הנקראות ביותר

ספרה החדש של ד"ר אורנה דויטש, "מעמד הצרכן במשפט", חוקר ומנתח התכליות הראויות של ההגנה על הצרכן

הספר עוסק בסוגיות כמו: מה טיבן ותכליותיהן של "זכויות צרכניות"? אילו מגזרים משפטיים צריכים לטפל בזכויות צרכניות? מה יחסו של המשפט החוקתי לאינטרס הצרכני?

התודעה הצרכנית הציבורית גוברת בעשורים האחרונים, בארצות העולם ובישראל. ועדיין, שאלות יסוד בנושא טרם זכו לליבון משפטי מספיק - מיהו "צרכן" ומהי "צרכנות"? מה טיבן ותכליותיהן של "זכויות צרכניות"? אילו מגזרים משפטיים צריכים לטפל בזכויות צרכניות? מה יחסו של המשפט החוקתי לאינטרס הצרכני? ועוד ועוד שאלות חשובות.

ספרה החשוב של ד"ר אורנה דויטש, "מעמד הצרכן במשפט", חוקר ומנתח את התכליות הראויות של ההגנה על הצרכן, ובוחן את היקף פריסתן של תכליות אלו, בראי הדין המצוי והרצוי. גישתה החדשנית של ד"ר דויטש היא, שתכלית דיני הגנת הצרכן איננה רק להגנה על הצרכן האינדווידואלי מפני ניצול לרעה של נחיתותו האינפורמטיבית וצמצום פערי הכוח שבינו לבין ספקי המוצרים והשירותים (הגנה הנפרסת על שיפור עמדתו הצרכנית, שיפור זכות הגישה לערכאות, התערבות קוגנטית בתכנים של עסקאות, למניעת חוזים בלתי מאוזנים, ועוד).

בצד התכלית האמורה באה תכלית נוספת, של הגשמת מטרות חברתיות וכלכליות רחבות (כגון, הבטחת אמון הציבור בכלכלה המקומית, קידום ההגינות המסחרית, הגנה על אוטונומיית הרצון של הצרכן, ועוד).

הספר בוחן מגוון רחב של היבטים נורמטיביים ומעשיים של דיני הצרכנות, מתחומי המשפט השונים - מדיני החוזים, הערבות, המכר (הכללי) וחוקי המכר (דירות) והמכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), הביטוח, ועוד.

אין צריך לומר שהספר מקדיש דיון רחב לעילות הצרכניות שמכוח חוק הגנת הצרכן, ובראשן לעילות ההטעיה והעושק. כן נסקרות בו סוגיות הקשורות בעסקאות צרכניות מיוחדות (רוכלות, עסקאות מרחוק, רכישת יחידת נופש, עסקאות צרכניות באינטרנט, וכדומה), בצד אסטרטגיות הגנה על אינטרס צרכני, מכוח המשפט המינהלי ודיני העונשין.

התביעה הצרכנית זכתה לעידוד מכיוון מוסד התובענה הייצוגית. הספר מציע יסודות אפשריים להגשתן של תביעות ייצוגיות בעילות צרכניות, תוך ניתוח הפסיקה שהצטברה בנושא בשנים האחרונות.

הניתוחים בספר מאירי-עיניים, וקריאתם מהנה. הנושאים שנסקרים במסגרתו קריאים וניתנים להבנה גם ע"י מי שאומנותם אינה תורת המשפט. בצד אסמכתאות משפטיות מישראל מובאות בו אסמכתאות השוואתיות משיטות משפט זרות. הספר מכיל תוכן עניינים מפורט בתחילתו ומפתחות מפורטים בסופו (מפתחות חקיקה, פסיקה, ספרות ומאמרים - ישראלים ומשיטות משפט זרות, בצד מפתח עניינים).

(ד"ר אורנה דויטש - "מעמד הצרכן במשפט", תשס"ג, בהוצאת נבו הוצאה לאור בע"מ, 649 עמ')

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות