x

שיתוף הפרויקט

סגור
3

ד“ר קרנית פלוג

נגידת בנק ישראל

עומדת בראש הבנק המרכזי. היועצת הכלכלית הבכירה של ממשלת ישראל. השנה ניהלה מאבקים מול שר האוצר סביב ההגנה המוגזמת שבנק ישראל מעניק, לדעתו, לבנקים, והתמודדה עם ביקורת על ה'התמכרות' לרכישות מט"ח

 - קרנית פלוג / צילום: רמי זרנגר
62 | נשואה ואם לשניים | דוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת קולומביה

להתמקד בים של רעש וגירויים 

"בתפקיד שלי נדרשת יכולת חלוקת קשב ויכולת לעסוק בהרבה נושאים במקביל. נראה לי חשוב לא להזניח נושאים שאתה מגדיר לעצמך כחשובים, גם אם הם לא דחופים. למשל, השלמת החקיקה להקמת הוועדה ליציבות פיננסית. זה נושא שהוא אף פעם לא דחוף"

אילו הרגלים אפקטיביים סיגלת לעצמך?

"הרגל מאוד חשוב - כל דיון מתבסס על ניירות עבודה ממוקדים, שלומדים מהניסיון העולמי וגם עושים ניתוח מקצועי של כל סוגיה. הדרישה להכין חומר, תוך שיתוף פעולה של כל הגורמים המקצועיים בתוך המשרד, והפצת החומר מבעוד מועד, זה הרגל מאוד חשוב".

עצה לסמנכ"לית צעירה שרוצה להיות מנכ"לית

"באופן טבעי, ככל שאתה עולה במדרג ההיררכיה אתה נחשף למנעד יותר רחב של נושאים. מה שחשוב זה לעבוד קשה ולהתמקד בעשייה מקצועית, ולא בפוליטיקה של הארגון"

לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2018? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?