משה טרי וטלי ירון-אלדר מינו צוות משותף לבדיקת ההנפקה של קרנות להשקעה בנדל"ן

בצוות חברים גם נציגי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ואגף התקציבים במשרד האוצר

יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, ונציבת מס הכנסה, טלי ירון-אלדר, הקימו לאחרונה צוות משותף לשני הגופים, במטרה לבחון אפשרויות לשילובן של קרנות השקעה בנדל"ן במסחר בבורסה. בצוות חברים גם נציגי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ואגף התקציבים במשרד האוצר.

קרנות השקעה בנדל"ן, המוכרות יותר בעולם כ-REIT (Real Estate Investment Trust) מתמחות, בדרך כלל, בהשקעה בנדל"ן מניב. יחידות הקרן נסחרות בבורסה, ושלא כמו קרנות נאמנות "רגילות", נכסיהן אינם משוערכים מדי יום. קרנות ריט משקיעות בנדל"ן מניב ומחויבות לחלק למחזיקים ביחידות הקרן, באופן שוטף, את רוב רווחיהן. מעבר להון העצמי שמשקיעות הקרנות בנדל"ן, נוטלות קרנות הריט, לעתים קרובות, הלוואות.

מינוי הצוות המשותף לבחינת סוגיית ההנפקה של קרנות הריט הוא צעד נוסף במדיניות הרשות להרחבת ההיצע של אפיקי ההשקעה בשוק ההון ושל נציבות מס הכנסה בבחינת מיסוי המכשירים השונים בעקבות הרפורמה במס הכנסה. במסגרת מדיניות זו, פועלת הרשות להסרת חסמים המקשים על הנפקות אג"ח ופועלת, ביחד עם גורמים אחרים, לעידוד הנפקה של אגרות חוב מוניציפליות ועוד ומכשירים פיננסיים נוספים.

"לאור זאת", כתבו טרי וירון-אלדר בכתב המינוי לחברי הצוות, "אנו מקימים צוות משותף לאגף מס הכנסה ולרשות ניירות ערך שתפקידו לפרוס בפני יו"ר רשות ניירות ערך ונציבת מס הכנסה את ההשלכות הנובעות משילובן של קרנות ריט במסחר בבורסה, את החסמים המונעים, אם בכלל, את כניסתן של קרנות ריט לשוק ההון ולהמליץ על הדרכים היעילות להסרת חסמים אלה, לרבות צורת ההתאגדות המתאימה לקרנות הריט שתפעלנה בישראל".

בצוות חברים עו"ד (רו"ח) משה אשר, יועץ מקצועי לנציבת מס הכנסה ומיסוי מקרקעין; רו"ח יובל כהן, מנהל מחלקת שוק ההון בנציבות מס הכנסה; עו"ד (רו"ח) ורד אולפינר, עוזרת לסגן נציבת מס הכנסה למיסוי מקרקעין; עו"ד איריס ציבולסקי-חביליו, סגנית מנהל מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך; מר אבי גולדה, כלכלן במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך; מר איציק שורקי, כלכלן בכיר במחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך; וגב' חני שטרית, מנהלת יחידת ההנפקות בבורסה לניירות ערך; ומר רותם פלג, מאגף התקציבים במשרד האוצר.

הצוות אמור להגיש את המלצותיו עד אמצע דצמבר.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988