לאחר כל המאבקים: חוק החופים נכנס לתוקפו - תיאסר בנייה 300 מטר מהחוף

תוכניות בנייה לא מאושרות ייבדקו מחדש; ייגבה תשלום בכניסה לחוף רק אם ניתנים שירותים

היום (א') נכנס לתוקפו החוק לשמירת הסביבה החופית, הקובע שרצועה של 300 מטר מקו המים מוגנת מכל בנייה, פגיעה סביבתית ופיתוח בלתי מבוקר, וכי גם חוקי הבנייה וחוקי העזר העירוניים כפופים למסגרת החוק החדש.

עוד נקבע, שתוכניות בנייה לא מאושרות יידרשו לעבור הליכי בדיקה חדשים, בפני ועדה מיוחדת שתוקם לשם כך, שמטרתה לוודא את שמירת החוק.

ערעורים על החלטת ועדה זו יידונו במועצה הארצית. יצוין, שהחוק יחול על תוכניות שלא אושרו עד יום כניסתו של החוק לתוקף ללא קשר לשלב התכנוני בו הן נמצאות.

עוד קובע החוק שלכל אזרח מוקנית זכות מעבר וגישה חופשית לחוף ולים, פרט למקרים חריגים שנקבעו בחוק. עוד נקבע, שלרשות המקומית זכות לגבות דמי כניסה לקטעי חוף בתחום שיפוטה, רק אם היא מספקת שירותים.

חוק שמירת הסביבה החופית קודם בחמש שנים האחרונות ע"י עמותת אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע, בתמיכת השרה לאיכות הסביבה לשעבר, פרופ' יהודית נאות.

לדברי עו"ד אלי בן-ארי, מעמותת אדם טבע ודין, יש לקוות שהחוק ימנע את המשך ההרס שכבר בוצע עד כה בחופי הארץ וכי הוא ייאכף במלואו.

לדברי רכז חופים בחברה להגנת הטבע, ניר פפאי, החוק נותן כלים טובים לשמירה על חופי הים לטובת הציבור, אולם מבחנו האמיתי יהיה באופן יישומו, וכן בהצלחת המנגנונים שהוא מקים לעמוד נגד לחצים נדל"ניים ואחרים.

פפאי מדגיש, שהחברה להגנת הטבע תמשיך לעקוב אחר מימוש החוק ובמקביל תמשיך לפעול לקידום נושאים שונים שלא נכללו בחוק זה, כגון הפסקת תשלום בכניסה לחופי רחצה, שיתוף הציבור בתכנון החוף ועוד.

צרו איתנו קשר *5988