשתלמות הינה מכשיר חסכון, אליו מפקיד היחיד (שכיר או עצמאי) סכומים, אותם ניתן למשוך בפטור ממס עד לתקרה המותרת, לאחר 6 שנים. במרבית אפיקי החיסכון האחרים לטווח קצר ובינוני, שיעור המס החל על הרווחים הינו 15-25%, ואילו המשיכה של כספים מקרן ההשתלמות פטורה בעת המשיכה, כל עוד סכום ההפקדה לא יעלה על תקרת ההפקדה השנתית המוטבת של 18,480 שקל בשנת 2021".

עוד כתבות

העישון במרפסות ייאסר? / צילום: Shutterstock

האם עישון במרפסת ייאסר? בג"ץ: נתערב אם המדינה לא תמצא פתרון

עמותת "אוויר נקי" ושישה אזרחים עתרו לבג"ץ בדרישה לאסור עישון בדירות מגורים החודר לדירות הסמוכות, בטענה כי התופעה פוגעת בבריאותם של מיליוני אזרחים ● השופטים ציינו כי הם רוצים לאפשר למדינה לעדכן על הצעדים שהיא נוקטת לטיפול בבעיה, בטרם ישקלו להפעיל את סמכותם

ליאו ליידרמן / צילום: איל יצהר

פרופ' ליאו ליידרמן: "אי-הוודאות לגבי תוואי העלאות הריבית תמשיך להיות גורם לתנודתיות בשווקים"

היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים התייחס להודעת הבנק הפדרלי בנוגע לריבית: "הפד לא הפתיע והדגיש שממשיכים להיערך לתחילת תהליך של העלאות" ● לדבריו, "בסופו של דבר, ההחלטות ימשיכו להיות תלויות בנתונים, ואת אלה אף אחד לא יודע כיום"

ברק רוזן ואסף טוכמאיר / צילום: איל יצהר

כוח עולה: אחרי מנרב ואלרוב, רוזן וטוכמאייר מסתערים על חברת נדל"ן נוספת

ברק רוזן ואסי טוכמאייר, צמד בעלי השליטה בחברת ישראל קנדה, מגדילים את הדומיננטיות של החברה בשוק הנדל"ן ● הרכישות שביצעה אשתקד הגיעו לסכום עתק של כ-6.5 מיליארד שקל

מגוונת, מבטיחה ומרגשת מאי פעם: נבחרת 40 עד 40 של גלובס לשנת 2022

מתוך כ-2,000 הגשות מועמדות שהגיעו אלינו, בחרנו בפעם ה-16 ברציפות כמה מהמנהיגים הצעירים המרשימים והמבטיחים ביותר בכלכלה, עסקים, שיווק, חברה ומדע ● פרויקט מיוחד

מתקן מקורות / צילום: איל יצהר

מקורות במגעים לקראת קבלת רישיון תקשורת

השבוע דיווחה מקורות על סיב אופטי שהניחה בשומרון בתוואי קו מים חדש שיחבר בין ברקן לאלון מורה ● החברה פורסת סיבים לצורך ניטור פנימי ומעקב אחר גניבות מים ועל הדרך מניחה קנים לשימוש חברות תקשורת

זירת האסון במירון / צילום: Reuters, Ilia Yefimovich

לא מחכה לבג"ץ: המדינה מקדמת את הפקעת מירון

המדינה בוחנת הקמת חברה לניהול קבר הרשב"י ● ראש ועדת החקירה, השופטת מרים נאור ז"ל, השיבה לפני מותה לשאלתה של המשנה ליועמ"ש האם יש מניעה להפקעה: "תעשו כחוכמתכם"

הבורסה בטוקיו, יפן / צילום: Shutterstock

בורסות אסיה צונחות בעקבות הודעת הפד; עליבאבא יורדת ב-6.7%

לאחר שהפד הותיר את הריבית ללא שינוי ואותת על העלאה ראשונה בקרוב, המדדים המובילים באסיה רושמים ירידות ● וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת

משרדים של בלאקרוק בארה''ב / צילום: Shutterstock

מדוע קרנות הנאמנות של ענקית ההשקעות בלאקרוק מתקשות להיקלט בת"א

בארבע שנות פעילותן בארץ צברו קרנות הנאמנות של גופי השקעות זרים, בראשות בלאקרוק, נכסים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל, המהווים רק 0.5% מהתעשייה, ו-10% מנישת הפעילות העיקרית שלהן ● בין הסיבות שמונים בשוק לקשיי ההתאקלמות: אי-תשלום עמלות לבנקים, האיסור לשווק קרן בשקלים, קושי טכני בהשוואה לקרנות מקומיות וכשלים בשיווק הקרנות

ברק רוזן ואסף טוכמאייר / צילום: איל יצהר

ישראל קנדה של רוזן וטוכמאייר רכשה כ-10% ממניות נורסטאר

מניית נורסטאר ריכזה היום בבורסה מחזור ענק של כ-60 מיליון שקל, ורשמה זינוק של 37% ● חיים כצמן, בעל השליטה בנורסטאר: "אני מברך על הבעת האמון של קנדה ישראל, חברה עתירת זכויות בתחום הנדל"ן, שמצטרפת להבעת האמון של יצחק סלע"

טדי שגיא / צילום: יונתן בלום

קבוצת טדי שגיא מוכרת נכס בלונדון ברווח של יותר מ-100 מיליון ליש"ט

חברת LabTech, שבבעלות הקבוצה, מוכרת לקבוצת נדל"ן קנדית את בית ויקטוריה ב-430 מיליון ליש"ט ● הבית במרכז לונדון נרכש על ידי קבוצת טדי שגיא לפני 3 שנים תמורת כ-300 מיליון ליש"ט ועבר שיפוץ מקיף

זאב אלקין / צילום: איל יצהר

האם התוספת לתקציב הבריאות היא הגדולה ב־20 השנה האחרונות?

הממשלה הנוכחית אחראית לשני תקציבי בריאות. איך הם נראים ביחס לעבר? ● המשרוקית של גלובס

בית החולים הדסה הר הצופים / צילום: דוברות הדסה

מ-350 ל-1,300 מיטות אשפוז: אושרה תוכנית להגדלת בי"ח הדסה

התוכנית כוללת הקמת 7 בניינים חדשים, מנחת מסוקים חדש ושימור המבנה ההיסטורי של בית החולים ● לפי התוכנית, השטח הבנוי יורחב פי חמישה מההיקף הקיים

ג'רום פאוול, יו''ר הפד / צילום: Associated Press, Kiichiro Sato

פאוול ה"נץ" יוצא להילחם באינפלציה, והריבית בארה"ב בדרך למעלה

בחודש שעבר, ההערכה הייתה שהפד יעלה את הריבית 3 פעמים השנה, ובהדרגה. עכשיו זה כבר נראה הרבה פחות בטוח ● מה שהיה מפתיע במסיבת העיתונאים אתמול הוא הטון הניצי שבו נקט פאוול

הבורסה בתל אביב / אילוסטרציה: שלומי יוסף

נעילה מעורבת בבורסה; גזית גלוב זינקה ב-12%, אורמת מחקה 5.4%

מדד ת"א 35 השיל כ-1%, מדד ת"א 90 התחזק בכ-0.3% ● מחזור המסחר גבוה מהרגיל והסתכם ב-3.9 מיליארד שקל ● הדולר ממשיך להתחזק ומתקרב ל-3.20 שקלים

יעקב ליצמן / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

מנדלבליט מנקה שולחן: נחתם הסדר טיעון מקל עם יעקב ליצמן

לגלובס נודע כי חלק מהסדר הטיעון, ליצמן הודה בעבירת הפרת אמונים בפרשת מלכה לייפר ונמחק סעיף שיבוש מהלכי משפט ● בנוסף תיק המעדנייה נסגר ● העונש המוסכם הוא מאסר על תנאי וליצמן יוכל להמשיך לכהן כחבר כנסת

יואב פרץ / צילום: יחיאל ינאי

הכיוון החדש של אולפני הרצליה: כנסים וירטואליים לחברות

המשדרים יוצעו באמצעות שיתוף-פעולה עם Zigdon Enterprises, המתמחה בשידורי אונליין לעסקים, בהובלת המנכ"ל עומר זיגדון ● וגם: הזוכה הגדול באירוע הגמר של האקוטיזם - האקטון לקידום פתרונות טכנולוגיים לאתגרים השונים של אוטיזם ● אירועים ומינויים

שוק שמתנהל מתחת לרדאר - תעלומת נתוני השכירות / איור: גיל ג'יבלי

תעלומת נתוני השכירות: איך מחשבים מדד מחירים בשוק שמתנהל מתחת לרדאר

בעוד שמחירי הדיור בישראל מזנקים כבר יותר מעשור, עקומת השכירות נשארת מתונה ● ב־2018 חשף גלובס שמדד מחירי השכירות מוטה כלפי מטה והלמ"ס הרחיבה את שיטת איסוף הנתונים, אבל המספרים עדיין מנותקים ● המשמעות: אין שום מסד נתונים רשמי שיודע לשקף את המציאות בשוק שתופס רבע ממדד המחירים לצרכן ● כתבה רביעית בסדרה

בניין הפדרל ריזרב בוושינגטון / צילום: Shutterstock, Orhan Cam

הפד הותיר את הריבית ללא שינוי ומכין את הקרקע להעלאה קרובה

לאחר ההודעה התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס לכ-1.8% ● בניו יורק מתחזקות עליות השערים בהובלת הנאסד"ק שמזנק בכ-3%

אלדד פרקש, מנכ''ל פיירבולט וסער ביטנר, ממייסדי פיירבולט / צילום: פיירבולט

הסטארט-אפ הישראלי שרוצה להחליף את סנופלייק הפך לחד קרן

שנתיים לאחר הקמתו מודיע הסטארט-אפ הישראלי פיירבולט על גיוס של 100 מיליון דולר לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר ● פיירבולט הוקם על ידי יוצאי סייסנס והוא מפתח מחסן נתונים בענן שמבטיח להיות מהיר יותר משל סנופלייק

פט גלסינגר, מנכ''ל אינטל / צילום: אינטל

אינטל עקפה הצפי אך פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הראשון

החברה הציגה הכנסות של כ-19.5 מיליארד דולר ורווח של 1.09 דולר למניה ● המניה יורדת בכ-3% במסחר המאוחר