שולחן עגול* - עבירות תרמית בני"ע
גלובס DUN’S 100

עו"ד ציפי גז, יועצת משפטית, מחלקת מודיעין ובקרת מסחר, רשות ניירות ערך
עו"ד נוית נגב, שותפה, שינמן–נגב–ניב, משרד עו"ד
עו"ד פנחס רובין, ראש המשרד, גורניצקי ושות'
עו"ד מיכל רוזן-עוזר, שותפה, חן, יערי, רוזן-עוזר ושות’
עו"ד נתי שמחוני, שותף, הרצוג פוקס נאמן
עו"ד יהודית תירוש-גרוס, סגנית מנהלת מחלקת ניירות ערך, פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

מנחה: עו"ד חן מענית, כתב ופרשן לענייני משפט, גלובס

*למוזמנים בלבד

 
ההרשמה הסתימה