ניהול אסטרטגי בשווקים משתנים
בעידן שמתאפיין בזרימת מידע ושקיפות, בחסמי מעבר נמוכים, ברגישות גוברת להלכי הרוח בשווקים הבינלאומיים ולתחרות בזירה הגלובאלית כיצד חברות בונות אסטרטגיה תחרותית?
יום א' 8/12/13, 13:15

האם יש לדבוק באסטרטגיה קבועה או להתגמש בהתאם להלכי הרוח? ואם אכן כך, לפי מה מתכננים? לאילו פרמטרים מתייחסים ואיזו נוסחה יש להפעיל? אסטרטגיה ארוכת טווח, גמישה או אסטרטגיה של ניצול הזדמנויות?
משתתפים:
ענת גבריאל, יו"ר ומנכ"ל יוניליוור ישראל
גיל שרון, מנכ"ל פלאפון
אילן ישועה, מנכ"ל וואלה
רו"ח גדעון סיטרמן, יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד
אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על
מנחה: אודי אהרוני, מנכ"ל להב, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב

 
ההרשמה הסתימה