התגברות התחלואה בגל הנוכחי ועליית העומס בבתי החולים העלתה שוב ביקורת על רמת ההיערכות של מערכת הבריאות ועל התקצוב שהועבר לה. "היו חודשים ארוכים להתכונן לזה. לא תקציבים, לא כוח אדם, לא מיטות", הטיח המגיש רן בנימיני, בכאן ב', בשר זאב אלקין. אלקין חלק עליו: "בממשלה הזו מערכת הבריאות קיבלה תוספות תקציב שלא קיבלה במשך אולי 20 השנים האחרונות", הוא קבע. בדקנו.

תקציב הבריאות מופיע בשני סעיפים עיקריים בחוק התקציב. בטור זה התמקדנו רק בסעיף 24, שמהווה את "התקציב הרגיל" והוא רוב רובו של תקציב הבריאות (פירוט מופיע ב"בדיקה המלאה"). באמצעות מפתח התקציב השווינו את הנתונים החל משנת 1997.

הממשלה שבה חבר אלקין אחראית לשני תקציבי בריאות: 2021 ו-2022. ב-2021 עמדה התוספת לתקציב על 5.8 מיליארד שקל בהשוואה לתקציב ההמשכי של 2020. מבחינה אבסולוטית זו אכן התוספת הגדולה ביותר, אבל אם משווים את הגידול באחוזים הוא דווקא מרשים פחות. עלייה בשיעור של 11%, שהוא אמנם נתון גבוה יחסית, אך לא הגבוה ביותר ב-20 השנים האחרונות. למשל: בין 2012 ל-2013 צמח תקציב הבריאות ב-15.3%; בין 2016 ל-2017 הוא צמח ב-11.8%.

מהחישוב הזה הוצאנו כמובן את הגידול העצום שנרשם בתקציב של 2020, השנה שבה פרצה הקורונה, מה שמביא אותנו לנקודה הבאה. אלקין אמנם דיבר על תקציב הבריאות בהקשר של הטיפול בקורונה, אבל כדאי לזכור שהתוספות שקיבלה מערכת הבריאות כדי להתמודד עם המגפה, גם ב-2020 וגם ב-2021, היו חד פעמיות, ולא נכנסו לבסיס התקציב. קל לראות את זה כאשר מתבוננים בתקציב הבריאות לשנת 2022, שכאמור גם הוא הועבר על ידי הממשלה הנוכחית. בתקציב לשנה זאת אין תוספות מיוחדות לקורונה ולכן הוא צנח ב-24.8% לעומת התקציב של 2021, והוא אף נמוך יותר מתקציב 2020.

ומה יקרה אם נשווה רק את בסיסי התקציב של השנים האחרונות, כלומר בניטרול התוספות החד פעמיות לקורונה? כאן אנחנו רואים שבין 2020 ל-2021 הגידול בבסיס התקציב הוא 0.66% בלבד - אחת התוספות הנמוכות ב-20 השנה האחרונות. לעומת זאת, השוואה כזאת מציגה באור חיובי בהרבה את תקציב 2022 עם עלייה של 8.3% לעומת בסיס תקציב הבריאות של 2021. ועדיין, במבחן 20 השנים שהציע אלקין גם כאן אין בשורות מיוחדות, והשנה הזאת אינה מדורגת באחד המקומות הראשונים.

בשורה התחתונה: דבריו של אלקין מטעים. אמנם, במונחים אבסולוטים הגידול בין תקציב 2020 ל-2021 הוא הגדול ביותר ב-20 השנים האחרונות, אך מבחינת הגידול היחסי היו נתונים גבוהים יותר בעבר. בנוסף, אם בוחרים להכליל בגידול את התוספות החד פעמיות, הרי שבתקציב 2022 נרשמת ירידה חדה, ואם בוחרים להתעלם מהן הרי שבין 2020 ל-2021 נרשם גידול קטן בלבד.

 

תחקיר: אוריה בר-מאיר