הסדר החוב באפריקה מתחיל להתחמם: טופ אלפא מציע המרה מאסיבית למניות ותמיכה מלבייב

בית ההשקעות טופ אלפא, אחד הנושים של אפריקה ישראל, שיגר את ההצעה לאפריקה לקראת אסיפת מחזיקי האג"ח ביום ראשון ■ ההצעה כוללת הקמת "מסגרת המרה" למניות, הזרמת חצי מיליארד שקל מכיסו של לבייב וביטול שכרו ■ מנכ"ל טופ אלפא: "לבייב צריך להכניס את היד לכיס"

ביום ראשון בסביבות השעה 17:00 תיפתח אסיפת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל , כשבועיים לאחר שהחברה הודיעה כי לא תעמוד בהתחייבויותיה ותלך להסדר חוב עם נושיה. לב לבייב, בעל השליטה באפריקה ישראל, יצטרך לתמרן בחודשים הקרובים בין הבנקים, מחזיקי האג"ח קצרות הטווח ומחזיקי האג"ח הארוכות, וכבר היום הזירה מתחילה להתחמם.

מחלקת המחקר של בית ההשקעות טופ אלפא גיבשה הצעה להסדר חוב, אשר הגיעה לידי "גלובס", ובית ההשקעות כבר שלח אותה לנאמן מחזיקי האג"ח (הרמטיק) ולמשרדי אפריקה ישראל. טופ אלפא הינו נושה קטן יחסית של לבייב. בית ההשקעות מחזיק 1.4 מיליון ערך נקוב באג"ח ט' של אפריקה אשר שוות היום כ-940 אלף שקל וכן בכ-600 אלף ע"נ באג"ח סדרה כ"ד ששוויין היום הינו כ-290 אלף שקל. הצעתו כוללת, בין היתר, המרת חלק מקרן החוב למניות אך לא לוותר על תשלום הריביות, הנפקת מניות, הזרמת כספים מלבייב ועוד. טופ אלפא לא מחזיקים נכון להיום במניות אפריקה ישראל.

"היות שאפריקה הינה סולבנטית, בעלת הון עצמי חיובי ונכסים בעלי ערך רב שהופחתו בספרי אפריקה לרמות נמוכות אשר יאפשרו רווחים ניכרים בעתיד, אין כל סיבה לוויתור על חוב כלשהו מצד מחזיקי האג"ח", נכתב בהצעתה של טופ אלפא. "עם זאת, חיזוק מבנה ההון ישרת את כל הצדדים. ולפיכך מוצע שחלק מחובות אפריקה יומר למניות. בתמורה לנכונות מחזיקי האג"ח להמיר חלק מחובם למניות ובתמורה לוויתור מחזיקי האג"ח על זכויות תביעה כנגד בעלי השליטה והנהלת אפריקה, יעמיד בעל השליטה הלוואה לאפריקה וכן תבוצע הנפקת זכויות לבעלי המניות מקרב הציבור".

עיקרי הצעת הסדר החוב

להלן עיקרי הצעת הסדר החוב של טופ אלפא:

• תנאי התשלום המקוריים של האג"ח יוותרו בעינם.

• מחזיקי כלל סדרות האג"ח יעמידו לאפריקה מעין "מסגרת המרה" בהיקף 3 מיליארד שקל, כך שבסמוך לכל מועד פירעון של קרן אג"ח תוכל החברה להשתמש בחלק ממסגרת זו על-ידי המרה כפויה של חלק מפירעון קרן האג"ח למניות (כלומר חלק מפדיון הקרן יבוצע לא בכסף אלא במניות).

• אפריקה תודיע 60 יום לפני כל תשלום קרן אג"ח איזה חלק מקרן האג"ח (אם בכלל) ברצונה להמיר למניות. החלטה זו תתקבל על-ידי דירקטוריון אפריקה בהתאם לצרכי הנזילות של אפריקה, תכניותיה העתידיות וכו'.

• יחס ההמרה של האג"ח יפורסם באותו המועד (כלומר 60 יום טרם הפדיון) ויחושב על בסיס הערך המתואם של החוב ועל בסיס המחיר הנמוך ביותר של מניית אפריקה ב-60 הימים שקדמו להודעה.

• במידה ובמועד כלשהו במהלך 60 הימים לאחר ההודעה (כלומר בין מועד ההודעה לבין מועד הפדיון של האג"ח הרלבנטי) ירד מחיר מניית אפריקה מתחת למחיר שעל בסיסו חושב יחס ההמרה (האמור בסעיף קודם) יתוקן יחס ההמרה.

• השיעור אותו ניתן להמיר מתוך קרן החוב המתואמת יוגבל ל-20% עבור אג"ח ט', 35% עבור סדרת האג"ח כד' שנפדית בפדיון סופי במהלך 2010 ו-50% עבור שאר סדרות האג"ח.

• מסגרת ההמרה תפקע לכששווי השוק של מניות אפריקה יעלה מעל ל-3 מיליארד שקל למשך 30 ימי מסחר רצופים.

• תשלומי הריבית בגין האג"ח ישולמו במזומן ולא יהיו ניתנים להמרה למניות.

• לב לבייב יעמיד לאפריקה במועד אישור ההסדר הלוואה של 500 מיליון שקל צמודה למדד וללא ריבית אשר תיפרע בתשלום אחד לאחר מלוא פירעון התחייבויות החברה לכלל מחזיקי האג"ח. הלוואה זו תהיה נחותה לחוב אפריקה למחזיקי האג"ח.

• אפריקה תבצע הנפקת מניות בדרך של זכויות למחזיקי מניותיה, בהיקף של 500 מיליון שקל. מחיר המימוש של הזכויות יהיה נמוך ב-25% ממחיר המניות אקס זכויות.

• ללב לבייב תהיה האופציה בכל עת להעלות את החזקתו במניות אפריקה לשיעור של 51%. הנפקת המניות ללבייב תבוצע על פי הגבוה שבין מחיר מניית אפריקה במהלך 90 ימי המסחר שקדמו להודעתו לבין המחיר הממוצע של מניות אפריקה שהונפקו למחזיקי האג"ח במסגרת המרות האג"ח למניות, שבוצעו עד אותה עת.

• לב לבייב לא ימשוך כל שכר מהחברה ולא יהיה זכאי לתשלום הוצאות כלשהן במסגרת תפקידו עד לפירעון מלוא התחייבויות החברה למחזיקי האג"ח.

• מסגרות האשראי הקיימות של החברה בבנקים יוארכו ב-5 שנים תוך ביטול כל אפשרות מצד הבנקים לביטול מסגרות אלו במהלך 5 השנים הללו, הקטנתן או העלאה בלתי סבירה של הריבית בגינן.

• מחזיקי האג"ח ימנו 3 חברי דירקטוריון בהתאם להצבעה משותפת של כלל מחזיקי האג"ח.

"שלבייב ישקול טוב טוב אם להמיר למניות"

בועז צליח, מנכ"ל טופ אלפא, מסביר בשיחה עם "גלובס" את ההיגיון שמאחורי רעיון "מסגרת ההמרה" של חלק מהחוב למניות, אשר אם תנוצל במלואה עלולה להביא באופן תיאורטי לירידה של עשרות אחוזים בערך המניה: "הרעיון הוא להביא לכך שלא יהיה ללבייב אינטרס להמיר את החוב למניות בכל נקודת זמן. לבייב הוא בעל המניות העיקרי באפריקה (מחזיק בכ-74.6% מהון המניות - ע.ב.י). בכל עם שהוא יבצע המרת חוב למניות הוא למעשה יפגע בעצמו כבעל המניות העיקרי. לכן, אנו רוצים שבכל צומת של קבלת החלטה אם להמיר למניות חלק מהחוב או לפרוע את החוב, לבייב ישקול טוב טוב אם לבצע את ההמרה".

צליח גם מצפה מלבייב להביא כסף מהבית ולא להטיל את מלוא הנטל על מחזיקי האג"ח. "הזרמת הכספים מצידו של לבייב היא לא רעיון תלוש מהמציאות", אומר צליח. "הוא צריך לקחת אחריות על מעשיו. בכל ההסדרים הקודמים בשוק בעלי השליטה הכניסו את היד לכיס והביאו כסף. גם לבייב צריך לעשות כך".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988