גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עיסקת החבילה הושלמה: כור תקבל את אי.סי.איי, כלל תקבל את משאב

כור ירכוש מקלארידג' ומכלל %13.5 ממניות אי.סי.איי; כלל ירכוש מכור %25 ממשאב * כור ישלם תמורת המניות 295 מ' ד', ובינואר 99' הוא עשוי לרכוש מכלל עוד %5 מאי.סי.איי * כתא"ל תרשום רווח הון של 265 מ' ש' ב-98', ובעקבות המכירה ב-99' תרשום רווח של 335-270 מ' ש' * רכישת המניות במשאב תתבצע עד יוני 2000, ועד אז תמכור משאב את אחזקותיה בגרנית ובטמבור, ותכניס שותף לנשר * שוויה של נשר מוערך ב-750 מ' ד'

שניים ממוקדי הכוח הפיננסיים של המשק הישראלי, קונצרן כלל וקלארידג'-כור, סגרו אמש (ד') עיסקה דו-שלבית, בסופה תעבור השליטה בחברת אי.סי.איי טלקום מידי קלארידג' וכלל לידי קונצרן כור. במקביל, סיכמו הצדדים על מכירה עתידית של %25 ממניות חברת משאב מידי קונצרן כור לכלל.

על פי העיסקה שנחתמה אתמול בין כור לקלארידג', ועל פי מיזכר ההבנות שהושג בין כלל לכור, ירכוש קונצרן כור %13.5 ממניות אי.סי.איי תמורת כ-295 מיליון דולר. קלארידג' תעביר לידי כור את כל אחזקותיה באי.סי.איי (%8.5) תמורת כ-183.5 מיליון דולר, ואילו כלל תעשיות אלקטרוניקה תעביר לכור %5 מהונה של אי.סי.איי תמורת כ-112 מיליון דולר, ותרשום מהעיסקה רווח הון של 265 מיליון שקל ברבעון הראשון של 98' (כלל תעשיות תהנה מחלקה ברווח זה, שיגיע ל143 מיליון שקל, ואילו כלל ישראל עצמה תזקוף רווח של 93 מיליון שקל). הרווח שתרשום קלארידג' מהעיסקה מוערך (נטו) ביותר מ-430 מיליון שקל.

כזכור, בעקבות ביקורת ציבורית ונפילת מחיר מניית אי.סי.איי בוול-סטריט, בוטלה עיסקת כור-אי.סי.איי במתכונתה המקורית, במסגרתה היתה אמורה קלארידג' להעביר לידי כור %10.6 מהונה של אי.סי.איי לפי מחיר של 33 דולר למניה.

עיסקת כור-אי.סי.איי החדשה, שנתפרה אתמול בערב, מתבצעת לפי טווח מחירים נמוך יותר: העיסקה עם קלארידג' מתבצעת לפי מחיר של 28 דולר למניה, ואילו כלל אלקטרוניקה תיהנה מתמורה המשקפת מחיר של 29.25 דולר למניה - בדומה למחיר הסגירה של מניית אי.סי.איי אמש בניו-יורק.

לאחר השלב הראשון של העיסקה, תיוותר קבוצת קלארידג' עם אג"חים הניתנים להמרה ל-%2.1 ממניות אי.סי.איי לפי מחיר של 25 דולר, המבטא תמורה כוללת של 40 מיליון דולר. בין כור לקלארידג' הושגה הסכמה, לפיה לכור תינתן הזכות לרכוש מידי קלארידג' את האג"חים הללו במקרה שהקונצרן יבקש להגדיל עוד את אחזקתו באי.סי.איי.

לעומת זאת, כלל אלקטרוניקה, המחזיקה ערב העיסקה בכ-%24 מהונה של אי.סי.איי, תרד לאחזקה של %19, ובחודש ינואר 99' היא עשויה לממש %5 נוספים מאחזקתה באי.סי.איי.

על פי מיזכר ההבנות שהושג בין שני הקונצרנים המובילים במשק, ניתנה לכלל אופציית PUT, המאפשרת לקונצרן למכור %5 נוספים ממניות אי.סי.איי המוחזקות על ידו לפי מחיר של 29.75 דולר למניה. באותה נשימה, ניתנה לקונצרן כור אופציית CALL לרכוש את אותה חבילת מניות, אך לפי מחיר של 37 דולר למניה.

כלומר, הסכום שעשוי קונצרן כור לשלם עבור הגדלת אחזקותיו באי.סי.איי ל-%18.5 ינוע בין 113 מיליון דולר ל-140 מיליון דולר. מימוש האופציה צפוי להניב לכלל אלקטרוניקה רווח הון שינוע בין 270 ל-335 מיליון שקל ברבעון הראשון של 99' - תלוי בזהותו של מממש האופציה.

המעניין באופציה הוא, שהיא ניתנת למימוש אך ורק במהלך חודש ינואר 99', ולכן הפרמטר שיקבע מי יממש את האופציה יהיה, כמובן, מחיר השוק של מניית אי.סי.איי באותו מועד. במקרה שמחיר המניה יהיה נמוך מ-29.75 דולר, יהיה לכלל אינטרס לממש את אופציית הפוט שבידיו, ואם המחיר יהיה גבוה ממחיר של 37 דולר ברור שכור יבקש לממש את אופציית הקול שבידיו.

התסריט המעניין עשוי להתפתח במקרה שמחיר מניית אי.סי.איי ינוע בטווח שבין שני מחירי המימוש, ואז לשני הצדדים לא יהיה כדאי לממש את האופציות שבידיהם (באותו מצב, כור ייאלץ לרכוש במחיר גבוה ממחיר השוק, או שכלל תיאלץ למכור את המניות במחיר נמוך ממחיר השוק). במקרה זה, או שהאופציה לא תמומש, או שהצד שיהיה יותר "לחוץ" יממש בעל כורחו את האופציה שבידיו.

כלומר, אם כור יהיה מוכן להגדיל אחזקות באי.סי.איי בכל מחיר, הוא יממש את האופציה בכל זאת (אפשרות נוספת תהיה רכישה של המניות בבורסה), ואם כלל תחליט שהיא זקוקה למזומנים נוספים, ייתכן שהיא תממש את האופציה גם במצב לא כדאי (שוב, תעמוד לרשותה אפשרות של מכירת המניות בשוק). בסך הכל, אם תמומש האופציה, עשוי קונצרן כור להשקיע למעלה מ-400 מיליון דולר ברכישת אחזקה של %18.5 ממניות אי.סי.איי.

החלק השני של העיסקה שנחתמה אתמול בערב דן, כאמור, באחזקה המשותפת של כור וכלל בחברת משאב. כזכור, התחייב קונצרן כור בפני הממונה על ההגבלים העסקיים, כי יפעל להורדת חלקו במשאב, המוחזקת כיום בחלקים שווים על ידי שני הקונצרנים, לשיעור של %25.

מיזכר ההבנות בין כלל לכור, כמו גם העיסקה עם קלארידג', עברו הליך של PRE RULING אצל הממונה על ההגבלים העסקיים. על פי המיזכר, ניתנה לחברת כלל תעשיות אופציה לרכוש מידי כור %25 ממניותיה של משאב. האופציה ניתנת למימוש במהלך השנה שתחל בתום 15 חודשים ממועד סגירת העיסקה עם כלל, דבר שצפוי להתרחש ב-30 הימים הקרובים. האופציה לגבי משאב ניתנת איפוא למימוש בין יוני 1999 ליוני 2000, בכל מקרה, ועד אז עשויה משאב לצמצם את אחזקותיה באופן משמעותי.

סל האחזקות של משאב מונה כיום את האחזקות הבאות: מונופול המלט, חברת נשר (%100 מהמניות); קבוצת תעבורה (%50); %56 מגרנית הכרמל, שהיא בעלת השליטה בחברת הדלק סונול, ביצרנית המצברים וולקן ובסופרגז; %21 ממונופול הצבע, חברת טמבור, המשתייך לקבוצת דיסקונט השקעות.

על פי ההסכם בין כור לכלל, תבצע משאב רה-ארגון שיסייע לכור לממן חלק מעיסקת אי.סי.איי. עד למועד מימוש האופציה, יפעלו כלל וכור למכירת כל אחזקותיה של משאב בגרנית הכרמל ובטמבור (אחזקות ששווי השוק שלהן מגיע כיום ל-130 מיליון דולר), ובד בבד תחפש משאב שותף אסטרטגי או פיננסי שירכוש מידיה %20 ממניות נשר, המוערכת בכ-750 מיליון דולר.

בסך הכל, אם יעמדו כור וכלל ביעדים אלה, תממש משאב אחזקות בשווי של 280 מיליון דולר, וסכום זה יחולק כדיבידנד לשני הקונצרנים. הדיבידנד יהיה בעל משנה חשיבות עבור כור, שכן באמצעותו הקונצרן יחזיר חלק ניכר מהאשראי שהוא מתכוון ליטול לצורך רכישת המניות באי.סי.איי.

לאחר מכן, בכפוף להערכת שווי חיצונית, יימכרו איפוא לכלל %25 ממשאב החדשה, שתכלול רק %80 מנשר ו-%50 מתעבורה. באופן זה, תגדיל למעשה כלל את שיעור אחזקתה בנשר מ-%50 ל-%60 (הקיטון באחזקת משאב בנשר יקוזז על ידי ההגדלה של אחזקת כלל במשאב). «מאת אמיר אייזנברג «עיסקת החבילה הושלמה: כור תקבל את אי.סי.איי, כלל תקבל את משאב «כור ירכוש מקלארידג' ומכלל %13.5 ממניות אי.סי.איי; כלל ירכוש מכור %25 ממשאב * כור ישלם תמורת המניות 295 מ' ד', ובינואר 99' הוא עשוי לרכוש מכלל עוד %5 מאי.סי.איי * כתא"ל תרשום רווח הון של 265 מ' ש' ב-98', ובעקבות המכירה ב-99' תרשום רווח של 335-270 מ' ש' * רכישת המניות במשאב תתבצע עד יוני 2000, ועד אז תמכור משאב את אחזקותיה בגרנית ובטמבור, ותכניס שותף לנשר * שוויה של נשר מוערך ב-750 מ' ד'

עוד כתבות

תעשיית הסטארט-אפ הישראלית משגשגת/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

דוח חדש: תחום התעשייה 4.0 מתפתח, בלי התעשייה הישראלית

לפי דוח של סטארט-אפ ניישן סנטרל, פועלות כיום בישראל 230 חברות סטארט-אפ בתחום, לעומת 146 ב-2014

נפתלי בנט ואיילת שקד / צילום: אמיר מאירי

פגישתם המכרעת של שקד ובנט הסתיימה - ללא תוצאות

שרי המשפטים והחינוך לשעבר נפגשו בניסיון לגשר על הפערים סביב האיחודים שצפויים לימין החדש, אך פגישתם הסתיימה ללא החלטה ● שקד תומכת בחבירה לרשימת פרץ וסמוטריץ', ואילו בנט מעדיף חיבור לפייגלין שייצור שתי רשימות מימין לליכוד ● וגם, רע"מ בחרה את מועמדיה לבחירות הקרובות

בריטיש איירווייס / צילום: יחצ

בריטיש איירווייס ביטלה את טיסותיה לקהיר - מנימוק ביטחוני

אל ההודעה של בריטיש, שפורסמה אתמול במפתיע, הצטרפה גם לופטהנזה, שהודיעה כי ביטלה את טיסותיה ממינכן ומפרנקפורט לקהיר ● לופטהנזה הודיעה כי תחדש את קו הטיסות הזה היום

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון/ צילום: איל יצהר

"לדיירים שלנו אין התחייבות על כמה שנים הם יישבו בנכס, אבל הביטחון שלנו בהם הרבה יותר גדול"

רשת בתי הדיור המוגן מגדלי הים התיכון הכפילה את שווייה בשנים האחרונות על רקע הצמיחה בפעילותה ובתוצאותיה, והיא מושכת משקיעים מוכרים כמו דוד פתאל וחן למדן ● בעל השליטה והיו"ר, מוטי קירשנבאום: "השתנתה תפיסתם של המבוגרים לגבי איך הם רוצים לבלות את שארית חייהם; להיכנס לדיור מוגן זאת עסקה פיננסית כבדה, ולכן הלקוחות עושים אותה בזהירות"

רחוב שולמית 13 תל אביב/ צילום: בר אל

בכמה הושכרה דירת 4 חדרים בקומת קרקע במרכז תל-אביב?

הדירה, ברחוב שולמית ליד כיכר דיזנגוף, בשטח של 110 מ"ר, הושכרה ב-10,000 שקל לחודש ● ועוד עסקאות נדל"ן שנסגרו השבוע

מרכז מכירות טלפוניות / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

מיום חמישי חברות יצטרכו לתת מענה טלפוני אנושי תוך 6 דקות. מי לא נכלל בחוק?

ביום חמישי ייכנס לתוקפו תיקון לחוק מענה טלפוני לצרכנים: המענה האנושי יוגבל לטווח זמן של 6 דקות ויינתן גם בפניות במקרים של טיפול בתקלות, בירור חשבון וסיום התקשרות ● התיקון אומנם מכליל עוד חברות שעד כה לא נכללו בחוק מענה של עד 3 דקות, אך עדיין מחריג לא מעט גופים ובראשם המוסדות הציבוריים ומשרדי הממשלה

עגורן / צילום: שלומי יוסף

עגורנאי "עשה מנגל" בגובה עשרות מטרים באתר בנייה - והושעה

מינהל הבטיחות השעה עגורנאי למשך חודש בעקבות מקרה בו הוא הפעיל מנגל בתא העגורן במהלך יום עבודה ● את הסרטון הפיץ העגורנאי בעצמו ● ביקור פקחי מינהל הבטיחות באתר חשף ליקויי בטיחות אחרים באתר שהביאו לסגירתו עד לתיקון הליקויים

איילת שקד בטקס הפרידה ממשרד המשפטים / צילום: רפי קוץ

איילת שקד תכריז הערב על עמידתה בראש מפלגת הימין החדש

שרת המשפטים לשעבר איילת שקד תודיע הערב על המשך דרכה הפוליטית, ולפי גורמים בימין החדש, היא תתייצב שוב לצד נפתלי בנט במפלגה שהקימו יחדיו, אך הפעם תעמוד בראשה במקום בנט ● המהלך צפוי להגביר את הלחץ על רפי פרץ לוותר על המקום הראשון באיחוד מפלגות הימין ● בנט: "המדינה חשובה יותר מקידום אישי"

קניון עזריאלי עכו / צילום: איל יצהר, גלובס

למה גנזו קניוני עזריאלי את התוכנית להקמת מרפסת בקניון

קבוצת עזריאלי ביקשה להקים מרפסת פתוחה בקניון שלה בעכו, אלא שאז הגיעה התנגדות מהמשרד להגנת הסביבה ● הסיבה: קרבתו למפעל שבו חומרים מסוכנים ● רק לאחרונה פונה הקניון בשל דליפת אמוניה ממפעל גלידות סמוך ● לאור ההתנגדות, בעזריאלי ביטלו את תוכנית המרפסות

יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

לאחר הירידות החדות במניה: קבוצת דלק תנסה לצרף שותף להשקעה באיתקה לקראת הנפקתה בלונדון

איתקה השלימה ביום חמישי גיוס של 500 מיליון דולר באג"ח למימון רכישת הענק של נכסי נפט וגז בים הצפוני, לאחר שקודם סגרה מימון בנקאי של 1.65 מיליארד דולר לעסקה ● קבוצת דלק עצמה תזרים לאיתקה 300-400 מיליון דולר ותצרף שותף שיזרים הון נוסף, בטרם תונפק איתקה בלונדון

סטודנטים  /צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

אמריקה מציגה: כך יצאו חובות העתק של הסטודנטים משליטה

הלוואות הסטודנטים, שהרקיעו שחקים, רובצים כחוב בעיקר על כתפיהם של המילניאלס, בני הדור העני ביותר בארה"ב ● האפשרות של מחיקת החובות, שנשמעת יותר ויותר, טומנת בחובה השלכות כלכליות וחברתיות מרחיקות לכת ● כתבה ראשונה על אחד מסעיפי החובות הצרכניים הגדולים של האמריקאים

קווין פייגי והאחים רוסו / צילום: מריו אנזואוני, רויטרס

מלכי העולם: "הנוקמים" ניצחו את "אווטאר" - שברו את שיא ההכנסות

הסרט "הנוקמים: סוף המשחק" עקף את הסכום שהרוויח "אווטאר" ברחבי העולם - כך הכריז קווין פייגי, נשיא אולפני מארוול, בפני קהל מעריצים בכנס "קומיק-קון" ● זו הפעם הראשונה מזה 22 שנה שהסרט בעל ההכנסות הגבוהות ביותר אינו של הבמאי ג'יימס קמרון

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

אי.די.בי מתקרבת להסדר חוב? אלשטיין משך את בקשתו לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח

אי.די.בי חשופה כיום לשינויים בשווי הבורסאי של 44.3% ממניות כלל ביטוח ● ביטול הבקשה להיתר שליטה פירושו שאי.די.בי תמשיך במכירת החזקותיה בכלל ביטוח, אך הוא גם פותח את הדרך בפני משקיעים אחרים להגיש בעצמם בקשות להיתר שליטה בחברה

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון./ צילום: רפי קוץ

בנק הפועלים: השוק לא השתכנע שבנק ישראל מתכוון להעלות ריבית

הודעת הריבית האחרונה של בנק ישראל כללה תחזית אופטימית להעלאת הריבית, בניגוד לבנקים מרכזיים בעולם ● השוק לא קנה את התחזית, ובנק ישראל בבעיה

פרופ' ירון זליכה ויחיאל שמן, יו"ר ועד עובדי פלאפון / צילום: יח"צ

נערכים להמשך המו"מ: פרופ' ירון זליכה ייעץ לוועד עובדי פלאפון

יו"ר ועד העובדים בפלאפון: "ההסכם הקיבוצי שהושג בבזק בינלאומי לא מחייב אותנו"

מאיר שטרית / צילום: איל יצהר, גלובס

החוק לעידוד בניית דירות להשכרה: אפילו דירה אחת לא הוקמה

מאיר שטרית, יוזם החוק לעידוד בניית דירות להשכרה: "יש לבטל את הפטור לקופות מוסדיות על השקעותיהן בחו"ל ולתת להן פטור רק על השקעות בישראל"

הפגנות יוצאי אתיופיה/ צילום:  רויטרס Corinna Kern

איזה מקום לבחור והאם להימנע משיוך פוליטי? מחקרים מגלים – להפגין זה מדעי

איפה למקם את ההפגנה, האם צריך להיזהר מזיהוי פוליטי, ואיך משפיעה הפעלת אלימות? ● שורה של ותיקי הפגנות ואנשי אקדמיה מנסחים כללי "עשה ואל תעשה" עבור הישראלים ששוב יוצאים לרחובות

בית חולים בישראל.  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

במשרד הבריאות מתכננים לבטל את טופס 17 עד סוף השנה

במשרד הבריאות מתכננים להשיק עד סוף השנה פורטל זימון תורים לאומי ושיתוף מידע אדמיניסטרטיבי בין ארגוני בריאות - מטופלים יוכלו לראשונה להזמין תור אונליין למרפאות ומכונים בבתי חולים, דבר שלא קיים כיום

איל זילברמן / צילום: שי אוקנין

הכירו את החברה שכל מי שהשקיע בה הרוויח, ויש כאלה שהרוויחו במיוחד

חברת בדיקות התוכנה, שהשליטה בה נמכרה לאחרונה לקרן הזרה ברידג'פוינט לפי שווי שהוערך ב-420 מיליון דולר, החליפה לא מעט ידיים ב-20 השנים האחרונות, כולל שתי חברות ציבוריות וקרן השקעות מקומיות ● כולן הרוויחו יפה, אך לנוכח השווי בעסקה הנוכחית, הן לבטח הרגישו תחושה של פספוס

בניין הראל / צילום: איל יצהר

הראל נכנסת לעסקי הנפקת האג"ח להשקעה בפיקדונות: דירוג מקדמי Aaa לגיוס של עד 2 מיליארד שקל

במסגרת הגיוס מציעה הראל אג"ח בתשואה של 0.45% צמוד לריבית בנק ישראל, עם קרן שתיפרע בתשלום אחד ביולי 2024 ● אלה פיקדונות הייתה הראשונה שזיהתה את חלון ההזדמנויות לביצוע הנפקות המיועדות להשקעה בפיקדונות בנקאיים