רציונליות בהשקעות
איזה תפקיד משחקים המרכיב הרגשי והמרכיב הרציונלי בקבלת החלטות עסקיות? איזה מבין המרכיבים גובר? מהי הדרך לקבל החלטות עסקיות בצורה נכונה?
בשיתוף המרכז לחקר הרציונליות
יום א' 8/12/13, 13:15

משתתפים:
פרופ' דן גלאי, בית-הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית ויו"ר סיגמא בית השקעות
פרופ' צבי וינר, ראש ההתמחות במימון, האוניברסיטה העברית
פרופ' אייל וינטר, ראש הקתדרה ע"ש סילברצווייג המחלקה לכלכלה והמרכז לחקר הרציונליות האוניברסיטה העברית
פרופ' אורלי שדה, המח' למימון, האוניברסיטה העברית, חברת הוועדה המייעצת של אגף שוק ההון משרד האוצר וחברת מליאת רשות נ"יע
מנחה: ליאת רון, כתבת גלובס

 
ההרשמה הסתימה