ביהמ"ש בחר שלא לכפות על רשות הדואר לקיים את ההסכם בינה לבין חברת קרדיט נתונים

ההסכם בין הצדדים מחייב יחסי אמון והבנה, שבהעדרם לא ניתן לאכוף את ההסכם על צד שאינו מעוניין עוד בקיומו

בית המשפט המחוזי בת"א דחה היום את בקשתה של חברת קרדיט נתונים בתקשורת לאכוף בצו עשה זמני, על רשות הדואר הסכם למתן שירותי טעינה וירטואלית באשנבי יחידותיה של רשות הדואר.

המבקשת טענה, כי זכתה במכרז שפרסמה רשות הדואר. בעקבות הזכייה, נחתם בין הצדדים בספטמבר 2003 הסכם, לפיו התחייבה המבקשת לספק לשירות הדואר את המערכת המיועדת לביצוע פעילות של טעינה וירטואלית לרבות טעינה מקוונת של מכשירי רט"ן סלולריים והפקת מספרי קוד המאשרים קבלת שירותי תקשורת מנותני השירותים.

לדברי המבקשת, בפברואר 2005 הודיעה לה המשיבה על ביטול ההסכם בטענה, כי הפרה אותו.

רשות הדואר טענה, באמצעות עוה"ד יוסי לוי ואייל בליזובסקי, כי ההחלטה על ביטול ההסכם נובעת מחוסר יכולתה של המבקשת, שנה ומחצה לאחר חתימת ההסכם, ושנה ומחצה לפני מועד פקיעתו לספק לרשות הדואר את אשר התחייבה לו בהסכם. דהיינו את המערכת שתספק לרשות את אשר נדרש על-פי ההסכם.

לדברי רשות הדואר, היא אינה מעוניינת עוד בקשר עסקי עם המבקשת וההסכם בוטל על-ידה כדין, היות וזו הפרה את הוראות ההסכם. בהחלטתו לדחות את הבקשה ציין השופט יהודה זפט, כי ההסכם בין הצדדים מחייב יחסי אמון והבנה, שבהעדרם לא ניתן לאכוף את ההסכם על צד שאינו מעוניין עוד בקיומו.

לדברי זפט, הוסכם כי כל צד יהיה רשאי לבטל את ההסכם ללא נימוק בהודעה מוקדמת של 90 יום והיה על המבקשת לקחת בחשבון שההסכם עלול להתבטל בכל עת. והיא היתה ערה לאפשרות זו ואף התארגנה לכך בהתאם.

זפט קבע עוד, כי נראה לכאורה שהמבקשת הציגה מצג כוזב כאילו היא הבעלים של המערכת אותה התחייבה לספק לרשות הדואר ומצג זה מבסס כראוי את הזכות של רשות הדואר לבטל את החוזה. עוד ציין, כי נזקה של המבקשת מדחיית הבקשה לסעד זמני הוא נזק הניתן להערכה ולפיצוי כספי.

המבקשת חויבה לשלם לרשות הדואר הוצאות בסך 30 אלף שקל. זפט הציע למבקשת להסכים, כי בכפוף לזכותה לבקש רשות לערער על החלטתו ובכפוף לתוצאות הליך כזה אם יינקט, תדחה עתירה לאכוף על רשות הדואר לקיים את ההסכם. (ה.פ 354/05).

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988