הזרע: רווח נקי של 10.3 מיליון שקל ב-2003 לעומת 0.6 מיליון שקל ב-2002

הכנסות החברה ממכירות נטו ב-2003 הסתכמו בכ-241.8 מיליון שקל בהשוואה לכ-231.1 מיליון שקל ב-2002; תחלק דיבידנד של 11 מיליון שקל

הזרע ג'נטיקס , העוסקת במחקר וטיפוח, ייצור ושיווק של זרעי מכלוא מדווחת על התוצאות הכספיות לשנת 2003.

הכנסות החברה ממכירות נטו בשנת 2003 הסתכמו בכ-241.8 מיליון שקל בהשוואה
לכ-231.1 מיליון שקל בשנת 2002, גידול של 4.6%. שיעור המכירות לייצוא מכלל המכירות בשנת 2003 היה כ-80% בדומה לשנה הקודמת.

הרווח הגולמי הסתכם בשנת 2003 בכ-126.9 מיליון שקל בהשוואה לכ-112.7 מיליון שקל בשנת 2002, גידול של כ-12.6%. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-52.5% בהשוואה לכ- 48.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

השיפור ברווח הגולמי ובשיעורו בשנת 2003, נובע בעיקר מהגידול במכירות ומהתייעלות בתהליכי הייצור, תוך הוזלת עלויות חומרי גלם ושיפורים טכנולוגים המאפשרים ניצול טוב יותר של המלאי.

הרווח הנקי בשנת 2003 הסתכם בכ-10.3 מליון שקל לעומת כ-0.6 מליון שקל ב-2002.

המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2003 הסתכמו בכ-55.5 מיליון שקל בהשוואה לכ-57 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-23.9 מיליון שקל בהשוואה לכ-29.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסד ברבעון הרביעי של שנת 2003, הסתכם בכ-0.9 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הירידה במכירות ובתוצאות ברבעון הרביעי נובעת מהעונתיות בשווקים בהן פועלת החברה. הרבעונים השני והשלישי, בדרך כלל, מאופיינים כרבעונים חזקים.

בשנת 2003 נבעו לחברה מזומנים נטו מפעילות שוטפת בסך של כ-42.6 מיליון שקל לעומת כ-29.8 מיליון שקל בשנת 2002, דבר שאיפשר לחברה להקטין את היקפי האשראי שלה.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 11 מיליון שקל, זאת בנוסף לדיבידנד ששולם בחודש יוני 2003, בסכום של כ-7.5 מיליון שקל.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988