פסגת הנדל"ן 2013

יום שלישי, 9 באפריל 2013, מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל - אביב
ועידת פסגת הנדל"ן, תוביל את הקו לעיצוב מדיניות לאומית למדינת ישראל. מדיניות דיור לאומית ארוכת טווח, שנותרת על כנה גם בעת חילופי שלטון, מאפיינת כל מדינה מערבית מתוקנת והגיעה העת שגם בישראל תהיה מדיניות לאומית, ברורה וחד משמעית, בתחום הדיור.מדיניות דיור כזו תייסד בין היתר רשות לאומית להתחדשות עירונית ודיור בהישג יד - שתתווה מדיניות דיפרנציאלית של מאגר דיור חדש לתקופה משמעותית, ותתאים את היצע הדירות לצרכים ולביקושים של האוכלוסייה המגוונת.

מדינת ישראל זקוקה גם לרפורמה בתכנון, מבנית וישימה - מעבר לסיסמאות ל"רפורמת מרפסות" - עם תכנון ברמה הארצית השומר על האינטרסים האסטרטגיים, לצד תכנון מקומי פרטני של העיר והשכונה.
הוועידה תציג דרכים שבעזרתן ניתן לפתור מצוקת הדיור בישראל, למשל על ידי הענקת זכויות קניין בקנה מידה לאומי ואפשרות אמיתית לדיור בהישג יד והתחדשות עירונית בשכונות מצוקה.

בנוסף, תתייחס הוועידה להתנהלות פיננסית במציאות של אי ודאות: הלוואות, משכנתאות, מימון אשראי ובנייה, מתוך כך שענף הנדל"ן הוא ענף עתיר השקעות הון ומידת הנכונות ושיעור הקצאת האשראי, הן ליזמים והן לרוכשים, בתקופה של אי ודאות, יכולה לנבא את הבאות. יש לציין כי אופי המשקיע, שיעור ההון וטווח הזמן של ההשקעה, משפיעה על היכולות להשקיע בנדל"ן בארץ ובעולם.

ההרשמה הסתימה