אתגרי הצמיחה הכלכלית בישראל: להתגבר על פערי הפריון
פאנל עמיתי מכון מילקן
יום ב' 9/12/13, 17:00

מהו חלקו של ההון האנושי בצמיחה כלכלית?
כיצד ניתן להבטיח החזר ההשקעה בהון האנושי?
האם הביקורת על משיכת חברות רב לאומיות בהן הפריון נוטה להיות גבוה, מוצדקת?
כיצד מערכת החינוך יכולה למנף צמיחה סוציו-אקונומית ולהביא למימוש פוטנציאל ההון האנושי במשק הישראלי?
מציגים:

גלעד ברנד, עמית מכון מילקן (התמחה בבית הנשיא) - "פרדוקס הצמיחה בישראל ההשקעה בהון אנושי והשפעתה על פריון העבודה בענפי המשק השונים"
רויטל בר, עמיתת מכון מילקן (התמחתה במועצה הלאומית לכלכלה, משרד רה"מ) - "החוק לעידוד השקעות הון - מוטיבציה לקיומו בעולם הגלובלי והשלכותיו על המשק הישראלי"
אסף עמית, עמית מכון מילקן, מתמחה קרן טראמפ במשרד החינוך - "מערכת החינוך כמנוף חברתי כלכלי – צעדים לטיפוח ההון האנושי במשק הישראלי"
מגיבים:
אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ
ד"ר איל ארגוב, ראש תחום מקרו-ריאלי, חטיבת המחקר, בנק ישראל
יוליה איתן, סגנית ראש המועצה הלאומית לכלכלה
טל קינן, יושב ראש ומנכ"ל, KCPS Clarity
מנחה: פרופ' גלן יאגו, מכון מילקן

 
ההרשמה הסתימה