שולחן עגול: ביטוח וחיסכון לטווח ארוך

דיון בהשתתפות: יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל; רמי דרור, מנכ"ל בית השקעות הלמן-אלדובי;רונן טוב, משנה למנכ"ל ויו"ר חברת הגמל, מיטב דש; דני קהל, סמנכ"ל בכיר, מנהל האגף לחיסכון ארוך טווח, איילון חברה לבטוח; יוני קופרמן, מנכ"ל כלל גמל ופנסיה; הראל שרעבי, מנהל תחום פנסיה, אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
מנחים: רון שטיין, כתב ביטוח ושוק ההון, גלובס ורו"ח עופר קירו, ראש קבוצה באשכול הפיננסי, BDO זיו האפט

 
ההרשמה הסתימה