"הביקושים בשוק המקומי יחליפו את הייצוא בתפקיד מנוע הצמיחה העיקרי"

"לאחר תקופה קצרה יחסית בשנים 2004-2003, בה התאוששה הפעילות הכלכלית בחלקים רבים מן העולם, השנים הבאות מסתמנות כפחות חיוביות". בהערכה פסימית זו פותח הכלכלן הראשי של בנק לאומי, גיל בפמן, את הסקירה המיוחדת שלו עבור "גלובס".

בפמן מעריך, כי צפויה עלייה במפלס הסיכונים הכלכליים בשנת 2005 ובשנים שלאחר מכן, עם דגש על כלכלת ארה"ב, יפאן, חלק מן המשקים המתעוררים וכלכלת סין.

"מטבע הדברים, לחששות אלו ישנה השפעה גם על ההערכות הכלכליות הנוגעות לישראל. בפרט מדובר בהשפעה על הרכב הצמיחה הכלכלית הצפוי בישראל בשנים הבאות, תחת צמצום הדומיננטיות של סקטור הייצוא שבלט מאוד מאז אמצע 2003 ובמהלך 2004", מעריך בפמן.

בפמן מעריך, כי קצב הצמיחה שרשמה הכלכלה העולמית השנה - קרוב ל-5%, שהוא קצב הצמיחה המהיר ביותר זה 20 שנה - צפוי להתמתן בשנים הבאות, הן בשל צעדי מדיניות יזומים והן בשל גורמים שליליים כמו אירועים גיאו-פוליטיים ועלייה במפלס הסכונים והאי-ודאות.

"לשם המחשה, התפתחויות מעין אלו כבר באו לידי ביטוי לאחרונה בעלייה ניכרת של פרמיית הסיכון הגלומה במחיר הנפט, תוך פגיעה בקצב הצמיחה בחלקים שונים של העולם", אומר בפמן.

לגבי המשק הישראלי מעריך בפמן, כי בשנת 2005 ובשנים שלאחריה צפוי תחום הביקושים המקומיים להיות בעל תפקיד מרכזי יותר כמנוע של צמיחה, במקביל להמשך התרחבות הייצוא, אך בקצב מתון מאשר בשנת 2004.

תחזית הצמיחה של בפמן לשנת 2005 היא 3.7%, כאשר התוצר לנפש יגדל ב-2% והתוצר העסקי צפוי להמשיך ולהתרחב בקצב של כ-5% לשנה.

להערכת בפמן, העלייה בפעילות העסקית צפויה לבוא לידי ביטוי בצמצום הדרגתי בשיעור האבטלה מ-10.7% בשנת 2004 ל-10.3% בשנת 2005. במקביל צפויה עלייה מתמשכת של השכר הריאלי למשרת שכיר בקצב של 2.5% לשנה.

הצריכה פרטית צפויה להתרחב ב-2.5%-2% לנפש מדי שנה, וכן צפוי גידול בהשקעות במכונות וציוד כמו גם התרחבות מסוימת בהשקעות בבנייה למגורים.

עם זאת, בהשוואה לשנת 2004, בשנים הבאות צפויה התמתנות בקצב הגידול של הייבוא. כפועל יוצא מכך, צפויה הרעה קלה במאזן התשלומים ומעבר מעודף קטן שנרשם בשנת 2003 לגירעון בהיקף של עד 1% תוצר בשנים הבאות.

לגבי שוק המט"ח מעריך בפמן, כי שער החליפין הממוצע של השקל צפוי להיות 4.6-4.5 שקלים לדולר בשנת 2005, לעומת ממוצע של 4.55-4.50 שקלים לדולר ב-2004.

ריבית בנק ישראל צפויה להתחיל לעלות בחודשים הראשונים של 2005, וזאת על רקע העלאת הריבית בארה"ב, השפעת ההיערכות של השוק לקראת השוואת שיעור המס על השקעות פיננסיות מקומיות והשקעות בחו"ל, ועלייתה של סביבת האינפלציה כפועל יוצא של ההרחבה המוניטרית שהואצה מאז אמצע 2003.

לדברי בפמן, הריבית המוניטרית צפויה להיות בממוצע 4.7%-4.2% בשנת 2004, וצפויה לעלות בהדרגה במהלך 2005 בשיעור ממוצע של 1%-0.5%. עוד הוא מעריך, כי מדד המחירים לצרכן יעלה בשנים 2005-2004 בקצב שנתי של 2.5%-1.5%.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988