מדד החופש הכלכלי
איך השינויים הרגולטוריים של השנים האחרונות השפיעו על השווקים הפיננסיים?
יום ב' 9/12/13, 11:30

אילו שינויים רגולטוריים נוספים צפויים להיכנס בשנה הקרובה?
איך אפשר לשלב רגולציה בעולם עסקי דינמי וגמיש?

מבוא:
יאיר סרוסי, יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים
צביקה אורן, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים ונשיא התאחדות התעשיינים
דודו זקן, המפקח על הבנקים, בנק ישראל
פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך
פרופ' דיויד גילה, הממונה על הגבלים עסקיים
אבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה ישראל תעשיות
מנחה:
חגי גולן, עורך ראשי, גלובס

 
ההרשמה הסתימה