אלון גלזר: "רווחי הבנקים בישראל יירדו בחדות ברבעון"

גלזר, סמנכ"ל המחקר של לידר שוקי הון: "בכל תרחיש, רווחי הבנקים הגדולים ברבעון השלישי יהיו נמוכים מאוד, התשואה על ההון תהיה חד ספרתית נמוכה עד בינונית"

דוחות הרבעון השלישי בבנקים יהיו גרועים, גרועים מאוד. כך מעריך אלון גלזר, סמנכ"ל המחקר של לידר שוקי הון. "תהיה ירידה חדה מאוד ברווחיות בכל הבנקים. למעט מזרחי טפחות, כולם צפויים להציג רווח קטן בדוחות הרבעון השלישי", אומר גלזר.

לדבריו, קשה מאוד לתת תחזיות מדויקות לגבי תוצאות הרבעון כיוון שאי הוודאות גדולה מהרגיל. עם זאת הוא סבור כי בכל תרחיש, הרווח של חמשת הבנקים הגדולים יהיה נמוך מאוד, והתשואה על ההון תהיה חד ספרתית נמוכה עד בינונית.

גלזר מונה שמונה בעיות עיקריות שישפיעו לרעה על התוצאות של הבנקים: 1. עלייה צפויה בהפרשות לחובות מסופקים. 2. הפרשות גדולות בגין אשראי ממונף שניתן לרכישת שליטה. 3. ירידה ברקוברי (הקטנת הפרשות שבוצעו בעבר). 4. הפסדים במכשירים נגזרים. 5. ירידות בתיק ניירות ערך המנוהל בנוסטרו, כתוצאה מהמשבר בשווקים. 6. פגיעה בפעילות הבנקאית הרגילה בגלל ההאטה בפעילות המשק. 7. ירידה בהכנסות מעמלות ניירות ערך בגלל הירידות בבורסה. 8. ירידה בפעילות בכרטיסי אשראי.

"כל הבנקים יפגעו מהבעיות הללו, ומלבד זאת לכל בנק יש את הבעיות הייחודיות לו", אומר גלזר. "בנק הפועלים, למשל, ירשום הפסד משמעותי בגין הפוזיציה במכשירים הנגזרים, ויפגע מחשיפתו לאשראי ממונף (אשראי שניתן לבעלי שליטה לרכישת חברות והביטחונות עבורו הן מניות החברות, ע' פ')". לכן, להערכת גלזר, הפועלים יציג ברבעון דוח חלש עם תשואה חד ספרתית בינונית.

הפסדים בקופות הפיצויים

בבנק לאומי המצב אינו יותר טוב. גלזר מסביר כי לאומי עשוי לספוג הפסדים בתיק ניירות הערך שלו, החשוף לחו"ל פי כמה משאר הבנקים. עם זאת, גורמים בנקאיים מעריכים כי רוב ירידת הערך בתיק של לאומי תהיה לקרן הון ולא תשפיע במישרין על הרווח. בעיה ייחודית לבנק היא מניות החברה לישראל, בה הוא מחזיק 18% מההון. "יש סימן שאלה גדול לגבי החברה לישראל והשפעת תוצאות צים על דוחות לאומי", אומר גלזר.

הוא גם מציין עוד בעיה שרלוונטית בעיקר ללאומי, אם כי היא תשפיע לרעה גם על דיסקונט והבינלאומי: הפסדים בקופות הפיצויים של העובדים. שלושת הבנקים מפרישים לטובת העובדים כספי פיצויים ופנסיה המגיעים לתוך קופות גמל ייעודיות בניהול הבנק. מדי רבעון עורך הבנק מאזן בין ההתחייבויות הפנסיוניות לעובדים של היעודה לפיצויים לבין נכסי קופת הפיצויים. במידה שהקופה מציגה תשואה עודפת על החבות הפנסיונית, רשאי הבנק להשתמש בעודפים ולהכיר בהם כהכנסה, אך אם היקף הנכסים הנצבר בקופה נמוך מהחבות הפנסיונית, על הבנק להשלים את הסכום הנדרש מתוך הכנסותיו, ולרשום הוצאה בדוח רווח והפסד.

בקופות הפיצויים של העובדים בשלושת הבנקים מנוהלים כיום כ-5.5 מיליארד שקל, כשכמחצית מסכום זה נמצא בקופת בנק לאומי. מאחר ששוק הגמל הציג ברבעון השלישי תשואה שלילית של 5%-6%, צפויים הבנקים להפריש לפחות 300 מיליון שקל לזכויות העובדים. הוצאה זו תירשם בדוח רווח והפסד ותפגע בתוצאות בנקים.

רק לגבי מזרחי טפחות גלזר אינו מוטרד. "במזרחי הכל דבש", הוא אומר. "הבנק כמעט ולא נפגע, הלוואות לבעלי שליטה כמעט ואין לו, אין לו קופות פיצויים, ברבעון בו כל הבנקים מייצרים תשואות מאוד נמוכות, מזרחי טפחות צפוי להציג תשואה דו ספרתית על ההון".

גם הבינלאומי מטריד פחות את גלזר והוא מעריך כי הבנק שבשליטת צדיק בינו יציג ברבעון תוצאות בינוניות: "הבנק יפגע במידה מסוימת מקופות הפיצויים ומירידה בפעילות בשוק ההון, אך שורת ההפרשות תישאר נמוכה כי מדובר בבנק מאוד-מאוד שמרן", הוא מסביר.

הפועלים הפריש רוב חובות זיסר

אחד האשראים של בנק הפועלים שמדאיגים מאוד את האנליסטים הוא אשראי בסך מיליארד שקל שנתן הבנק למוטי זיסר. אשראי זה ניתן במקור לצורך רכישת השליטה בחברת אלביט הדמיה. כידוע, כבר זמן מה שזיסר אינו עומד בתשלומי החוב כסדרם, למרות דחיות חוזרות ונשנות. במקביל, ערך הבטוחה שבידי הבנק - מניות זיסר באלביט הדמיה - צנח בשנה האחרונה ב-70% ושווי השוק של המניות הללו עומד כרגע על כ-200 מיליון שקל בלבד. זאת, כשבנוסף, לאלביט עצמה חוב עצום של כ-3 מיליארד שקל למחזיקי אג"ח.

עם זאת, להערכת גורמים בנקאיים, הפועלים כבר ספג את רוב הנזק והפריש בשנה האחרונה לחובות מסופקים את החלק המכריע של האשראי שניתן לזיסר. כך שאי העמידה של זיסר בחובותיו לא תשפיע בצורה משמעותית על תוצאות הרבעון השלישי של הבנק.

צרו איתנו קשר *5988