חדשנות טכנולוגית כמחוללת חדשנות עסקית

משתתפים:
אילה חכים, CIO הבנק ומנכ"ל חטיבת הטכנולוגיה, מזרחי טפחות
מיכל מרכוס, מנהלת אגף מחשוב, בנק ירושלים
צביקה נגן, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הטכנולוגיה, בנק הפועלים
דן ירושלמי, סמנכ"ל בכיר, חטיבת לאומי טכנולוגיות, בנק לאומי
מנחים: רו"ח ירון פלד, שותף ומנהל חברת הייעוץ הניהולי וקבוצת ייעוץ וביקורת מערכות מידע, BDO זיו האפט ורו"ח טל דולב, שותף ומנהל מחלקת מערכות מידע במוסדות פיננסיים, BDO זיו האפט

 
ההרשמה הסתימה