פיבי שוויץ מדווח על גידול של 19.4% ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה

הרווח הגיע ל- 2.007 מיליון פרנק שוויצרי; הרווח הנקי של פיבי לונדון הסתכם ב-1.334 מיליון ליש"ט בתשעת החודשים הראשונים של 2003 - גידול של 97.3%

חברות הבת בחו"ל של הבנק הבינלאומי הראשון הגדילו את רווחיהן בתשעת החודשים הראשונים של השנה, וכתוצאה, הרווח הנקי של פיבי שוויץ גדל ב-19.4% בתקופה זו והסתכם ב-2.007 מיליון פרנק שוויצרי, לעומת 1.679 מיליון פרנק שוויצרי בתקופה המקבילה אשתקד.

עיקר הגידול ברווח הנקי נובע מהרחבת הפעילות בתחום הבנקאות הפרטית, בתחום ניירות ערך ומט"ח. הבנק מנוהל על ידי מודי קניקגסברג.

סך כל ההכנסות הסתכמו ב-9.318 מיליון פרנק שוויצרי בתשעת החודשים הראשונים של 2003, לעומת 8.691 בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-7%. ברבעון השלישי של 2003 גדלו ההכנסות בכ-6.3%, לעומת הרבעון השני של השנה, והסתכמו ב-3.252 מיליארד פרנק שוויצרי.

ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב-5.592 מיליארד פרנק שוויצרי בתשעת החודשים הראשונים של השנה, לעומת 5.345 מיליארד פרנק שוויצרי בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 4.6%.

ההפרשות לחובות מסופקים הסתכמו ב-57 אלף פרנק שוויצרי בתקופה זו, לעומת 85 אלף פרנק שוויצרי בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-33%.

גם בסעיפי המאזן חלה התפתחות חיובית. סך כל המאזן גדל ב-28.5% והסתכם ב-275.2 מיליון פרנק שוויצרי בסוף הרבעון השלישי, לעומת 214.2 מיליון פרנק שוויצרי בסוף הרבעון הקודם (השני). פקדונות העו"ש של הציבור גדלו ב-24.7% והסתכמו ב-82 מיליון פרנק שוויצרי בסוף הרבעון השלישי, לעומת 65.8 מיליון פרנק שוויצרי בסוף הקודם. האשראי לציבור הסתכם ב-158.9 מיליון פרנק שוויצרי בסוף הרבעון השלישי, לעומת 141.6 מיליון פרנק שוויצרי בסוף הרבעון הקודם, גידול של 12.2%.

ההון העצמי של פיבי שוויץ הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-57.1 מיליון פרנק שוויצרי - גידול של 1.4% לעומת הרבעון השני של השנה. יחס הלימות ההון הגיע ל-28% בסוף הרבעון השלישי של 2003 - גבוה משמעותית מדרישות המינימום של רשויות הפיקוח בשוויץ ובארץ.

פיבי לונדון

פיבי לונדון מדווח על גידול של כ-97.3% ברווח הנקי, אשר הסתכם ב-1.334 מיליון ליש"ט בתשעת החודשים הראשונים של 2003, לעומת 679 אלף ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח ברבעון השלישי הסתכם ב-523 אלף ליש"ט ומשקף תשואה להון בשיעור של 5.2%.

מהבנק, שמנוהל על ידי דויד לוינסון, נמסר כי הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מהרחבת הפעילות של לקוחות עסקיים בתחום המט"ח סחר חוץ ואשראי, תוך הרחבת בסיס הלקוחות של הבנק.

סך כל ההכנסות גדלו ב-18% והסתכמו ב-4.816 מיליון ליש"ט בתשעת החודשים הראשונים של השנה, לעומת 4.082 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, חל קיטון של 4.5% בסך כל ההוצאות, שהסתכמו ב-2.957 מיליון ליש"ט בתקופה זו, לעומת 3.097 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד.

סך כל המאזן של הבנק הסתכם ב-177.8 מיליון ליש"ט בסוף הרבעון השלישי, לעומת 175.6 מיליון ליש"ט בסוף הרבעון השני של השנה - גידול של 1.2%. האשראי לציבור הסתכם ב-146.7 מיליון ליש"ט בסוף הרבעון השלישי של 2003, לעומת 150.6 מיליון ליש"ט ברבעון השני של השנה - קיטון של 2.6%. פקדונות הציבור הסתכמו ב-100.2 מיליון ליש"ט בסוף הרבעון השלישי של השנה לעומת 99.2 מיליון ליש"ט בסוף הרבעון השני - גידול של 0.9%. בנוסף, ההון העצמי של הבנק גדל ב-1.2% לעומת הרבעון השני והסתכם ב-42.6 מיליון ליש"ט נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה. כמו כן הבנק שומר על יחס הלימות הון גבוה בשיעור של 32.96% בסוף הרבעון השלישי.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988