x

שיתוף הפרויקט

סגור
30

אירית איזקסון

יו”ר הבנק הבינלאומי

השנה מונתה לעמוד בראש דירקטוריון הבינלאומי, הבנק החמישי בגודלו במשק. הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2017 עמד על 317 מיליון שקל, עלייה של כ–13% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 - אירית איזיקסון / צילום: רמי זרנגר
66 | נשואה ואם לשלושה | תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בחקר ביצועים מאוניברסיטת תל אביב

תובנה ניהולית

"אני משתמשת בתרשימי זרימה ואופטימיזציה של התהליכים, תוך כדי האצלת סמכויות ומעקב. מאתרת מטרה עיקרית וחותרת אליה, תוך התעלמות מרעשי סביבה"

המהפכה הטכנולוגית

"מהווה מנוף לפעילות הבנק. מחד, חברות הפינטק פתחו את עיני הבנקאים להבין שהלקוח אינו סטטי והוא משתנה. מאידך, תעשיות הפינטק הבינו שהלקוח עדיין מעדיף להשאיר את כספו בבנקים, משיקולי ביטחון. לכן שתי התעשיות הגיעו למסקנה שעליהן לשתף פעולה וללכת יד ביד, וזאת דרכו של הבינלאומי"

לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2018? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?