גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עיסקת החבילה הושלמה: כור תקבל את אי.סי.איי, כלל תקבל את משאב

כור ירכוש מקלארידג' ומכלל %13.5 ממניות אי.סי.איי; כלל ירכוש מכור %25 ממשאב * כור ישלם תמורת המניות 295 מ' ד', ובינואר 99' הוא עשוי לרכוש מכלל עוד %5 מאי.סי.איי * כתא"ל תרשום רווח הון של 265 מ' ש' ב-98', ובעקבות המכירה ב-99' תרשום רווח של 335-270 מ' ש' * רכישת המניות במשאב תתבצע עד יוני 2000, ועד אז תמכור משאב את אחזקותיה בגרנית ובטמבור, ותכניס שותף לנשר * שוויה של נשר מוערך ב-750 מ' ד'

שניים ממוקדי הכוח הפיננסיים של המשק הישראלי, קונצרן כלל וקלארידג'-כור, סגרו אמש (ד') עיסקה דו-שלבית, בסופה תעבור השליטה בחברת אי.סי.איי טלקום מידי קלארידג' וכלל לידי קונצרן כור. במקביל, סיכמו הצדדים על מכירה עתידית של %25 ממניות חברת משאב מידי קונצרן כור לכלל.

על פי העיסקה שנחתמה אתמול בין כור לקלארידג', ועל פי מיזכר ההבנות שהושג בין כלל לכור, ירכוש קונצרן כור %13.5 ממניות אי.סי.איי תמורת כ-295 מיליון דולר. קלארידג' תעביר לידי כור את כל אחזקותיה באי.סי.איי (%8.5) תמורת כ-183.5 מיליון דולר, ואילו כלל תעשיות אלקטרוניקה תעביר לכור %5 מהונה של אי.סי.איי תמורת כ-112 מיליון דולר, ותרשום מהעיסקה רווח הון של 265 מיליון שקל ברבעון הראשון של 98' (כלל תעשיות תהנה מחלקה ברווח זה, שיגיע ל143 מיליון שקל, ואילו כלל ישראל עצמה תזקוף רווח של 93 מיליון שקל). הרווח שתרשום קלארידג' מהעיסקה מוערך (נטו) ביותר מ-430 מיליון שקל.

כזכור, בעקבות ביקורת ציבורית ונפילת מחיר מניית אי.סי.איי בוול-סטריט, בוטלה עיסקת כור-אי.סי.איי במתכונתה המקורית, במסגרתה היתה אמורה קלארידג' להעביר לידי כור %10.6 מהונה של אי.סי.איי לפי מחיר של 33 דולר למניה.

עיסקת כור-אי.סי.איי החדשה, שנתפרה אתמול בערב, מתבצעת לפי טווח מחירים נמוך יותר: העיסקה עם קלארידג' מתבצעת לפי מחיר של 28 דולר למניה, ואילו כלל אלקטרוניקה תיהנה מתמורה המשקפת מחיר של 29.25 דולר למניה - בדומה למחיר הסגירה של מניית אי.סי.איי אמש בניו-יורק.

לאחר השלב הראשון של העיסקה, תיוותר קבוצת קלארידג' עם אג"חים הניתנים להמרה ל-%2.1 ממניות אי.סי.איי לפי מחיר של 25 דולר, המבטא תמורה כוללת של 40 מיליון דולר. בין כור לקלארידג' הושגה הסכמה, לפיה לכור תינתן הזכות לרכוש מידי קלארידג' את האג"חים הללו במקרה שהקונצרן יבקש להגדיל עוד את אחזקתו באי.סי.איי.

לעומת זאת, כלל אלקטרוניקה, המחזיקה ערב העיסקה בכ-%24 מהונה של אי.סי.איי, תרד לאחזקה של %19, ובחודש ינואר 99' היא עשויה לממש %5 נוספים מאחזקתה באי.סי.איי.

על פי מיזכר ההבנות שהושג בין שני הקונצרנים המובילים במשק, ניתנה לכלל אופציית PUT, המאפשרת לקונצרן למכור %5 נוספים ממניות אי.סי.איי המוחזקות על ידו לפי מחיר של 29.75 דולר למניה. באותה נשימה, ניתנה לקונצרן כור אופציית CALL לרכוש את אותה חבילת מניות, אך לפי מחיר של 37 דולר למניה.

כלומר, הסכום שעשוי קונצרן כור לשלם עבור הגדלת אחזקותיו באי.סי.איי ל-%18.5 ינוע בין 113 מיליון דולר ל-140 מיליון דולר. מימוש האופציה צפוי להניב לכלל אלקטרוניקה רווח הון שינוע בין 270 ל-335 מיליון שקל ברבעון הראשון של 99' - תלוי בזהותו של מממש האופציה.

המעניין באופציה הוא, שהיא ניתנת למימוש אך ורק במהלך חודש ינואר 99', ולכן הפרמטר שיקבע מי יממש את האופציה יהיה, כמובן, מחיר השוק של מניית אי.סי.איי באותו מועד. במקרה שמחיר המניה יהיה נמוך מ-29.75 דולר, יהיה לכלל אינטרס לממש את אופציית הפוט שבידיו, ואם המחיר יהיה גבוה ממחיר של 37 דולר ברור שכור יבקש לממש את אופציית הקול שבידיו.

התסריט המעניין עשוי להתפתח במקרה שמחיר מניית אי.סי.איי ינוע בטווח שבין שני מחירי המימוש, ואז לשני הצדדים לא יהיה כדאי לממש את האופציות שבידיהם (באותו מצב, כור ייאלץ לרכוש במחיר גבוה ממחיר השוק, או שכלל תיאלץ למכור את המניות במחיר נמוך ממחיר השוק). במקרה זה, או שהאופציה לא תמומש, או שהצד שיהיה יותר "לחוץ" יממש בעל כורחו את האופציה שבידיו.

כלומר, אם כור יהיה מוכן להגדיל אחזקות באי.סי.איי בכל מחיר, הוא יממש את האופציה בכל זאת (אפשרות נוספת תהיה רכישה של המניות בבורסה), ואם כלל תחליט שהיא זקוקה למזומנים נוספים, ייתכן שהיא תממש את האופציה גם במצב לא כדאי (שוב, תעמוד לרשותה אפשרות של מכירת המניות בשוק). בסך הכל, אם תמומש האופציה, עשוי קונצרן כור להשקיע למעלה מ-400 מיליון דולר ברכישת אחזקה של %18.5 ממניות אי.סי.איי.

החלק השני של העיסקה שנחתמה אתמול בערב דן, כאמור, באחזקה המשותפת של כור וכלל בחברת משאב. כזכור, התחייב קונצרן כור בפני הממונה על ההגבלים העסקיים, כי יפעל להורדת חלקו במשאב, המוחזקת כיום בחלקים שווים על ידי שני הקונצרנים, לשיעור של %25.

מיזכר ההבנות בין כלל לכור, כמו גם העיסקה עם קלארידג', עברו הליך של PRE RULING אצל הממונה על ההגבלים העסקיים. על פי המיזכר, ניתנה לחברת כלל תעשיות אופציה לרכוש מידי כור %25 ממניותיה של משאב. האופציה ניתנת למימוש במהלך השנה שתחל בתום 15 חודשים ממועד סגירת העיסקה עם כלל, דבר שצפוי להתרחש ב-30 הימים הקרובים. האופציה לגבי משאב ניתנת איפוא למימוש בין יוני 1999 ליוני 2000, בכל מקרה, ועד אז עשויה משאב לצמצם את אחזקותיה באופן משמעותי.

סל האחזקות של משאב מונה כיום את האחזקות הבאות: מונופול המלט, חברת נשר (%100 מהמניות); קבוצת תעבורה (%50); %56 מגרנית הכרמל, שהיא בעלת השליטה בחברת הדלק סונול, ביצרנית המצברים וולקן ובסופרגז; %21 ממונופול הצבע, חברת טמבור, המשתייך לקבוצת דיסקונט השקעות.

על פי ההסכם בין כור לכלל, תבצע משאב רה-ארגון שיסייע לכור לממן חלק מעיסקת אי.סי.איי. עד למועד מימוש האופציה, יפעלו כלל וכור למכירת כל אחזקותיה של משאב בגרנית הכרמל ובטמבור (אחזקות ששווי השוק שלהן מגיע כיום ל-130 מיליון דולר), ובד בבד תחפש משאב שותף אסטרטגי או פיננסי שירכוש מידיה %20 ממניות נשר, המוערכת בכ-750 מיליון דולר.

בסך הכל, אם יעמדו כור וכלל ביעדים אלה, תממש משאב אחזקות בשווי של 280 מיליון דולר, וסכום זה יחולק כדיבידנד לשני הקונצרנים. הדיבידנד יהיה בעל משנה חשיבות עבור כור, שכן באמצעותו הקונצרן יחזיר חלק ניכר מהאשראי שהוא מתכוון ליטול לצורך רכישת המניות באי.סי.איי.

לאחר מכן, בכפוף להערכת שווי חיצונית, יימכרו איפוא לכלל %25 ממשאב החדשה, שתכלול רק %80 מנשר ו-%50 מתעבורה. באופן זה, תגדיל למעשה כלל את שיעור אחזקתה בנשר מ-%50 ל-%60 (הקיטון באחזקת משאב בנשר יקוזז על ידי ההגדלה של אחזקת כלל במשאב). «מאת אמיר אייזנברג «עיסקת החבילה הושלמה: כור תקבל את אי.סי.איי, כלל תקבל את משאב «כור ירכוש מקלארידג' ומכלל %13.5 ממניות אי.סי.איי; כלל ירכוש מכור %25 ממשאב * כור ישלם תמורת המניות 295 מ' ד', ובינואר 99' הוא עשוי לרכוש מכלל עוד %5 מאי.סי.איי * כתא"ל תרשום רווח הון של 265 מ' ש' ב-98', ובעקבות המכירה ב-99' תרשום רווח של 335-270 מ' ש' * רכישת המניות במשאב תתבצע עד יוני 2000, ועד אז תמכור משאב את אחזקותיה בגרנית ובטמבור, ותכניס שותף לנשר * שוויה של נשר מוערך ב-750 מ' ד'

עוד כתבות

ברים ומסעדות נפתחים מחדש לאחר הסגר ממושך / צילום: כדיה לוי, גלובס

תוכנית סיוע חדשה: 700 מיליון שקל לתעשייה ולעסקים קטנים ובינוניים

התוכנית של משרדי הכלכלה והתעשייה והאוצר כוללת השתתפות בעלות ביצוע התאמות בעסק העובר למסחר מקוון והטמעת ייצור מתקדם בתעשייה, ייעוץ מסובסד ומיזמים מימוניים משותפים עם המגזר הפרטי, עידוד ביצוע השקעות בתעשייה היצרנית ועידוד היצוא

רן עוז / צילום: רמי זרנגר

הפסדי ההשקעה בשל משבר הקורונה העבירו את מגדל מרווח רבעוני של 543 מיליון ש' להפסד של 564 מיליון ש'

מדובר בהרעה צפויה בתוצאותיה של החברה שבניהולו של רן עוז, ושנובעת בעיקרה מנסיבות חיצוניות שיפגעו בענף כולו ● השינוי של עקום הריבית הביא לגידול בעתודות ביטוח החיים בסך של כ-134 מיליון שקל

בנק מזרחי-טפחות,?בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק איגוד ובנק מרכנתיל / צילומים: איל יצהר, אייל הצפון, בר-אל

דעה: עמוד השדרה של המשק תקין - הבנקים בישראל עמדו במבחן משבר הקורונה

מערכת הבנקאות הישראלית הגיעה מוכנה למשבר הקורונה, אף שהוא מאתגר עבורה יותר מאשר המשבר הכלכלי הגדול של 2008

חללית השיגור של נאס"א וספייסX / צילום: ביל אינגלס, AP

בעקבות מזג האוויר: נדחה שיגור האסטרונאוטים האמריקאים על גבי חללית SpaceX

18 דקות לפני השיגור הודיעה בקרת השיגור לשני האסטרונאוטים כי "בשל תנאי הבטיחות והעובדה שכמה פרמטרים בנוגע למזג האוויר אינם עומדים בהם, אנחנו נאלצים לבטל את השיגור" ● ניסיונות שיגור נוספים נקבעו מראש ל-30 במאי ול-31 במאי

קפה ביאליק בת"א. מתלבטים אם לפתוח / צילום: איל יצהר, גלובס

תחת ערפל, הנחיות מבלבלות וגל קריסות: המסעדות חוזרות היום, בקושי

רק אתמול בלילה אישרה הממשלה את ההנחיות החדשות באופן רשמי • רונן נמני, בעלי קבוצת "קפה קפה": "אחרי כל ההתנהלות ההזויה עד כה, גם הפעם אנחנו לא יודעים עד הרגע האחרון מה קורה"

ניר שטרן, רן גוראון, גיל שרון, איציק בנבנישתי / צילומים: תמר מצפי, איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנו

דוח פניות הציבור של משרד התקשורת לשנת 2019: פלאפון בולטת לטובה

פלאפון סיימה את 2019 עם הכי הרבה פחות תלונות מוצדקות ביחס למספר הלקוחות שלה ● פרטנר אחריה במקום השני, ואחריהן גולן טלקום, סלקום והוט מובייל

יפתח רון טל / צילום: יוסי וייס חברת החשמל

יו"ר חברת החשמל: "נדרוש מתמר להוזיל את הגז ב-35% לפחות"

לאחר הבהרת פומפאו כי ארה"ב לא רואה בעין יפה פעילות סינית בישראל, יו"ר חברת החשמל יפתח רון-טל מצהיר כי החברה לא תמנע מרוכשים סיניים להשתתף בקבוצה שתרכוש תחנת כוח

יובל ברונשטיין /  צילום: אלי דסה

פוקס תמנה את מנכ"ל עזריאלי לשעבר יובל ברונשטיין לדירקטור חיצוני בקבוצה

קבוצת האופנה מבקשת לאשר באסיפה הכללית השנתית, שתתקיים ב-7 ביולי, את מינויו של ברונשטיין לכהונה בת שלוש שנים

השרה גילה גמליאל / צילום: רפי קוץ, לע"מ

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: "בקרוב נפרסם תוכנית ליציאה ממשבר הקורונה באמצעות השקעות בסביבה"

השרה להגנת הסביבה הצהירה הערב כי בקרוב יציג משרדה תוכנית "גרין ניו דיל" ישראלית, במטרה ליצר חוסן חברתי-כלכלי באמצעות השקעות בסביבה ● "משבר הקורונה, בצד האתגרים שיצר, מהווה הזדמנות יוצאת דופן לקדם צמיחה כלכלית שתומכת בסביבה ובבריאות"

איריס שטרק,/ צילום: כדיה לוי

שטרק לכ"ץ: להאריך את מועדי הגשת הבקשות למענקים עד סוף השנה

נשיאת לשכת רואי החשבון, איריס שטרק, פנתה לשר האוצר ישראל כ"ץ בבקשה להאריך לעצמאים ועסקים את מועדי הגשת הבקשות למענקים באמצעות חקיקה מהירה או תקנות חירום נוספות ● לטענתה, אם לא יוארכו מועדי הגשת הבקשות, עצמאים רבים לא יעמדו בתנאי הסף שנקבעו

מימין: מפעל ספאנטק בארה"ב, עובד במפעל של אבגול ומפעל של עלבד / צילום: איל יצהר, עינת לברון ורון שטיינבלט

המניות מזנקות: כך הפיחה הקורונה חיים ביצרניות המגבונים הלחים

אף שהן עוד רחוקות עשרות אחוזים מרמות השיא של 2017, בחודשיים האחרונים נהנו המניות של חברות הבדים הלא-ארוגים מעליות מרשימות, בעיקר בזכות הביקושים הגוברים למגבונים

נמל אשדוד  רכבים חדשים/ צילום: תמר מצפי

אין חסינות מהקורונה: מכה קשה לגורם המייצב של שוק הרכב

הענף שנחשב במשך עשורים לגורם המייצב של שוק הרכב, ספג מכה קשה עקב המשבר • אבל למרות הנתונים השליליים ברבעון הראשון והצפי למיתון, בליסינג ממשיכים לשדר אופטימיות, והמלווים מגלים סבלנות

משרדי JFrog, אחת מחברות הפורטפוליו של אינסייט /  צילום: שלומי יוסף, פליקר

החברות שצלחו את המשבר של 2008 והתובנות שיסייעו לצלוח את המשבר הנוכחי

המשבר פוגע בתעשיית ההייטק? באינסייט האמריקאית, הקרן הכי דומיננטית בהייטק הישראלי, סבורים כי חברות התוכנה יתאוששו די מהר, ואף ירוויחו ממנו ● כדי שזה יקרה, הן צריכות לקצץ, להתמזג ולדעת לנצל הזדמנויות

מנכ"ל שופרסל, איציק אברכהן / צילום: שלומי יוסף

בהלת הקניות במשבר הקורונה ובחג הפסח הזניקה את רווחי שופרסל ב-88%

שופרסל נהנתה גם מצמיחה מואצת בפעילות האונליין שלה בשל נסיבות המשבר ● הגם שמדובר בצמיחה מרשימה מאוד, הרי שחלק משמעותי ממנה הוא בצמיחה ייחודית לתקופה, שלא ברור כמה ממנה יישאר בעתיד עם שינוי הרגלי הצריכה של הציבור

חנויות סגורות בככר המדינה בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

שוק העבודה מתחיל להתאושש? עלייה קלה במספר החוזרים לעבודה

בשירות התעסוקה מדווחים כי מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, נרשמו בשירות התעסוקה 103,155 דורשי עבודה חדשים, ומנגד, מספר המדווחים לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה עומד על 202,332

הפרויקט בנאות אפקה בתל אביב / הדמיה: קבוצת גבאי, יח"צ

קבוצת גבאי תקים פרויקט פינוי-בינוי של 378 יח"ד ומסחר בנאות אפקה א' בתל אביב

היקף המכירות בפרויקט, שיכלול דירות בנות 3-5 חדרים ודירות פנטהאוז, מוערך בכ-850 מיליון שקל

ישיבת הממשלה הראשונה של ממשלת האחדות / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

קואליציה רחבה היא עסק יקר: שרי הממשלה אישרו קיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים

בהצעת הקיצוץ הרוחבי מפורטים יעדי הכסף שייחסך וכן קבלת אישור להקצאת התקנים הדרושים ללשכות שרים והמנכ"לים במשרדים החדשים ● הקיצוץ הכבד ביותר הוא במשרד הביטחון, עם קיצוץ של 27 משרות בהיקף כספי של יותר מ14 מילון שקל במונחים שנתיים

טראמפ, השבוע / צילום: רויטרס - Yuri Gripas

טראמפ מאיים לסגור את טוויטר לאחר שסימנה ציוצים שלו לבדיקה

הטענות הללו של הנשיא מגיעות לאחר שטוויטר הוסיפה בדיקת עובדות לסדרה של ציוצים שלו מאתמול, בה הוא קרא לבחירות דרך הדואר "הונאה"

הרשי פרידמן / צילום: יונתן בלום, גלובס

הרווח התפעולי של אזורים עלה ב-17% ברבעון הראשון של 2020 ל-48 מיליון שקל

אזורים הפסידה 23 מיליון שקל כתוצאה מהנפקת קרן הריט אזורים ה.פ ליווינג ● אזורים מכרה 153 יחידות דיור ברבעון הראשון בכ-269 מיליון שקל, לעומת 113 יחידות דיור שנמכרו בתקופה המקבילה בהיקף של 222 מיליון שקל

שלמה Sixt/ צילום: איל יצהר

קבוצת שלמה Sixt דיווחה על סגירת כל ההליכים המשפטיים נגדה

קבוצת שלמה Sixt דיווחה היום על סגירת כל ההליכים המשפטיים נגדה ● כפי שנחשף אתמול ב"גלובס", הקבוצה תשלם מס בהיקף 12.7 מיליון שקל וכופר בסך 478 אלף שקל בתמורה לסגירת התיק הפלילי שנפתח נגדה בחשד להעלמות מס במסגרת שירותי הליסינג וההשכרה שהעניקה