שכר בכירים - ראוי או מנותק מהמציאות?
תיקון 20 לחוק החברות ניסח נהלים לקביעת מדיניות שכר המנהלים בחברות הציבוריות - האם אמנם זה השפיע על השכר?
יום א' 8/12/13, 11:30

מהי סמכות הדירקטוריון ובעלי המניות בקביעת התגמול לבכירים?
כיצד מעורב הרגולטור בקביעת השכר?
עו"ד מוטי ימין, מנהל מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך בשיחה עם שי שלו, עורך שוק ההון, גלובס
משתתפים:

אבי ניר, מייסד ומנכ"ל חברת CompVision
אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות
גל סטאל, מנכ"ל אנטרופי
עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי)
איל וולדמן, נשיא ומנכ"ל מלאנוקס
מנחה:
שי שלו, עורך שוק ההון, גלובס

 
ההרשמה הסתימה